Focus

In deze rubriek wordt een actueel onderwerp in de kijker geplaatst.
2/06/2020 Een verslag "Post COVID-19"
29/05/2020 Vergadering Commissie Institutionele aangelegenheden
25/05/2020 Hoorzitting over een grotere burgerparticipatie in de besluitvorming
15/05/2020 Plenaire zitting van 15 mei 2020
12/05/2020 Regeling van de werkzaamheden in de Senaat ten gevolge van de COVID-19 maatregelen (situatie op 12 mei 2020)
23/04/2020 De benoeming van de niet-magistraten in de Hoge Raad voor de Justitie
27/03/2020 De Senaat heeft beslist het ontwerp van volmachtenwet niet te amenderen
9/03/2020 Persmededeling van het Koninklijk Paleis
3/03/2020 Resultaten van de bijzondere Europese Raad van 20 en 21 februari 2020
2/03/2020 Laatste hoorzitting in de Senaat over partnergeweld
20/02/2020 Persmededeling van de koninklijke opdrachthouders Sabine Laruelle en Patrick Dewael
18/02/2020 Voorbereiding van de bijzondere Europese Raad van 20 februari 2020
14/02/2020 Het beleid inzake partnergeweld doorgelicht in het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
14/02/2020 Plenaire vergadering van 14 februari 2020
10/02/2020 Commissie werkt verder aan een mogelijke grotere burgerparticipatie in de besluitvorming
27/01/2020 Commissiedag van 27 januari 2020
17/01/2020 Nieuwe hoorzittingen in de Senaat rond partnergeweld
17/01/2020 Plenaire vergadering van de Senaat op 17 januari 2020
14/01/2020 Voorstelling van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer
13/01/2020 Preventie van partnergeweld
13/01/2020 Vrouwelijk ondernemerschap, het e-ticket en fake news op de agenda van de Senaat
17/12/2019 Eerste minister in het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/12/2019 Voorstelling van het jaarverslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
16/12/2019 De Commissie voor Democratische Vernieuwing en Burgerschap organiseert zijn werkzaamheden voor begin 2020
13/12/2019 Begroting van de Senaat voor 2020 goedgekeurd
6/12/2019 Adviescomité voor gelijke kansen ontvangt Sensoa
22/11/2019 Twee nieuwe informatieverslagen
23/10/2019 De eerste minister in het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
18/10/2019 De drie vaste commissies hebben hun Bureau verkozen
14/10/2019 De adviescomités hebben hun voorzitter gekozen
8/10/2019 In memoriam de heer Armand De Decker, Erevoorzitter van de Senaat en Minister van Staat
8/10/2019 Plenaire vergadering van 8 oktober 2019
8/10/2019 Nieuwe senatoren in het halfrond
13/09/2019 Vacature bij het Grondwettelijk Hof
5/09/2019 Igor Dodon, President van de Republiek Moldavië
18/07/2019 Benoeming nieuwe voorzitter en Bureau
16/07/2019 Plenaire vergadering van 18 juli 2019
12/07/2019 11 nieuwe senatoren
9/07/2019 Eedaflegging van de gecoöpteerde senatoren
4/07/2019 49 nieuwe deelstaatsenatoren
2/07/2019 Eedaflegging van de nieuwe senatoren
25/06/2019 Start van het parlementair jaar in de Senaat
13/06/2019 Overlijden van gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker (1948-2019)
03/06/2019 De gevolgen van de verkiezingen voor de samenstelling van de Senaat
02/04/2019 Impact, kansen, mogelijkheden en risico's van de digitale ‘slimme samenleving’
27/03/2019 De Senaat, Assemblee van de deelstaten - 2014 tot 2019
25/03/2019 Digitale "slimme samenleving": de commissie neemt het informatieverslag aan
18/03/2019 Modernisering van het recht van antwoord
12/03/2019 Hoorzittingen over de klimaatwet
22/02/2019 Eedaflegging van de senatoren Valerie Taeldeman (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)
23/01/2019 Laatste hoorzittingen over de slimme samenleving (25 januari 2019)
11/01/2019 Zes nieuwe senatoren hebben de eed afgelegd
14/12/2018 Jacques Brotchi, nieuwe voorzitter van de Senaat
14/12/2018 Nieuwe hoorzittingen over de digitale slimme samenleving
10/12/2018 Hoorzittingen met UNIA over antisemitisme
6/12/2018 Hoorzittingen over antisemitisme op maandag 10 december 2018
30/11/2018 Hoorzittingen over de digitale slimme samenleving
27/11/2018 Hoorzittingen over Brexit, Digitale slimme samenleving en Recht van antwoord op het internet
23/11/2018 Hoorzitting over digitale slimme samenleving met o.m. Luc Cortebeeck en Pieter Timmermans op maandag 26 november
16/11/2018 Rekenkracht computers verdubbelt om de 18 maanden. Hoeveelheid verwerkte data verdubbelt om de 12 maanden.
13/11/2018 SenLex online
6/11/2018 Een werkjaar in 3 nieuwsbrieven
24/10/2018 Informatieverslag Luchtkwaliteit als brochure
17/10/2018 Hoorzittingen slimme samenleving
9/10/2018 Nieuwe senator: Lionel Bajart
Overlijden van oud-senatoren
8/10/2018 97 concrete aanbevelingen over de luchtkwaliteit
17/09/2018 Hoorzittingen voor informatieverslag slimme samenleving
20/07/2018 Informatieverslag over de verbetering van de luchtkwaliteit
8/05/2018 Herdenking einde W.O. II in Europa
24/04/2018 Belangenconflict over wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie
17/04/2018 Dierenwelzijn in Grondwet: hoorzitting met prof. Johan Braeckman (filosofie - UGent) en prof. Christel Moons (ethologie en dierenwelzijn - UGent) op vrijdag 20 april 2018 om 14u15)
21/03/2018 “De zorg voor dieren als wezens met gevoel” in de Grondwet: hoorzitting prof. Johan Braeckman (UGent)
Vrijdag 23 maart 14u15
22/02/2018 Informatieverslag Luchtkwaliteit
14/02/2018 Belangenconflict over wetsontwerp tot wijziging van de wet over de uitoefening van gezondheidszorgberoepen
9/02/2018 Belangenconflict over de pensioenregeling van contractuele personeelsleden in de publieke sector
29/01/2018 Kunstroof
19/01/2018 Luchtkwaliteit
12/01/2018 Hoorzittingen over de bestrijding van kunstroof
09/01/2018 Minister van Staat Philippe Maystadt (1948-2017)
15/11/2017 Onderwijs centraal op Koningsdag
11/11/2017 Herdenking van de Wapenstilstand in het Federaal Parlement
26/10/2017 De menselijke en financiële kost van klimaatverandering
26/09/2017 SUPERDEMOCRATIE, tentoonstelling, lezingen, statements en salons
26/07/2017 Contractuele aanwerving van een attaché-ingenieur – Verantwoordelijke voor de Technische Installaties
03/07/2017 Telegram n.a.v. het overlijden van mevr. Simone Veil
14/06/2017 Bezoek van de Voorzitter van het Indisch Hooggerechtshof
07/06/2017 Ontmoeting met de Voorzitster van de Nederlandse Eerste Kamer
15 - 16/05/2017 Naar een Samenlevingsdienst in België ?
08/05/2017 Herdenking van het einde van W.O. II in Europa
25/04/2017 De kwestie van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika
29/03/2017 De Conferentie van de Assembleevoorzitters in de Senaat
08/03/2017 Gendergelijkheid, een duurzame ontwikkelingsdoelstelling
07/03/2017 Uitreiking van de Odisseaprijs
21/02/2017 Officieel bezoek van Jean-Claude Juncker in het Federaal Parlement