Philippe Courard - PS
Deelstaatsenator (Parlement van het Waalse Gewest)
 
Parlementaire Assemblee van de NAVO (plaatsvervanger)
Correspondentie rue Neuve 1
6900 Marche-en-Famenne
tel.: 084 46 84 40
e-mail: [email protected]
Geboren te Namen op 2 september 1966

Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (Normaalschool - Arlen)

Gewezen leraar

Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Hotton)
1995-2003 : burgemeester (Hotton)
2001-2003 : voorzitter van de Fondation rurale de Wallonie
2001-2004 : bestuurder van de Société régionale wallonne du Transport (SRWT)
2003-2012 : verhinderd burgemeester (Hotton)
2003-2004 : minister van Werkgelegenheid en Opleiding (Waalse regering)
2004-2009 : minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken (Waalse regering)
13 juni - 19 juli 2004, 7 juni - 17 juli 2009, 25 mei - 16 juni 2014 en sinds 15 september 2014 : lid van het Waals Parlement
6 juli - 19 juli 2004 en sinds 15 september 2014 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2011 : staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
2010-2011 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2011-2013 : staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
2013-2014 : staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
15 september - 12 november 2014 : voorzitter van de PS-fractie (Waals Parlement)
24 september - 12 november 2014 : secretaris van het Waals Parlement
november 2014 - september 2019 : voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap
Sinds 8 oktober 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement

Grootofficier in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Tweede ondervoorzitter  
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
8/10/2019- Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/10/2019- Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/10/2019- Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
21/5/2021-23/5/2022 Plaatsvervanger Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat