Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7283

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 25 maart 2010

aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Dragen van een hoofddoek - Nota van de dienst Diversiteit - Conclusies

ambtenaar
ministerie
overheidsapparaat
islam
kledingstuk
plichten van de ambtenaar
verhouding kerk-staat
religieus symbool

Chronologie

25/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7283 d.d. 25 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-4755 over het dragen van een hoofddoek, wordt mij wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie meegedeeld dat hierover een nota werd voorbereid door de dienst Diversiteit die begin oktober 2009 door het directiecomité werd besproken.

1. Kan de geachte minister mij deze nota bezorgen en wat zijn de krachtlijnen ervan?

2. Wat waren de eerste besluiten van het directiecomité?

3. Welke verdere stappen werden er intussen gezet in deze discussie en wat waren de voornaamste conclusies van elk van die stappen?

4. Zijn er intussen al richtlijnen? Zo ja, kan de minister mij die bezorgen? Zo neen, wanneer kunnen die worden verwacht?