Jean Cornil - PS
 
Geboren te Brussel op 8 augustus 1958

Kandidaat in de rechten (ULB)

Gewezen adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

1988-1991 : kabinetsadviseur (vice-eerste minister en minister van Institutionele Hervormingen)
Sinds 1988 : oprichter en bestuurder van la Maison des associations
1989-1995 : bestuurder van het Centre d’information et de documentation pour les jeunes
Sinds 1990 : bestuurder van Escale
1992-1993 : kabinetsadviseur (minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu)
1997-2001 : Belgisch vertegenwoordiger bij het Europese Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat
Sinds 1999 : bestuurder van het Onderzoekscentrum van het sociale Europa
2001-2003 : gecoöpteerd senator
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege

2006- ? : gemeenteraadslid (Etterbeek)
2007-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Ridder in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003