Vraag om uitleg nr. 4-1556

4-1556 CÚcile Thibaut (Ecolo) 4/3/2010
  de toekomst van de werkplaats van Stokkem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7215