Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2000-2001

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

368 resultaten

2-339 Johan Malcorps (Agalev) 11/10/2000
  de ongevallen die veroorzaakt worden door vrachtwagens
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-340 Clotilde Nyssens (PSC) 12/10/2000
  het wegwerken van de gerechtelijke achterstand en de toestand in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-341 Marie Nagy (Ecolo) 12/10/2000
  de onderhandelingen over de liberalisering van de diensten die werden gehouden op 5 en 6 oktober laatstleden in het kader van de Wereldhandelsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-342 Ludwig Caluw (CVP) 12/10/2000
  de daling van de tarieven voor de vaste telefonie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-343 Hugo Vandenberghe (CVP) 12/10/2000
  het plotselinge ontslag van de heer Pierre Chevalier, Staatssecretaris voor Buitenlandse handel, en het beweerde misbruik door de CVP-oppositie
  Eerste minister
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-344 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 12/10/2000
  de liberalisering van de energiemarkt
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-345 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 12/10/2000
  het recht van de deken van de Nationale Orde van advocaten om de toegang tot het Rijksregister aan andere personen te delegeren
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-346 Jacques Devolder (VLD) 18/10/2000
  het leenrecht voor auteurs
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-347 Jean-Franois Istasse (PS) 18/10/2000
  de reorganisatie van het openbaar vervoer als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-348 Francis Poty (PS) 18/10/2000
  de "niet-rendabele" klanten van een bankgroep
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-349 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 18/10/2000
  de arrestatie van een Turkse militante
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-350 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 19/10/2000
  de toekomst van de telecomsector
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-351 Josy Dubi (Ecolo) 19/10/2000
  het overlijden van een persoon die was opgesloten in het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-352 Meryem Kaar (Agalev) 19/10/2000
  het overlijden van een Albanese vluchteling in het gesloten asielcentrum te Steenokkerzeel op donderdag 12 oktober 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-353 Georges Dallemagne (PSC) 19/10/2000
  de dodelijke vlucht van een Albanese vluchteling in het centrum 127bis
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-354 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 25/10/2000
  de regionalisering van de registratierechten
  minister van Financin
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-355 Didier Ramoudt (VLD) 25/10/2000
  de verslaving aan slotmachines bij jongeren
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-356 Johan Malcorps (Agalev) 25/10/2000
  de vergoeding van de bureauleden in de Antwerpse districten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-357 Anne-Marie Lizin (PS) 25/10/2000
  het statuut van de onthaalmoeders
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-358 Wim Verreycken (VL. BLOK) 26/10/2000
  de kampen voor asielzoekers die de regering gepland heeft
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-359 Didier Ramoudt (VLD) 26/10/2000
  de uitvoeringsbesluiten bij de wet op de kansspelen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-360 Jacinta De Roeck (Agalev) 26/10/2000
  de mobbing op de werkvloer
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-361 Mia De Schamphelaere (CVP) 26/10/2000
  de financiering van een openbare navelstrengbloedbank
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-362 Erika Thijs (CVP) 26/10/2000
  het arrest van het Hof van cassatie inzake de fiscale aftrekbaarheid van beschrijfkosten
  minister van Financin
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-363 Georges Dallemagne (PSC) 26/10/2000
  het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-364 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 7/11/2000
  de oprichting en organisatie van een magistratenschool
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-365 Wim Verreycken (VL. BLOK) 8/11/2000
  de kampen voor asielzoekers die de regering gepland heeft
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-366 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 8/11/2000
  het akkoord dat de grootste wapenproducerende landen van de Europese Unie in Farnborough ondertekenden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-367 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 8/11/2000
  de opsplitsing van de nationale orde van advocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-368 Francis Poty (PS) 8/11/2000
  de organisatie van de fiscale controles in ons land
  minister van Financin
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-369 Michiel Maertens (Agalev) 9/11/2000
  de import van producten uit de door Isral bezette gebieden en provincies en de controle van de Belgische douane terzake
  minister van Financin
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-370 Georges Dallemagne (PSC) 9/11/2000
  het gevaar voor besmetting met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob voor Belgen die in Groot-Brittanni hebben verbleven
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-371 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 9/11/2000
  de uitspraken van de staatssecretaris voor Energie over het Vlaams Blok
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-372 Erika Thijs (CVP) 9/11/2000
  het aangifteformulier van de verkiezingsuitgaven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-373 Marie Nagy (Ecolo) 9/11/2000
  de stappen die Belgi reeds heeft ondernomen met het oog op de ratificatie van het Protocol van Kyoto
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-374 Martine Taelman (VLD) 14/11/2000
  de interlandelijke adoptie en het spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek anderzijds
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-375 Josy Dubi (Ecolo) 16/11/2000
  de houding van Belgi ten aanzien van een eventuele aanhouding van Radovan Karadjic
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-376 Clotilde Nyssens (PSC) 16/11/2000
  het niet naleven van de termijnen voor de voorwaardelijke invrijheidstellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-377 Chokri Mahassine (SP) 16/11/2000
  de aanwijzing van deskundigen in gerechtszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-378 Hugo Vandenberghe (CVP) 16/11/2000
  het "Te Deum"
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-379 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/11/2000
  het kadastraal inkomen en de defederalisering van de bevoegdheid dienaangaande
  minister van Financin
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-380 Michiel Maertens (Agalev) 16/11/2000
  de verklaringen van het Instituut voor veterinaire keuring over het afschaffen van noodslachtingen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-381 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 16/11/2000
  het geweld tegen dieren in slachthuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-382 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 22/11/2000
  het beleid op het vlak van de nucleaire wapens
  Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-278
2-383 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 22/11/2000
  de opvolging van de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-277
2-384 Marie-Jos Laloy (PS) 22/11/2000
  de maatregelen die Belgi tot nog toe heeft genomen om de rechten van het kind te bevorderen
  Eerste minister
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-385 Philippe Mahoux (PS) 22/11/2000
  de sancties bij niet-betaling van de RSZ-voorschotten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-386 Ludwig Caluw (CVP) 23/11/2000
  de uitvoering van de op 14 november unaniem goedgekeurde motie van het Vlaams Parlement met betrekking tot de betrokkenheid van het Vlaamse Gewest bij het federale mobiliteitsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-387 Clotilde Nyssens (PSC) 23/11/2000
  de numerus clausus voor artsen, tandartsen en kinesitherapeuten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-388 Paul Galand (Ecolo) 23/11/2000
  de drugsproblemen in de gevangenis
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-276
2-389 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 23/11/2000
  het standpunt van de regering aangaande het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen
  Eerste minister
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-390 Jacinta De Roeck (Agalev) 23/11/2000
  het geweld tegen dieren op veemarkten
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-391 Michel Barbeaux (PSC) 29/11/2000
  het belang dat wordt gehecht aan tweetaligheid bij leidinggevende ambtenaren
  Eerste minister
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-392 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 29/11/2000
  de loterijen, de weddenschappen en de kansspelen op Internet
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-393 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 29/11/2000
  de dagvaarding van het Vlaams Blok door de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-394 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 29/11/2000
  het mislukken van de 6e conferentie van de partijen bij het VN-verdrag over de klimaatveranderingen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-395 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 29/11/2000
  het college van deskundigen dat als opdracht heeft een wetenschappelijke studie te maken omtrent de eventuele schadelijkheid van GSM-straling
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-396 Louis Siquet (PS) 30/11/2000
  de nieuwe regels inzake belastingheffing op de uitkeringen wegens beroepsziekte en de renten uitgekeerd door het Fonds voor Arbeidsongevallen
  minister van Financin
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-397 Jacinta De Roeck (Agalev) 30/11/2000
  de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in typische mannenberoepen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-398 Marc Hordies (Ecolo) 30/11/2000
  de omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-399 Paul Galand (Ecolo) 30/11/2000
  de recente alarmerende ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in Tunesi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-400 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 30/11/2000
  de terugbetaling van homeopathische raadplegingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-401 Hugo Vandenberghe (CVP) 30/11/2000
  de juridische consistentie van zijn tuchtrechtelijke beslissing ten aanzien van de procureur des Konings te Brussel samen met een publieke veroordeling van de betrokkene
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-402 Ingrid van Kessel (CVP) 30/11/2000
  de opleiding verpleegkunde en de brugopleiding
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-403 Mohamed Daif (PS) 6/12/2000
  de geringe middelen die aan de islamitische eredienst worden toegekend
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-404 Philippe Mahoux (PS) 6/12/2000
  het niet tijdig versturen van de aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen
  minister van Financin
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-405 Myriam Vanlerberghe (SP) 6/12/2000
  het bewaren van stamcellen uit het navelstrengbloed van een baby op zijn of haar naam
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-406 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 6/12/2000
  de uitvoering van een regularisatieverrichting voor financile beleggingen in het buitenland
  minister van Financin
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-407 Christine Cornet d'Elzius (PRL FDF MCC) 6/12/2000
  de test waarmee dertien verschillende soorten kanker opgespoord kunnen worden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-408 Michel Barbeaux (PSC) 7/12/2000
  de modernisering van het federaal openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-409 Meryem Kaar (Agalev) 7/12/2000
  de controle van de vzw's
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-410 Marie Nagy (Ecolo) 7/12/2000
  het bijna-ongeval dit jaar boven het Brusselse gewest, waarbij een vliegtuig van Sabena en een vliegtuig van Lufthansa betrokken waren
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-411 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/12/2000
  de Maribel-vermindering
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-412 Jean-Marie Dedecker (VLD) 12/12/2000
  het geringe aantal parkeerboetes dat de Kortrijkse politie uitschreef in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-413 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 13/12/2000
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-414 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/12/2000
  de selectie van de directeurs-generaal van de federale politie
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-415 Jean-Franois Istasse (PS) 13/12/2000
  het toekennen van de ".be"-domeinnamen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-416 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 13/12/2000
  het feit dat Belgi de UNESCO-overeenkomst van 1970 betreffende de sluikhandel in culturele goederen niet heeft ondertekend
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-417 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/12/2000
  de regeringscommissarissen
  Eerste minister
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-418 Wim Verreycken (VL. BLOK) 14/12/2000
  de inbrakengolf in de Antwerpse regio
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-419 Josy Dubi (Ecolo) 14/12/2000
  de uitwijzing van asielzoekers afkomstig van Kazachstan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-420 Jacinta De Roeck (Agalev) 14/12/2000
  de financile ondersteuning voor de provinciale werking Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-421 Sabine de Bethune (CVP) 14/12/2000
  de ondersteuning van het gemeentelijk gelijkekansenbeleid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-422 Ludwig Caluw (CVP) 14/12/2000
  de medewerking van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-423 Didier Ramoudt (VLD) 14/12/2000
  het chippen van paarden
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag ingetrokken
2-424 Jean-Marie Dedecker (VLD) 15/12/2000
  de modernisering van de hypotheekkantoren
  minister van Financin
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-425 Jean-Marie Dedecker (VLD) 20/12/2000
  de onbemande camera's
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-426 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 20/12/2000
  het gevolg gegeven aan de conferentie van Den Haag over de klimaatveranderingen op het nationale en het Europese vlak
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-427 Josy Dubi (Ecolo) 20/12/2000
  de ontvangst door de Paus van de voorzitter van de Oostenrijkse extreem-rechtse partij
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-428 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 20/12/2000
  de liberalisering van de Belgische domeinnamen op het internet
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-429 Michiel Maertens (Agalev) 20/12/2000
  de verklaringen van het hoofd van het Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde over de BSE-maatregelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-430 Jean-Franois Istasse (PS) 21/12/2000
  producten die slechts op bestelling kunnen worden verkregen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-431 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 21/12/2000
  de aanwijzing van een regeringscommissaris
  Eerste minister
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-432 Georges Dallemagne (PSC) 21/12/2000
  de omstandigheden waarin de Albanese vluchteling in het centrum 127bis is omgekomen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-433 Mia De Schamphelaere (CVP) 21/12/2000
  de nieuwe koopjeswet die werd aangekondigd
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-434 Ingrid van Kessel (CVP) 21/12/2000
  softdrugs en harddrugs
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-435 Mohamed Daif (PS) 21/12/2000
  de voorwaarden voor de uitoefening van ambulante activiteiten door buitenlanders die in Belgi verblijven
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-436 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 21/12/2000
  de maatregelen om de productie van gelatine te stoppen, welke niet werden genomen
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-437 Jean-Marie Dedecker (VLD) 9/1/2001
  de toelagen toegekend aan leden van de krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-438 Michiel Maertens (Agalev) 11/1/2001
  de gebeurtenissen in Leposavi waarbij doden te betreuren vielen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-439 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/1/2001
  de eedaflegging van de nieuwe gemeente- en provincieraadsleden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-440 Jacques Devolder (VLD) 11/1/2001
  het toevoegen van een markeringsmiddel aan EPO
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-441 Philippe Bodson (PRL FDF MCC) 11/1/2001
  het toekennen van de UMTS-licenties
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-442 Jacques Santkin (PS) 11/1/2001
  het reglement inzake het verlof en het politiek verlof voor het personeel van De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-443 Louis Siquet (PS) 11/1/2001
  het gebruik van munitie met verarmd uranium tijdens de NATO-oefeningen in het opleidingskamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-444 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 11/1/2001
  het feit dat ons land zijn verplichtingen onderschat voortvloeiend uit het protocol van Kyoto inzake de bestrijding van het broeikaseffect
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-445 Clotilde Nyssens (PSC) 11/1/2001
  de "vervanging" van een rechter bij de arbeidsrechtbank te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-446 Josy Dubi (Ecolo) 11/1/2001
  de vrijlating van een asielzoeker van Oeigoerische origine
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-447 Ludwig Caluw (CVP) 11/1/2001
  het transportplan van de minister
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-448 Hugo Vandenberghe (CVP) 11/1/2001
  de vleesheffing die werd aangekondigd door de Vlaamse minister van Landbouw
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-450 Iris Van Riet (VLD) 16/1/2001
  het Telerad-netwerk
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-451 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 17/1/2001
  het uitreiken van diplomatieke paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-452 Wim Verreycken (VL. BLOK) 17/1/2001
  de regularisatiecommissie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-453 Martine Taelman (VLD) 17/1/2001
  de voorwaarden tot adoptie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-454 Christine Cornet d'Elzius (PRL FDF MCC) 17/1/2001
  de benoeming van de kandidaat-notarissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-455 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 18/1/2001
  de manier waarop de viering van het offerfeest (At el Fidr) wordt belemmerd, meer bepaald door het verbod voor particulieren om dieren te vervoeren
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-456 Philippe Mahoux (PS) 18/1/2001
  de Rwandese onderdanen die bij de volkenmoord waren betrokken, en over de stand van het dossier betreffende majoor Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-457 Anne-Marie Lizin (PS) 18/1/2001
  de valse identiteitsbewijzen bij voetbalclubs en de verbazingwekkende praktijken inzake mensenhandel
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-458 Ren Thissen (PSC) 18/1/2001
  het rapport van de werkgroep belast met het opstellen van aanbevelingen om de kloof tussen het sociaal statuut van werknemers en zelfstandigen te dichten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-459 Michiel Maertens (Agalev) 18/1/2001
  de vermindering van het loon van de vissers naar aanleiding van de hoge brandstofprijzen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-460 Erika Thijs (CVP) 18/1/2001
  de regularisatiecommissie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-461 Mia De Schamphelaere (CVP) 18/1/2001
  de bekendmaking van het ontwerp van programmawet in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2001
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-462 Marc Hordies (Ecolo) 18/1/2001
  de omstandigheden waarin de asielzoekers voor de Dienst Vreemdelingenzaken dienen te wachten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
2-463 Martine Taelman (VLD) 22/1/2001
  het gebrek aan personeel bij de lokale brigades van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-464 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 25/1/2001
  het bezoek van de staatssecretaris aan Cyprus
  staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-465 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 25/1/2001
  de benoemingsprocedure van schepenen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-466 Marie-Jos Laloy (PS) 25/1/2001
  de gentegreerde politie en de strijd tegen de pedofilie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-467 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 25/1/2001
  de te hoge internet- en interconnectietarieven
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-468 Clotilde Nyssens (PSC) 25/1/2001
  het snelrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-469 Frans Lozie (Agalev) 25/1/2001
  de gevolgen van het transport van militair materieel via de haven van Zeebrugge voor de gezondheid van het havenpersoneel
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-470 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 25/1/2001
  het Lambermont-akkoord
  Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
2-471 Marie Nagy (Ecolo) 25/1/2001
  de regeling van de werkzaamheden van de gemeenteraad
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-472 Jacques Devolder (VLD) 25/1/2001
  de anonimiteit van eicel- of zaadceldonaties en het plan van een tv-productiehuis om een programma genaamd "I want your baby" uit te zenden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-473 Ludwig Caluw (CVP) 25/1/2001
  de onderhandelingen met Nederland over spoorlijn 11
  Eerste minister
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-474 Ludwig Caluw (CVP) 25/1/2001
  het Lambermont-akkoord
  Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
2-475 Jan Remans (VLD) 30/1/2001
  de uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere zorgverleners buiten de sector van de ziekenhuizen en de apothekers
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-476 Frank Creyelman (VL. BLOK) 30/1/2001
  het gevaar van de extreemlinkse agitatie tegen het Westen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-477 Jeannine Leduc (VLD) 31/1/2001
  het verzaken van een individueel mandataris aan de uitbetaling van (een deel van) zijn wedde, vakantiegeld of eindejaarspremie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-478 Johan Malcorps (Agalev) 1/2/2001
  het milieubeleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-479 Marie-Jos Laloy (PS) 31/1/2001
  het afslachten van 275 runderen te Corroy-le-Grand
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-480 Francis Poty (PS) 31/1/2001
  de veiligheid van de Belgische stations
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-481 Erika Thijs (CVP) 1/2/2001
  de ratificering van het aanvullend protocol bij het Kinderrechtenverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-482 Jean-Marie Dedecker (VLD) 1/2/2001
  de ministerile omzendbrief van 4 januari 2001 inzake de kansspelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-483 Theo Kelchtermans (CVP) 1/2/2001
  de herlokalisatie van de 15e Wing te Melsbroek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-484 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 1/2/2001
  het medisch gebruik van cannabis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-485 Josy Dubi (Ecolo) 1/2/2001
  het plan van de Verenigde Staten om een antirakettenschild uit te bouwen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-486 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 5/2/2001
  de hervorming op het gebied van de verzorging van kankergevallen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-488 Jean-Marie Dedecker (VLD) 6/2/2001
  het fiscaal kenteken op kansspelen
  minister van Financin
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-489 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 7/2/2001
  de drugstesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-490 Anne-Marie Lizin (PS) 8/2/2001
  de verkrachting van een jonge Mongoolse die in het Klein Kasteeltje verblijft
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-491 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 8/2/2001
  het drugsbeleid en de drugsnota van de regering
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-492 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 8/2/2001
  het artikel 62 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
  minister van Justitie
  behandeling uitgesteld
2-493 Didier Ramoudt (VLD) 8/2/2001
  de situatie in de visserijsector
  minister van Financin
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-494 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/2/2001
  de kerkbelasting
  Eerste minister
  minister van Justitie
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-359
2-495 Johan Malcorps (Agalev) 8/2/2001
  de verwerking van processen-verbaal die werden opgemaakt met behulp van onbemande camera's
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-496 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/2/2001
  het toekennen van de UMTS-licenties
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-497 Marie Nagy (Ecolo) 8/2/2001
  het vervolgingsbeleid van de afdeling verkeerszaken bij het parket van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-498 Philippe Mahoux (PS) 8/2/2001
  de slechte behandeling waarvan iemand die tot n jaar gevangenisstraf veroordeeld werd, het slachtoffer zou zijn geweest
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-499 Mia De Schamphelaere (CVP) 8/2/2001
  de vervroegde oppensioenstelling van ambtenaren en de actieve welvaartsstaat
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-500 Jan Steverlynck (CVP) 8/2/2001
  de zorgwekkende financile toestand van het sociaal statuut der zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-501 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 8/2/2001
  de naleving van de wet betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-502 Jacques Devolder (VLD) 13/2/2001
  het leenrecht voor auteurs
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-503 Wim Verreycken (VL. BLOK) 15/2/2001
  de strengere aanpak van racisme door de parketten
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-504 Michiel Maertens (Agalev) 15/2/2001
  het parcours van de Westhoek-rally op 29 en 30 juni en 1 juli 2001
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-505 Francis Poty (PS) 15/2/2001
  het gebruik van gsm's door kinderen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-506 Clotilde Nyssens (PSC) 15/2/2001
  het ongenoegen in de psychosociale sector in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-507 Erika Thijs (CVP) 15/2/2001
  de financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel
  Eerste minister
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-508 Ingrid van Kessel (CVP) 15/2/2001
  de federale informatiecampagne over het drugsbeleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-509 Anne-Marie Lizin (PS) 15/2/2001
  de bescherming van de kinderen die bedelen aan de afritten van autowegen en aan de uitgangen van metrostations en grote winkels
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-510 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 20/2/2001
  de aanwerving van een nieuwe adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-511 Clotilde Nyssens (PSC) 21/2/2001
  de toekomst van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-512 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 21/2/2001
  het multimediaplan voor de scholen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-513 Iris Van Riet (VLD) 21/2/2001
  de aanwezigheid van dioxines en PCB's in het voedsel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-514 Francis Poty (PS) 21/2/2001
  de SIS-kaart en het afwisselend uitoefenen van het gezag over kinderen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-515 Jean Cornil (PS) 21/2/2001
  de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorien van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-516 Marie Nagy (Ecolo) 22/2/2001
  de omvorming van het Paleis voor Schone Kunsten tot naamloze vennootschap
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-517 Michiel Maertens (Agalev) 22/2/2001
  het niet uitbetalen van een dioxineschadevergoeding aan de kleinveefokkers
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-518 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 22/2/2001
  de reglementering van alcohol-, tabaks- en cannabisconsumptie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-519 Ludwig Caluw (CVP) 22/2/2001
  de begeleidende maatregelen bij de aanleg te Ekeren van het werkspoor voor de hogesnelheidslijn
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-520 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/2/2001
  het voorkooprecht van de pachter bij aankoop in der minne door de overheid
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-521 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 7/3/2001
  de strijd tegen de internationale sluikhandel in sigaretten
  minister van Justitie
  minister van Financin
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-522 Martine Taelman (VLD) 6/3/2001
  de definitie van het begrip "nettolast" zoals opgenomen in het koninklijk besluit betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-523 Fatma Pehlivan (SP) 6/3/2001
  de aanhoudend hoge werkloosheidsgraad bij allochtonen en de discriminatie op de arbeidsmarkt
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-524 Wim Verreycken (VL. BLOK) 7/3/2001
  de vestiging van een drugsmuseum te Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-525 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 7/3/2001
  het vereenvoudigen van de toegang tot bepaalde zelfstandige beroepen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-526 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/3/2001
  de middelen toegekend aan het Koninklijk filmarchief en aan het Filmmuseum
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-527 Frans Lozie (Agalev) 7/3/2001
  de aanpak van de mond- en klauwzeercrisis in ons land
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-528 Marie Nagy (Ecolo) 8/3/2001
  de subsidies toegekend aan het Koninklijk filmarchief van het Filmmuseum
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-529 Jean Cornil (PS) 8/3/2001
  het niet-belasten van op de beurs behaalde meerwaarden
  minister van Financin
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-530 Anne-Marie Lizin (PS) 8/3/2001
  de coderingstests voor vertrouwelijke Europese informatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-398
2-531 Mia De Schamphelaere (CVP) 8/3/2001
  de door de minister aangekondigde nepsollicitaties
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-532 Mia De Schamphelaere (CVP) 8/3/2001
  de vereenvoudiging van de administratie ten aanzien van zelfstandigen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-533 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 8/3/2001
  goedkope HIV-medicatie
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-534 Ren Thissen (PSC) 14/3/2001
  de beschikbaarheid en de prijs van het geneesmiddel Mestinon
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-535 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/3/2001
  het Berlaymontgebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-536 Jacques D'Hooghe (CVP) 14/3/2001
  de arbeidsduurvermindering en de eindeloopbaan in de gezondheidssector
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-537 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 14/3/2001
  het Berlaymontgebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-538 Jean-Marie Happart (PS) 14/3/2001
  het mond- en klauwzeer en dood wild
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-539 Jean Cornil (PS) 15/3/2001
  de betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-540 Jacques Devolder (VLD) 15/3/2001
  het feit dat slechts twee soorten eurobiljetten uit de geldautomaten zullen kunnen worden opgenomen
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-541 Johan Malcorps (Agalev) 15/3/2001
  het overmatig gebruik van verpakkingsmateriaal
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-542 Wim Verreycken (VL. BLOK) 15/3/2001
  het voorstel om via nepsollicitaties de discriminatie van allochtonen bij aanwerving te controleren
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-543 Theo Kelchtermans (CVP) 15/3/2001
  het Copernicusplan
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-544 Marc Hordies (Ecolo) 15/3/2001
  de verkoop van Belgische wapens aan Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-545 Didier Ramoudt (VLD) 21/3/2001
  de uitzonderingsmaatregelen voor de reissector voor wat de elektronische handel betreft
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-546 Clotilde Nyssens (PSC) 22/3/2001
  de Brusselse rechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-547 Marie-Jos Laloy (PS) 22/3/2001
  de minderjarige prostituees die te Brussel door de politie zijn opgebracht
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-548 Anne-Marie Lizin (PS) 22/3/2001
  het lot van 700 Albanese gevangenen in Servi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-549 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 22/3/2001
  de top van Laken
  Eerste minister
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-550 Michiel Maertens (Agalev) 22/3/2001
  het Belgisch noodplan rond de terugkeer van MIR in de dampkring
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-551 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  de politiehervorming en de regeling voor de dotaties aan de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-552 Jan Steverlynck (CVP) 22/3/2001
  de ratificering van het Europees Verdrag voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-553 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 22/3/2001
  de jongste ontwikkelingen op het internationale vlak wat betreft de uitvoering van het Protocol van Kyoto
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-554 Jacques Devolder (VLD) 28/3/2001
  de dure informatiediensten in de telecommunicatiesector
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-555 Chokri Mahassine (SP) 28/3/2001
  de billijke vergoeding in het verenigingsleven
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-556 Louis Siquet (PS) 28/3/2001
  de gebruiksperiode van de Go-Pass
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-557 Marie-Jos Laloy (PS) 28/3/2001
  de financiering en de organisatie van de mobiele urgentie- en reanimatiediensten (MURD)
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-558 Paul Galand (Ecolo) 29/3/2001
  de agressie met dodelijke afloop waarvan een dakloze het slachtoffer is geworden te Gosselies en het gevaar dat uitgaat van groepen extremistische hooligans, van wie een lid betrokken was bij de doodslag
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-559 Jacques D'Hooghe (CVP) 29/3/2001
  de federale protocollijst
  Eerste minister
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-560 Sabine de Bethune (CVP) 29/3/2001
  het borstvoedingsverlof bij de nieuwe, gentegreerde politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-561 Wim Verreycken (VL. BLOK) 29/3/2001
  Belgische wapenleveringen aan landen met interne conflicten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-562 Jacinta De Roeck (Agalev) 29/3/2001
  het overmatig gebruik van medicatie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-563 Georges Dallemagne (PSC) 29/3/2001
  het feit dat President Bush verklaard heeft gekant te zijn tegen het Protocol van Kyoto
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-564 Didier Ramoudt (VLD) 17/4/2001
  de voorafbetaalde GSM-kaarten als handig werkmiddel voor de kleine en grote criminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-565 Jacques Devolder (VLD) 18/4/2001
  het falend optreden van de administratie bij noodzakelijke hulpverlening aan Belgen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-566 Louis Siquet (PS) 18/4/2001
  de vaccinatie tegen meningitis en de mogelijke terugbetaling ervan
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-567 Anne-Marie Lizin (PS) 18/4/2001
  de kostprijs van het contract tussen de firma Ernst en Young en een dienst van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-568 Clotilde Nyssens (PSC) 18/4/2001
  de numerus fixus voor de artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-444
2-569 Frans Lozie (Agalev) 19/4/2001
  de actie bombspotting op Kleine Brogel
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-570 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 19/4/2001
  de actie bombspotting op Kleine Brogel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-571 Jean-Pierre Malmendier (PRL FDF MCC) 19/4/2001
  het weglaten van de vermelding "genaturaliseerde Belg" op een aantal administratieve stukken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-572 Marc Hordies (Ecolo) 19/4/2001
  de controle van de aangifte in de personenbelasting voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Raden en het Europees Parlement
  minister van Financin
  vraag ingetrokken
2-573 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 19/4/2001
  het proces tegen vier Rwandezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-574 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 19/4/2001
  de bedragen die de Staat wil toewijzen aan de extra prestaties van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-575 Georges Dallemagne (PSC) 19/4/2001
  het VN-rapport over de wederrechtelijke exploitatie van grondstoffen in Congo en het imago van Belgi in het buitenland
  Eerste minister
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-576 Theo Kelchtermans (CVP) 19/4/2001
  de actie rond kernwapens op de vliegbasis Kleine Brogel op 16 april 2001
  Eerste minister
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-577 Sabine de Bethune (CVP) 19/4/2001
  het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-578 Meryem Kaar (Agalev) 25/4/2001
  de repatriring van asielzoekers, en meer bepaald de gevallen waarbij enkel het gezinshoofd wordt gerepatrieerd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-579 Michel Barbeaux (PSC) 25/4/2001
  de aangekondigde beperking van de wervingen vanaf 1 juni om het Copernicus-plan te kunnen uitvoeren
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-580 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 26/4/2001
  de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de georganiseerde financile en economische delinquentie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van Financin
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-581 Wim Verreycken (VL. BLOK) 15/5/2001
  het geweld in Voeren
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-479
2-582 Jean Cornil (PS) 26/4/2001
  de toestand van de uitgeprocedeerde Sierra Leoners
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-583 Philippe Mahoux (PS) 26/4/2001
  de revalidatiecentra voor longziekten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-584 Josy Dubi (Ecolo) 26/4/2001
  de toestand in de Turkse gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-585 Mia De Schamphelaere (CVP) 26/4/2001
  het massaal indienen van verzoeken tot ambtshalve ontheffing wegens de fiscale discriminatie van gehuwden
  minister van Financin
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-586 Marie-Jos Laloy (PS) 2/5/2001
  het vaststellen van een specifieke regeling om het personeel van de politie te spreiden over de interpolitiezones wat universiteitssteden betreft
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-587 Jean-Marie Dedecker (VLD) 26/4/2001
  de overtredingen van de vigerende arbeidswetgeving in de sport
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-588 Wim Verreycken (VL. BLOK) 2/5/2001
  de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-589 Jean Cornil (PS) 2/5/2001
  de maatregelen bedoeld om veroordeelde vreemdelingen terug te wijzen of uit te zetten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-590 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/5/2001
  de wet op de kansspelen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-591 Yves Buysse (VL. BLOK) 3/5/2001
  de recente daden van vandalisme in Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-592 Christine Cornet d'Elzius (PRL FDF MCC) 3/5/2001
  het mond- en klauwzeer
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-593 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 3/5/2001
  het Brussels akkoord
  Eerste minister
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-594 Ludwig Caluw (CVP) 3/5/2001
  de invoering van de euro-minikit
  minister van Financin
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-595 Mia De Schamphelaere (CVP) 3/5/2001
  de schadevergoeding die de NMBS eist van de nabestaanden van personen die zelfmoord plegen op het spoor
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-596 Michiel Maertens (Agalev) 3/5/2001
  het Belgisch standpunt ten opzichte van het Amerikaanse ruimteschild
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-597 Jean-Marie Dedecker (VLD) 9/5/2001
  het uitlenen van voetbalspelers en de wetgeving inzake de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-598 Anne-Marie Lizin (PS) 9/5/2001
  de toestand in Macedoni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-599 Paul Galand (Ecolo) 9/5/2001
  de toestand in Spaans Baskenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-600 Michiel Maertens (Agalev) 10/5/2001
  de internationale nucleaire rampenoefening te Grevelingen op 22 mei aanstaande
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-601 Jean-Franois Istasse (PS) 10/5/2001
  de financile crisis in de landbouwsector in het algemeen en in het arrondissement Verviers in het bijzonder
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-602 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 10/5/2001
  de wijziging van de procedure voor de afgifte van kadastrale uittreksels voor bescheiden woningen waarvan het kadastraal inkomen gelijk is aan of lager is dan 30.000 frank
  minister van Financin
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-603 Clotilde Nyssens (PSC) 10/5/2001
  de taalverhouding bij de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-604 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 10/5/2001
  de terugbetaling door de ziekteverzekering van de kosten welke ouders van kinderen die aan kanker lijden, moeten dragen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-605 Sabine de Bethune (CVP) 10/5/2001
  de eerlijke handel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-606 Mia De Schamphelaere (CVP) 10/5/2001
  de aflevering van visa voor Roemeense weeskinderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-607 Jean-Marie Happart (PS) 10/5/2001
  de internetsite van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-608 Jacques Devolder (VLD) 16/5/2001
  een verhoogde controle op voedingssupplementen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-609 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 16/5/2001
  de systematische herziening van het kadastraal inkomen van bescheiden woningen
  minister van Financin
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-610 Georges Dallemagne (PSC) 16/5/2001
  de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-489
2-611 Marc Hordies (Ecolo) 17/5/2001
  over de beslissing van de administratie van Financin om het kadastraal inkomen te controleren bij de aankoop van een bescheiden woning
  minister van Financin
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-612 Meryem Kaar (Agalev) 17/5/2001
  over de repatriring van asielzoekers, en meer bepaald die van Albanezen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-613 Jean-Franois Istasse (PS) 17/5/2001
  de middelen die ter beschikking gesteld worden van de politiezones om een zonecommissariaat te bouwen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-614 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 17/5/2001
  de onzekerheid omtrent het gevolgde beleid inzake het gebruik en het kweken van cannabis
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-615 Mia De Schamphelaere (CVP) 17/5/2001
  de mogelijkheid tot introductie van de zelfmoordpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-616 Mia De Schamphelaere (CVP) 17/5/2001
  de tewerkstelling van asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-617 Marie-Jos Laloy (PS) 30/5/2001
  de gezinsbijslag bij de ontvoering van minderjarige kinderen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-618 Fatma Pehlivan (SP) 30/5/2001
  het vrije verkeer van personen van derde landen in de Europese Unie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-619 Clotilde Nyssens (PSC) 30/5/2001
  de toekomst van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-620 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 30/5/2001
  de regularisatie van Rwandezen die zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan het misdrijf genocide
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-621 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 30/5/2001
  het beleid dat zal worden gevoerd ten aanzien van Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-622 Iris Van Riet (VLD) 30/5/2001
  de mogelijke sluiting van het kwartier Westakkers
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-623 Wim Verreycken (VL. BLOK) 30/5/2001
  de informatiebrochure omtrent de drugswet
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-624 Marie-Jos Laloy (PS) 30/5/2001
  het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de koloniale verzekeringskas
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  vraag ingetrokken
2-625 Ludwig Caluw (CVP) 31/5/2001
  het dubbelbelastingverdrag tussen Belgi en Nederland
  minister van Financin
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-626 Jacques D'Hooghe (CVP) 31/5/2001
  het te wijzigen organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-486
2-627 Marie Nagy (Ecolo) 31/5/2001
  het nakomen van de verbintenissen aangegaan in het kader van de vergunning voor de "Rsidence Palace"
  Eerste minister
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-628 Meryem Kaar (Agalev) 31/5/2001
  de vermelding van Belgi met betrekking tot "deportaties" en "gedwongen repatriringen" in het jaarrapport van Amnesty International
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-629 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 6/6/2001
  de schending van de godsdienstvrijheid door het communistisch regime in Vietnam
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-630 Wim Verreycken (VL. BLOK) 7/6/2001
  de uitnodiging van China voor een bezoek aan Tibet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-631 Didier Ramoudt (VLD) 7/6/2001
  het invoeren van een systeem van licenties voor basketbalploegen naar analogie met het systeem van de voetbalbond
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-632 Martine Taelman (VLD) 7/6/2001
  het compensatieloon aan een vervangingsinkomentrekker vanwege de gemeente
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-633 Michiel Maertens (Agalev) 7/6/2001
  de veiligheid van Belgische toeristen in Isral en Palestina
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-634 Jean Cornil (PS) 7/6/2001
  de kwijtschelding van de schulden van de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Financin
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-635 Philippe Mahoux (PS) 7/6/2001
  de kindsoldaten en de ratificatie van het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-636 Sfia Bouarfa (PS) 7/6/2001
  het feit dat de politie scholen binnenvalt om kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-637 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  het te laat uitbetalen van de lonen en pensioenen van de federale ambtenaren en het te laat terugbetalen van de personenbelasting
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-638 Theo Kelchtermans (CVP) 7/6/2001
  het uitblijven van de benoeming van de burgemeester van Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-639 Jan Steverlynck (CVP) 7/6/2001
  de gebrekkige en onvolledige traceerbaarheid en controles op specifiek risicomateriaal dat een gevaar voor de volksgezondheid inhoudt
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-640 Marc Hordies (Ecolo) 7/6/2001
  de kaderleden van de Vaste nationale cultuurpactcommissie
  Eerste minister
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-641 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/6/2001
  de noodpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-502
2-642 Georges Dallemagne (PSC) 7/6/2001
  het Belgische standpunt over het protocol van Kyoto en over de klimaatveranderingen met het oog op de Europese Top van Gteborg
  Eerste minister
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-643 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  de mensenrechten in Vietnam
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-498
2-644 Jan Remans (VLD) 13/6/2001
  de proceduretermijnen voor de uitkeringen aan gehandicapten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-645 Iris Van Riet (VLD) 13/6/2001
  het systeem van ligboxen in de varkenshouderij en het dierenwelzijn
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-646 Clotilde Nyssens (PSC) 13/6/2001
  de Schuman-Josafat-tunnel
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-647 Jean-Franois Istasse (PS) 13/6/2001
  de kostprijs van de nieuwe politie voor de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-648 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 13/6/2001
  de uitlevering van een in Tanzania vastgehouden Rwandees
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-649 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 13/6/2001
  het toenemend aantal groepsverkrachtingen door jongeren
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-650 Ingrid van Kessel (CVP) 14/6/2001
  het ondertekenen en de ratificering door Belgi van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-514
2-651 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 14/6/2001
  het debat over de genetisch gemodificeerde organismen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-652 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/6/2001
  de handel met voorkennis
  minister van Justitie
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-515
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1374
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1355
2-653 Marie Nagy (Ecolo) 14/6/2001
  de plaats waar Europese topontmoetingen kunnen worden georganiseerd
  Eerste minister
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-654 Jan Remans (VLD) 19/6/2001
  de bijzondere tegemoetkoming voor de terugbetaling van kinesitherapie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-655 Jan Remans (VLD) 19/6/2001
  de speciale parkeerkaarten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-656 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 19/6/2001
  de afschaffing van de mogelijkheid om minderjarigen tijdelijk op te sluiten in een gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-657 Wim Verreycken (VL. BLOK) 19/6/2001
  de extreem-linkse betogers in Gteborg
  Eerste minister
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-658 Jean Cornil (PS) 20/6/2001
  het belasten van de meerwaarden op aandelen
  minister van Financin
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-659 Marc Hordies (Ecolo) 21/6/2001
  de mobiele urgentiegroepen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-660 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/6/2001
  het statuut van de onthaalmoeder
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Financin
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-661 Frans Lozie (Agalev) 21/6/2001
  de leegloop bij de anticorruptiediensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-662 Ludwig Caluw (CVP) 21/6/2001
  de reactie van de minister op de resolutie die door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd in verband met het investeringsplan van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-663 Ren Thissen (PSC) 21/6/2001
  de hervorming van de vennootschapsbelasting
  minister van Financin
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-664 Hugo Vandenberghe (CVP) 21/6/2001
  het verlenen van "speciale opdrachten" aan leden van het federaal parlement
  Eerste minister
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-665 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 27/6/2001
  de invoering van de coupure van 500 euro en het witwassen van geld
  minister van Financin
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-666 Marie-Jos Laloy (PS) 27/6/2001
  het embargo tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-667 Georges Dallemagne (PSC) 27/6/2001
  het gebruik van harddrugs in de gevangenis
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-668 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/6/2001
  het standpunt van Belgi omtrent het opslaan van data die verband houden met telecommunicatie
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-669 Josy Dubi (Ecolo) 28/6/2001
  de bijzondere zitting van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties gewijd aan de AIDS-problematiek
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-670 Ludwig Caluw (CVP) 28/6/2001
  de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen omtrent het investeringsplan van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-671 Jacques D'Hooghe (CVP) 28/6/2001
  de toestand bij Sabena
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-672 Meryem Kaar (Agalev) 28/6/2001
  de hoge werkloosheid bij allochtone jongeren
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-673 Anne-Marie Lizin (PS) 28/6/2001
  de aankoop van een gebouw door de stad Antwerpen om er een "officieel" eroscentrum in onder te brengen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-674 Didier Ramoudt (VLD) 4/7/2001
  de mogelijke aankoop van een opleidingsschip voor de zeevisserij
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-675 Jean-Marie Dedecker (VLD) 4/7/2001
  de budgettaire norm voor de Westkustzone
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-676 Jacques Devolder (VLD) 4/7/2001
  de precaire kastoestand van sommige OCMW's ingevolge achterstallen in terugbetalingen van het bestaansminimum voor asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-677 Philippe Mahoux (PS) 5/7/2001
  de toestand in Kabyli
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-678 Michiel Maertens (Agalev) 5/7/2001
  de recente "actieve zelfverdediging" van de Staat Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-679 Clotilde Nyssens (PSC) 5/7/2001
  het deel 'justitie' van de veiligheids- en samenlevingscontracten
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-680 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 5/7/2001
  de elektriciteitsprijs
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-681 Marie Nagy (Ecolo) 5/7/2001
  de gespannen toestand in Noord-Ierland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-682 Ludwig Caluw (CVP) 5/7/2001
  de ondertekening van de conventie met betrekking tot de minderheden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-683 Mia De Schamphelaere (CVP) 5/7/2001
  de aankondiging van niet gerealiseerde fiscale voordelen voor de belastingplichtige bij de aangifte voor het aanslagjaar 2001
  minister van Financin
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-684 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 11/7/2001
  de veiligheid in de luchthaven van Brussel-Nationaal
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-685 Philippe Mahoux (PS) 11/7/2001
  het onderzoek naar de gewelddadige feiten die zich op 9 juni jongstleden te Voeren hebben voorgedaan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-686 Frank Creyelman (VL. BLOK) 11/7/2001
  het doorgeven van persoonlijke informatie door de gemeentelijke diensten aan private ondernemingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-687 Didier Ramoudt (VLD) 11/7/2001
  de nieuwe wet op de kansspelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-688 Fatma Pehlivan (SP) 11/7/2001
  de uitvoering van het ministerieel besluit rond de stijging van de broodprijzen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-689 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/7/2001
  het verontrustende aanslepen van sommige gerechtelijke procedures
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-690 Michiel Maertens (Agalev) 12/7/2001
  de ad hoc-werkgroep "Exploitatie van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-691 Jacques D'Hooghe (CVP) 12/7/2001
  de aanzienlijke stijging van het aantal verkeersslachtoffers
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-692 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2001
  het ontslag van de kindpremier
  Eerste minister
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-693 Anne-Marie Lizin (PS) 12/7/2001
  de inhoud van de rekruteringsbrochures van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-694 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 12/7/2001
  de dotatie voor het Studiecentrum voor kernenergie en het MYRRHA-project
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-695 Marc Hordies (Ecolo) 12/7/2001
  de fiscale behandeling van de cordinatiecentra
  minister van Financin
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-696 Martine Taelman (VLD) 17/7/2001
  het tekort aan ziekenhuisbedden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-697 Fatma Pehlivan (SP) 17/7/2001
  de reglementering inzake foto's van personen met hoofddeksel voor de identiteitskaarten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-698 Frank Creyelman (VL. BLOK) 17/7/2001
  de betrekkingen met de Europese Centrale Bank
  minister van Financin
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-699 Philippe Mahoux (PS) 19/7/2001
  de ernstige incidenten te Voeren op 9 juni 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-700 Michiel Maertens (Agalev) 19/7/2001
  de foltering van Palestijnse kinderen in Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-701 Clotilde Nyssens (PSC) 19/7/2001
  het snelrecht : terug naar af
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-702 Erika Thijs (CVP) 19/7/2001
  de einddatum voor de regularisatie-operatie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-703 Paul Galand (Ecolo) 19/7/2001
  de alarmerende berichten uit het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-704 Mia De Schamphelaere (CVP) 19/7/2001
  de aanbevelingen van de commissie voor Binnenlandse Zaken over het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-705 Louis Siquet (PS) 19/7/2001
  de sluiting van het Huis van Justitie en het gebrek aan Duitstalig personeel bij het parket van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-706 Clotilde Nyssens (PSC) 3/10/2001
  de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Kazachse autoriteiten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-560
2-707 Paul De Grauwe (VLD) 5/10/2001
  de mogelijke overname van 10 % van het kapitaal van de "Socit publique de production d'lectricit" door "lectricit de France"
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-708 Luc Van den Brande (CD&V) 8/10/2001
  de voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1571
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-551