Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Nahima Lanjri

62 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7115 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen - Aanrekenen van de inkomsten van de begunstigden - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1516
4-6356 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Commissie van advies voor vreemdelingen - Mandaten - Oproep tot kandidaatstelling - Fout betreffende de vereise nationaliteit van de kandidaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010) 29/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1259
4-6349 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Vluchtelingen - Resettlementprogramma - Vluchtelingenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010) 23/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1282
4-6348 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Minderjarige asielzoekers - Inschrijving bij een voetbalclub - Onmogelijkheid - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010) 23/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1281
4-6313 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gezinsherenigingen - Mensen die in BelgiŽ verblijven - Aantal aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6219 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3815
4-6171 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gezinsherenigingen in 2007 en 2008 - Uitsplitsing per leeftijd - Uitsplitsing per land van herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 2/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5062
4-6170 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielaanvragen - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Verkrijgen van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5056
4-6124 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielprocedure - Weigering - Aantekening van beroep - Aflevering van een uitwijzingsbevel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3493
4-6123 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Statuut van staatlozen - Toekenning - Regularisatie - Uitvoering van het regeerakkoord
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3492
4-6122 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Gebrek aan transparantie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3491
4-6112 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gesloten centra - Opsluiting van kinderen - Stopzetting - Alternatieve maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2698
4-6110 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gezinshereniging - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2695
4-6102 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisaties - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2674
4-5455 Nahima Lanjri (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Buitenlandse werknemers - Asielzoekers - Toegang tot de arbeidsmarkt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3490
4-5443 Nahima Lanjri (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Onderzoek "Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers" - Regeerakkoord - Sociale cohesie - Uitvoering - Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2968
4-5369 Nahima Lanjri (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Alleenreizende minderjarigen - Bestaande procedures - Sensibilisatie van de Europese Unie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3487
4-5062 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Gezinsherenigingen in 2007 en 2008 - Uitsplitsing per leeftijd - Uitsplitsing per land van herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6171
4-5056 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Asielaanvragen - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Verkrijgen van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009) 23/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1118
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6170
4-3815 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3814
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1014
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6219
4-3814 Nahima Lanjri (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 7/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3815
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1014
4-3809 Nahima Lanjri (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandheelkunde - Tandheelkundig amalgaam - Schadelijke invloed - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1029
4-3494 Nahima Lanjri (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Armoede - Maatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-897
4-3493 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielprocedure - Weigering - Aantekening van beroep - Aflevering van een uitwijzingsbevel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-877
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6124
4-3492 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Statuut van staatlozen - Toekenning - Regularisatie - Uitvoering van het regeerakkoord
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-876
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6123
4-3491 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Gebrek aan transparantie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-875
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6122
4-3490 Nahima Lanjri (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Buitenlandse werknemers - Asielzoekers - Toegang tot de arbeidsmarkt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-903
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5455
4-3487 Nahima Lanjri (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Alleenreizende minderjarigen - Bestaande procedures - Sensibilisatie van de Europese Unie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-904
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5369
4-2969 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Onderzoek "Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers" - Regeerakkoord - Sociale cohesie - Uitvoering - Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009) 6/2/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2968
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-704
4-2968 Nahima Lanjri (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Onderzoek "Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers" - Regeerakkoord - Sociale cohesie - Uitvoering - Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009) 6/2/2009
  Rappel 24/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2969
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-704
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5443
4-2698 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gesloten centra - Opsluiting van kinderen - Stopzetting - Alternatieve maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1994
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6112
4-2695 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1901
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6110
4-2676 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Migratie- en asielbeleid - Europese richtlijnen - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1072
4-2674 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Regularisaties - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-982
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6102
4-2673 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Rappel 24/4/2009
  Antwoord 25/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-981
4-2600 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-980
4-2596 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-723
4-2274 Nahima Lanjri (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-548
4-2034 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Opvangstructuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 18/11/2008
4-1994 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gesloten centra - Opsluiting van kinderen - Stopzetting - Alternatieve maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 17/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-459
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2698
4-1901 Nahima Lanjri (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-480
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2695
4-1200 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bloedplaatsjes - Pathogene inactivatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 3/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-362
4-1072 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Migratie- en asielbeleid - Europese richtlijnen - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 13/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-334
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2676
4-982 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Regularisaties - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008) 14/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2674
4-981 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008) 14/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-980
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2673
4-980 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008) 14/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-981
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2600
4-723 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-371
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2596
4-635 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Economische migratie - Overleg - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-368
4-634 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-366
4-550 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Besmetting van patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 5/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-364
4-548 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-362
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2274
4-468 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Woningen - Renovatie - Belastingenvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008) 12/3/2008
  Antwoord 17/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-151
4-371 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-93
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-723
4-370 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Antwoord 20/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-369
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90
4-369 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-370
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90
4-368 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Economische migratie - Overleg - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-96
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-635
4-367 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-366
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-91
4-366 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-367
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-91
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-634
4-364 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Besmetting van patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-103
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-550
4-362 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-92
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-548
4-84 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Arbeidscontracten - Elektronische bewaring - Inscannen van papieren documenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007) 28/11/2007
  Intrekking vraag 5/12/2007
4-83 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Onderscheid tussen arbeider en bediende - Eenheidsstatuut - Nationale Arbeidsraad - Verslag van de bijzondere commissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-15