Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11169

van Jean-FranÁois Istasse (PS) d.d. 20 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Zwaar verbranden - Kinesitherapiesessies - Onderscheid tussen kinderen en volwassenen - Aantal - Duur

paramedisch beroep
kind
gezondheidsverzorging
ziekteverzekering

Chronologie

20/2/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11169 d.d. 20 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Zwaar verbrande volwassenen en kinderen behoren tot de K60 wanneer ze het ziekenhuis verlaten en hebben recht op 60 sessies kinesitherapie van anderhalf uur.

Die 60 sessies kunnen voldoende lijken voor de volwassenen omdat ze niet meer groeien.

Kinderen zijn echter in volle groei.

Ik heb vernomen dat de wetgeving geen onderscheid maakt tussen een volwassene en een kind. Na 60 sessies K60 gaat de patiŽnt over naar zware pathologie en wordt de duur van de kinesitherapie teruggebracht tot 30 minuten per sessie en per dag, voor een hernieuwbare periode van een jaar.

Bepaalde gezondheidswerkers zouden er voorstander van zijn om de kinesitherapiesessies voor kinderen te herzien.

Ze menen dat de 30 minuten kine die in sommige gevallen worden toegekend, niet volstaan om concrete stappen vooruit te doen en bepaalde heelkundige ingrepen te vermijden.

Sommigen menen dus dat een aanpassing van de sessies kinesitherapie tot minimum 1 uur per sessie gunstige gevolgen zou hebben voor de volksgezondheid. Het zou ook minder zwaar zijn voor de minderjarige patiŽnt (verdoving, schoolverzuim, verzorging). Een ander aspect van die redenering is dat de kosten zowel voor de patiŽnt als voor het RIZIV lager zullen zijn.

Beschikt u over meer informatie over dit dossier? Wat is de huidige stand van zaken?