Schriftelijke vragen van 4-7201 tot 4-7300

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7201 Hellings Benoit (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  TunesiŽ - Mensenrechten - Tekortkomingen - Associatieovereenkomst Europese Unie (EU) - TunesiŽ - Schorsing - Richtlijnen voor de Belgische ambassade - Verdedigers van de mensenrechten - Belgische steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7202 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Koning Boudewijnstichting - Verslag over de financiŽle situatie van de vrouw - Kwetsbaarheid - Strijd - Betere informatie - Type van profiel - Oorzaken - Alimentatie - Niet-betaling door ex-echtgenoot - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7203 Persoons Caroline (MR) minister van Justitie  
  Minderjarige delinquenten - Overbrenging naar het justitiepaleis - Taxi's - Kostprijs - Vermindering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7204 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Aankoopcomitťs - Werklastmeting - Personeelsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 22/4/2010
4-7205 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Frontrunning - Misbruik van voorkennis - Gevallen sinds de omzetting van de Europese regelgeving in Belgisch recht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7206 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Ruimtes voor selfbanking - Bankkaartdiefstallen - Toename - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7207
4-7207 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Ruimtes voor selfbanking - Bankkaartdiefstallen - Toename - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7206
4-7208 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Wetboek van strafvordering - Artikel 216quater - Snelrecht - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7209 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Internet - Facebook - Pesterijen - Aantallen en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7210 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Aantallen - Gebruik van het internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 13/4/2010
4-7211 Van Ermen Lieve (LDD) minister van Landsverdediging  
  Luchtmacht - Reservetoestel van Hi Fly - Ongeluk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 14/4/2010
4-7212 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Zonnecentra - Controles - Overtredingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7213 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Fonds in het kader van het migratiebeleid - Bedragen - Beleggingen - Eventuele verliezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 7/4/2010
4-7214 Van Hoof Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Behandeling van klachten - Ondernemen van gerechtelijke stappen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1552
4-7215 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Atelier van Stockem - Toekomst - Nieuwe ateliers - Modernisering - Werkgelegenheid- Onderhoud - Vooruitzichten na 2013
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 3/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1556
4-7216 Beke Wouter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Huisartsen - Parkeerproblematiek - Oplossingen - Rol van de gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1535
4-7217 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Strijd tegen terrorisme - Uitwisseling van bankgegevens tussen Europa en de Verenigde Staten - Overeenkomst - Herziening door het Europees Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7218
4-7218 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Strijd tegen terrorisme - Uitwisseling van bankgegevens tussen Europa en de Verenigde Staten - Overeenkomst - Herziening door het Europees Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7217
4-7219 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Partydrugs - Zelf aanmaken van Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - K2 of " Spice " - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 3/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7220
4-7220 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Partydrugs - Zelf aanmaken van Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - K2 of " Spice " - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7219
4-7221 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Begeleiding in gevangenissen - Gebrek aan opvang in instellingen - Incidenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7222 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  MoskeeŽn - Erkenningen - Bezoldiging van imams - Informatie in geval van weigering van erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7223 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Opslaan van CO2 - Klimaatneutrale techniek - Toepassing in BelgiŽ - Risico's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7224 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugshandel - BelgiŽ als draaischijf en verdelingspunt - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7225 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Strijd tegen terrorisme - Gebruik van bodyscans op luchthavens - CoŲrdinatie in Europa - Afgerichte honden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7226 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale hennepkwekerijen - Situatie in BelgiŽ - Gebruik van een " hennephelikopter "
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7227 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielaanvragen - Aantallen - Dwangsommen - Economische migratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7228
4-7228 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielaanvragen - Aantallen - Dwangsommen - Economische migratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7227
4-7229 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Zelfstandigen - Meewerkende echtgeno(o)t(e) - Fiscaal statuut - Toewijzing van meer dan 30 % van het inkomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7230 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw van Antwerpen - Dakverlichting - Kosten in 2009 - Eventuele bijdragen van andere actoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 31/3/2010
4-7231 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische havens - Gesmokkelde sigaretten - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7232 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zorgsector - Sociale inspecties - Aantallen en resultaten - CategorieŽn en gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7234 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7235
4-7235 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7234
4-7236 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7237
4-7237 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7236
4-7238 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7239
4-7239 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7238
4-7240 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitbetaalde bedragen - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7241
4-7241 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitbetaalde bedragen - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7240
4-7242 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Belgen met een meervoudige nationaliteit - Aantallen - Verplichting tot registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7243
4-7243 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgen met een meervoudige nationaliteit - Aantallen - Verplichting tot registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7242
4-7244 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evolutie van het aantal - Kosten voor de NMBS
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7245
4-7245 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evolutie van het aantal - Kosten voor de NMBS
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7244
4-7246 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Haven van Antwerpen - Onderschepte gestolen of verduisterde wagens - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7247 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs - Inbeslagnames - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 3/5/2010
4-7248 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koperdiefstallen - Eventueel effect van de economische crisis - Daling van het aantal diefstallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7249 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchthaven van Zaventem - Diefstallen - Eventuele daling - Bestaan van preventieve acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
4-7250 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Offerfeest - Overtredingen - Aard en aantallen - Rol van het crisiscentrum van de regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7251 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Praktisch rijexamen - Falen - Bezwaren en beroepsprocedures - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-7252 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Dragen van een veiligheidsgordel - Tijdelijke of definitieve vrijstellingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7253
4-7253 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dragen van een veiligheidsgordel - Tijdelijke of definitieve vrijstellingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 29/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7252
4-7254 Jansegers Nele (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister - Dragen van een hoofddoek - Aanpassing van het arbeidsreglement - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
4-7255 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Fedcom - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 22/4/2010
4-7256 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Controle van identiteitsdocumenten - Webstek www.checkdoc.be - Aantal opgespoorde gevallen van identiteitsfraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7257 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - OfficiŽle documenten - Controle op de echtheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7258 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Fedcom - Toepassing - Omzendbrief van 2†maart 2009 - Aanpassing van de richtlijnen - Rechtsonzekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7259 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole - Dragen van een hoofddoek - Overzicht - Vorming betreffende het deontologische kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7260 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Opvangcentra - Aantallen - Medische behandelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7261 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - Fedcom - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7262 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hoge ambtenaren - Onkostenvergoeding - Rechtvaardiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-1163
4-7263 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Overconsumptie - Oorzaken - Preventie - RIZIV - Uitgaven - Kortingen - Terugbetalingsvoorwaarden - Problemen voor sommige categorieŽn begunstigden - Aantal terugbetaalde geneesmiddelen - Daling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7264 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  CoaguChek (Apparaat dat patiŽnten de mogelijkheid biedt de stollingstijd van het bloed thuis te controleren) - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7265 Hellings Benoit (Ecolo) minister van Klimaat en Energie  
  Belgische civiele kernreactoren - Uraniumbevoorrading - Herkomst - Democratische, sociale en milieucriteria - Bevoorradingsplan op lange termijn - Ondernemingen die uranium leveren aan Electrabel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7266 Destexhe Alain (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Bechnische CoŲperatie (BTC) - Taalkaderselgische Ontwikkelingssamenwerking - Belgische
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7267 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Havens - Illegale afvaltransporten - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Antwoord 22/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7269
4-7268 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Havens - Illegale afvaltransporten - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7269
4-7269 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Havens - Illegale afvaltransporten - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7268
4-7270 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  MongoliŽ - Hongersnood - Steun van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7271
4-7271 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  MongoliŽ - Hongersnood - Steun van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7270
4-7272 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Berekening van pensioenen - Werknemers in een ploegenstelsel - Premie - Neutralisatie van de voordelen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7273 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Energie-intensieve industrie - Buurlanden - Voorkeurprijzen voor energie - Concurrentievervalsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7274
4-7274 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Energie-intensieve industrie - Buurlanden - Voorkeurprijzen voor energie - Concurrentievervalsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7273
4-7275 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politievoertuigen - Aankoop - Leasing - Voor- en nadelen van deze formules
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7276 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Station van Oostende - Spoorwegpolitie - Interventieploeg - Versterking van de aanwezigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7277 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegpolitie - Gent en Brugge - Ziekteverzuim - Organisatie van de nachtdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7278 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld tegen vrouwen - Stalking - Integrale aanpak - Mobiel alarm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7279 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Dragen van een hoofddoek - Gemeenschappelijk standpunt van het College van voorzitters - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7280 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor sociale zekerheid - Dragen van een hoofddoek - Bespreking door het Directiecomitť - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7281 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Pacemakers, defibrillatoren en hartkleppen - Het niet toepassen van de index - Besparingen - Investeringen in nieuwe technologieŽn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7282 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Begroting en Beheerscontrole - Dragen van een hoofddoek - Vorming betreffende het deontologisch kader - Standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7283 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Dragen van een hoofddoek - Nota van de dienst Diversiteit - Conclusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7284 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchtverkeersleiders - Overuren - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7286 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Spectaculaire goktenten - Invloed op gokverslaving - Beleid - Deelname van casino's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7287
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7404
4-7287 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Spectaculaire goktenten - Invloed op gokverslaving - Beleid - Deelname van casino's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7286
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7404
4-7288 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Medische gegevens - Bewaring - Termijn - Elektronische verzending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1567
4-7289 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Werknemers - Tandartsbezoek - Toekenning van " klein verlet "
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7290
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1568
4-7290 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werknemers - Tandartsbezoek - Toekenning van " klein verlet "
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7289
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1568
4-7291 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Oost-Jeruzalem - Bouwen van nieuwe nederzettingen door IsraŽl - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1595
4-7292 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Aantal ondernemingen - Aantal werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1566
4-7293 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werknemers - Controle - Privťdetectives - Wettelijke beperkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7294
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1608
4-7294 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Werknemers - Controle - Privťdetectives - Wettelijke beperkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7293
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1608
4-7295 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Studentenarbeid - Hervorming - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1610
4-7296 Fourny Dimitri (cdH) minister van Klimaat en Energie  
  Energie - Prijzen - Liberalisering van de markt - Succes - Initiatieven - Begeleidingscomitť - Manoeuvreerruimte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1598
4-7297 Claes Dirk (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Uitgaven voor beveiliging van een privťwoning tegen inbraak of brand - Fiscaal voordeel - Misleidende reclame
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7298
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1603
4-7298 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Uitgaven voor beveiliging van een privťwoning tegen inbraak of brand - Fiscaal voordeel - Misleidende reclame
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7297
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1603
4-7299 Procureur Jean-Paul (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van …caussinnes - Sluiting van de loketten - Informatieprocedure - Bediende van het station - Overplaatsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1565
4-7300 Van Ermen Lieve (LDD) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheidsproblemen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1596