Vraag om uitleg nr. 4-362

4-362 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/6/2008
  pathogene inactivatie bij bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1200