S. 3-1283 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 496 van het Strafwetboek, om bij inzamelacties voor humanitaire doeleinden de minimumstraffen voor oplichting en bedriegerij te verzwaren
Mia De Schamphelaere   

misbruik van vertrouwen
strafrecht
economisch delict
humanitaire hulp
gift
strafsanctie
milieubescherming
sociale bijstand
verzwarende omstandigheid
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1283/1 3-1283/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/7/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/7/2005   Indiening Doc. 3-1283/1 3-1283/1 (PDF)
7/7/2005   Inoverwegingneming
7/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
7/7/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd