S. 3-180 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek
Mia De Schamphelaere    Sabine de Bethune    Hugo Vandenberghe   

gerechtelijke vervolging
strafrecht
psychologische intimidatie
stalking (belaging)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-180/1 3-180/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/8/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/8/2003   Indiening Doc. 3-180/1 3-180/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/10/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd