Vraag om uitleg nr. 4-480

4-480 Nahima Lanjri (CD&V) 14/10/2008
  de beschikbaarheid van cijfergegevens in het kader van gezinshereniging
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1901