Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Schamphelaere Mia" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aandelen - Uitkering als dividend in natura - Belastingen (Fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen) (3-4001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5419 3-60 p. 5419 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6013-6014 3-63 p. 6013-6014 (PDF)
Aankoop van antieke kantoormeubelen - Aftrekbaarheid van de BTW (3-4164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5463-5464 3-60 p. 5463-5464 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-919)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1085 3-17 p. 1085 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-920)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-17
p. 1100 3-17 p. 1100 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-921)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1086 3-17 p. 1086 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1203 3-19 p. 1203 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-922)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1086 3-17 p. 1086 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-23
p. 1419-1420 3-23 p. 1419-1420 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-923)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1086 3-17 p. 1086 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-925)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-17
p. 1109-1110 3-17 p. 1109-1110 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1228 3-20 p. 1228 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Bul. 3-27
p. 1781-1783 3-27 p. 1781-1783 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (Strijd tegen de onzekerheid van de zelfstandige) (3-924)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1062-1063 3-16 p. 1062-1063 (PDF)
Artikel 181 van de Grondwet - Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ - Budget 2003 (3-1012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1269-1270 3-21 p. 1269-1270 (PDF)
Bedienaren van de eredienst - Bezoldiging - Effecten van de bevoegdheid van de gewesten - Positie van de islamgemeenschappen (3-376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 336-338 3-5 p. 336-338 (PDF)
Benoeming van parochie-assistenten - Programmawetten van 27 december 2004 en van 11 juli 2005 - Aantal benoemingen - Werkzaamheden van de Commissie belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van erkende erediensten (3-5928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8510-8511 3-79 p. 8510-8511 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9151-9152 3-84 p. 9151-9152 (PDF)
Brandbestrijding - Gesloten afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen - Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen - Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost (3-5987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8667 3-80 p. 8667 (PDF)
Brandbestrijding - Gesloten centra - Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost (Maatregelen) (3-5984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8555-8556 3-79 p. 8555-8556 (PDF)
Brandbestrijding - Gevangenissen - Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost (3-5983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8651 3-80 p. 8651 (PDF)
Brandweerverslag - Scholen en internaten - Aansprakelijkheid brandweer (3-6411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9176 3-84 p. 9176 (PDF)
Brandweerverslag - Verplichting voor scholen en internaten (3-6419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9128-9129 3-84 p. 9128-9129 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9537-9538 3-86 p. 9537-9538 (PDF)
Brusselse instellingen - Samenwerkingscommissie - Uitbouw internationale rol van Brussel (3-4905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6334 3-65 p. 6334 (PDF)
Brusselse instellingen - Samenwerkingscommissie - Uitbouw internationale rol van Brussel (3-4906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6647-6648 3-67 p. 6647-6648 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7302-7303 3-70 p. 7302-7303 (PDF)
Brusselse instellingen - Samenwerkingscommissie - Uitbouw internationale rol van Brussel (3-4907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6690 3-67 p. 6690 (PDF)
Brusselse instellingen - Samenwerkingscommissie - Uitbouw internationale rol van Brussel (3-5251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7119 3-70 p. 7119 (PDF)
Co-ouderschap - Fiscale behandeling (3-6150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8657-8658 3-80 p. 8657-8658 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10457-10460 3-90 p. 10457-10460 (PDF)
Commissie belast met het onderzoek en het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten - Weddenverhoging voor sommige bedienaars (3-4282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5778-5779 3-62 p. 5778-5779 (PDF)
De Post - "Select post"-initiatief - Naleving van de privacywetgeving (3-4290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5953-5955 3-62 p. 5953-5955 (PDF)
De aanwezigheid van wapens en drugs in psychiatrische inrichtingen (Rechten van de patient en strafwetgeving) (3-1035)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 77-79 3-132 p. 77-79 (PDF)
De bestemming van de verhoogde accijnzen op tabaksproducten (Antitabaksfonds - Financiering sociale zekerheid en gezondheidszorg - Alimentatiefonds) (3-34)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-19
p. 45-47 3-19 p. 45-47 (PDF)
De consumentonvriendelijke vrijmaking van de elektriciteitsmarkt (Problemen tussen leveranciers en klanten en tussen leveranciers onderling) (3-919)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-140
p. 32-33 3-140 p. 32-33 (PDF)
De controle op internationale busdiensten (Ongeval met een Belgisch-Marokkaanse bus op 22 juni te Poitiers - Illegale vervoerspraktijken) (3-340)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-70
p. 55-57 3-70 p. 55-57 (PDF)
De cumulatie tussen een overlevingspensioen en een inkomen uit arbeid (3-331)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-70
p. 58-60 3-70 p. 58-60 (PDF)
De dagcentra voor psychiatrische patiŽnten (Proefproject "Zorgcircuits en -netwerken" - Stopzetting van het proefproject "Activeren" - Lot van de hulpverleners - Communautarisering van de psychiatrische gezondheidszorg) (3-493)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-87
p. 32-34 3-87 p. 32-34 (PDF)
De dienstencheques (3-394)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-82
p. 55-60 3-82 p. 55-60 (PDF)
De dienstencheques (3-395)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-82
p. 55-60 3-82 p. 55-60 (PDF)
De discriminatie van de armen in de gezondheidszorg (3-204)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 89-91 3-51 p. 89-91 (PDF)
De ethische comitťs die zijn verbonden aan huisartsenverenigingen (Experimentenwet - Erkenning van de comitťs - Versoepeling van de oorspronkelijke regels) (3-1230)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 14-16 3-181 p. 14-16 (PDF)
De financiering van de gezondheidszorg (Begrotingstekort - Overconsumptie bij de Waalse en Brusselse ziekenhuizen - Financiering per ziektebeeld - Voorschrijfprofielen van artsen) (3-428)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 21-23 3-82 p. 21-23 (PDF)
De financiering van de palliatieve zorg (Rusthuizen) (3-431)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
3-84
p. 55-58 3-84 p. 55-58 (PDF)
De financiering van het sociaal akkoord voor de verzorgingssector ("Witte woede") (3-655)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-106
p. 15-16 3-106 p. 15-16 (PDF)
De financiŽle ondersteuning van de palliatieve zorg (3-395)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-70
p. 36-38 3-70 p. 36-38 (PDF)
De gevaren van GSM-straling voor jongeren (Hersenbeschadiging) (3-1456)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 16-17 3-208 p. 16-17 (PDF)
De haalbaarheidsstudie inzake een Belgisch centrum voor hadrontherapie (Nieuwe therapie voor kankerbehandeling - Haalbaarheidsstudie waaruit het engagement van de federale regering blijkt - Studie van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Terugbetaling door het RIZIV) (3-1332)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-194
p. 32-34 3-194 p. 32-34 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 37-42 3-25 p. 37-42 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
3-28
p. 48-50 3-28 p. 48-50 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
De laattijdige publicatie van het verkiezingsreglement voor de organen van de islamitische eredienst (Verkiezingen op 20 maart a.s. - Kiezers) (3-572)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 81-82 3-97 p. 81-82 (PDF)
De maatschappelijke dienstverlening (Aansluiting van de OCMW's bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid) (3-199)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 86-88 3-51 p. 86-88 (PDF)
De malaise bij het Gentse Hof van Beroep (Nood aan een uitbreiding van het kader van raadsheren) (3-336)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 30-31 3-61 p. 30-31 (PDF)
De moeilijkheden bij de vernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-770)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-121
p. 31-32 3-121 p. 31-32 (PDF)
De naleving van leeftijdsratings bij videospelen en media in het algemeen (Welke invloed kunnen gewelddadige of racistische videospelletjes hebben op jongeren ?) (3-1139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-165
p. 14-16 3-165 p. 14-16 (PDF)
De nieuwe regeling omtrent de gevangenisaalmoezeniers (Maatregelen om infiltratie van extreem-rechtse islamisten te voorkomen) (3-1248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 47-48 3-145 p. 47-48 (PDF)
De noodkreet van de gevangenisdirecteurs (i.v.m. de inwerkingtreding van de strafuitvoeringsrechtbanken) (3-1364)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-199
p. 21-24 3-199 p. 21-24 (PDF)
De officiŽle erkenning van het boeddhisme (3-1159)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-167
p. 12-14 3-167 p. 12-14 (PDF)
De ombudsfunctie in de psychiatrie (Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patient - Problemen op het werkveld - Psychiatrische instellingen - Jaarverslagen) (3-941)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-123
p. 70-72 3-123 p. 70-72 (PDF)
De ombudsfunctie in de ziekenhuizen (3-256)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-60
p. 56-58 3-60 p. 56-58 (PDF)
De ondersteuning van de palliatieve sector (3-1006)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-151
p. 11-13 3-151 p. 11-13 (PDF)
De ondertekening en de ratificering door BelgiŽ van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (3-254)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-47
p. 27-29 3-47 p. 27-29 (PDF)
De ontruiming van een kerk in Anderlecht (Kerk bezet door illegalen - Ontruiming door de politie op bevel van de burgemeester - Statuut van een kerk - Administratieve vrijheidsberoving van gezinnen met kinderen) (3-1222)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-177
p. 12-14 3-177 p. 12-14 (PDF)
De opsluiting van geÔnterneerden in de gevangenissen (Geestesgestoorde delinquenten) (3-26)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-21
p. 41-44 3-21 p. 41-44 (PDF)
De opvang en begeleiding van geestesgestoorde asielzoekers (OCMW - Opvangkosten in psychiatrische ziekenhuizen) (3-565)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-96
p. 58-60 3-96 p. 58-60 (PDF)
De outsourcing van militaire musici (Samenwerking met het Nationaal Orkest van BelgiŽ) (3-1156)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 61-62 3-137 p. 61-62 (PDF)
De parkeeractie van artsen op huisbezoek (of bij noodoproep) (3-515)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-91
p. 19-20 3-91 p. 19-20 (PDF)
De plannen om een burgerdienst voor jongeren op te richten (Vrijwillige dienst van collectief nut) (3-1657)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 41 3-167 p. 41 (PDF)
De problematiek van de administratieve vereenvoudiging voor artsen (3-1991)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-1991/1
p. 1-45 3-1991/1 p. 1-45 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Bespreking
3-112
p. 27-42 3-112 p. 27-42 (PDF)
De quota voor artsen (Numerus clausus) (3-379)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-81
p. 35-39 3-81 p. 35-39 (PDF)
De regelgeving in verband met videospelen (Gewelddadigheid van bepaalde videospelletjes) (3-1257)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-185
p. 14-15 3-185 p. 14-15 (PDF)
De regeringsbeslissingen in verband met de langdurig werklozen (Nieuwe benadering van de werkloosheidsbestrijding : individuele begeleiding van de werkloze en betere uitbouw van de controle) (3-126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 31-35 3-43 p. 31-35 (PDF)
De registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie (3-143)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-45
p. 52-53 3-45 p. 52-53 (PDF)
De resultaten van de controle op de woekerhandel in tickets (Tickets voor het concert van de Ierse supergroep U2 - Verkoop via Internet - Controle op de naleving door de internetverkopers van de wetgeving van economische en fiscale aard) (3-732)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-105
p. 31-32 3-105 p. 31-32 (PDF)
De samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie na de verkiezingen van 13 juni 2004 (Brussel - Vernietiging door het Arbitragehof van de procedure voor aanwijzing van vijf bijkomende leden) (3-359)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-64
p. 9-10 3-64 p. 9-10 (PDF)
De sluiting van de lokale belastingskantoren (Coperfin - Herinrichting van de vestigingen - Vergadering parlementaire commissie) (3-213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 19-20 3-44 p. 19-20 (PDF)
De splitsing van de gezondheidszorg (Institutioneel Forum) (3-462)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-85
p. 15-16 3-85 p. 15-16 (PDF)
De terugbetaling van medische voedingsproducten voor patiŽnten met een stofwisselingsziekte (Dieetvoeding voor medisch gebruik) (3-2254)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 85-87 3-213 p. 85-87 (PDF)
De therapeutische hardnekkigheid (3-1321)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-193
p. 24-25 3-193 p. 24-25 (PDF)
De toekomst van de palliatieve dagcentra (Financiering in 2006 ?) (3-1053)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 83-85 3-132 p. 83-85 (PDF)
  3-132
p. 87 3-132 p. 87 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de dames De Schamphelaere en De Roeck
3-133
p. 51-52 3-133 p. 51-52 (PDF)
  3-133
p. 78 3-133 p. 78 (PDF)
De toenemende regelzucht en het beleid van de regering terzake (Opdrachten voor administratieve vereenvoudiging in het regeerakkoord - Kafka-test - Programmawet - Aantal bladzijden in het Staatsblad) (3-385)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-68
p. 29-32 3-68 p. 29-32 (PDF)
De toepassing van het nieuwe verdrag met Nederland inzake de dubbele belasting (Interpretatie artikel 17 van het verdrag van 19 oktober 1970 en artikel 17 van het verdrag van 5 juni 2001) (3-1939)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-191
p. 45-46 3-191 p. 45-46 (PDF)
De uitbreiding van het aantal zondagen waarop kan worden gewinkeld (3-1064)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-155
p. 24-26 3-155 p. 24-26 (PDF)
De uitoefening van het beroep van arts in BelgiŽ (Groepspraktijken - Betere combinatie van het artsenberoep met het gezinsleven - Inperking van de braindrain) (3-1164)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-169
p. 23-24 3-169 p. 23-24 (PDF)
De veilige internettoegang voor kinderen door middel van de elektronische identiteitskaart (Pin-code - Chat-sites op internet) (3-1441)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-206
p. 19-20 3-206 p. 19-20 (PDF)
De verkiezing van de leden voor de Moslimexecutieve (3-263)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-49
p. 8-9 3-49 p. 8-9 (PDF)
De verkiezing van de nieuwe Moslimexecutieve (Organisatie van verkiezingen - Verzoek tot vernietiging bij het Arbitragehof en bij de Raad van State) (3-435)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-84
p. 11-15 3-84 p. 11-15 (PDF)
De volledige inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (3-28)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-19
p. 27-29 3-19 p. 27-29 (PDF)
De voortgang van het dossier geÔnterneerden (3-365)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-81
p. 46-47 3-81 p. 46-47 (PDF)
De voortgang van het eindeloopbaandebat (3-864)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 94-95 3-115 p. 94-95 (PDF)
De vruchtbaarheidsbehandelingen (Terugbetaling gonadotrofines) (3-972)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 23-24 3-147 p. 23-24 (PDF)
De weerslag van de nieuwe Nederlandse zorgverzekering op grensarbeiders (Negatieve weerslag - Dubbele sociale bijdragen) (3-924)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-142
p. 19-20 3-142 p. 19-20 (PDF)
De werkwijze van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties in het licht van de recente rechtspraak (Gebrek aan objectiviteit in zijn adviezen) (3-1747)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 51-53 3-175 p. 51-53 (PDF)
De wet op de medische experimenten (Belang van de ethische comitťs - Evaluatie van de toepassing van de wet) (3-341)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-70
p. 63-64 3-70 p. 63-64 (PDF)
De wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag (Evaluatie van de wet - Hervorming - Preventieadviseurs) (3-369)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-66
p. 17-19 3-66 p. 17-19 (PDF)
De zaak-Erdal (Veroordeelde Turkse terroriste mysterieus verdwenen - Verklaring van de Turkse inlichtingendienst) (3-1307)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-191
p. 10-11 3-191 p. 10-11 (PDF)
Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging (3-6902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9826 3-88 p. 9826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10547 3-90 p. 10547 (PDF)
Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging (3-6905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9508-9510 3-86 p. 9508-9510 (PDF)
Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005) - Opvolging (3-6899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9814-9815 3-88 p. 9814-9815 (PDF)
Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005) - Opvolging (Versterking van de douanediensten) (3-6900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9425 3-86 p. 9425 (PDF)
Dopinggebruik - Dopingproducten - Spammails (3-6903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9471 3-86 p. 9471 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw De Schamphelaere, gecoŲpteerd senator
3-3
p. 8 3-3 p. 8 (PDF)
Een speciaal statuut voor sportartsen in het kader van de dopingstrijd (3-1392)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-202
p. 12-13 3-202 p. 12-13 (PDF)
Een wettelijke regeling inzake lasertherapie (Schade opgelopen door foute behandeling in een schoonheidsinstituut - Onderscheid tussen laserbehandelingen die medische handelingen zijn en welke niet) (3-1051)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 81-83 3-132 p. 81-83 (PDF)
Erediensten - Toegekende bedienarenplaatsen en vacatures - Voorwaarden, functievervulling en bezoldiging - Religieus toezicht (Samenwerkingsakkoord) (3-613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-11
p. 685-686 3-11 p. 685-686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 741-746 3-12 p. 741-746 (PDF)
Eredienstenbeleid - Samenwerkingsakkoorden - Nieuwe erkenningen (3-7915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10436-10437 3-90 p. 10436-10437 (PDF)
Erkende erediensten - Boeddhisme - Criteria voor de erkenning (3-5922)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8343 3-78 p. 8343 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8704-8706 3-80 p. 8704-8706 (PDF)
Erkende erediensten - Erkende niet-confessionele levensbeschouwing - Aanvragen voor de toekenning van nieuwe plaatsen van bedienaars of morele consulenten (3-5384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7370 3-71 p. 7370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9051-9054 3-83 p. 9051-9054 (PDF)
Erkende erediensten - Erkende niet-confessionele levensbeschouwing - Budgettaire verdeling - Personeelsverdeling (3-5383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7369-7370 3-71 p. 7369-7370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8698-8703 3-80 p. 8698-8703 (PDF)
Europees Sociaal Fonds (EFS) - Middelen - Criteria tot aanwending - Gesteunde projecten (3-6912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9972-9973 3-88 p. 9972-9973 (PDF)
Familiale ondernemingen en familiale venootschappen - Inbreng van aandelen in een eigen holding - Meerwaarden - Belastbaarheid (Voorbereiding van een vererving van een familiale onderneming) (3-1701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2038-2039 3-30 p. 2038-2039 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3903-3904 3-47 p. 3903-3904 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Verhuizing - Microfiches met kadastrale gegevens - Afschaffing (3-1727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1957-1958 3-29 p. 1957-1958 (PDF)
Federale overheidsdiensten, autonome overheidsbedrijven en leger - Aantal tewerkgesteld - Vertegenwoordiging volgens gewesten - Ongelijke verhouding (3-1009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Bul. 3-20
p. 1249-1250 3-20 p. 1249-1250 (PDF)
Gerechtelijk Wetboek - Benoeming tot rechter.- AnciŽnniteitsvoorwaarden - Taalexamen (3-292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 155-156 3-2 p. 155-156 (PDF)
Gevangenissen - Ontsnappingen - Aantallen (3-7503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10363 3-90 p. 10363 (PDF)
Grafschennis - Opvolging door de parketten (3-6176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-80
p. 8693-8694 3-80 p. 8693-8694 (PDF)
Grootstedenbeleid - Subsidies - Criteria voor toekenning (3-2347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2978-2979 3-39 p. 2978-2979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3777-3779 3-45 p. 3777-3779 (PDF)
Het aantal studenten geneeskunde (Numerus clausus - Onevenwicht Nederlandstaligen-Franstaligen) (3-243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-56
p. 54-57 3-56 p. 54-57 (PDF)
Het aanwenden van bepaalde opsporingstechnieken in de ontvoeringszaak (...) en het aandeel daarin van Amerikaanse opsporingsdiensten (Nederland - Interceptie van e-mails en gsm-gesprekken - FBI - Echelon) (3-46)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
3-19
p. 18-19 3-19 p. 18-19 (PDF)
Het feit dat de nieuwe bedrijfsvoorheffingsschalen nog niet in het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt (Wedden uitbetaald begin januari) (3-110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-28
p. 16-17 3-28 p. 16-17 (PDF)
Het fertiliteitsbeleid (Forfaitarisering van de behandeling van de fertiliteit met geonadotrofine - Terugbetaling van intra-uteriene inseminatie - Aansluiting van gynaecologen bij fertiliteitscentra) (3-1453)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Stemming over de gewone motie
3-157
p. 46 3-157 p. 46 (PDF)
  3-157
p. 74 3-157 p. 74 (PDF)
Het gevaar van slaaptekort bij artsen (Impact op de patienten - Gynaecologen) (3-1036)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 79-80 3-132 p. 79-80 (PDF)
Het gevolg dat eventueel wordt gegeven aan de vastgestelde fouten in de zaak Soetkin Collier (Fout van de Staatsveiligheid en schending van de geheimhoudingsplicht van een [voormalig extreem rechtse sympatisante] zangeres van de folkgroep die ons land vertegenwoordigde op het Eurosongfestival - Rapport van het Comitť I - Schadevergoeding) (3-7)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-9
p. 35-37 3-9 p. 35-37 (PDF)
Het grootstedenbeleid (3-820)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 78-81 3-115 p. 78-81 (PDF)
Het hoge aantal patiŽnten bij de spoedgevallendiensten (Misbruik) (3-402)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-73
p. 20-23 3-73 p. 20-23 (PDF)
Het niet doorrekenen van de aangekondigde belastingverlaging voor gehuwden (inzake bedrijfsvoorheffing - Wegwerking van de discriminaties via de inkohiering in 2006) (3-162)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-38
p. 12-14 3-38 p. 12-14 (PDF)
Het pensioen van ex-echtgenoten echtgescheiden van een ambtenaar (3-154)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-47
p. 56-58 3-47 p. 56-58 (PDF)
Het personeelsbeleid van de NMBS (Sollicitanten voor een baan bij de NMBS - Opsplitsing per gewest) (3-2178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijk Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-206
p. 67-68 3-206 p. 67-68 (PDF)
Het rookverbod in restaurants (Uitzondering voor drankgelegenheden en frietkramen - Discriminatie - Jeugdhuizen en jeugdcafťs) (3-1419)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-204
p. 28-29 3-204 p. 28-29 (PDF)
Het statuut van de psychotherapeuten (Erkenning van het beroep) (3-1447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 74-77 3-154 p. 74-77 (PDF)
  3-154
p. 77 3-154 p. 77 (PDF)
Het uitblijven van een examen voor kapelmeester van de Gidsen en de aanslepende huisvestingsproblematiek van deze muziekkapel in Heverlee (3-1155)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 60-61 3-137 p. 60-61 (PDF)
Het verlies van lading bij vrachtwagens (Onvoldoende normen voor ladingbeveiliging) (3-939)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-145
p. 31-32 3-145 p. 31-32 (PDF)
Het verlies van lading bij vrachtwagens (Weerslag op de verkeersveiligheid en op de mobiliteit - Na te leven normen) (3-1210)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 74-75 3-140 p. 74-75 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Het voornemen om de gerechtelijke vakantie af te schaffen (3-5)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-10
p. 6-8 3-10 p. 6-8 (PDF)
Hoge energiefacturen - Tegemoetkoming voor scholen (3-3839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 4999 3-56 p. 4999 (PDF)
Hoge energiefacturen - Tegemoetkoming voor scholen (3-3840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5107 3-57 p. 5107 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6104-6105 3-63 p. 6104-6105 (PDF)
Infodienst Pensioenen - Bijkomend pensioen - Berekening - Cumulatie (3-1607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1852 3-28 p. 1852 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 2016-2017 3-29 p. 2016-2017 (PDF)
Informatie-en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) - Webstek - Synoptische tabel gevaarlijke sekten (3-7021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9872-9873 3-88 p. 9872-9873 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Indienen van bezwaarschriften - Taalregeling (Gewestelijke directies die niet uitsluitend gemeenten zonder speciale taalregeling betreffen) (3-293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 200 3-3 p. 200 (PDF)
Islamitische eredienst - Erkenningsdossiers - MoskeeŽn (3-7914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10435 3-90 p. 10435 (PDF)
Kinderbijslag voor werknemers - Demografische tendensen (Vergrijzing en ontgroening - Kinderopvang - Moederschapsverlof - Vaderschapsverlof - Geboortebeleid) (3-6312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 9009-9010 3-82 p. 9009-9010 (PDF)
Kinesitherapeuten - Toegang tot het beroep - Erkenning (RIZIV-nummers - Herverdeling van de niet-gebruikte nummers - Aantal geneesheren) (3-6911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9511-9512 3-86 p. 9511-9512 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10716-10718 3-90 p. 10716-10718 (PDF)
Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften - Historische en authentieke liften in oudere gebouwen - Vrijwaring (Beveiliging tegen malafide praktijken van syndici t.o.v. (mede-)eigenaars) (3-1865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2367-2368 3-33 p. 2367-2368 (PDF)
Leerkrachten - Weduwepensioen - AnomalieŽn (3-6743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9622-9623 3-87 p. 9622-9623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10284-10285 3-89 p. 10284-10285 (PDF)
Legitimatiebewijzen - Voorlegging aan blinde of gehandicapte personen (3-4679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6047-6048 3-63 p. 6047-6048 (PDF)
Levenbeschouwingen - Getalscriteria - Verificatie (3-6553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-86
p. 9401 3-86 p. 9401 (PDF)
Levensbeschouwingen - Getalscriteria - Verificatie (3-6553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-90
p. 10395 3-90 p. 10395 (PDF)
Liften - Controle - Risicoanalyse (3-4625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6268-6269 3-65 p. 6268-6269 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6696 3-67 p. 6696 (PDF)
Medische braindrain - Impulsfonds voor huisartsengeneeskunde (3-5657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7792 3-73 p. 7792 (PDF)
Menselijke weefsels en cellen - Naleving van de Europese richtlijn 2004/23/EG (3-4212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5359-5360 3-59 p. 5359-5360 (PDF)
Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) (3-836)      
  Bespreking
3-214
p. 65-66 3-214 p. 65-66 (PDF)
Nieuwe procedure inzake de aflevering van reispassen - Overgangsregeling - Publicatie van de (nieuwe) brochure "Reis Wijs" (3-894)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1026-1027 3-16 p. 1026-1027 (PDF)
  Bul. 3-19
p. 1161-1162 3-19 p. 1161-1162 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-24
p. 1458-1459 3-24 p. 1458-1459 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1254)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1254/3
p. 1-26 3-1254/3 p. 1-26 (PDF)
   Algemene voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen om de vermindering inzake sociale-zekerheidsbijdragen te genieten
3-1254/3
p. 8-10 3-1254/3 p. 8-10 (PDF)
  3-1254/3
p. 20-21 3-1254/3 p. 20-21 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid : vermindering met het positieve saldo in het stelsel van zelfstandige werknemers ; element "ligdagprijs" : verbetering van een bedrag
3-1254/3
p. 6 3-1254/3 p. 6 (PDF)
  3-1254/3
p. 19-20 3-1254/3 p. 19-20 (PDF)
   Ambshalve vaststelling door de Dienst voor geneeskundige verzorging van de totale omzet
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
   Begrotingsoverdracht naar de FOD Justitie van de beveiligingskosten van de psychiatrische instellingen
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
   Betaling van het pensioen van de maand van het overlijden van de titularis in de openbare sector : afstemmen op andere stelsel van werknemers ; toekenning aan de langstlevende echtgenoot of bij gebrek aan de wezen
3-1254/3
p. 5 3-1254/3 p. 5 (PDF)
  3-1254/3
p. 17 3-1254/3 p. 17 (PDF)
   Controle op de toegestane arbeid van de gepensioneerde : administratieve vereenvoudiging ; elektronische uitwisseling van gegevens
3-1254/3
p. 4-5 3-1254/3 p. 4-5 (PDF)
  3-1254/3
p. 16 3-1254/3 p. 16 (PDF)
   Financiering van de BSE-testen op runderen : prefinanciering ; nieuwe financiering door het FAVV
3-1254/3
p. 12-13 3-1254/3 p. 12-13 (PDF)
   Financiering van wachtdiensten voor huisartsen in vijf grote steden
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
  3-1254/3
p. 22-24 3-1254/3 p. 22-24 (PDF)
   Kinderbijslag : invoering van een eenvormigheid aangaande de datum waarop het recht ingaat of wordt beŽindigd
3-1254/3
p. 10 3-1254/3 p. 10 (PDF)
   Sociale-zekerheidstoelage van de Staat voor de werknemersregeling : wijziging van een bedrag
3-1254/3
p. 7 3-1254/3 p. 7 (PDF)
   Studentenarbeid
3-1254/3
p. 3 3-1254/3 p. 3 (PDF)
  3-1254/3
p. 13 3-1254/3 p. 13 (PDF)
   Tijdelijke verhoging van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten : moeilijkheden bij de uitbetaling van het uitdiensttredingsverlofgeld
3-1254/3
p. 8 3-1254/3 p. 8 (PDF)
  3-1254/3
p. 17-19 3-1254/3 p. 17-19 (PDF)
   Uitbreiding van de categorieŽn geÔnterneerden die ziekteverzekeringsbijstand genieten tot de revalidatiecentra, rusthuizen of RVT
3-1254/3
p. 10 3-1254/3 p. 10 (PDF)
  3-1254/3
p. 24-25 3-1254/3 p. 24-25 (PDF)
   Uitbreiding van de referentieterugbetalingsregeling en machtiging van de bevoegde minister de lijst van specialiteiten met een therapeutische meerwaarde maandelijks aan te passen
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
  3-1254/3
p. 25-26 3-1254/3 p. 25-26 (PDF)
   Verhoging van het loonplafond voor de berekening van de rentes inzake arbeidsongevallen ; compensatiemaatregel ; uitsluiting van het vakantiegeld in de berekeningsbasis in geval van tijdelijke ongeschiktheid
3-1254/3
p. 2-3 3-1254/3 p. 2-3 (PDF)
  3-1254/3
p. 13-14 3-1254/3 p. 13-14 (PDF)
   Verschillende regeling inzake werkbonus voor de diverse categorieŽn werknemers
3-1254/3
p. 3 3-1254/3 p. 3 (PDF)
  3-1254/3
p. 15-16 3-1254/3 p. 15-16 (PDF)
  Algemene bespreking
   Compensaties bij arbeidsongevallen
3-120
p. 26 3-120 p. 26 (PDF)
   Studentenarbeid
3-120
p. 26 3-120 p. 26 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-120
p. 25 3-120 p. 25 (PDF)
   Uitbreiding van de categorieŽn geÔnterneerden die ziekteverzekeringsbijstand genieten en begrotingsoverdracht van de beveiligingskosten
3-120
p. 26 3-120 p. 26 (PDF)
   Werkbonus : verschillende regeling voor de diverse categorieŽn werknemers
3-120
p. 26 3-120 p. 26 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendementen nrs 23 en 24 van de dames Thijs en De Schamphelaere
   Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen
3-137/2
p. 10 3-137/2 p. 10 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Betaald educatief verlof : examens en stages in het kader van het open- en afstandsonderwijs ; assessmentperiode bij een validerende instantie ; professionele bacheloropleiding
3-1492/2
p. 1-4 3-1492/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toegelaten beroepsactiviteiten van gepensioneerden - Cumulatie
3-1492/2
p. 4-13 3-1492/2 p. 4-13 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toegelaten beroepsactiviteiten van weduwnaars of weduwen die in aanmerking komen voor een overlevingspensioen
3-1492/2
p. 13-15 3-1492/2 p. 13-15 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal statuut van de geneesheren
3-1492/2
p. 16-17 3-1492/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en de dames De Schamphelaere en de Bethune
   Uitbreiding van het adoptieverlof voor werknemers (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)
3-1492/2
p. 17-22 3-1492/2 p. 17-22 (PDF)
   Vergoed adoptieverlof voor zelfstandigen (Wijziging KB 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid t.v.v. de zelfstandigen)
3-1492/2
p. 17-22 3-1492/2 p. 17-22 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Heffingen ten laste van de geneesmiddelenindustrie
3-1492/2
p. 15 3-1492/2 p. 15 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Algemene bespreking
   Procťdť van programmawetten
3-177
p. 64 3-177 p. 64 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 1 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Structurele verlaging patronale lasten
3-424/2
p. 1 3-424/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 12 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing vergoedingen wegens arbeidsongeval
3-424/2
p. 13-14 3-424/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 14 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing van de vergoedingen wegens beroepsziekte
3-424/2
p. 14-15 3-424/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 15 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Dienstencheques : erkenning van ondernemingen
3-424/2
p. 15 3-424/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 16 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Welvaartsaanpassing pensioenen
3-424/2
p. 15-16 3-424/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 17 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen
3-424/2
p. 16-17 3-424/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 18 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Kinderbijslag zelfstandigen
3-424/2
p. 18 3-424/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 19 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Geleidelijke afschaffing solidariteitsbijdrage op pensioenen
3-424/2
p. 18-19 3-424/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Lastenverlaging op ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige arbeid
3-424/2
p. 1-5 3-424/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 20 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen - DCI (Internationale gemeenschappelijke benaming) - Kleine/grote verpakkingen
3-424/2
p. 19-20 3-424/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendement nr 21 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Farmacotherapeutisch overleg
3-424/2
p. 20 3-424/2 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 22 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Representatieve organisaties van geneesheren : verkiezingen
3-424/2
p. 21 3-424/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 25 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verhoging invaliditeitsuitkeringen
3-424/2
p. 22-23 3-424/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendement nr 28 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Invaliditeitsuitkeringen wanneer beide partners invalide zijn
3-424/2
p. 24-25 3-424/2 p. 24-25 (PDF)
  Amendement nr 29 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Invalide gezinshoofden
3-424/2
p. 25 3-424/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 3 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verlaging werkgeversbijdragen voor oudere werknemers
3-424/2
p. 5-6 3-424/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 30 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verhoging gezinsbijslag (Werknemers)
3-424/2
p. 25-26 3-424/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 33 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Gelijkschakeling van de gezinsbijslagen van zelfstandigen met die van werknemers
3-424/2
p. 27-28 3-424/2 p. 27-28 (PDF)
  Amendement nr 34 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing van de uitkeringen aan gehandicapten
3-424/2
p. 28 3-424/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 4 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing werkloosheidsuitkeringen
3-424/2
p. 6-7 3-424/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 7 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Ouderschapsverlof
3-424/2
p. 8-11 3-424/2 p. 8-11 (PDF)
  Amendement nr 8 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Regeling inzake overuren
3-424/2
p. 11-12 3-424/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 9 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing van de vergoedingen bij dodelijk arbeidsongeval
3-424/2
p. 12 3-424/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 10, 11 en 13 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Indexering jaarlijkse vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid
3-424/2
p. 12-13 3-424/2 p. 12-13 (PDF)
  3-424/2
p. 14 3-424/2 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing ZIV-uitkeringen
3-424/2
p. 21-22 3-424/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 27 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Tegemoetkoming voor "hulp aan derden" voor invalide gezinshoofden
3-424/2
p. 24 3-424/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 31 en 32 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verhoging kinderbijslag, wezenbijslag, kraamgeld en adoptiepremie
3-424/2
p. 26-27 3-424/2 p. 26-27 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Amendement nr 1 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Oprichting Algemene Alimentatiedienst bij FOD FinanciŽn
3-742/2
p. 1-2 3-742/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 10 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Herwaardering van de bedragen van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
3-742/2
p. 6 3-742/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 11 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp aan derden" voor de primair arbeidsongeschikten
3-742/2
p. 6 3-742/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 12 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Toekenning van het statuut van gezinshoofd, in een gezin met twee arbeidsongeschikte personen, aan minstens ťťn van hen
3-742/2
p. 7 3-742/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 13 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Vergoeding van de mindervalide met persoon ten laste
3-742/2
p. 7 3-742/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 14 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Overeenstemming tussen de facturatiegegevens overgemaakt aan de verzekeringsinstellingen en deze overgezonden aan een rechthebbende
3-742/2
p. 8 3-742/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 15 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Prenatale rust : aanvang
3-742/2
p. 9 3-742/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 17 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Meerlingengeboorte : postnatale rust en dienstencheques
3-742/2
p. 9-10 3-742/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 19 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Moederschapsuitkering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten
3-742/2
p. 11 3-742/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Onderhoudsgeld bij opname van ouders in een rusthuis
3-742/2
p. 2 3-742/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 20 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Openbare ziekenhuizen : deficitregel
3-742/2
p. 11 3-742/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 21 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Tijdskrediet
3-742/2
p. 12 3-742/2 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 24 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Recht op adoptieverlof (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)
3-742/2
p. 12-16 3-742/2 p. 12-16 (PDF)
  Amendement nr 25 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verlof voor de werknemer die een kind opneemt dat hem is toevertrouwd ingevolge een rechterlijke beslissing of een andere maatregel tot plaatsing
3-742/2
p. 16-17 3-742/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 26 van mevrouw De Schamphelaere
   Reglementering van activiteiten die een gevaar vormen voor de gezondheid (tatoeage, piercing)
3-742/2
p. 17 3-742/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 3 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Wijziging wet 2 april 1965 betreffende ten laste nemen van steun verleend door OCMW's (Dringende medische hulp aan vreemdelingen in onregelmatige situatie)
3-742/2
p. 2 3-742/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Kunstenaars : vrijstelling van de sociale bijdragen
3-742/2
p. 3 3-742/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Aanpassing van de bedragen van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
3-742/2
p. 3 3-742/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Maximumfactuur : rechthebbenden op een integratietegemoetkoming
3-742/2
p. 4 3-742/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 9 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing van het loon dat in aanmerking wordt genomen om de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen te berekenen
3-742/2
p. 5-6 3-742/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 16 en 18 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verlenging van de postnatale rust
3-742/2
p. 9 3-742/2 p. 9 (PDF)
  3-742/2
p. 10 3-742/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 23 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Beroepsziekten (Verhoging van de plafonds : wijziging wetten gecoŲrdineerd op 3 juni 1970)
3-742/2
p. 12 3-742/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Maximumfactuur voor alle mindervalide kinderen, ongeacht hun leeftijd en ongeacht het gezinsinkomen
3-742/2
p. 4-5 3-742/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 41 tot 44 van de dames De Schamphelaere en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Alimentatieplicht - Verhaal op de onderhoudsplichtige - Rusthuis - Hospitalisatiekosten - Verhoging laagste pensioenen
3-742/7
p. 12-17 3-742/7 p. 12-17 (PDF)
  3-742/7
p. 12-17 3-742/7 p. 12-17 (PDF)
  Algemene bespreking
   Onderhoudsplichtigen voor kinderen of ouders - Ouders in rusthuis - Terugvordering door de OCMW's van de verleende steun
3-67
p. 24-26 3-67 p. 24-26 (PDF)
  3-67
p. 24-26 3-67 p. 24-26 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 100 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Tegemoetkoming van de ZIV in de kosten van farmaceutische specialiteiten - Definitie van de term "aanvrager"
3-966/2
p. 37 3-966/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 101 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Installatie van het comitť voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
3-966/2
p. 37-39 3-966/2 p. 37-39 (PDF)
  Amendement nr 103 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Stijging van de dekking van de kosten van medische materialen
3-966/2
p. 39 3-966/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 106 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning van vakantiegeld aan invaliden
3-966/2
p. 40-41 3-966/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendement nr 107 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van het minimum dagbedrag voor de invalide gezinshoofden en de alleenstaande invaliden
3-966/2
p. 41-42 3-966/2 p. 41-42 (PDF)
  Amendement nr 108 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp aan derden" voor invalide gezinshoofden
3-966/2
p. 42 3-966/2 p. 42 (PDF)
  Amendement nr 109 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp van derden" voor primair arbeidsongeschikten
3-966/2
p. 42-43 3-966/2 p. 42-43 (PDF)
  Amendement nr 110 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning in een gezin waarin twee arbeidsongeschikte personen samenwonen aan minstens ťťn van hen het statuut van gezinshoofd
3-966/2
p. 43 3-966/2 p. 43 (PDF)
  Amendement nr 111 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van het plafond van het inkomen van de echtgenoot voor de berekening van de uitkering van invalide gezinshoofden
3-966/2
p. 43-44 3-966/2 p. 43-44 (PDF)
  Amendement nr 112 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon : bepaling van het bevoegde ethisch comitť
3-966/2
p. 44 3-966/2 p. 44 (PDF)
  Amendement nr 113 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Statuut van de vrijwilliger
3-966/2
p. 44-55 3-966/2 p. 44-55 (PDF)
  Amendement nr 114 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Jaarlijks verslag over de activiteiten van het Ervaringsfonds
3-966/2
p. 55 3-966/2 p. 55 (PDF)
  Amendement nr 115 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Erkenning van ondernemingen van asbestruiming
3-966/2
p. 55 3-966/2 p. 55 (PDF)
  Amendement nr 116 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon
3-966/2
p. 56 3-966/2 p. 56 (PDF)
  Amendement nr 117 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aantal verbeteringen aan de huidige wetgeving inzake de sluiting van ondernemingen
3-966/2
p. 56-58 3-966/2 p. 56-58 (PDF)
  Amendement nr 118 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verlenging van het ouderschapsverlof
3-966/2
p. 58-64 3-966/2 p. 58-64 (PDF)
  Amendement nr 119 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Minimumpensioenen binnen het kader van de gemengde loopbanen
3-966/2
p. 64-65 3-966/2 p. 64-65 (PDF)
  Amendement nr 120 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Jaarlijkse aanpassing van de pensioenbedragen aan de evolutie van de conventionele lonen
3-966/2
p. 65-66 3-966/2 p. 65-66 (PDF)
  Amendement nr 121 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van de grensbedragen voor de cumulatie van een overlevingspensioen met een job
3-966/2
p. 66-83 3-966/2 p. 66-83 (PDF)
  Amendement nr 122 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
3-966/2
p. 83 3-966/2 p. 83 (PDF)
  Amendement nr 123 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Afstemmen van de berekeningswijze van het pensioen van het personeel van de PMS-centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding op die van het personeel van de onderwijsinstellingen
3-966/2
p. 84 3-966/2 p. 84 (PDF)
  Amendement nr 124 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Herinvoering van een premiestelsel teneinde het gebruik van LPG als brandstof te stimuleren
3-966/2
p. 85 3-966/2 p. 85 (PDF)
  Amendement nr 125 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning van vakantiegeld aan invaliden
3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendement nr 126 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Benaming "Stookoliefonds"
3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendement nr 87 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Garantie voor de betrokkenen dat de nieuwe regeling van de medewerkende echtgenoot geen pensioenverlies mag opleveren
3-966/2
p. 28 3-966/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 88 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Verplichte onderwerping van de meewerkende echtgenoot aan het maxi sociaal statuut - Meewerkende echtgenoten geboren voor 1 januari 1971 - Ouderdomsverzekering
3-966/2
p. 29 3-966/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 94 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verlaging van de sociale lasten op de ploegpremie en de nachtpremie
3-966/2
p. 32-33 3-966/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 95 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Vermindering van de lasten voor nachtarbeid en ploegenarbeid - Non-profitsector
3-966/2
p. 34 3-966/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 98 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Billijke verdeling tussen de gemeenschappen van de werkingskosten van de kinderbijslagfondsen
3-966/2
p. 36 3-966/2 p. 36 (PDF)
  Amendement nr 99 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van de uitkeringen omwille van een beroepsziekte
3-966/2
p. 36 3-966/2 p. 36 (PDF)
  Amendementen nrs 102 en 127 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   ZIV-tussenkomst voor chronisch zieke kinderen jonger dan 21 jaar
3-966/2
p. 39 3-966/2 p. 39 (PDF)
  3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendementen nrs 104 en 105 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van het bedrag van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen aan de evolutie van de conventionele lonen
3-966/2
p. 39-40 3-966/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 96 en 97 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van de bedragen van de kinderbijslag
3-966/2
p. 35 3-966/2 p. 35 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-966/3
p. 1-67 3-966/3 p. 1-67 (PDF)
   Aanleg van strategische stocks van geneesmiddelen type antiviraal door het Geneesmiddelenfonds
3-966/3
p. 12 3-966/3 p. 12 (PDF)
  3-966/3
p. 34 3-966/3 p. 34 (PDF)
  3-966/3
p. 36 3-966/3 p. 36 (PDF)
  3-966/3
p. 38 3-966/3 p. 38 (PDF)
  3-966/3
p. 40 3-966/3 p. 40 (PDF)
   Aanpassing van de regels van toepassing op de kinderbijslagfondsen tengevolge de hervorming van de wet op de VZW's
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
  3-966/3
p. 38 3-966/3 p. 38 (PDF)
   Aanpassingen teneinde de sancties van de wet op de productnormen toepasselijk te maken op de Europese verordeningen 304/2003 en 648/2004
3-966/3
p. 25 3-966/3 p. 25 (PDF)
   Administratieve sanctie voor de rechthebbende die ten onrechte een verhoogde tegemoetkoming ontvangen heeft door het verstrekken van onjuiste gegevens
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
   Administratieve sancties bij aanvraag van onregelmatige bijdragen voor de dienst geneeskundige verzorging "kleine risico's"
3-966/3
p. 12 3-966/3 p. 12 (PDF)
   Afschaffing van de stempelcontrole : Controle van het effectief verblijf - Controle van de deeltijdse werknemers - Nieuw systeem van verzameling van gegevens
3-966/3
p. 18 3-966/3 p. 18 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 42 3-966/3 p. 42 (PDF)
   Alternatieve financiering en globaal beheer
3-966/3
p. 9-10 3-966/3 p. 9-10 (PDF)
  3-966/3
p. 34 3-966/3 p. 34 (PDF)
  3-966/3
p. 37 3-966/3 p. 37 (PDF)
  3-966/3
p. 39 3-966/3 p. 39 (PDF)
   Ambtshalve opstelling door de RSZ van de socialezekerheidsaangifte bij verzuim van de werkgever
3-966/3
p. 3-4 3-966/3 p. 3-4 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
   Behoud van het statuut van de personeelsleden overgedragen vanuit de Controledienst Verzekeringen naar de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
3-966/3
p. 6 3-966/3 p. 6 (PDF)
   Behoud van sommige bijdrageverminderingen in geval van wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de werkgever
3-966/3
p. 5 3-966/3 p. 5 (PDF)
   Bekrachtiging van de KB's van 11 mei 2004 en 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en kwaliteit van de dieren
3-966/3
p. 14-15 3-966/3 p. 14-15 (PDF)
   Betaling van de dagprijs voor psychiatrische verzorgingstehuizen door het RIZIV
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
  3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
  3-966/3
p. 36 3-966/3 p. 36 (PDF)
   Bevestiging KB van 24 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Fonds voor de grondstoffen
3-966/3
p. 13 3-966/3 p. 13 (PDF)
   Bevoegde inspectiedienst voor reders en burgerlijke sancties
3-966/3
p. 4 3-966/3 p. 4 (PDF)
   Bewijskracht van documenten opgesteld op andere dragers dan het papier
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
   Bijdragen en inhoudingen op pseudo-brugpensioenen (Canada-dry) : Machtiging aan de Koning om die aanvullende vergoedingen als loon te beschouwen
3-966/3
p. 19 3-966/3 p. 19 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
   Definitieve toewijzing aan het globaal beheer van de RSZ van een bedrag van de reserves van de Rijksdienst voor Pensioenen
3-966/3
p. 30 3-966/3 p. 30 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
   Discriminatie tussen personen die op brugpensioen gaan vanaf 55 jaar en diegenen die vervroegd uittreden op een latere leeftijd
3-966/3
p. 42 3-966/3 p. 42 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Elektronische aangifte van het arbeidsongeval
3-966/3
p. 20 3-966/3 p. 20 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Enveloppe van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor 2005
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
   Erkenning van ondernemingen die asbest ruimen
3-966/3
p. 20 3-966/3 p. 20 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Ervaringsfonds : Nieuwe benaming Zilverfonds - Verruiming van de doelgroep tot 45-plussers - Verruiming van de betoelaging van acties die oudere werknemers aan het werk kunnen houden - Betoelaging sectoriŽle projecten - Begrotingsfonds voor sensibilisering
3-966/3
p. 16-17 3-966/3 p. 16-17 (PDF)
  3-966/3
p. 40 3-966/3 p. 40 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 42-44 3-966/3 p. 42-44 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Experimenten op de menselijke persoon : aanwijzing van de universitaire ziekenhuizen, bepaling van het bevoegde ethisch comitť, aansprakelijkheid, aansluiting van BelgiŽ bij een bestaand register van deelnemers, onderzoek van preklinische gegevens
3-966/3
p. 13 3-966/3 p. 13 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
  3-966/3
p. 38 3-966/3 p. 38 (PDF)
   Financiering van een Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik
3-966/3
p. 15 3-966/3 p. 15 (PDF)
   Financiering ziekenhuizen : positieve inhaalbedragen, dienstverlening ingevolge zware rampen of catastrofen, dekking tekorten openbare ziekenhuizen door de plaatselijke openbare besturen
3-966/3
p. 12 3-966/3 p. 12 (PDF)
   Heffingen ten laste van de farmaceutische industrie
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
  3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
  3-966/3
p. 36 3-966/3 p. 36 (PDF)
   Hervorming van het stelsel van de solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen
3-966/3
p. 2-3 3-966/3 p. 2-3 (PDF)
   Inning van de sociale bijdragen van de deeltijdse werknemers
3-966/3
p. 5 3-966/3 p. 5 (PDF)
   Invoering van een vakbondspremiebijdrage in de lokale politiezones
3-966/3
p. 7 3-966/3 p. 7 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
   Juridische mogelijkheid voor de administratie bevoegd inzake homologatie een financiŽle bijdrage te heffen
3-966/3
p. 25 3-966/3 p. 25 (PDF)
   Kyoto : aanpassing van het organiek begrotingsfonds bestemd voor de financiering van het federaal beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen ; instelling van een register
3-966/3
p. 26-27 3-966/3 p. 26-27 (PDF)
   Maatregelen betreffende het sociaal statuut van de zelfstandigen
3-966/3
p. 27-28 3-966/3 p. 27-28 (PDF)
   Maximum binnen de overheidspensioenen : uitbreiding van het voordeel van vrijstelling waarvan de aanvullende pensioenvoordelen genieten tot alle wettelijke pensioenen
3-966/3
p. 24 3-966/3 p. 24 (PDF)
   Medische honoraria klinische biologie en medische beeldvorming
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
   Minimumpensioen binnen het kader van de gemengde loopbanen
3-966/3
p. 23 3-966/3 p. 23 (PDF)
  3-966/3
p. 46 3-966/3 p. 46 (PDF)
   Mogelijkheid voor de provinciale diensten ontstaan uit gemeentelijke instellingen om toe te treden tot "het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen" bij de RSZPPO
3-966/3
p. 23 3-966/3 p. 23 (PDF)
  3-966/3
p. 45 3-966/3 p. 45 (PDF)
   Nieuwe financiŽle middelen voor het Fonds voor collectie uitrustingen en diensten
3-966/3
p. 9 3-966/3 p. 9 (PDF)
  3-966/3
p. 30 3-966/3 p. 30 (PDF)
  3-966/3
p. 31-32 3-966/3 p. 31-32 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
  3-966/3
p. 37 3-966/3 p. 37 (PDF)
  3-966/3
p. 39 3-966/3 p. 39 (PDF)
   Opening van het recht op kinderbijslag voor personen in beroepsopleiding in ondernemingen
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
   Opheffing van de discriminatie tussen feitelijke gezinnen en gehuwde koppels inzake wezenbijslag
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
  3-966/3
p. 29 3-966/3 p. 29 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
   Opheffing van de verblijfsvoorwaarde van vijf jaar voor de burgers van de Staten die het Europees Sociaal Handvest bekrachtigd hebben
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
   Opheffing voorzorgskassen invaliditeit van mijnwerkers
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
   Opname van de biobrandstof in de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen
3-966/3
p. 24-25 3-966/3 p. 24-25 (PDF)
   Opname van de tatoeage-inkten in de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruiker
3-966/3
p. 15 3-966/3 p. 15 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheid inzake diergeneeskunde naar Volksgezondheid
3-966/3
p. 14 3-966/3 p. 14 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheid van de minister van Landbouw naar de minister van Volksgezondheid
3-966/3
p. 14 3-966/3 p. 14 (PDF)
   Pensioen van de statutaire personeelsleden van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Correctiemechanisme
3-966/3
p. 22 3-966/3 p. 22 (PDF)
  3-966/3
p. 45 3-966/3 p. 45 (PDF)
  3-966/3
p. 45 3-966/3 p. 45 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
3-966/3
p. 16 3-966/3 p. 16 (PDF)
  3-966/3
p. 28-29 3-966/3 p. 28-29 (PDF)
   RVA (Financiering van het samenwerkingsakkoord sociale economie - Erkenning van PWA's in het kader van de dienstencheques - Verjaringstermijnen voor de terugvordering van bepaalde uitkeringen)
3-966/3
p. 21-22 3-966/3 p. 21-22 (PDF)
   Sociale Maribel (Bijdragevermindering voor de sociale zekerheid van de non-profitsector - Beheer van de middelen)
3-966/3
p. 21 3-966/3 p. 21 (PDF)
   Sociale solidariteit (Strijd tegen de sociale fraude - Strafbepalingen over Dimona : verhoging van de boete met opdecimes - Aansprakelijkheid van de werkgever voor de boetes van zijn lasthebber - Boetes uitgesproken met uitstel)
3-966/3
p. 18-19 3-966/3 p. 18-19 (PDF)
  3-966/3
p. 40 3-966/3 p. 40 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op de werknemersparticipatie in de winst van de vennootschap
3-966/3
p. 3 3-966/3 p. 3 (PDF)
   Start van een systeem van maandelijkse facturatie van bepaalde inhoudingen op pensioenen
3-966/3
p. 7 3-966/3 p. 7 (PDF)
  3-966/3
p. 29 3-966/3 p. 29 (PDF)
   Strijd tegen ernstige arbeidsongevallen
3-966/3
p. 20 3-966/3 p. 20 (PDF)
   Terugbetaling inzake tabaksontwenning bij zwangere vrouwen
3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
  3-966/3
p. 34 3-966/3 p. 34 (PDF)
  3-966/3
p. 36 3-966/3 p. 36 (PDF)
  3-966/3
p. 39 3-966/3 p. 39 (PDF)
   Toekenning van een statuut aan de rekencentra : invoering van een label "Full service secretariaat"
3-966/3
p. 6-7 3-966/3 p. 6-7 (PDF)
   Toevoeging van de werkingskosten van de Commissie en de Raad voor Aanvullende Pensioenen aan de lijst van de specifieke controlekosten
3-966/3
p. 24 3-966/3 p. 24 (PDF)
   Uitbreiding van de identificatieopdracht van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
3-966/3
p. 6 3-966/3 p. 6 (PDF)
   Uitbreiding van het Fonds voor de grondstoffen tengevolge Europese verplichtingen in het kader van de bescherming van de volksgezondheid
3-966/3
p. 15 3-966/3 p. 15 (PDF)
   Uitbreiding van het systeem van de betalingsverbintenis tot de raadpleging van een gegevensbank opgericht door het Nationaal Intermutualistisch College
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
  3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
   Uitwisseling van gegevens inzake de verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging via het Intermutualistisch College
3-966/3
p. 6 3-966/3 p. 6 (PDF)
  3-966/3
p. 29 3-966/3 p. 29 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
  3-966/3
p. 38 3-966/3 p. 38 (PDF)
   Vereenvoudiging van de bewijslast van de loopbaanjaren voor 1955
3-966/3
p. 23 3-966/3 p. 23 (PDF)
   Vergoeding van de eigenaar van besmette goederen en van de verwerker
3-966/3
p. 14 3-966/3 p. 14 (PDF)
   Verlenging van het preventieve verwijderingsverlof van zwangere vrouwen
3-966/3
p. 9 3-966/3 p. 9 (PDF)
   Vermindering van de werkingskosten van de vrije kinderbijslagfondsen
3-966/3
p. 9 3-966/3 p. 9 (PDF)
  3-966/3
p. 30 3-966/3 p. 30 (PDF)
   Versoepeling van de regels voor het bewijs van gescheiden woonplaats voor het kind dat zelf kinderbijslagtrekker wordt
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
  3-966/3
p. 29 3-966/3 p. 29 (PDF)
   Verzwaring van de bestraffing voor overtreding van de CITES-reglementen
3-966/3
p. 15 3-966/3 p. 15 (PDF)
   Volmacht aan de Koning om de waardestijging van de invaliditeitsuitkeringen vast te leggen
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
   Voorzitterschap Commissie voor terugbetaling van geneesmiddelen
3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
   Vorming van de preventieadviseurs en veiligheidscoordinatoren
3-966/3
p. 20 3-966/3 p. 20 (PDF)
   Vrijstelling van de contractuele dierenartsen van bijdrage aan de Orde des dierenartsen
3-966/3
p. 14 3-966/3 p. 14 (PDF)
   Waarborg van de aanvullende verzekeringsdienst bij verandering van ziekenfonds
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
   Werkbonus die ervoor zorgt dat wie een laag loon heeft de werkloosheidsvallen mijdt - Financiering door afschaffing van fiscale voordelen
3-966/3
p. 17-18 3-966/3 p. 17-18 (PDF)
  3-966/3
p. 40 3-966/3 p. 40 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 42 3-966/3 p. 42 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Wijziging van de CAO-wet
3-966/3
p. 22 3-966/3 p. 22 (PDF)
   Wijzigingen aan de DMFA-wetgeving (multifunctionele aangifte) : adoptieverlof in de sector van de binnenscheepvaart
3-966/3
p. 6 3-966/3 p. 6 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-90
p. 52-54 3-90 p. 52-54 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Amendement nr 33 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Verplaatsingskosten van ouders van gehospitaliseerde kinderkankerpatiŽnten
3-1986/2
p. 15-16 3-1986/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-1986/2
p. 17 3-1986/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zuurstoftherapie
3-1986/2
p. 17-18 3-1986/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Steverlynck en Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Pensioenen zelfstandigen - Verhoging minimumpensioen - Betaling van het kleine pensioen - Aanvulling op de loopbaan na de daadwerkelijke aanvangsdatum van het pensioen
3-1986/2
p. 18-19 3-1986/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toekenning van een jaarlijkse bijslag bij de kinderbijslag - Schoolpremie
3-1986/2
p. 19-20 3-1986/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 34 tot 36 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zorgkundigen : sluiten van overeenkomsten met de diensten thuisverpleging
3-1986/2
p. 16-17 3-1986/2 p. 16-17 (PDF)
  Algemene bespreking
   Aantasting door de federale regering van een gemeenschapsbevoegdheid : preventieve gezondheidszorg
3-196
p. 33 3-196 p. 33 (PDF)
   Zorgkundigen : sluiten van overeenkomsten met de diensten thuisverpleging
3-196
p. 34 3-196 p. 34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-196
p. 35-37 3-196 p. 35-37 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-967)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-967/3
p. 1-7 3-967/3 p. 1-7 (PDF)
   Bevoegdheid, inzake uitstel van betaling, niet enkel van de arbeidsgerechten maar ook van de ambtenaar bevoegd om een geldboete op te leggen
3-967/3
p. 2 3-967/3 p. 2 (PDF)
   Verbetering, op taalkundig gebied, van de behandeling door het Comitť van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van sanctiedossiers tegen zorgverleners
3-967/3
p. 2 3-967/3 p. 2 (PDF)
  3-967/3
p. 3-6 3-967/3 p. 3-6 (PDF)
Overheidspersoneel - Hospitalisatieverzekering - Nieuwe polis - Rechtszekerheid (Opdracht gegund aan Fortis AG - Contract met twee formules) (3-3976)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5285-5286 3-58 p. 5285-5286 (PDF)
Parketsecretarissen, griffiers en magistraten - Ouderschapsverlof (Ongelijke behandeling tussen verscheidene categorieŽn personeelsleden - Problematiek van personeelstekort) (3-349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 260-261 3-4 p. 260-261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 406-408 3-6 p. 406-408 (PDF)
Pensioenen - Cumulatie - Gemeentelijke politieke mandataris - Regularisatie studieperiode (3-1303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1550-1552 3-25 p. 1550-1552 (PDF)
Pensioenen - Eenheid van loopbaan - Regularisatie - Terugbetaling van de regularisatiebijdragen (3-1746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2154-2155 3-31 p. 2154-2155 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2377-2378 3-33 p. 2377-2378 (PDF)
Pensioenen - Loopbaanperiodes waarvoor vrijwillige bijdragen werden betaald - Aanpassingen in de regelgeving (3-5158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7172-7173 3-70 p. 7172-7173 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7572-7573 3-71 p. 7572-7573 (PDF)
Pensioenen - Regularisatie - Informatieverstrekking voor de aanvragers (Diplomabonifcatie - Gemengde loopbaan) (3-3691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4978-4979 3-56 p. 4978-4979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5149-5150 3-57 p. 5149-5150 (PDF)
Pensioenen - Voorlopige pensioenberekening - Aanvraagformulier (Tewerkstelling als grensarbeider - Bijkomend pensioenrecht - Sociale uitkering - Uittreksel uit de geboorteakte en militiegetuigschrift) (3-1728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2051-2052 3-30 p. 2051-2052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2375-2377 3-33 p. 2375-2377 (PDF)
Psychiatrische behandelingen - ECT (electroconvulsive therapy) - Praktijk - Terugbetaling (Electroshocks - Werkzaamheid) (3-2770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3510-3511 3-44 p. 3510-3511 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4313-4315 3-50 p. 4313-4315 (PDF)
Psychiatrische behandelingen - Gedwongen opname (3-5252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7119 3-70 p. 7119 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7900 3-74 p. 7900 (PDF)
Raad van Europa - Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde - Ratificatie (3-6481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9289 3-85 p. 9289 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9752-9753 3-87 p. 9752-9753 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Rechterlijke organisatie - Personeel - Griffiers en Secretarissen - Bezoldigingsregeling (3-4621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6265 3-65 p. 6265 (PDF)
Reclame voor verbruikerskredieten (Kansarmoedeproblematiek - Verbetering van de consumentenbescherming - Bestrijding van overkreditering - Omkadering kredietreclame - Controle) (3-1218)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-140
p. 56-59 3-140 p. 56-59 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van een mondelinge vraag en overgang tot de stemmingen in afwachting van de aanwezigheid van de betrokken minister
3-97
p. 49 3-97 p. 49 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Bestrijding van de werkloosheid
3-129
p. 34 3-129 p. 34 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek - Generatiepact
3-129
p. 32-35 3-129 p. 32-35 (PDF)
   Regionalisering van de werkgelegenheidsbevoegdheden
3-129
p. 33-34 3-129 p. 33-34 (PDF)
   Verhoging van de activiteits- en werkgelegenheidsgraad
3-129
p. 34-35 3-129 p. 34-35 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Financieel evenwicht van de sociale zekerheid
3-78
p. 33-34 3-78 p. 33-34 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Administratieve vereenvoudiging
3-6
p. 66 3-6 p. 66 (PDF)
   Beleidscellen van de ministeries
3-6
p. 67-68 3-6 p. 67-68 (PDF)
   Beschouwingen over de nieuwe regeringsploeg
3-6
p. 65 3-6 p. 65 (PDF)
  3-6
p. 67 3-6 p. 67 (PDF)
   Deontologische code voor parlementsleden
3-6
p. 68 3-6 p. 68 (PDF)
Regularisatie van studieperiode en pensioenen - Terugbetaling van de bijdragen - Rechtsgeschillen - Aanpassing van de wetgeving (Regularisatiebijdragen - Geschillen tegen de Rijksdienst voor pensioenen) (3-2378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3086-3087 3-40 p. 3086-3087 (PDF)
  Bul. 3-44
p. 3517-3518 3-44 p. 3517-3518 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4069-4071 3-48 p. 4069-4071 (PDF)
Relatiegeschenken - Fiscale aftrekbaarheid (3-5590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7766 3-73 p. 7766 (PDF)
Samenwerkingsakkoorden tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris-project (Budgettaire bijdrage aan de federale Staat in infrastructuurinitiatieven ter bevordering van de internationale en hoofdstedelijke rol van Brussel - Projecten) (3-6145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8654 3-80 p. 8654 (PDF)
Schijnhuwelijken - Weigering (Statistische gegevens - Artikelen 63 en 167 van het Burgerlijk Wetboek - Beslissing van de burgerlijke stand - Beroepsmogelijkheid) (3-348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 284-285 3-4 p. 284-285 (PDF)
Studietoelagen voor het hoger onderwijs - Aanvraag - Inlichtingen inzake kadastrale inkomens (3-57)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 36-37 3-1 p. 36-37 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 231-233 3-3 p. 231-233 (PDF)
Terugbetaling van belastingen - Onbetaald gebleven stopzettingsmeerwaarden (Overdracht van een handelszaak of praktijk - Wegens faillissement van de overnemer onbetaald gebleven verkoper - Inkomstenbelasting verschuldigd op een nooit verkregen stopzettingsmeerwaarde) (3-3444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4608-4609 3-53 p. 4608-4609 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5782-5783 3-62 p. 5782-5783 (PDF)
Thuiszorg - Zorgkundigen - Algemeen beleid (3-6482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9289-9290 3-85 p. 9289-9290 (PDF)
Vaccinatie om baarmoederhalskanker te voorkomen (Controverse over de vaccinatie van tienermeisjes tegen het humaan papillomavirus - Terugbetalingstarief) (3-1493)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-213
p. 35-36 3-213 p. 35-36 (PDF)
Veiligheid en gezondheid bij de arbeid - Conventie C155 van de Internationale Arbeidsorganisatie - Ratificatie (3-4590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6053-6054 3-63 p. 6053-6054 (PDF)
Verkeersreglementering - Fietsen - Fietslichten op het lichaam gedragen - Zichtbaarheid (3-2487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3176 3-41 p. 3176 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3856-3857 3-46 p. 3856-3857 (PDF)
Verkeersveiligheid - Verlies van lading bij wegvervoer - Personen die verantwoordelijk zijn - Vervolging (3-2840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3630-3631 3-45 p. 3630-3631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8819-8820 3-81 p. 8819-8820 (PDF)
Verkeersveiligheid - Verlies van lading bij wegvervoer - Personen die verantwoordelijk zijn - Vervolging (3-2841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3582-3583 3-44 p. 3582-3583 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5930-5932 3-62 p. 5930-5932 (PDF)
Verkeersveiligheid - Vrachtvervoer - Verlies van lading (Ladingbeveiliging) (3-6205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8760 3-80 p. 8760 (PDF)
Verkiezingen - Overtreding van de opkomstplicht - Vervolging (3-1729)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-29
p. 1947 3-29 p. 1947 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5611-5612 3-61 p. 5611-5612 (PDF)
Verlaagd BTW-tarief - Verschillende behandeling van de abonnementen op betaaltelevisie en de abonnementen op internet (3-4284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5468-5469 3-60 p. 5468-5469 (PDF)
Verslag van Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) (3-1849)      
  Bespreking
3-214
p. 65-66 3-214 p. 65-66 (PDF)
  3-214
p. 65-66 3-214 p. 65-66 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (3-1408)      
  Bespreking
3-154
p. 41-44 3-154 p. 41-44 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (3-1885)      
  Geheime stemming en uitslag
3-191
p. 31-33 3-191 p. 31-33 (PDF)
  3-191
p. 42-43 3-191 p. 42-43 (PDF)
Voordrachtsakten voor deelname aan verkiezingen - Vermelding van de namen (Naam van de echtgenoot of echtgenote, al of niet overleden) (3-6560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9441-9442 3-86 p. 9441-9442 (PDF)
Voorstel tot instelling van een deontologische code inzake dienstverlening aan de bevolking door leden van de Senaat en tot aanvulling van het reglement van de Senaat met bepalingen inzake de naleving van die code (3-1287)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-1287/1
p. 1-17 3-1287/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers (door de regering, de Nationale Bank en het Planbureau over de verslechterende economische en budgettaire toestand, kort voor de wetgevende verkiezingen) (3-292)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-292/1
p. 1-5 3-292/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Voorstel van de heren Van den Brande, Beke, Schouppe, Steverlynck, Hugo Vandenberghe en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Tindemans
3-2381/1
p. 1-19 3-2381/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 59 van het Reglement van de Senaat (Onontvankelijkheid van een amendement) (3-267)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-267/1
p. 1-3 3-267/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten (Overheveling van de brandweer naar de gewesten) (3-2388)      
  Voorstel van de heren Beke, Steverlynck en Hugo Vandenberghe en van de dames de Bethune en De Schamphelaere
3-2388/1
p. 1-5 3-2388/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg (gezien het financieringstekort, de therapeutische hardnekkigheid en de nood aan onderzoek en opleiding) (3-1480)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-1480/1
p. 1-4 3-1480/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid (Organisatie van de eerste selectieproeven door Selor) (3-459)      
  Voorstel van de heer Brotcorne en mevrouw De Schamphelaere
3-459/1
p. 1-3 3-459/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt (3-1588)      
  Amendementen nrs 45 en 46 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1588/3
p. 1-2 3-1588/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-214
p. 63-64 3-214 p. 63-64 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker (3-792)      
  Bespreking
3-190
p. 26-28 3-190 p. 26-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (3-1629)      
  Bespreking
3-193
p. 18-20 3-193 p. 18-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie voor Belgische kankerpatiŽnten (3-1682)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1682/1
p. 1-4 3-1682/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-187
p. 38-40 3-187 p. 38-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende diabetes (3-2458)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2458/1
p. 1-11 3-2458/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg (3-1349)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1349/3
p. 1-2 3-1349/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het amendement
3-163
p. 19-23 3-163 p. 19-23 (PDF)
Vuurvaste keramische vezels - Invoer - Statistieken (Arbeidsbescherming) (3-5929)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-77
p. 8252 3-77 p. 8252 (PDF)
Vuurvaste keramische vezels - Verwerking - Statistieken (Arbeidsbescherming) (3-5934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8517 3-79 p. 8517 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8726 3-80 p. 8726 (PDF)
Wachtposten voor huisartsen (KB ter financiering van de huisartsenwachtposten in de grote steden; eerstelijnszorg 's nachts - Financieringssysteem voor de kleine steden en op het platteland) (3-1053)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-154
p. 19-20 3-154 p. 19-20 (PDF)
Weesgeneesmiddelen (PatiŽnten in beperkte aantal met zeldzame aandoeningen - Aanmoediging van de ontwikkeling van die geneesmiddelen) (3-2268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 87-90 3-213 p. 87-90 (PDF)
Wegvervoer - Verlies van ladingen - Vervolgingen (3-1417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1658 3-27 p. 1658 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8814-8819 3-81 p. 8814-8819 (PDF)
Wegvervoer - Verlies van ladingen - Vervolgingen (3-1418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1685 3-27 p. 1685 (PDF)
Westvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalgebruik bij de kiesverrichtingen, met inbegrip van de propaganda en bekendmakingen) (3-203)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Caluwť
3-203/1
p. 1-3 3-203/1 p. 1-3 (PDF)
Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon - Evaluatie - Implicatie van de lokale ethische comitťs (3-2715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3201-3203 3-41 p. 3201-3203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3845-3847 3-46 p. 3845-3847 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (3-1122)      
  (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 : Beschermingsmaatregelen ten voordele van de patiŽnt [Uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden van het bijzonder solidariteitsfonds - Soepeler toestand tot het bijzonder solidariteitsfonds voor chronisch zieke kinderen jonger dan 19 jaar - Tegemoetkoming voor zware chronische thuisverzorging aan comapatiŽnten] - Responsabiliseringsmaatregelen [Aanmoedigen van het rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen via de accreditering van de arts - Toestaan aan de Profielcommissies gegevens door te geven aan de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie van het Riziv - Stijven van het bijzonder reservefonds - Bekrachtiging van de beslissing van rechtsvordering door de leidende ambtenaren van het Riziv - Aanstelling van een kwaliteitsadviseur die een brugfunctie kan vervullen tussen de verschillende overheidsinstellingen]) - (Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen [Betere onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen - Instelling van zorgregio's - Programmatieregels voor de zware medische apparatuur : PET-scan en NMR ; strijd tegen de niet-erkende toestellen - Forfaitaire bijdrage van de patiŽnten bij oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten - Bevriezen van de inhoudingen op de artsenhonoraria]) - (Beheersing van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering : machtigingen aan de Koning) - (Geneesmiddelen [Groepsgewijze herzieningen van geneesmiddelen - Verruiming van de referentieterugbetaling : generische en innovatieve geneesmiddelen - "Deconnexie" tussen de terugbetalingsbasis van een geneesmiddel en de publieksprijs - Invoering van de offerteaanvraag van geneesmiddelen buiten patent : kiwimodel - Verbod voor de farmaceutische ondernemingen om uit de terugbetalingsregeling te stappen - Reglementering van het gebruik van de informatiecampagnes i.v.m. de gezondheid voor commerciŽle doeleinden)
   Amendementen nrs 1 tot 22 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1122/2
p. 1-16 3-1122/2 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid (Hervorming van de wetgeving betreffende de organisatie van de hulpdiensten - Verbetering van de hulpverlening - Federale verankering van de materie - Operationele diensten van de civiele veiligheid - Oprichting van nieuwe juridische entiteiten : hulpverleningszones - Raad van de hulpverleningszone - Zoneraadsleden - College van hulpverleningszone - Technische commissie - Financiering en budgettair en financieel beheer - Bijzondere rekenplichtige - Personeel - Uitrusting en materieel - Specifiek toezicht - Civiele Bescherming - Algemene inspectie van de diensten van de civiele veiligheid - Preventie van brand en ontploffing - Verhaal van de kosten van de opdrachten - Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid - Bijzondere bepalingen in oorlogstijd - Wijziging artikel 5 Strafwetboek : straffen voor burgers die geen gevolg geven aan bevelen inzake opvordering, evacuatie of inlijving - Wijziging wet 30 juli 1979, wet 1 augustus 1985, Nieuwe Gemeentewet, programmawet 9 juli 2004, wet 31 december 1963) (3-2403)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2403/2
p. 3-6 3-2403/2 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (Eťn enkele echtscheidingsgrond : duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten - Alimentatiegeld - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Versoepelde en menselijkere procedure - Rechtsmiddelen) (3-2068)      
  Algemene bespreking
3-210
p. 49-70 3-210 p. 49-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (Parastatale instelling van het type A - Geneesmiddelencontrole) (3-1730)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1730/2
p. 1-3 3-1730/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-173
p. 31-35 3-173 p. 31-35 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Oprichting van het Fonds voor de vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorg - Objectieve aansprakelijkheid - Zie ook doc. 3-2398) (3-2397)      
  Amendementen nrs 1 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere
3-2397/2
p. 1-7 3-2397/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toekenning pensioenbonus
3-1484/2
p. 1-2 3-1484/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Opdracht geven aan de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid om de doeltreffendheid na te gaan, in de toekomst, van de maatregelen genomen t.g.v. het eindeloopbaandebat
3-1484/2
p. 2-3 3-1484/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Vergroting van de inspanningen voor levenslange opleiding en erkenning van de tijdens de loopbaan verworven bekwaamheden
3-1484/2
p. 3-4 3-1484/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Discriminatie van de werknemers die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag niet ten minste ťťn jaar ononderbroken dienstanciŽnniteit hebben
3-1484/2
p. 4 3-1484/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beletten dat belemmeringen voor brugpensionering leiden tot een verhoging van het aantal zieken of oudere werklozen
3-1484/2
p. 4-5 3-1484/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Bijdragen en inhoudingen op pseudo-brugpensioen
3-1484/2
p. 6 3-1484/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Verlaging van de sociale bijdragen voor ondernemingen die in het kader van skill-pooling mensen boven de 50 aanwerven
3-1484/2
p. 6-7 3-1484/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Maatregelen tot versterking van de inspecties van buitenlandse werkgelegenheid in BelgiŽ
3-1484/2
p. 7-12 3-1484/2 p. 7-12 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Bevoegdheidsdelegatie naar de Koning - Goedkeuring door het Parlement van al de uitvoeringsbesluiten
3-1484/2
p. 12 3-1484/2 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische defibrillator door niet-artsen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp dat het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren toelaat) (Reanimatie) (3-1586)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere
3-1586/2
p. 1-2 3-1586/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-160
p. 28-29 3-160 p. 28-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal stookoliefonds - Financiering
3-1302/2
p. 6-7 3-1302/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal stookoliefonds
3-1302/2
p. 4-6 3-1302/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   POPS (Persistente organische verontreinigende stoffen : sancties - Wet 21 december 1998)
3-1302/8
p. 3-4 3-1302/8 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1303)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Financiering pensioenen : ten laste leggen van sommige lasten voortvloeiend uit het wettelijk kapitalisatiestelsel, die normaal door het globaal beheer worden gedragen, van dit wettelijk stelsel
3-125
p. 32 3-125 p. 32 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid
3-125
p. 33-35 3-125 p. 33-35 (PDF)
   Opheffing van het stelsel van de vrijwillig verzekerden (Pensioenen)
3-125
p. 33 3-125 p. 33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Amendement nr 4 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Farmaceutische specialiteiten zonder patent die niet worden terugbetaald en waarvan het werkzaam bestanddeel aanwezig is in geen enkele farmaceutische specialiteit die opgenomen is in de lijst van terugbetaalbare specialiteiten
3-1493/2
p. 3 3-1493/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Uitsluiting van alle medische hulpmiddelen, zoals implantaten, uit het budget van de financiŽle middelen van het ziekenhuis indien deze hetzij het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering, hetzij voorkomen op een door de Koning, op voorstel van het Verzekeringscomitť, vast te stellen lijst
3-1493/2
p. 3-4 3-1493/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Rechten van de vrijwilliger - Relatie organisatie-vrijwilliger
3-1493/2
p. 5 3-1493/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Vergoeding door de organisatie van de door de vrijwilliger gemaakte kosten
3-1493/2
p. 5-6 3-1493/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Onbetaald verlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie
3-1493/2
p. 6-7 3-1493/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Oprichting van een Technische Raad voor radio-isotopen
3-1493/2
p. 1-2 3-1493/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1493/5
p. 1-31 3-1493/5 p. 1-31 (PDF)
   Beheer van de oproepen van de hulpdiensten
3-1493/5
p. 20 3-1493/5 p. 20 (PDF)
  3-1493/5
p. 26-27 3-1493/5 p. 26-27 (PDF)
   Beleidsinstrument bestaande uit een representatief staal van sociaal verzekerden : ziekteverzekering - Opdracht van het Intermutualistisch Agentschap de gegevens te analyseren en de informatie te verstrekken aan overheidsinstellingen
3-1493/5
p. 6-7 3-1493/5 p. 6-7 (PDF)
   Betere invordering van de socialezekerheidsbijdragen der zelfstandigen
3-1493/5
p. 10-11 3-1493/5 p. 10-11 (PDF)
   Dringende maatregelen bij plotse en onverwachte toename van de morbiditeit, mortaliteit of zoŲnotische impact van dierenziekten die door de Wereldorganisatie van Dierengezondheid zijn vastgesteld
3-1493/5
p. 5 3-1493/5 p. 5 (PDF)
   Erkende veeartsen : disciplinaire sancties
3-1493/5
p. 4 3-1493/5 p. 4 (PDF)
   Europese aanpak van de vogelpest
3-1493/5
p. 18 3-1493/5 p. 18 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : aanduiding van de leden van het raadgevend comitť
3-1493/5
p. 3-4 3-1493/5 p. 3-4 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : toestaan van een afbetalingsplan aan de operatoren voor de betaling van de heffingen en retributies
3-1493/5
p. 3 3-1493/5 p. 3 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : wijze waarop de lokalen en uitrusting van de grensposten ter beschikking moeten worden gesteld van de personeelsleden van het Agentschap, teneinde hen in staat te stellen de controle ter plaatse uit te oefenen
3-1493/5
p. 3 3-1493/5 p. 3 (PDF)
   Financiering van ROB- en RVT-bedden (Rust- en verzorgingstehuizen) - Protocollen tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten
3-1493/5
p. 16-17 3-1493/5 p. 16-17 (PDF)
   Financiering van de centra voor palliatieve zorg
3-1493/5
p. 17 3-1493/5 p. 17 (PDF)
   Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en dierlijke producten - Sector zuivel : bekrachtiging KB 18 februari 2005 tot vaststelling van de bijdragen verschuldigd aan het Fonds - Inning verplichte bijdragen voor runderen en kalveren
3-1493/5
p. 4 3-1493/5 p. 4 (PDF)
   Gebruik van antibiotica
3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 26 3-1493/5 p. 26 (PDF)
   Gebruik van antidepressiva
3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 26 3-1493/5 p. 26 (PDF)
   Geneesmiddelenbeleid - Begrotingsbesparingen
3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 20 3-1493/5 p. 20 (PDF)
  3-1493/5
p. 22-23 3-1493/5 p. 22-23 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
   Gespreide betaling van stookoliefacturen
3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
  3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Invoering van een vaste prijs voor stookolie, ongeacht de aangekochte hoeveelheid
3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Inwerkingtreding wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij samenwerkingsovereenkomsten
3-1493/5
p. 13 3-1493/5 p. 13 (PDF)
   Jaarlijkse bijdrage t.l.v. bepaalde instellingen (Private en openbare instellingen in wiens schoot minstens ťťn persoon wordt bezoldigd voor de uitoefening van een publiek mandaat)
3-1493/5
p. 11-12 3-1493/5 p. 11-12 (PDF)
   Jaarlijkse vakantie : beperkte verjaringstermijn in geval van fout van het Vakantiefonds en beroepstermijn tegen de beslissing tot terugvordering
3-1493/5
p. 13-14 3-1493/5 p. 13-14 (PDF)
   Kinderbijslag : wijzigingen aan de op 19 december 1939 samengeordende wetten en aan de wet van 20 juli 1971
3-1493/5
p. 9 3-1493/5 p. 9 (PDF)
   Kosten van het gezondheidstoezicht op de stagiairs : federale of communautaire bevoegdheid ?
3-1493/5
p. 27 3-1493/5 p. 27 (PDF)
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid : wijziging wetten 15 januari 1990 en 24 februari 2003
3-1493/5
p. 8 3-1493/5 p. 8 (PDF)
   Lastenvermindering voor farmaceutische bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling
3-1493/5
p. 16 3-1493/5 p. 16 (PDF)
  3-1493/5
p. 17 3-1493/5 p. 17 (PDF)
   Opheffing van het Fonds voor de controle van de wetsverzekeraars, ingevolge zijn overdracht aan de Controledienst voor de Verzekeringen en het Fonds voor Arbeidsongevallen
3-1493/5
p. 13 3-1493/5 p. 13 (PDF)
   Oprichting van filialen door het Participatiefonds
3-1493/5
p. 12 3-1493/5 p. 12 (PDF)
   Pensioenen : verjaringstermijnen inzake toegelaten arbeid en het niet-naleven van de formaliteiten die daarmee gepaard gaan
3-1493/5
p. 10 3-1493/5 p. 10 (PDF)
   Praktijk waarbij brandstoffenhandelaars onder elkaar zwarte lijsten uitwisselen met de namen van wanbetalers
3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Programmatie van zware medische apparatuur
3-1493/5
p. 17-18 3-1493/5 p. 17-18 (PDF)
   Recht op materiŽle hulp, binnen een federaal opvangcentrum, voor buitenlandse minderjarigen die illegaal op het grondgebied verblijven : aanwezigheid van de ouders in de centra
3-1493/5
p. 2 3-1493/5 p. 2 (PDF)
   Responsabilisering van geneesheren en tandartsen - Voorschrijven van goedkope of generische geneesmiddelen
3-1493/5
p. 6 3-1493/5 p. 6 (PDF)
  3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 22-23 3-1493/5 p. 22-23 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
   Sociaal stookoliefonds ter betoelaging van de brandstoffactuur van burgers met een laag inkomen
3-1493/5
p. 14 3-1493/5 p. 14 (PDF)
  3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Sociale tarieven voor gas en elektriciteit
3-1493/5
p. 16 3-1493/5 p. 16 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
   Strijd tegen de vogelgriep
3-1493/5
p. 18 3-1493/5 p. 18 (PDF)
  3-1493/5
p. 20-22 3-1493/5 p. 20-22 (PDF)
   Tabaksontwenning bij zwangere vrouwen : tegemoetkoming ziekteverzekering
3-1493/5
p. 7-8 3-1493/5 p. 7-8 (PDF)
   Technische wijzigingen aan de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen
3-1493/5
p. 12 3-1493/5 p. 12 (PDF)
   Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten wanneer de generische kopieŽn niet meer op de markt verkrijgbaar zijn
3-1493/5
p. 5-6 3-1493/5 p. 5-6 (PDF)
   Toepassing van de wet betreffende experimenten op de menselijke persoon
3-1493/5
p. 20 3-1493/5 p. 20 (PDF)
   Vrijwilligers : verzekeringscontract en vergoeding
3-1493/5
p. 9 3-1493/5 p. 9 (PDF)
  3-1493/5
p. 16 3-1493/5 p. 16 (PDF)
   Wijziging wet 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon (Evaluatie van het werk van de ethische comitťs - Begrip "experiment")
3-1493/5
p. 8 3-1493/5 p. 8 (PDF)
   Wijziging wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten (Bijdrage van het Fonds voor de Beroepsziekten in de kosten voor het gezondheidstoezicht op stagiairs - Terugbetaling van de verplaatsingskosten van een slachtoffer van een beroepsziekte)
3-1493/5
p. 13 3-1493/5 p. 13 (PDF)
   Ziekenhuizen : referentiebedragen
3-1493/5
p. 6 3-1493/5 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Amendement nr 24 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging wet 11 mei 2003 tot oprichting van Federale Raden van Landmeters-Experten : honorarium van de assessoren aangeduid binnen de Federale Raad om een tuchtzaak te onderzoeken
3-1775/2
p. 16-17 3-1775/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 25 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging wet 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie : toegang tot documenten van de werkgever - Advies van de Nationale Arbeidsraad
3-1775/2
p. 18 3-1775/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 27 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Betaald educatief verlof : hoger onderwijs (Bachelor en master opleidingen)
3-1775/2
p. 21-24 3-1775/2 p. 21-24 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 28 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Leeftijdsdiscriminatie : uitzondering voor de krijgsmacht
3-1775/2
p. 18-21 3-1775/2 p. 18-21 (PDF)
  3-1775/2
p. 24 3-1775/2 p. 24 (PDF)
  Algemene bespreking
   Omzetting Europese richtlijn betreffende de leeftijdsdiscriminatie - Verschillen in behandeling die objectief en redelijk worden gerechtvaardigd door een legitiem doel
3-177
p. 64 3-177 p. 64 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
3-177
p. 64 3-177 p. 64 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Amendement nr 45 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beheer van gezondheidsgegevens
3-1988/2
p. 35-36 3-1988/2 p. 35-36 (PDF)
  Amendement nr 46 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Uitzonderingen op het principe van de tegenstelbaarheid van erkenningen van hospitalen
3-1988/2
p. 36 3-1988/2 p. 36 (PDF)
  Amendement nr 47 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Honorariumsupplementen
3-1988/2
p. 36-38 3-1988/2 p. 36-38 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Betere financiering van de ziekenhuizen door middel van samenaankoop
3-1988/2
p. 39-40 3-1988/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendement nr 49 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beperking van de periode waarin een toelage kan worden genoten van het sociaal stookoliefonds
3-1988/2
p. 40-41 3-1988/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zekerheid voor ouderen die een zelfstandige activiteit aanvatten van een terugvalsmogelijkheid op een statuut van werkloze
3-1988/2
p. 41-42 3-1988/2 p. 41-42 (PDF)
  Algemene bespreking
   Procťdť van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Ondermijning van de parlementaire democratie
3-196
p. 32-33 3-196 p. 32-33 (PDF)
   Recuperatie door het federale niveau van heel wat zaken die door de gemeenschappen met succes werden gerealiseerd
3-196
p. 33-34 3-196 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (3-1812)      
  Amendement nr 12 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Organiseren van een systeem van registratie van gegevens inzake kanker
3-1812/3
p. 3 3-1812/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Invoering van een stelsel voor samenaankoop voor ziekenhuizen
3-1812/3
p. 6-8 3-1812/3 p. 6-8 (PDF)
  Amendement nr 20 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Oprichting van een interne werkgroep "radio-isotopen" binnen de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-1812/3
p. 9 3-1812/3 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon : versoepeling van de wet - Advies ethische comitťs - Specifieke situatie van wetenschappelijke verenigingen
3-1812/3
p. 10 3-1812/3 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen
3-1812/3
p. 1 3-1812/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Beperking van de ereloonsupplementen ten laste van de opgenomen patiŽnt
3-1812/3
p. 4-6 3-1812/3 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 19 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   PatiŽntenrechten - Evaluatie door de federale commissie "rechten van de patiŽnt"
3-1812/3
p. 8-9 3-1812/3 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden vroedvrouwen
3-1812/3
p. 1-3 3-1812/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning beroepstitel van vroedvrouw
3-1812/4
p. 1 3-1812/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 24 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen - Technische correctie
3-1812/4
p. 2 3-1812/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 29 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Rechten van de patiŽnt : recht om klacht neer te leggen
3-1812/4
p. 3-4 3-1812/4 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Bepalingen die gelden in gezondheidsbedreigende situaties
3-1812/4
p. 2-3 3-1812/4 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 27 en 28 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Responsabilisering van de zorgverstrekkers inzake het voorschrijven van geneesmiddelen
3-1812/4
p. 3 3-1812/4 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving (Omzetting EG-richtlijnen : geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor dierengeneeskunde - Globale herziening van de Europese en nationale farmaceutische wetgeving - Grondige herziening van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen - Wijziging wet 21 juni 1983 betreffende de gemedicineerde diervoeders - Oprichting van een Gemengde Commissie die, voor de producten waarover twijfel kan bestaan omtrent de toepasbare wetgeving, advies aan de minister verstrekt - Internetverkoop van geneesmiddelen - Verstrekking van objectieve informatie aan het publiek inzake geneesmiddelen - Distributiesysteem inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - Gevallen waarin geneesmiddelen die niet vergund zijn in BelgiŽ, toch kunnen ter beschikking gesteld worden van patiŽnten of verantwoordelijken van de dieren - Wijziging wet 28 augustus 1991 betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde : adminstratieve boetes) (3-1615)      
  Algemene bespreking
3-157
p. 28-33 3-157 p. 28-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid (NEHAP : plan national d'action environnement-santť - GICLG : interministeriŽle conferentie voor leefmilieu en gezondheid - Cel leefmilieu-gezondheid) (3-602)      
  Algemene bespreking
3-56
p. 27-28 3-56 p. 27-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-18
p. 33-53 3-18 p. 33-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (Intensievere en meer systematische toetsing van de beschikbaarheid en het actief zoekgedrag van de werklozen - Verbintenis van de gewesten en gemeenschappen om specifieke, hierop volledig afgestemde acties op het getouw te zetten inzake opleiding en begeleiding - FinanciŽle tegemoetkoming van de Federale Staat ten voordele van de gewesten en gemeenschappen voor deze acties) (3-1118)      
  Algemene bespreking
3-120
p. 10-19 3-120 p. 10-19 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding verricht zowel op het vakantiegeld van de personeelsleden van de overheidssector als op dit van de contractuele personeelsleden in een persoonlijke bijdrage en toebedeling ervan hetzij aan het fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels hetzij aan het globaal beheer) (3-1166)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1166/2
p. 1-3 3-1166/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst (3-443)      
  Algemene bespreking
3-43
p. 28 3-43 p. 28 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Federale verkiezingen - Aanpassing van de verkiezingskalender - Digitale transmissie van de processen-verbaal - Digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - Nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - Verlagen tot 18 jaar van de leeftijd om lid te zijn van een stembureau - Aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters door de voorzitter van het kantonhoofdbureau - Versoepeling van de voorwaarden om, in geval van buitenlandse reis, een volmacht te geven - Vermelden van het nationaal nummer, op de kiezerslijst - Stemming van de Belgen in het buitenland : stemopneming van de stembiljetten uitgebracht per briefwisseling in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde door het speciaal stemopnemingsbureau, geÔnstalleerd bij FOD Buitenlandse Zaken) (3-1919)      
  Amendementen nrs 45 tot 66 van de heer Hugo Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
3-1919/2
p. 29-39 3-1919/2 p. 29-39 (PDF)
  Amendementen nrs 67 tot 71 van mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1919/4
p. 1-3 3-1919/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-194
p. 54-59 3-194 p. 54-59 (PDF)
Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (3-585)      
  Amendement nr 27 van de dames De Schamphelaere, de Bethune en Thijs
3-585/2
p. 12 3-585/2 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 35 van mevrouw De Schamphelaere
3-585/2
p. 16-18 3-585/2 p. 16-18 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 26 en 28 tot 34 van de dames De Schamphelaere en de Bethune
3-585/2
p. 3-12 3-585/2 p. 3-12 (PDF)
  3-585/2
p. 12-15 3-585/2 p. 12-15 (PDF)
  Algemene bespreking
3-54
p. 4-13 3-54 p. 4-13 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-54
p. 14-31 3-54 p. 14-31 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Mahoux en mevrouw De Schamphelaere
3-55
p. 34-35 3-55 p. 34-35 (PDF)
  3-55
p. 43-44 3-55 p. 43-44 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen (Verlenen aan de Koning van de bevoegdheid regelgevend op te treden inzake de bestemming van de voor het publiek toegangkelijke ruimten in de aptoheken - Praktijken van firma's die erop gericht zijn apotheken aan te sporen deel te nemen aan de distributie van bedenkelijke of manifest daar niet thuishorende producten) (3-1614)      
  Algemene bespreking
3-157
p. 28-33 3-157 p. 28-33 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Derde toegangsweg tot de magistratuur : mondeling evaluatie-examen) (3-976)      
  Amendementen nrs 16 tot 19 van mevrouw De Schamphelaere
3-976/3
p. 3-6 3-976/3 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel) (3-434)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde sportbeoefenaar (Wijziging KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders : sociale bijdragen - Wijziging wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor sportbeoefenaars : concurrentiebeding) (3-2400)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-2400/2
p. 1-6 3-2400/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen in het Comitť van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle - Stemmingsprocedure binnen het Comitť - Medische overconsumptie) (3-611)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-611/2
p. 1-3 3-611/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (EfficiŽntere bestrijding van onwellevendheden, overlast en zogenaamde "kleine criminaliteit" - Aanbrengen van opschriften op de openbare weg - Administratieve en strafsancties - Regels die betrekking hebben op minderjarigen) (Zie ook doc. 3-432) (3-431)      
  Amendementen nrs 8 tot 13 van mevrouw De Schamphelaere
3-431/3
p. 5-9 3-431/3 p. 5-9 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-431/4
p. 1-16 3-431/4 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
3-44
p. 41-47 3-44 p. 41-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de bewakingswet met een aantal taken die op heden door de politiediensten uitgevoerd worden : evenementen met het oog op de verkeersveiligheid, gelimiteerde bewakingsopdrachten op de openbare weg - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot de sector van het veiligheidsadvies - Aanpassing van een aantal punten aan de actuele noden van de bewakings- en beveiligingssector) (3-433)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (Schrapping van de maximumperiode van 5 jaar voor halftijds vervroegde uittreding - Schrapping van de onomkeerbaarheid van de aanvraag voor halftijds vervroegde uitkering - Vereenvoudiging van de jaarlijkse evaluatie van de resultaten van de arbeidsherverdelende maatregelen) (3-2360)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-2360/2
p. 1-6 3-2360/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet (EfficiŽntere bestrijding van onwellevendheden, overlast en zogenaamde "kleine criminaliteit" - Ongehoorzaamheden omschreven in Titel X van Boek II van het Strafwetboek en in de besluitwet van 29 december 1945 houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg : uit het strafrecht halen en overbrengen naar de gemeentelijke reglementen ; administratieve sancties - Regels die betrekking hebben op minderjarigen) (Zie ook doc. 3-431) (3-432)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw De Schamphelaere
3-432/2
p. 1-4 3-432/2 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-432/3
p. 1 3-432/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-44
p. 41-47 3-44 p. 41-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Amendementen nrs 20 tot 36 van mevrouw De Schamphelaere
3-1460/5
p. 1-11 3-1460/5 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-159
p. 57-74 3-159 p. 57-74 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Administratieve vereenvoudigingen in het kader van de procedure voor het behandelen van aanvragen voor het bekomen van een vergunning voor de vestiging van een apotheek - Opvulling van de inhoud van het begrip "farmaceutische zorg" - Samenwerkingsvormen tussen apothekers-titularissen van verschillende apotheken - Versoepeling van de vereisten voor tijdelijke overbrenging en sluiting van een apotheek - Verlaging van de werklast van de vestigingscommissies door een voorafgaandelijk onderzoek van de ingediende dossiers - Verstrekking van geneesmiddelen in schrijnende gevallen door artsen en tandartsen - Bepaling dat geneesmiddelen die door de overheid aangekocht zijn met het oog op een profylaxecampagne tegen besmettelijke ziekten of geneesmiddelen die wegens hun kenmerken niet geschikt zijn om uitsluitend het normale farmaceutische distributiecircuit te volgen, niet enkel door de apotheker dienen afgeleverd te worden) (3-1613)      
  Algemene bespreking
3-157
p. 28-33 3-157 p. 28-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen (Recht op pijnbehandeling - Algologische functie in ziekenhuizen - Algologie) (3-182)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Hugo Vandenberghe
3-182/1
p. 1-10 3-182/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen in de informatiemaatschappij tegen schadelijke inhoud (Verplichting van de tussenpersoon software ter beschikking te stellen van de gebruiker om informatie te filteren - Derde vertrouwenspersoon [door de minister erkende vzw] - Waarschuwingsprocedure - Dienst voor controle en toezicht op de derde vertrouwenspersonen - Opsporing en vaststelling van verboden daden - Vordering tot staking - Strafsancties - Verbod op elke reclame gericht aan kinderen : wijziging wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij) (3-484)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-484/1
p. 1-18 3-484/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders (Reglementering - Wijziging Burgerlijk Wetboek artikelen 56 en 57 [voor notaris gesloten overeenkomst], artikelen 312 en 332 [vordering tot betwisting van moederschap of van vaderschap] - Strafbepalingen) (3-417)      
  Verslag van de dames Nyssens en De Schamphelaere en van de heer Mahoux
3-417/2
p. 1-87 3-417/2 p. 1-87 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/3
p. 1-11 3-1440/3 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 68 tot 81 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/5
p. 1-11 3-1440/5 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 105 van de dames Nyssens en De Schamphelaere
3-1440/6
p. 8 3-1440/6 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 99 en 100 van mevrouw De Schamphelaere
3-1440/6
p. 6 3-1440/6 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 112 en 113 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/7
p. 1-2 3-1440/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 130 tot 131, 135 tot 136 en 146 tot 148 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/8
p. 1-2 3-1440/8 p. 1-2 (PDF)
  3-1440/8
p. 3-4 3-1440/8 p. 3-4 (PDF)
  3-1440/8
p. 7-9 3-1440/8 p. 7-9 (PDF)
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1440/9
p. 1-182 3-1440/9 p. 1-182 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1440/12
p. 1-4 3-1440/12 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-171
p. 32-35 3-171 p. 32-35 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw De Schamphelaere
3-171
p. 66-67 3-171 p. 66-67 (PDF)
  3-171
p. 127 3-171 p. 127 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (Vaststellen van duidelijke grenzen m.b.t. het gebruik van deze technieken) (3-416)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-416/3
p. 1 3-416/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-171
p. 32-35 3-171 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de zekering van vrachtwagenladingen (3-2460)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-2460/1
p. 1-5 3-2460/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Rechten van de proefpersoon - Aansprakelijkheid en verzekering - Vergoeding van de proefpersoon - De Centrale Commissie voor medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen - Strafbepalingen) (3-270)      
  Algemene bespreking
3-54
p. 4-13 3-54 p. 4-13 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van artsen : overgangsbepaling - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : samenstelling van de kamers van de Raad van Beroep in geval van behandeling van hogere beroepen tegen beslissingen van de raden, voor apothekers buiten de officina - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : overgangsbepaling) (3-2031)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-2031/2
p. 1 3-2031/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (Defacto-opheffing van de volledige anonimiteit van gameten) (3-1011)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1011/3
p. 1 3-1011/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-171
p. 32-35 3-171 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (3-559)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-559/1
p. 1-13 3-559/1 p. 1-13 (PDF)
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-559/3
p. 1 3-559/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-171
p. 32-35 3-171 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichte en kosteloze registratie van de huurovereenkomst (3-1906)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1906/1
p. 1-3 3-1906/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Algemene bespreking
3-115
p. 32-35 3-115 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-418/3
p. 1 3-418/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-171
p. 32-35 3-171 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Amendementen nrs 20 tot 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1067/3
p. 1-3 3-1067/3 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1067/4
p. 1 3-1067/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-171
p. 32-35 3-171 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (3-100)      
  Algemene bespreking
3-37
p. 5-8 3-37 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (3-2088)      
  Voorstel van de dames de Bethune, Tindemans en De Schamphelaere en de heer Schouppe
3-2088/1
p. 1-17 3-2088/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt (Afnemen van het schriftelijk gedeelte van de examens d.m.v. een computer) (3-179)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en Thijs
3-179/1
p. 1-3 3-179/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van de toepassing van de onderhoudsplicht bij opname van ouderen in een rusthuis (Behoud van de onderhoudsplicht mits volgende correcties : een maximumbedrag, een redelijke bijdrage en een uniforme regeling inzake terugvordering) (3-805)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en de Bethune
3-805/1
p. 1-7 3-805/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik (3-1606)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en De Roeck en de heren Martens en Vankrunkelsven
3-1606/1
p. 1-6 3-1606/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-176
p. 22-25 3-176 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387 van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de bescherming van minderjarigen tegen afbeeldingen die schadelijk voor hen te achten zijn (Verbod op de verkoop van audiovisuele dragers met een leeftijdsquotering boven zestien jaar aan minderjarigen onder deze leeftijd) (3-2462)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-2462/1
p. 1-4 3-2462/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek (Belaging : klachtmisdrijf ; klacht van een erfgenaam) (3-180)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-180/1
p. 1-3 3-180/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop (Ziekenhuisfinanciering) (3-1888)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1888/1
p. 1-11 3-1888/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica (3-791)      
  Amendement nr 2 van de dames De Schamphelaere en Nyssens
3-791/2
p. 2 3-791/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-115
p. 41-44 3-115 p. 41-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (Verbod) (3-1319)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-1319/1
p. 1-6 3-1319/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (3-126)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-73
p. 39-49 3-73 p. 39-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld (Mobbing : oprichting van twee wanbedrijven met betrekking tot de eer of de goede naam van personen - Psychische terreurmiddelen aangewend door sommige sektorische organisaties) (3-201)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-201/1
p. 1-6 3-201/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent (Betaalbare en maatschappelijk aanvaarde huishoudhulp - Sociaal en fiscaal regime) (3-199)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-199/1
p. 1-16 3-199/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot beŽindiging van rechtswege van het huurcontract bij overlijden van de huurder (3-1558)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1558/1
p. 1-2 3-1558/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken (Wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 [Beperking van het vernietigingscontentieux tot reglementaire bepalingen en overheveling van de bevoegdheid voor beroepen tegen beslissingen met individuele strekking naar de gewone rechtbanken - Toelaatbaarheid van cassatieberoepen bij de Raad - Overheveling van leden van de Raad naar de gewone rechtbanken - Ontnemen aan de Raad van het vreemdelingencontentieux] - Wijziging Gerechtelijk Wetboek [Wedde van de overgehevelde raadsheren - Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om individuele rechtshandelingen van bestuurlijke overheden te vernietigen - Kortgeding tegen bestuurshandelingen met individuele draagwijdte - Vorderingen in nietigverklaring] - Wijziging van de vreemdelingenwet [Invoering van een Raad voor Vreemdelingen, die in vluchtelingenzaken de beslissingen van het Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen hervormt of vernietigt - Opheffing van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen]) (3-1670)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Beke, Schouppe, Steverlynck, Van den Brande en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Thijs
3-1670/1
p. 1-62 3-1670/1 p. 1-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een betaalde borstvoedingspauze (Twee uur borstvoedingspauze) (3-183)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en de Bethune
3-183/1
p. 1-6 3-183/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 321bis in het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van het schijnhuwelijk (Verblijfsrecht) (3-382)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-382/1
p. 1-9 3-382/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Massale aanbod in China van organen van ter dood veroordeelden - Orgaantransplantaties buiten de EU - Waarschuwing ten einde te vermijden dat men zich laat verleiden door die vorm van commercialisering welke alle ethische aspecten overboord gooit) (3-1995)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-1995/2
p. 1-12 3-1995/2 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verbod om supplementen aan te rekenen bij de ziekenhuisopname van een persoon voor wie om medische of psychosociale redenen de permanente bijstand van een familielid of derde persoon noodzakelijk is (Kamer- en honorariumsupplementen) (3-2046)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2046/1
p. 1-3 3-2046/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Hervorming van de Orde van geneesheren - Versterking van het belang van de patiŽnt en de gemeenschap - Tuchtrecht - Doorbreken van de corporatistische sfeer) (3-413)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-413/1
p. 1-40 3-413/1 p. 1-40 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1519/3
p. 1-4 3-1519/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 69 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1519/6
p. 1-4 3-1519/6 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 75 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1519/8
p. 1-2 3-1519/8 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere en de heer Destexhe
3-1519/13
p. 1-282 3-1519/13 p. 1-282 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-201
p. 62-69 3-201 p. 62-69 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Kruispuntbank van honden en tot instelling van een Adviesraad inzake gevaarlijke honden (Opleggen van bepaalde voorwaarden aan de eigenaar van een hond - Bevoegdheid van de burgemeester) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen) (3-697)      
  Amendement nr 59 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-697/6
p. 9 3-697/6 p. 9 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (3-675)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (3-373)      
  Amendement nr 14 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-373/7
p. 1-2 3-373/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere ingediend na de goedkeuring van de verslagen
3-373/11
p. 2 3-373/11 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (3-1777)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-2030/2
p. 1 3-2030/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2030/3
p. 1-3 3-2030/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap (3-1230)      
  Verslag namens de werkgroep "Bio-ethiek" uitgebracht door mevrouw De Schamphelaere
3-1230/2
p. 1 3-1230/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen (cfr. "arrest-Perruche" van het Franse Hof van Cassatie) (3-839)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-839/1
p. 1-4 3-839/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek (Raadpleging, door de provincie- en gemeenteontvangers, van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling : art. 1391, ß 1, Gerechtelijk Wetboek) (3-200)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-200/1
p. 1-3 3-200/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de strafbaarstelling van het schijnhuwelijk (3-383)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-383/1
p. 1-2 3-383/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, om een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen in te stellen (3-185)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere
3-185/2
p. 1 3-185/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Mishandelde dieren : inbeslagneming; eigendomsoverdracht aan een asiel of een zoo; adoptie) (3-300)      
  Terugzending naar commissie
3-37
p. 5 3-37 p. 5 (PDF)
  Discussion gťnťrale
3-43
p. 29-30 3-43 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 496 van het Strafwetboek, om bij inzamelacties voor humanitaire doeleinden de minimumstraffen voor oplichting en bedriegerij te verzwaren (Misbruik van humanitaire, dier- of milieuvriendelijke doeleinden of enige andere maatschappelijke nood) (3-1283)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-1283/1
p. 1-2 3-1283/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames De Schamphelaere en Durant
3-8
p. 42-44 3-8 p. 42-44 (PDF)
  3-8
p. 51 3-8 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie (Opheffing van de bestaande reglementaire bepalingen waarbij defibrillatie wordt voorbehouden aan geneesheren en verpleegkundigen) (3-1018)      
  Algemene bespreking
3-160
p. 28-29 3-160 p. 28-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden (Opmaken van een verklaring van overlijden door een arts - Overhandiging van deze verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door getuigen - Wettelijke waarborgen d.m.v. steekproeven door wetsgeneesheren - Vermelding van plaats, datum en uur van het overlijden in de overlijdensakte - Euthanasie - Onnatuurlijk overlijden - Strafbepalingen - Wijziging artikelen 77 tot 84 Burgerlijk Wetboek en invoeging art. 76bis in hetzelfde Wetboek - Wijziging artikelen 43 en 44 Wetboek van strafvordering : wetsgeneesheren) (3-1371)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1371/1
p. 1-11 3-1371/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen (Opheffing van de verplichting voor beroepsorganisaties om zich te richten tot huisartsen ťn specialisten maar met behoud van de mogelijkheid - De organisatie moet een minimumpercentage geneesheren bereiken om te mogen deelnemen aan de verkiezingen) (3-1282)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1282/1
p. 1-2 3-1282/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1282/2
p. 1 3-1282/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wat betreft de aankoop van een gezelschapsdier (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het sluiten van een overeenkomst voor een verkoop of afbetaling met het oog op de aankoop van een gezelschapsdier te verbieden) (Aansporing van de aankopers van gezelschapsdieren [voornamelijk honden en katten] om hun verantwoordelijkheid op te nemen en bestrijding van de overmatige schuldenlast) (3-1147)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw De Schamphelaere
3-1147/8
p. 1-21 3-1147/8 p. 1-21 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-1147/9
p. 1-8 3-1147/9 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (3-1288)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-1288/1
p. 1-15 3-1288/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (In overeenstemming brengen van de wet met het tussengekomen arrest van het Arbitragehof nr 157/2004 van 6 oktober 2004) (3-1289)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1289/1
p. 1-18 3-1289/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen pesterij op het werk betreft (3-683)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
3-683/1
p. 1-10 3-683/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen (Rituele slachtingen : opheffen van de uitzonderingen en verplichting tot etikettering) (3-808)      
  Advies van de commissie uitgebracht door mevrouw De Schamphelaere
3-808/7
p. 1-9 3-808/7 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (3-1772)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en de Bethune en de heren Beke, Van den Brande en Schouppe
3-1772/1
p. 1-15 3-1772/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de toegang en controle van buitenlandse werknemers (3-1680)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1680/1
p. 1-10 3-1680/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van renovatie- en aanpassingswerken door de eigenaar-verhuurder (Woningen verhuurd via een socialeverhuurkantoor) (3-1529)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1529/1
p. 1-4 3-1529/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (3-1035)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de voor onderwijs bestemde gebouwen betreft, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Tarief van 6% voor werk in onroerende staat en andere handelingen) (3-310)      
  Voorstel van de dames Nyssens en De Schamphelaere
3-310/1
p. 1-5 3-310/1 p. 1-5 (PDF)
Woningen bestemd voor mindervalide verwanten - Kadastraal inkomen - Vrijstelling (3-3570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4709 3-54 p. 4709 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 4994-4995 3-56 p. 4994-4995 (PDF)
Zelfdoding - Depressie - Gebruik van antidepressiva - Cijfermateriaal (3-1824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2234-2235 3-32 p. 2234-2235 (PDF)
Zijn beleid inzake de erkenning van sommige geestelijkegezondheidsberoepen (Psychotherapeut) (3-1454)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 74-77 3-154 p. 74-77 (PDF)
  3-154
p. 77 3-154 p. 77 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999