De Conferentie van de Assembleevoorzitters in de Senaat

29/3/2017

De Conferentie van de Assembleevoorzitters heeft in de Salons van het Voorzitterschap van de Senaat plaatsgevonden. De Parlementsvoorzitters hebben het samenwerkingsakkoord inzake subsidiariteit ondertekend, m.a.w. het beginsel van bevoegdheidstoedeling dat verklaart dat de EU slechts over de bevoegdheden beschikt die haar werden toegewezen door de Verdragen.

Deze ondertekening is het gevolg van de noodzaak om tot samenwerking te komen tussen de federale Wetgevende Kamers en de deelstaatparlementen om duidelijke regels vast te leggen over de wijze waarop zij de bevoegdheden uitoefenen die door de Europese verdragen over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, die aan de nationale parlementen worden toegekend.

Dit is een markant moment, want het gaat om het eerste samenwerkingsakkoord tussen parlementen in ons land.

Fotoreportage

De Conferentie van de Assembleevoorzitters in de Senaat
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat