Vraag om uitleg nr. 2-551

2-551 Luc Van den Brande (CVP) 26/9/2001
  de voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1571
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-708