Schriftelijke vragen van 5-11101 tot 5-11200

97 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11101 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de oprichting van een interactief platform tussen burgers en politiediensten
  Verzending vraag 12/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4698
5-11102 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het aanslepende BE-Alert plan
  Verzending vraag 12/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4704
5-11103 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Turkije - Nieuwe gezondheidswet - Medische hulp aan mensen in nood - Onafhankelijke gezondheidswerkers - Internationale deontologische code voor hulpverleners
  Verzending vraag 12/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11104 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinderbijslag - Kinderen die buiten BelgiŽ worden opgevoed - Cijfergegevens
  Verzending vraag 12/2/2014
  Antwoord 20/2/2014
5-11105 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de betaling van psychologen door Justitie
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4480
5-11106 Verstreken Johan (CD&V) minister van Justitie  
  De interlandelijke adopties
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4648
5-11107 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  het uitstel van de mogelijkheid voor een jeugdrechter om therapie voor jongeren met psychische problemen op te leggen
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4656
5-11108 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de keuze van Nederland om veroordeelden te laten meebetalen voor de kosten van onderzoek en straf
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4661
5-11109 Verstreken Johan (CD&V) minister van Justitie  
  de wapenwet en de historische evocaties
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4663
5-11110 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de toelatingen voor wapens bij de festiviteiten "100 jaar Groote Oorlog"
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4666
5-11111 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  het afkopen van strafrechtelijke vervolgingen
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4667
5-11112 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de haalbaarheid om alle straffen vanaf vier maanden uit te voeren
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4679
5-11113 Roegiers Jan (sp.a) minister van Justitie  
  de onbetaalde verkeersboetes door buitenlanders
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4683
5-11114 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de mogelijkheid om bij de vorming van magistraten een bezoek aan Kazerne Dossin in te bouwen
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4699
5-11115 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dringende medische hulp in steden - Aanvragen - Terugbetalingen door het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn - Compensaties
  Verzending vraag 12/2/2014
  Antwoord 10/3/2014
5-11116 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Strijd tegen fiscale fraude en witwasserij - Cashbetaling - Consumptiegoederen - Beperking - 3000 euro - Communicatie - Controles - Sancties
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 15/4/2014
5-11117 Winckel Fabienne (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Onbemande stopplaatsen - Aanpassing
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11118 Daif Mohamed (PS) minister van Justitie  
  Toegang tot de Belgische nationaliteit - Nieuwe wetgeving - Achterstand bij de behandeling - Aanvragen Ė Oorspronkelijke nationaliteit - Weigering
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11119 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Overheidsopdrachten - Wettelijk kader - Uitsluiten van firma's die schendingen van de mensenrechten begaan
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 8/4/2014
5-11120 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Bestelling wc-papier - Aansprakelijkheid - Extra bestellingen - Kosten
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11121 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Pakistan - Ahmadiyyagemeenschap - Vervolging
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 5/5/2014
5-11122 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Mobibkaart - Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - De Lijn - Combinatie
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
5-11123 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Overheidsopdrachten - Non-discriminatieclausule - Invoeging
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11124
5-11124 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheidsopdrachten - Non-discriminatieclausule - Invoeging
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 19/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11123
5-11125 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenmishandeling - Inspectie dierenwelzijn - Meldingen - Processen-verbaal - Gevolgen - Stand van zaken
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 18/3/2014
5-11126 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Clandestiene immigratie - Frauduleuze vaderschapserkenning - Werkgroep - Resultaten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 27/3/2014
5-11127 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Olympische Winterspelen van Sotsji - Belgische burgers - Veiligheid
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 28/4/2014
5-11128 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht - Stand van zaken
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11129 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Illegalen - Vrijwillige terugkeer - Fedasil - Procedure - Telefoonnummer - Mails - Aangetekende brief - Terugkeerpremies
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 26/3/2014
5-11130 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bankovervallen - Overvallen op postkantoren - Geldtransporten - Tiger kidnapping - Handelszaken - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 14/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11131 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Vliegtuigkaping - Internationaal overleg - Praktisch verloop
  Verzending vraag 14/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
5-11132 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Schorsingen - Werkhervattingen - Arbeidsongeschiktheid - Controleartsen
  Verzending vraag 14/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11134 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  de sociale fraude in de sector van de dienstencheques
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3033Ook gesteld aan :
5-11135 Deprez Gťrard (MR) minister van Werk  
  het terugkeertraject naar werk van arbeidsongeschikte personen
  Verzending vraag 18/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4386
5-11136 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  het bijstandstoerisme
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 14/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4571
5-11137 Stassijns Veerle (N-VA) minister van Werk  
  het verschil in het ontslagrecht tussen arbeiders en bedienden
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 14/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4673
5-11138 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  het lage niveau van de tewerkstelling van mensen met een langdurige aandoening
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4677
5-11139 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  de prioriteit van de bestrijding van discriminatie bij de arbeidsinspectie
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4732
5-11140 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  de RVA-controles van jongeren in hun wachttijd
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4740
5-11141 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  de functietoelage van de preventieadviseurs
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 31/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4742Ook gesteld aan :
5-11143 Ide Louis (N-VA) minister van Werk  
  de inbreuken op de arbeidsduur in ziekenhuizen
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4769
5-11144 Stassijns Veerle (N-VA) minister van Werk  
  het thuis blijven bij griepsymptomen
  Verzending vraag 18/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4786
5-11145 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Jongeren - Pestgedrag - Klachten - Opvang - Preventie - Straffen
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11146
5-11146 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Jongeren - Pestgedrag - Klachten - Opvang - Preventie - Straffen
  Verzending vraag 18/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11145
5-11147 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Juweliers - Overvallen - Gevolgen - Daders - Buit - Bewakings- en alarmmateriaal
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11148
5-11148 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Juweliers - Overvallen - Gevolgen - Daders - Buit - Bewakings- en alarmmateriaal
  Verzending vraag 18/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11147
5-11149 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vluchtmisdrijven - Overzicht - Daders - Seponeringen - Vervolgingen
  Verzending vraag 18/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11150
5-11150 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijven - Overzicht - Daders - Seponeringen - Vervolgingen
  Verzending vraag 18/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11149
5-11151 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Noord-Korea - Schending van mensenrechten - Verenigde Naties - Rapport - Handelsbetrekkingen - Contacten met de Belgische diplomatie - Vluchtelingen - Nucleaire capaciteit
  Verzending vraag 19/2/2014
  Antwoord 15/4/2014
5-11152 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure
  Verzending vraag 19/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
5-11153 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenis van Brugge - Drugsvrije afdeling - Drugsprogramma's voor gedetineerden - Stand van zaken - Resultaten
  Verzending vraag 19/2/2014
  Herkwalificatie 26/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4962
5-11154 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Europees parlement - Bijkomende kantoren - Trebel-gebouw - Belgische staat - Gift of toezegging van 86 miljoen euro
  Verzending vraag 19/2/2014
  Herkwalificatie 13/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4906
5-11155 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wet tot zedelijke bescherming van de jeugd - Toepassing - Inbreuken - Verbieden van toegang
  Verzending vraag 19/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11156
5-11156 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Wet tot zedelijke bescherming van de jeugd - Toepassing - Inbreuken - Verbieden van toegang
  Verzending vraag 19/2/2014
  Antwoord 18/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11155
5-11157 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Test-Aankoop - Analyse van 4000 geneesmiddelen - Gevaarlijke of weinig efficiŽnte geneesmiddelen - Evaluatie - Verkoopcijfers - Kosten-baten analyse - Doktersvoorschrift
  Verzending vraag 19/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11158 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drankspelletje - Internethype - Jongeren - "Neknominate" - Preventie - Alcoholvergiftiging
  Verzending vraag 19/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
5-11159 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Overconsumptie - Verspilling - Cijfergegevens - Maatregelen
  Verzending vraag 19/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11160 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Algemeen rookverbod in horecazaken - Inbreuken - Recidive - Boetes - Inbeslagnames
  Verzending vraag 20/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
5-11161 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Producten voor kinderen - Labels voor kindvriendelijkheid - Indicatoren - Gezinsbond
  Verzending vraag 20/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
5-11162 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Speelgoed - Veiligheid - Voorlichting - Gezinsbond
  Verzending vraag 20/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
5-11163 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Nieuwe dienstregeling - Verlenging van de ritten - Aantal reizigers
  Verzending vraag 20/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11164 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Zaventem - Vredegerecht - Toestand - Verhuis
  Verzending vraag 20/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11165 Vandaele Wilfried (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Frontex - Project Eurosur - Bewaking van de kust - Middelen
  Verzending vraag 20/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11166 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Winkels - Nachtwinkels - Controle op de verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen - Inbreuken - Boetes - Inbeslagnames - Ouders - Evolutie
  Verzending vraag 20/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
5-11167 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Snelheidscontroles - "Speedoperaties" - Opeenvolgende flitsposten - Opportuniteit - Eenheid van opzet - Vervolgingsbeleid
  Verzending vraag 20/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11168 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gedetineerden - Betaling van sociale-uitkeringen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
5-11169 Istasse Jean-FranÁois (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwaar verbranden - Kinesitherapiesessies - Onderscheid tussen kinderen en volwassenen - Aantal - Duur
  Verzending vraag 20/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11170 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Secteur des soins de santť - Recherche - Cancer - Immunothťrapie - Moyens - Subsides
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11171 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Interfederaal Centrum voor gelijke kansen - Stand van zaken - Bijdrage van de gemeenschappen
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11172 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rookverbod - Gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek - Voetbalstadions - Reglement van inwendige orde
  Verzending vraag 24/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
5-11173 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mindervalide personen - Gereserveerde parkeerplaatsen - Ontwikkeling
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11174 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaart voor personen met een handicap - Aanvragen - Uitreiking - Terugbezorging na overlijden van de rechthebbende
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11175 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Homo-ouderschap - Intrafamiliale adoptie - Administratieve fouten - Gemeenteambtenaren - Opleiding en voorlichting
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11176 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Butondo Muhindo Nzangi - Onrechtmatige detentie
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11177 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Nieuwe amnestiewet
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11178 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Shisha-pen - Electronische waterpijp - Onderzoek naar geÔnhaleerde stoffen - Vrije verkoop - Kwaliteit en veiligheid - Verbod
  Verzending vraag 24/2/2014
  Antwoord 26/3/2014
5-11179 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Drones - CommerciŽle gebruik - Wetgeving - Koninklijk besluit - Beperkingen - Sectorvereniging van de onbemande luchtvaart
  Verzending vraag 24/2/2014
  Antwoord 7/5/2014
5-11180 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Syndicale vaste afgevaardigden - Wedden - Terugvordering van de vakbonden - Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  Verzending vraag 24/2/2014
  Antwoord 27/3/2014
5-11181 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Verzekeringsmaatschappijen - Psychische aandoening - Neurologische aandoening
  Verzending vraag 25/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11182 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Vrouwengevangenissen - Vrouwelijke geÔnterneerden - Recidive - Accidenten - Verslavingen - Drugssmokkel - Controle - Begeleiding van verslaafden - Middelen
  Verzending vraag 25/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11183 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gekende daders - Woonplaats - Halle-Vilvoorde - Brusselse gemeentes
  Verzending vraag 25/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11184 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telefonieonderzoek in BelgiŽ - Kostprijs - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Studie - Evolutie
  Verzending vraag 25/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11185 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Faillissementsfraude - Acquisitiefraude - Aanpak en bestraffing - Cijfergegevens - Nederland - Track-systeem
  Verzending vraag 25/2/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11186
5-11186 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Faillissementsfraude - Acquisitiefraude - Aanpak en bestraffing - Cijfergegevens - Nederland - Track-systeem
  Verzending vraag 25/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11185
5-11187 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Zuid-Soedan - Vredesopbouw - Subsidies voor een krant - "The New Nation" - Onafhankelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 5/5/2014
5-11188 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ecocombi's - Supertrucks - Langere zwaardere voertuigen en slepen - Bekwaamheidsattest - Opleiding - Opleidingcentra
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 23/4/2014
5-11189 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Seksueel geweld - Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Rapport - Aanbevelingen - Toepassing
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
5-11190 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke taksen - Openbare veiligheid - Wielerwedstrijden - Voetbalwedstrijden - Politie-inzet
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11191
5-11191 De Padt Guido (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Gemeentelijke taksen - Openbare veiligheid - Wielerwedstrijden - Voetbalwedstrijden - Politie-inzet
  Verzending vraag 26/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11190
5-11192 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Nederland - Malafide webwinkels - Decryptieplicht voor verdachten - Terughackbevoegdheid voor de politie - Evolutie - Wetgeving
  Verzending vraag 26/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11194
5-11193 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nederland - Malafide webwinkels - Decryptieplicht voor verdachten - Terughackbevoegdheid voor de politie - Evolutie - Wetgeving
  Verzending vraag 26/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11194
5-11194 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederland - Malafide webwinkels - Decryptieplicht voor verdachten - Terughackbevoegdheid voor de politie - Evolutie - Wetgeving
  Verzending vraag 26/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11193
5-11195 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Stand van zaken - Aanpak
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11196
5-11196 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Stand van zaken - Aanpak
  Verzending vraag 26/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11195
5-11197 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de cybercriminaliteit
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4717
5-11198 Tilmans Dominique (MR) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de vliegscholen voor drones of ultralichte motorluchtvaartuigen en de wetgeving hieromtrent
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 7/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4737
5-11200 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de vermaning inzake de parkeerplaatsen bestemd voor personen met een handicap
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 23/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4821Ook gesteld aan :Ook gesteld aan :