Schriftelijke vragen van 5-10401 tot 5-10500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10401 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Project 2097 Brussel Luxemburg - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10402 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Project 2073, Brussel Centraal - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
5-10403 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Voorbijrijden van treinhaltes - Oorzaken - Gevolgen - Compensaties
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 27/3/2014
5-10404 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Mobib-abonnementen - Oude abonnementen voor B-Parking - Waarborg
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
5-10405 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  SyriŽ - Parlementsleden - Visumaanvraag - Weigering
  Verzending vraag 18/11/2013
  Intrekking vraag 21/11/2013
5-10406 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nederland - In-vitrofertilisatie - Ivf-baby's - Gezondheidsrisico's - Onderzoek - Overzicht
  Verzending vraag 18/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10407 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Syrian Electronic Army - Acties - Cyberaanvallen - Opvolging
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10408 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones
  Verzending vraag 18/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10409 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Oost-Congo - Force Intervention Brigade - Blauwhelmen - Inzet - Impact
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 20/12/2013
5-10410 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Europese reactie - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10411
5-10411 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Europese reactie - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 19/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10410
5-10412 De Padt Guido (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Gemeenten - FinanciŽle situatie - Inkohiering - Aanvullende belastingen - Roerende inkomsten - Intrestverlies - Voorschottensysteem
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10413 De Padt Guido (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Motorvoertuigen - Verzekeringsplicht - Keuringsplicht - Actieplan - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10414
5-10414 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Motorvoertuigen - Verzekeringsplicht - Keuringsplicht - Actieplan - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10413
5-10415 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Japan - Schepen - Nucleaire controle - Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid - Overzicht
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10416 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Tyfoon Haiyan - B-Fast - Europese snelle- interventiemacht - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 26/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4252
5-10417 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Ambassades - Spionagenetwerken - Spionageapparatuur - Personneel - Persona non grata
  Verzending vraag 19/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10418
5-10418 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Ambassades - Spionagenetwerken - Spionageapparatuur - Personneel - Persona non grata
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10417
5-10419 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Bouwsector - Hervormde Wet op de ContinuÔteit van de Ondernemingen - Gevolgen - Faillietverklaringen
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10420 De Nijn Bart (N-VA) minister van Werk  
  Allochtonen - Arbeidsmarkt - Blijvende discriminatie - Eurostat - Maatregelen - Controles
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10421 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gesloten centra - Klachten van gedetineerden - Commissie en secretariaat belast met de behandeling van klachten - Werking - Aanbevelingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 20/12/2013
5-10422 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioenhervorming - Genderongelijkheid - Overlevingspensioen - Welvaartsaanpassing
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-10423 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Telefoonbeveiliging - Vingerafdruk - Risico's - Cybercriminelen - Privacy
  Verzending vraag 20/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10424 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische fouten - Chirurgische ingrepen - Gezondheidsschade - Overlijdens - Evolutie - Verbeteringen
  Verzending vraag 20/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10425 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioenberekening - Aandeel van de gelijkgestelde periodes
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-10426 Claes Dirk (CD&V) minister van Werk  
  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Brugpensioen - Evolutie - Overzicht
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 14/5/2014
5-10427 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  "Stealth"-sms - Localisatie van een gsm - Politie - Veiligheidsdiensten - Gebruik - Richtlijnen - Toestemming - Onderzoeksrechter
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 10/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10428
5-10428 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  "Stealth"-sms - Localisatie van een gsm - Politie - Veiligheidsdiensten - Gebruik - Richtlijnen - Toestemming - Onderzoeksrechter
  Verzending vraag 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10427
5-10429 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Griep - Griepvaccins - Aantal verstrekkingen - Vervallen vaccins - Vaccinnet
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 5/2/2014
5-10430 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Beveiligingsfirma's - Vergunnen en toekennen van private bewakingsopdrachten - Reputatie - Vergunning - Gunningscriteria -
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-10431 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Antwerpse Procureur-generaal - Voorstel van registratie van DNA-stalen van baby's - Juridisch kader
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10432 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Verdachte overlijdens en moorden - Overzicht - Evolutie - Beleid
  Verzending vraag 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10433 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedingswaren - Verpakkingen - Inkt - Lijmen - Mogelijke gevaren - Voorschriften
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10434 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kattenpopulatie - Aangroei - Maatregelen
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10435 Courtois Alain (MR) minister van Justitie  
  de kostprijs van telefoontaps en van het bijhouden van gesprekken over de mobiele netwerken
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4224
5-10436 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de gebrekkige registratie van veroordelingen in het strafregister
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4226
5-10437 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Textiel en papier -Illegale ophalingen - Bendes - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10438 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  De wenselijkheid om een zogenaamd derde geslacht toe te laten
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3923
5-10439 Franssen Cindy (CD&V) minister van Justitie  
  de alimentatie met betrekking tot pensioenrechten na scheiding
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3960
5-10440 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4041
5-10441 Arena Marie (PS) minister van Justitie  
  het rapport van het Internationaal Observatorium voor het Gevangeniswezen over de Belgische gevangenissen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4051
5-10442 Tilmans Dominique (MR) minister van Justitie  
  de zorgverstrekkers in de gevangenissen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4072
5-10443 Piryns Freya (Groen) minister van Justitie  
  het niet uitbetalen van de voogden voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4079
5-10444 Verstreken Johan (CD&V) minister van Justitie  
  de wet op de kansspelen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4213
5-10445 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Defensie - Dienstwagens - Aankoop - Ruimte - Klachten
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10446 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gerechtelijke dossiers - Diensten van telecombedrijven - Aftappen van telefoons - Opzoekingswerkzaamheden - Kostprijs
  Verzending vraag 22/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10447 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Werkgroep Roma - Werking - Samenstelling - Activiteiten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 10/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10448
5-10448 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Werkgroep Roma - Werking - Samenstelling - Activiteiten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 11/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10447
5-10449 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Gift of toezegging van de Belgische Staat - Trebel-gebouw - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10450 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De wapenhandel in SyriŽ
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3847
5-10451 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De wapenleveringen aan de rebellen in SyriŽ
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3854
5-10452 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de Nederlands-Vlaamse economische missie naar Texas
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3893
5-10453 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de verkiezingen in Guinee
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3896
5-10454 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de wapenwedloop aan de Kaspische zee
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3904
5-10455 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de problematiek van achterstallige huur en geleden schade bij buitenlandse diplomaten
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3917
5-10456 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het gebruik van chemische wapens in SyriŽ
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3921
5-10457 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De Belgische en internationale strategie ten aanzien van het Syrische conflict
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3922
5-10458 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de parlementsverkiezingen in Rwanda
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3931
5-10459 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de Syrische vluchtelingencrisis
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3952
5-10460 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  SyriŽ en het geweld tegen de Koerden
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3953
5-10461 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de naturalisatie van Congolese parlementsleden
  Verzending vraag 26/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3967
5-10462 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de mogelijke hacking van de computers bij Buitenlandse Zaken
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3972
5-10463 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het uitblijven van de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en ander wrede, onmenselijke of onterende handelingen
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3996
5-10464 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de perswet in Burundi
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4016
5-10465 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het wetsvoorstel inzake openbare manifestaties in Burundi
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4017
5-10466 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de cyberaanval van 2011
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4018
5-10467 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de moord op een Vlaamse zakenman in Mexico
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4055
5-10468 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het protectionisme in de Europese Unie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4090
5-10469 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Alcatel-Lucent en het protectionisme van de Franse regering
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4091
5-10470 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de aankondiging van een Marshall-plan voor het Oosten van de Democratische Republiek Congo
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10471
5-10471 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de aankondiging van een Marshall-plan voor het Oosten van de Democratische Republiek Congo
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10470
5-10472 Douifi Dalila (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de vernietiging van chemische wapens en het verbeteren van de humanitaire hulp in SyriŽ
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4130
5-10473 Roegiers Jan (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de deelname van Belgische ambassadeurs aan marsen voor gelijke rechten
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4131
5-10474 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de nucleaire ontwapening
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4160
5-10475 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de opschorting van de levering van bouwmateriaal aan de Gazastrook
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4166
5-10476 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de beslissing van Rusland om de kwestie van de douanerechten aanhangig te maken bij de Wereldhandelsorganisatie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4167
5-10477 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Overslaan van stations - Overzicht
  Verzending vraag 26/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10478 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale administratie - Werving van studenten - Vermindering - Impact
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10479 Winckel Fabienne (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controleopdrachten - Eerste cijfers
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/5/2014
5-10480 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  SyriŽ - Syrische vluchtelingen - Polio - Vaccinatie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10481 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  DNA-databanken - Aantal DNA-profielen - Evolutie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 10/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10482
5-10482 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  DNA-databanken - Aantal DNA-profielen - Evolutie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10481
5-10483 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de private bewaking tegen piraterij
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10484
5-10484 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de private bewaking tegen piraterij
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10483
5-10485 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het toenemende aantal inbraken
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3898
5-10486 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de toenemende criminalisering van de politieke actie
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4004
5-10487 Thibaut Cťcile (Ecolo) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de hervorming van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  Verzending vraag 29/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4005
5-10488 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  Verzending vraag 29/11/2013
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4126
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4858
5-10489 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de inwerkingtreding van het verlof voorafgaand aan het pensioen bij brandweerlieden
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4133
5-10490 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het Pay police-systeem
  Verzending vraag 29/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4143
5-10491 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het correctiemechanisme dat werd ingesteld in het kader van de overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4105
5-10492 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het proefproject van gebruik van synthetisch DNA van de politiezone Dendermonde
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4104
5-10493 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Commissie van Advies voor Vreemdelingen - Werklast
  Verzending vraag 27/11/2013
  Antwoord 11/12/2013
5-10494 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Rock Werchter - Hoge politieofficieren - Vrijkaarten - Deontologie
  Verzending vraag 27/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-10495 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Autosnelweg - Files - Parkings - Bypass - Bestraffing - Wettelijke bepalingen
  Verzending vraag 27/11/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10496 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Autosnelweg - Files - Parkings - Bypass - Bestraffing - Wettelijke bepalingen - Initiatieven
  Verzending vraag 28/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10497 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedselverpakkingen - Inkt en lijmen - Schadelijke bestanddelen - Volksgezondheid - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 28/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10498 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Smartphones - Artsen - Gevaren op infecties - Maatregelen
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10499 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verzenden van documenten - Papieren of digitale vorm - Initiatieven - Resultaten - Verkeersreglementen
  Verzending vraag 29/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10500 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis
  Verzending vraag 29/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014