Vraag om uitleg nr. 2-498

2-498 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  de mensenrechten in Vietnam
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 2-643