Schriftelijke vragen van 7-501 tot 7-600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-501 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Opsporing - Tests - Laboratoria voor klinische biologie - Uitsluiting ten voordele van de industriŽle laboratoria - Redenen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-502
7-502 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Opsporing - Tests - Laboratoria voor klinische biologie - Uitsluiting ten voordele van de industriŽle laboratoria - Redenen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 19/8/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-501
7-503 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Mobiele opsporingsapps - Ontwikkeling, stand van zaken en toepassing - Gebruik van gegevens van de burgers - Streng kader - Respect voor het Europees privacyrecht (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-504
7-504 Gahouchi Latifa (PS) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Mobiele opsporingsapps - Ontwikkeling, stand van zaken en toepassing - Gebruik van gegevens van de burgers - Streng kader - Respect voor het Europees privacyrecht (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-503
7-505 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Zwemzones - Belgische kust - Situatie in het Waals Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Zomervakantie - Mogelijkheid van verplaatsingen buiten de gemeente waarin men is gedomicilieerd - Vrij verkeer van burgers in Europa (Cov
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 5/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-506
7-506 Gahouchi Latifa (PS) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Zwemzones - Belgische kust - Situatie in het Waals Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Zomervakantie - Mogelijkheid van verplaatsingen buiten de gemeente waarin men is gedomicilieerd - Vrij verkeer van burgers in Europa (Cov
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 9/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-505
7-507 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Proximus - 5G-mobieledatanetwerk - Uitrol '5G light' - Gevolgen voor de gezondheid - Reacties van de betrokken gemeenten - Samenhangend en geÔntegreerd beleid - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
7-508 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronavirus - Tests - Verblijfscentra voor personen met een handicap - Maatregelen - CoŲrdinatie met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-509
7-509 Gahouchi Latifa (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronavirus - Tests - Verblijfscentra voor personen met een handicap - Maatregelen - CoŲrdinatie met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-508
7-510 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Preventiemaatregelen - Lockdown - Minder streng beleid in Nederland - EfficiŽntie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 10/7/2020
7-511 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Covid-19 - Nasleep - Erkenning - Opvolging - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-748
7-512 Gahouchi Latifa (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Coronacrisis - Recyclageparken - Heropening - Regels van social distancing - Naleving - Toevloed van gebruikers - Mate van noodzakelijkheid - Controle - Overleg met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 3/6/2020
7-513 Gahouchi Latifa (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Coronacrisis - Lockdown - Kwaliteit van het rivierwater en van het water van de Noordzee - Luchtkwaliteit - Evolutie - Invloed van de vermindering van het vervoer en van de menselijke activiteit (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 2/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-514
7-514 Gahouchi Latifa (PS) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Lockdown - Kwaliteit van het rivierwater en van het water van de Noordzee - Luchtkwaliteit - Evolutie - Invloed van de vermindering van het vervoer en van de menselijke activiteit (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-513
7-515 Gahouchi Latifa (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Studentengemeenschap - Onlinelessen en -examens - Gelijke kansen - Digitale kloof - Eventuele oplossingen - Overleg met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
7-516 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Lockdownperiode - Intrafamiliaal geweld - Cijfers - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 28/5/2020
7-517 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-519
7-518 Daems Rik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 15/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-519
7-519 Daems Rik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-518
7-520 Courard Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronavirus - Toestand in landen in oorlog of met een autoritair regime - Activiteiten van religieuze extremisten - Heropflakkering - Oproep tot staakt-het-vuren van VN-secretaris-generaal Antůnio Guterres - Antwoord van BelgiŽ (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 22/7/2020
7-521 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronavirus - Aanpak van de crisis - Duits model - Toepassing in BelgiŽ (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
7-522 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronavirus - Verspreiding - Preventie - Naleving van de maatregelen - Corona-enquÍte van de Universiteit Antwerpen - Resultaten - Maatregelen - Overleg met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 27/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
7-523 Courard Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Covid-19-gezondheidscrisis - Sector van de gezondheidszorg - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 28/4/2020
  Antwoord 25/8/2020
7-524 Courard Philippe (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Covid-19-gezondheidscrisis - Ecologische impact - Cijfers - Eventuele besluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 28/4/2020
  Antwoord 9/6/2020
7-525 Courard Philippe (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Rivieren en oceanen - Vervuiling - Micropartikels van plastic in textiel - Filtering - Systeem in wasmachines - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 28/4/2020
  Antwoord 18/6/2020
7-526 Courard Philippe (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Covid-19-gezondheidscrisis - Telewerk - Tevredenheid van bedrijven en besturen - Onderzoek - Eventuele bevindingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 28/4/2020
7-527 Gahouchi Latifa (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Coronacrisis - Openbare vervoersmaatschappijen in BelgiŽ - Studentenabonnementen - Eventuele terugbetaling - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 28/4/2020
  Antwoord 17/6/2020
7-528 Ahallouch Fatima (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Gsm-antennes - Beschadiging - Kaart en lokalisatiegegevens - Onleesbaar maken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 28/4/2020
  Antwoord 28/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-529
7-529 Ahallouch Fatima (PS) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Gsm-antennes - Beschadiging - Kaart en lokalisatiegegevens - Onleesbaar maken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 28/4/2020
  Antwoord 25/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-528
7-530 Ahallouch Fatima (PS) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Exitfase - Callcenter met de opdracht besmette personen te contacteren - Systeem voor contactopsporing - Privacy - Respect - Bescherming - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 28/4/2020
  Antwoord 28/5/2020
7-531 Fournier Martine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronacrisis - Belgen die in het buitenland verblijven - RepatriŽring - Aantal - Tijdschema - Principes - Kosten - Samenwerking met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 29/4/2020
  Antwoord 22/7/2020
7-532 Fournier Martine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Advertentiecampagne - Budget - Media - Communicatiebureaus - Overleg met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 29/4/2020
7-533 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronacrisis - Personen in het buitenland - RepatriŽringen naar BelgiŽ - Aantal - Kosten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 7/9/2020
7-534 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronacrisis - RepatriŽringen naar derde landen - Aantal - Kosten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 25/9/2020
7-535 Van de Wauwer Orry (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Bahrein - Mensenrechtenschendingen - Resolutie nr. 7-142 van de Senaat - Opvolging van de aanbevelingen - Internationale fora - Acties van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 3/7/2020
7-536 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Fleeceware-apps - Consumentenbedrog - Economische fraude - Economische Inspectie - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 20/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-538
7-537 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Fleeceware-apps - Consumentenbedrog - Economische fraude - Economische Inspectie - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 26/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-538
7-538 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Fleeceware-apps - Consumentenbedrog - Economische fraude - Economische Inspectie - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 18/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-537
7-539 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Georganiseerde misdaad - Nederland - Offensief tegen ondermijning - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-540
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-772
7-540 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Georganiseerde misdaad - Nederland - Offensief tegen ondermijning - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 11/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-539
7-541 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Coronacrisis - namaakproducten - Georganiseerde misdaad - Strijd - Interpol - Operatie ęPangeaĽ - Resultaten in BelgiŽ (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 9/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-543
7-542 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - namaakproducten - Georganiseerde misdaad - Strijd - Interpol - Operatie ęPangeaĽ - Resultaten in BelgiŽ (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 11/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-543
7-543 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - namaakproducten - Georganiseerde misdaad - Strijd - Interpol - Operatie ęPangeaĽ - Resultaten in BelgiŽ (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 18/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-542
7-544 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Getuigschrift gezondheidszorg - Elektronisch getuigschrift eAttest - Gebruik - Balans - Eventueel verplicht gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Rappel 25/6/2020
  Antwoord 10/7/2020
7-545 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Versoepeling van de lockdown - Tests uitgevoerd door de huisartsen - Werkwijze - Systeem van ęcontact tracingĽ (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 12/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-546
7-546 Gahouchi Latifa (PS) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Versoepeling van de lockdown - Tests uitgevoerd door de huisartsen - Werkwijze - Systeem van ęcontact tracingĽ (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 12/5/2020
  Antwoord 20/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-545
7-547 Miesen Alexander (MR) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Chirurgische maskers - Verdeling - Medisch personeel - Duitstalige Gemeenschap (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 12/5/2020
  Antwoord 9/6/2020
7-548 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Land- en tuinbouwsector -Seizoenarbeiders - Tekort - Eventuele tewerkstelling van vluchtelingen en asielzoekers (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 12/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-549
7-549 Gahouchi Latifa (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Coronacrisis - Land- en tuinbouwsector -Seizoenarbeiders - Tekort - Eventuele tewerkstelling van vluchtelingen en asielzoekers (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 12/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-548
7-550 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 op basis van bijzondere machten - Uitbreiding van het delegeren van medische handelingen aan andere gezondheidswerkers - Lijst van toegelaten handelingen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 12/5/2020
7-551 Lambrecht Annick (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Coronacrisis - Lockdownperiode - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lopende abonnementen - Verlenging (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 12/5/2020
  Antwoord 17/6/2020
7-552 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Gezondheid en vrouwenrechten - Seksuele en reproductieve gezondheid - Toegang - Bestrijding van gendergerelateerd geweld - Samenwerking met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-553
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-964
7-553 Ahallouch Fatima (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Gezondheid en vrouwenrechten - Seksuele en reproductieve gezondheid - Toegang - Bestrijding van gendergerelateerd geweld - Samenwerking met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Antwoord 1/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-552
7-554 Ahallouch Fatima (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Europese Unie (EU) -Gedeeltelijke opening van de grenzen tussen lidstaten - Bilaterale akkoorden - GecoŲrdineerde Europese aanpak (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Antwoord 9/6/2020
7-555 Ahallouch Fatima (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Grensgebieden - Beperkingen van de verplaatsingen - Moeilijkheden voor gezinnen, handelszaken en bedrijven - Versoepeling van de lockdownmaatregelen - Opening van de grenzen - Bijzondere inachtneming (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Antwoord 18/6/2020
7-556 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Personen met een handicap - Toegang en mogelijkheid om aan het werk te blijven - Overheidssector - Cijfers - Maatregelen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Antwoord 19/6/2020
7-557 Gahouchi Latifa (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Geweld tegen vrouwen - Bestrijding - Nationaal actieplan - Budget - Verdrag van Istanbul van 11 mei 2011 - Verdragsverplichtingen - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Antwoord 1/7/2020
7-558 Gahouchi Latifa (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Brussels Airlines - Moeilijke economische situatie - Herstructurering - Ontslagen - Sociaal overleg - Stand van zaken (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Antwoord 18/8/2020
7-559 Gahouchi Latifa (PS) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Exitmaatregelen - Chirurgische maskers - Verkoop in supermarkten - Prijs - Eventuele maximumprijs (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Antwoord 29/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-560
7-560 Gahouchi Latifa (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Exitmaatregelen - Chirurgische maskers - Verkoop in supermarkten - Prijs - Eventuele maximumprijs (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-559
7-561 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Exitmaatregelen - Winkels - Opening - Dragen van een masker - Eventuele verplichting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Antwoord 5/6/2020
7-562 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Partnergeweld - Referentiemagistraten en referentieambtenaren van de politie inzake partnergeweld- Lijsten- Update - Centrale instelling - Aanwijzing - Diensten voor hulp aan het slachtoffer - Terbeschikkingstelling (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-563
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-773
7-563 Gahouchi Latifa (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Partnergeweld - Referentiemagistraten en referentieambtenaren van de politie inzake partnergeweld- Lijsten- Update - Centrale instelling - Aanwijzing - Diensten voor hulp aan het slachtoffer - Terbeschikkingstelling (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 19/5/2020
  Antwoord 18/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-562
7-564 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Verenigde Arabische Emiraten - Witwas - Financiering terrorisme - Strijd - Financial Action Task Force - Aangescherpte monitoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 20/5/2020
  Antwoord 18/6/2020
7-565 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 20/5/2020
  Antwoord 21/8/2020
7-566 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  E-commerce - Buitenlandse webshops - Oneerlijke concurrente - Klachten - Boetes - Cijfers - Proactieve benadering - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 20/5/2020
  Antwoord 23/9/2020
7-567 Lambrecht Annick (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Fietsdiefstallen - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 20/5/2020
  Antwoord 16/7/2020
7-568 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Kwetsbare bedrijven - Overnames - Bedrijven van strategisch belang en high tech bedrijven - China - Oneerlijke concurrentie - Staatsinmenging (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 20/5/2020
  Antwoord 18/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-570
7-569 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Kwetsbare bedrijven - Overnames - Bedrijven van strategisch belang en high tech bedrijven - China - Oneerlijke concurrentie - Staatsinmenging (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 20/5/2020
  Antwoord 17/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-570
7-570 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronacrisis - Kwetsbare bedrijven - Overnames - Bedrijven van strategisch belang en high tech bedrijven - China - Oneerlijke concurrentie - Staatsinmenging (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 20/5/2020
  Antwoord 22/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-569
7-571 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Teleoperatoren - Tarieven - Stijging - Cijfers - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 20/5/2020
  Antwoord 15/6/2020
7-572 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belastingaangifte - Verdwijnen van de papieren aanslag - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2020 ) 26/5/2020
  Antwoord 7/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-573
7-573 Ahallouch Fatima (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Belastingaangifte - Verdwijnen van de papieren aanslag - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2020 ) 26/5/2020
  Antwoord 11/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-572
7-574 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Preventie - Richtlijnen - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2020 ) 26/5/2020
  Antwoord 9/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-575
7-575 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Preventie - Richtlijnen - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2020 ) 26/5/2020
  Antwoord 25/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-574
7-576 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Gevolgen - Ziekenhuizen - Financiering (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2020 ) 28/5/2020
  Antwoord 31/8/2020
7-577 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Immigratie naar BelgiŽ - Immigratiekanalen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2020 ) 28/5/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-820
7-578 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Bedrijven - Administratieve lasten - Europese Commissie - Aanbevelingen over het nationale hervormingsprogramma 2020 van BelgiŽ - Daling van de lasten - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2020 ) 28/5/2020
  Antwoord 30/6/2020
7-579 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Identiteitskaart - Uitgifte - Gevraagde taal - Verdeling tussen Nederlands en Frans - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2020 ) 28/5/2020
  Antwoord 2/7/2020
7-580 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  BelgiŽ - Bevolkingsstromen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2020 ) 29/5/2020
  Antwoord 2/7/2020
7-581 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Gevangenissen - Overeenkomst van 7 juli 1997 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen - Toepassing - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2020 ) 29/5/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-774
7-582 Gahouchi Latifa (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Mensen zonder papieren - Kansarmen - Toegang tot bankdiensten - Verplichte betaling met een bankkaart - Toegang tot een 'socialebijstandsrekening'
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2020 ) 29/5/2020
  Antwoord 1/7/2020
7-583 Gahouchi Latifa (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Sector van de supermarkten - Algemene prijsstijging - Bescherming van de consument - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2020 ) 3/6/2020
  Antwoord 9/7/2020
7-584 Gahouchi Latifa (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Graffiti als eerbetoon aan George Floyd - Protestboodschap tegen racisme - Behoud - Petitie - Geplande maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2020 ) 5/6/2020
  Antwoord 25/6/2020
7-585 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Sociale media - Desinformatiecampagnes op het internet - Auteurs - Cijfers - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2020 ) 5/6/2020
  Antwoord 9/7/2020
7-586 Ahallouch Fatima (PS) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Iran - Mensenrechten - Schending - Executie van minderjarigen - Oproep van het Belgische Comitť van parlementsleden en burgemeesters voor een democratisch Iran - Geplande maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2020 ) 5/6/2020
  Antwoord 30/9/2020
7-587 De Brabandere Bob (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Spoorwegennet - Vandalisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2020 ) 5/6/2020
  Antwoord 29/8/2020
7-588 De Brabandere Bob (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Extreemlinkse gewelddadige groeperingen - Groeperingen actief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2020 ) 5/6/2020
  Antwoord 7/8/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-589
7-589 De Brabandere Bob (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Extreemlinkse gewelddadige groeperingen - Groeperingen actief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2020 ) 5/6/2020
  Antwoord 9/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-588
7-590 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnetwerk (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Verbreding van twee naar vier treinsporen - Werken - Financiering - Kalender - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2020 ) 5/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-706
7-591 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Predictive policing - Onderzoek - Politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) - Resultaten - Studies of onderzoeken in andere politiezones - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2020 ) 5/6/2020
  Antwoord 9/7/2020
7-592 Eerdekens Jean-Frťdťric (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Culturele sector - Personen met een kunstenaarsstatuut - Werkloosheidsuitkering - Vermindering van het bedrag van de uitkering - Artikel 130 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 - Toepassing - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 18/8/2020
7-593 Eerdekens Jean-Frťdťric (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Gevolgen - Culturele sector - Uitkering 'kunstenaarsstatuut' - Begunstigden - Aantal - Kost (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 18/8/2020
7-594 Ahallouch Fatima (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Campuskaart - Prijsverhoging - Coronacrisis - Studenteninkomsten - Gevolgen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 29/8/2020
7-595 Ahallouch Fatima (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Personen met een handicap - Levensduurte - Significante verhoging - Hulp - Premie - Andere geplande maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-968
7-596 Ahallouch Fatima (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Impact - Personen die kwetsbaar worden door de crisis - Voedselhulp - Solidariteitsprojecten - Steun - Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) - Criteria voor de verdeling (Covi-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 19/8/2020
7-597 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Griep - Vaccin - Beschikbaar aantal - Schaarste - Productie -Verhoging - Billijke verdeling - Prioritaire doelgroepen - Publiek van categorie A - Samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-749
7-598 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Vliegtuigen - Verzachte veiligheidsmaatregelen - Gezondheid van de passagiers - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 23/7/2020
7-599 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Orde van Leopold II - Mogelijke benaming of afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 9/7/2020
7-600 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Gent - Oud justitiepaleis - Renovatie - Invulling openbare ruimte - Stadsvernieuwing - Vergroening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 9/9/2020