Schriftelijke vragen van 5-8401 tot 5-8500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8401 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugs - Drugsvangsten - Drugscontroles - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-8402 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Gesloten jeugdinstellingen - Geweigerde jongeren - Gesloten federaal detentiecentra - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8403 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedselveiligheid - IKEA - Coliform-bacterie in chocoladecake - Gezondheidsrisico's
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 23/4/2013
5-8404 Sannen Ludo (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De achterstand inzake stedenbouwkundige dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 13/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3194
5-8405 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het wegvallen van de internationale trein naar Nederland
  Verzending vraag 6/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2719
5-8406 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De operationaliteit van de Fyra
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2946
5-8407 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De toekomst van de treinverbindingen met Nederland
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3219
5-8408 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het recordaantal klachten over de dienstverlening van bpost
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2843
5-8409 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De gevolgen van een datalek bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2885
5-8410 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De problemen met spoorwegwissels
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2891
5-8411 Miller Richard (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De renovatie van de stations van de zone van Bergen-Borinage
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2990
5-8412 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De vertragingen op het spoor tussen Brussel en Namen
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3044
5-8413 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Motorrijders - Veiligheid - Evolutie - Campagnes
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-8414 Demeyer Willy (PS) minister van Justitie  
  Staatloosheid - Vaststelling bij de gerechten - Procedure - Statistische gegevens - Vraag van het UNHCR en van het CGKR - Doorgeven van de vraag aan de bevoegde hoven en rechtbanken - Gebrek
  Verzending vraag 8/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8415 Bousetta Hassan (PS) minister van Werk  
  Werkloosheidsuitkeringen - Fraude - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Controles - Huisbezoek bij werklozen - Cijfers - Samenwerking met de gemeenten - Procedure
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8416 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Verblijfsvergunningen uit Schengen-landen - Aanvragen - Aantal
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8417 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vrachtvervoer - Ecocombi's - Supertrucks - Proefprojecten - Gewesten - Gevolgen
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-8418 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinpersoneel - Bevoegdheid om op te treden tegen overtredingen
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 5/6/2013
5-8419 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Juryleden - Richtlijnen - Sociale media - Wettelijke voorschriften
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8420 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Dossiers van schijnhuwelijken overgemaakt door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie - Parket - Opvolging van de onregelmatige dossiers
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8421 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Informatiebewaring - Databank - Onjuiste informatie - Gebruik - Wettelijkheid
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-8422 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wereldtentoonstelling in Milaan - Commissaris-generaal - Aanduiding - Procedure - Financieel verslag van het Rekenhof - Financieel toezicht
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 18/4/2013
5-8423 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Pleeggezinnen - Uitspraken van de voorzitter van de Turkse parlementaire commissie voor de mensenrechten - Terughalen van Turkse pleegkinderen in Europa
  Verzending vraag 8/3/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4445
5-8424 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Rechtszaken - Federale Overheidsdienst Justitie - Overzicht
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8425 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Rechtszaken - Regie der Gebouwen - Overzicht
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8426 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Rechtszaken - Overzicht
  Verzending vraag 8/3/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4584
5-8427 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Speekseltesten - Mogelijke verdoezelingen van het resultaat - Overzicht
  Verzending vraag 8/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 2/7/2013
5-8428 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Hypotheekkantoren in Brussel - Taalgebruik
  Verzending vraag 8/3/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4585
5-8429 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Salduzpermanentie - Verhoren - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/3/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4586
5-8430 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Ziektedagen - Aantallen
  Verzending vraag 8/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8431 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Calog-personeel - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 8/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8432 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brusselse Brandweer - Oefeningen
  Verzending vraag 8/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8433 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale en radicale scholen - Wahabisme - Verspreiden van radicalisme - Staatsveiligheid - Deradicaliseringsprogramma's
  Verzending vraag 8/3/2013
  Rappel 17/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8434
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4832
5-8434 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Illegale en radicale scholen - Wahabisme - Verspreiden van radicalisme - Staatsveiligheid - Deradicaliseringsprogramma's
  Verzending vraag 8/3/2013
  Rappel 17/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8433
5-8435 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Haatpredikers - Aantallen - Lijst - Vervolgingen en veroordelingen - Jihad - SyriŽ
  Verzending vraag 8/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/2/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8436
5-8436 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Haatpredikers - Aantallen - Lijst - Vervolgingen en veroordelingen - Jihad - SyriŽ
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8435
5-8437 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Internationale transporten - Vrachtwagenchauffeurs - Filippijnse chauffeurs - Sociale fraude
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 22/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8438
5-8438 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Internationale transporten - Vrachtwagenchauffeurs - Filippijnse chauffeurs - Sociale fraude
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 18/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8437
5-8439 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Derivatencontracten - Beheer van de schuld - Agentschap voor de Schuld - Voorwaarden - Totaalpositie - Risico's
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 4/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8440
5-8440 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Derivatencontracten - Beheer van de schuld - Agentschap voor de Schuld - Voorwaarden - Totaalpositie - Risico's
  Verzending vraag 8/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8439
5-8441 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Motorbendes - Nederland - Verslag - Expansie
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 15/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8442
5-8442 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Motorbendes - Nederland - Verslag - Expansie
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8441
5-8443 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwartwerk - Sociale inspectie - Sectie Controle van de werkgevers - Controles - Gevolgen
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 23/4/2013
5-8444 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Detentiehuizen - Hans Claus
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8445 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 8/3/2013
  Dossier gesloten 13/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-5593
5-8446 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Voedingsindustrie - Palmolie - Gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu - Speciale belasting - Frankrijk
  Verzending vraag 8/3/2013
  Dossier gesloten 12/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-7646
5-8447 Franssen Cindy (CD&V) eerste minister  
  De werkzaamheden van de federale coŲrdinator en het overleg met de gewesten en gemeenschappen in verband met de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1908
5-8448 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Scheepvaart - Noordzee - Illegale lozingen - Milieuprobleem - Controles - Overtredingen - Maatregelen
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8450
5-8449 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepvaart - Noordzee - Illegale lozingen - Milieuprobleem - Controles - Overtredingen - Maatregelen
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 19/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8450
5-8450 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Scheepvaart - Noordzee - Illegale lozingen - Milieuprobleem - Controles - Overtredingen - Maatregelen
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 18/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8449
5-8451 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Kernrampen - Aansprakelijkheid - Operatoren - Leveranciers - Internationale aansprakelijkheidsverdragen - Schade
  Verzending vraag 11/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-8452 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Diane-35-pil - Gevaren - Maatregelen
  Verzending vraag 11/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8453 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Arbeidsongevallen - Verzekeraars - Weigeringsgronden - Fonds voor Arbeidsongevallen - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 17/5/2013
5-8454 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgacom - Ervaringsdeskundige in de armoede - Aanwerving
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 29/4/2013
5-8455 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ervaringsdeskundige in de armoede - Aanwerving
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-8456 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepvaart - Noordzee - Illegale nachtelijke olielozingen - Stand van zaken in BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 19/6/2013
5-8457 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verzekeringsinstellingen - Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Vergoeding - Administratiekosten
  Verzending vraag 11/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4269
5-8458 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Agressie ten aanzien van zorgverleners - Ziekenhuizen - Stewards - Stand van zaken - Conflictpreventie - Registratie
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8459 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Farmaceutische verstrekkingen - Geneesmiddelen - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 11/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4270
5-8460 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hepatitis C - Behandeling - Gevallen - Uitgaven
  Verzending vraag 11/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 9/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4271
5-8461 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Intermutualistisch Agentschap - Feedbackreportages - Vergoeding - Andere instanties die data leveren - Begrote uitgave
  Verzending vraag 11/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 9/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4272
5-8462 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Inkomsten uit internationale verdragen
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-8463 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Invaliden - Ziektegroepen - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 22/5/2013
5-8464 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verstrekkingen neurologie en kinderneurologie - Raadplegingen - Cijfers
  Verzending vraag 11/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4273
5-8465 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekteverzekering - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde
  Verzending vraag 11/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 9/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4274
5-8466 Ide Louis (N-VA) minister van Werk  
  Loopbaanonderbreking voor medische bijstand - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-8467 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsen-specialisten - Kadaster - Stand van zaken
  Verzending vraag 12/3/2013
  Antwoord 13/5/2014
5-8468 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 16/5/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-7853
5-8469 Pieters Danny (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Buitengrenzen van de Schengenzone in BelgiŽ - Vreemdelingen zonder geldige papieren - Toegang tot het grondgebied - Aantallen
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 26/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-7471
5-8470 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  IsraŽl - Gevangenissen - Administratieve detentie van Palestijnen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 5/7/2013
5-8471 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Spoornetwerk - Overgangszone tussen Nederland en BelgiŽ - Spanningssluis - Stilgevallen trein - Maatregelen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 7/6/2013
5-8472 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medicatie op basis van domperidone (Motilium e.a.) - Gevaren - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 13/6/2013
5-8473 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Acute allergische reactie - Auto-injecteerbare adrenaline - Terugbetaling
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 21/1/2014
5-8474 De Nijn Bart (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Drugs - BelgiŽ als transitland - Douanepersoneel - Controles - Taakverdeling
  Verzending vraag 13/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-8475 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Drugs - BelgiŽ als transitland - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-8476 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugs - BelgiŽ als transitland van drugs - Haven van Antwerpen - Beveiliging - Samenwerking - ISPS-norm - Maatregelen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-8477 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Antipiraterijoperatie Atalanta - Somalische kust - Belgische inzet - Fregatten
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8478 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Belgische Marine - Operaties - Overzicht
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8479 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Nieuwe kustpatrouillevaartuigen - Oplevering - Inzet - Opleiding
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8480 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Delicten ten aanzien van politieagenten - Overzicht
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 5/6/2013
5-8481 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Hulpdiensten - Rijopleidingen - Verkeersongevallen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8482
5-8482 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Hulpdiensten - Rijopleidingen - Verkeersongevallen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 28/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8481
5-8483 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De opheffing van de sancties tegen Zimbabwe in het kader van het Kimberley Process
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 5/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2473
5-8484 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Full Integrated Police Action (FIPA) - Overzicht - Resultaten - Buurtinformatienetwerken - Evaluatie - Gevolgen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4587
5-8485 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheid - Dienstencultuur - Overzicht - Klachtenmanagement - Klantencharters - Federaal informatiepunt - Externe communicatie - Middelen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-8486 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nachtwinkels - Politionele interventies - Inperking van de verkoop van toebehoren van drugs - Aantallen
  Verzending vraag 13/3/2013
  Rappel 17/6/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8487 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 17/4/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-8074
5-8488 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Integratietegemoetkoming voor gehandicapten - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 17/4/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-8075
5-8489 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Commissies tot bescherming van de maatschappij - Internering - Rondvraag naar cijfergegevens - Resultaten
  Verzending vraag 14/3/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-7433
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4275
5-8490 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  De financiering van de centra voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 7/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2802
5-8491 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Het ophelderen van verkrachtingszaken
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2863
5-8492 SaÔdi Fatiha (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  De Cel voor financiŽle informatieverwerking
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8493
5-8493 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Justitie  
  De Cel voor financiŽle informatieverwerking
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8492
5-8494 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  De illegalen die werden gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 24/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2901
5-8495 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  De werklastmeting bij de hoven van assisen
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 24/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2902
5-8496 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2903
5-8497 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  De vragen tot onttrekking van een rechtszaak
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 24/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2905
5-8498 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  De verhoren door de politie, het parket en de onderzoeksrechters
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2906
5-8499 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  De aanvragen tot taalwijziging bij burgerlijke rechtszaken
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2907
5-8500 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  De werking van het Computer Emergency Response Team
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2922