Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2000-2001

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
2-623 Didier Ramoudt (VLD) minister van Justitie  
  Rijbewijs - Fraude.
  Verzending vraag 4/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Rappel 20/12/2000
  Verzending vraag 20/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Voorlopig antwoord 5/2/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-622
Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 2-1069
2-741 Ludwig Caluw (CVP) minister van Financin  
  Eerste woning - Enige woning - Belastingsbesparing.
  Verzending vraag 22/6/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-21 8/8/2000
  Rappel 27/6/2001
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 20/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-817 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Justitie  
  Internet - Beperking van grensoverschrijdend gebruik - Racisme - Gokken.
  Verzending vraag 17/8/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Rappel 21/2/2001
  Verzending vraag 21/2/2001
  Antwoord 14/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-821 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Financin  
  Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring.
  Verzending vraag 7/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Rappel 29/1/2001
  Verzending vraag 29/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Antwoord 21/3/2001
  Beslissing niet publicatie 21/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-820
2-827 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Landbouwvoertuigen - Vervoer van personen - Wettelijke bepalingen.
  Verzending vraag 13/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Rappel 29/1/2001
  Verzending vraag 29/1/2001
  Antwoord 28/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
2-831 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Landbouw en Middenstand  
  Beroepsinstituut van boekhouders - Instituut van de accountants - Beroepsaanprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Antwoord 10/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-832 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  BTW - Betaling en aftrek tijdens de procedure voor aanwijzing van een aansprakelijk vertegenwoordiger voor de BTW.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 13/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 24/9/2001
2-833 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  BTW - Aankoop van roerende goederen (geen vervoermiddelen) bestemd voor belastingplichtigen in het buitenland.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-834 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  BTW - Aftrek bij spontane regularisatie.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 10/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-835 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  Gemeenschapsrecht - Toepassing.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-836 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  (nog niet vertaald) Entrepreneurs trangers - Enregistrement - Commission provinciale comptente
  Verzending vraag 12/10/2000
  Intrekking vraag 18/10/2000
2-837 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  (nog niet vertaald) Socit trangre - Intermdiaire - Enregistrement comme entrepreneur.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Intrekking vraag 18/10/2000
2-838 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zelfstandige logopedisten - Statuut - Loon.
  Verzending vraag 16/10/2000
  Antwoord 20/11/2000
  Beslissing niet publicatie 20/11/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-839
2-839 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Zelfstandige logopedisten - Statuut - Loon.
  Verzending vraag 16/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-838
2-840 Paul Wille (VLD) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Migratieproblematiek - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 - Rol van de "International Organisation of Migration".
  Verzending vraag 16/10/2000
  Antwoord 13/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-842 Erika Thijs (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  "Z"korps - Bevorderingen - Bijkomende proeven.
  Verzending vraag 18/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 3/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-843 Paul Wille (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Migratieproblematiek - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 - Rol van de "International Organisation of Migration".
  Verzending vraag 19/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-845 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Gerechtelijke organisatie op fiscaal vlak - Wet van 23 maart 1999 - Overgangsbepalingen - Verschillende behandeling.
  Verzending vraag 23/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-846 Erika Thijs (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Visueel gehandicapten - Toegankelijkheid van de arbeidsmarkt - Initiatieven.
  Verzending vraag 24/10/2000
  Antwoord 21/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-847 Erika Thijs (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Genetische gewijzigde gewassen - Situatie in Belgi - Risico's.
  Verzending vraag 24/10/2000
  Antwoord 22/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-848 Michiel Maertens (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Marien milieu - Radioactieve stoffen - Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling - Maatregelen.
  Verzending vraag 24/10/2000
  Antwoord 28/11/2000
  Beslissing niet publicatie 28/11/2000
2-849 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Aalmoezeniers en moreel consulenten van niet-confessionele levensbeschouwingen in de sectoren van de scheepvaart, de zeevisserij en de luchtvaart - Tegemoetkoming.
  Verzending vraag 25/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 18/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-750
2-850 Michiel Maertens (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Protocollaire rangorde - Wetgeving - Basisprincipes - Beleidsopties.
  Verzending vraag 25/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-851 Didier Ramoudt (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Personenwagens - Keuring - Aantal effectief afgelegde kilometers als criterium.
  Verzending vraag 25/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 8/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-852 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  "Slapende wachtdienst" - Wachtdienst die valt onder het paritair comit voor de gezondheidsdiensten - Nachtwerk - Rechtsonzekerheid.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 28/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-853 Iris Van Riet (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Vrouwelijke bestaansminimumgerechtigden - Deeltijds werken - Aandeel.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 29/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-854 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Regularisatie - Recht op maatschappelijke bijstand - Rechtspositie van de indiener.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 29/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-689
2-855 Didier Ramoudt (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Slagerijen en beenhouwerijen - Erkenning en inrichtingsvoorwaarden - Koninklijk besluit van 30 december 1992.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 30/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-775
2-856 Louis Siquet (PS) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Pensioen van werknemers met een gemengde loopbaan - Bedrag van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Discriminatie.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Rappel 8/12/2000
  Verzending vraag 8/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Rappel 19/3/2001
  Verzending vraag 19/3/2001
  Antwoord 24/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
2-857 Didier Ramoudt (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Reissector - Garantiefondsen - Beroepsvereningingen van reisbureau's die optreden als verzekeraar en bemiddelaar.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 28/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
2-858 Erika Thijs (CVP) Eerste minister  
  Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Doorverwijzing vraag 20/11/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-888
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-889
2-859 Erika Thijs (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Netverpakkingen - Zware metalen - Controles.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 30/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-860 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dubbele familienaam - Belgische wetgeving - Jurisprudentie.
  Verzending vraag 30/10/2000
  Antwoord 4/12/2000
  Beslissing niet publicatie 4/12/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-861
2-861 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Dubbele familienaam - Belgische wetgeving - Jurisprudentie.
  Verzending vraag 30/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-860
2-862 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Online draaggolf - Internet via het elektriciteitsnet - Eventuele proeven bij Electrabel.
  Verzending vraag 30/10/2000
  Voorlopig antwoord 28/11/2000
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 7/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-863 Johan Malcorps (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Moedermelk - Toxische stoffen - Studies - Bevindingen.
  Verzending vraag 30/10/2000
  Antwoord 30/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-864 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Geestelijke verzorging in de openbare gezondheidszorg-Instellingen - Budget - Rechtsregels.
  Verzending vraag 31/10/2000
  Antwoord 30/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-865 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Aantal overlijdens door zelfdoding.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-866 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Opvoedingsuitkeringen betaald door een buitenlandse kas - Belastbaarheid.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-867 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Afzonderlijke aanslag op een aantal uitgaven - Artikel 219 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-868 Didier Ramoudt (VLD) minister van Financin  
  Landmeters-experten - Statuut - Ministerile werkgroep - Belangenvermenging bij ambtenaren van het kadaster.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-869 Didier Ramoudt (VLD) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Landmeters-experten - Statuut - Ministerile werkgroep.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Doorverwijzing vraag 20/11/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-890
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-1077
2-870 Johan Malcorps (Agalev) minister van Justitie  
  Milieudelicten - Vervolgingsbeleid - Seponering.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 2/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-871 Sabine de Bethune (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Levenloos geboren kinderen - Naamgeving.
  Verzending vraag 7/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Rappel 2/3/2001
  Verzending vraag 2/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Doorverwijzing vraag 28/5/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-1309
2-872 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Abortuscentra - Terugbetaling van een ingreep - Interministerile werkgroep - RIZIV-conventie.
  Verzending vraag 7/11/2000
  Antwoord 6/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-873 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Saoudi-Arabi - Programma voor het wereldwijd uitbouwen van islamitische centra - Situatie in Belgi.
  Verzending vraag 8/11/2000
  Antwoord 22/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-874 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Familiebedrijven (BVBA's) - Aftrek van kosten.
  Verzending vraag 8/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 30/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-875 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld binnen het gezin - Behandeling van de klachten en aangiften door de politieambtenaren - Voortganscontrole van het dossier.
  Verzending vraag 14/11/2000
  Doorverwijzing vraag 19/12/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-1060
2-876 Marie Nagy (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijkswacht - Onderofficieren - Verschil in statuut - Protocol van overeenkomst van 21 april 2000.
  Verzending vraag 14/11/2000
  Antwoord 9/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-877 Ingrid van Kessel (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Advies van de Raad voor Tandheelkunde.
  Verzending vraag 14/11/2000
  Antwoord 4/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-878 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Geneeskunde - Klinische psychologie - Versnippering.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Antwoord 7/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-879 Johan Malcorps (Agalev) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Antwoord 11/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-881
2-880 Johan Malcorps (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Antwoord 8/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-881
2-881 Johan Malcorps (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 20/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-880
2-882 Johan Malcorps (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Bromfietsers - Gebruik van het fietspad - Afschaffing - Onderzoek.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 23/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-883 Johan Malcorps (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Verkeersongevallenregistratie - Bekendmaken van cijfers op internet.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 23/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-884 Johan Malcorps (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Melk - Aanwezigheid van antibiotica - Metingen - Evolutie.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Antwoord 4/12/2000
  Beslissing niet publicatie 4/12/2000
2-885 Michiel Maertens (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Ruimtevaart - Nieuwe Europese strategie - Belgisch beleid.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-886 Didier Ramoudt (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Controle van motorfietsen op geluids- en milieuhinder.
  Verzending vraag 17/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-887 Jan Remans (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Artsen - Reisvergoeding - Kantonnale indeling - Werkgroep.
  Verzending vraag 20/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 19/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-888 Erika Thijs (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten.
  Verzending vraag 20/11/2000
  Antwoord 19/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-889
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-858
2-889 Erika Thijs (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten.
  Verzending vraag 20/11/2000
  Antwoord 20/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-888
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-858
2-890 Didier Ramoudt (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Landmeters-experten - Statuut - Ministerile werkgroep.
  Verzending vraag 20/11/2000
  Doorverwijzing vraag 3/1/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-869
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-1077
2-891 Ludwig Caluw (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Treinverkeer - Ontregeling op 29 augustus 2000.
  Verzending vraag 21/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 1/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-892 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Renteloze schulden.
  Verzending vraag 21/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Rappel 14/3/2001
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-893 Didier Ramoudt (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen - Aankoop van bouwgronden door investeerders - Monopolievorming rond verkavelen en bouwen.
  Verzending vraag 22/11/2000
  Antwoord 3/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-894 Ludwig Caluw (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Sociaal tarief van Belgacom - Tweede lijn voor internet.
  Verzending vraag 23/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-895 Michel Barbeaux (PSC) Eerste minister  
  Aan de gemeenschappen overgedragen middelen - Begrotingssimulatie - Parameters.
  Verzending vraag 24/11/2000
  Antwoord 21/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-896 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Aankoop van vier middelgrote transportvliegtuigen - Bedoeling - Motivering van de gemaakte keuze.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 11/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-897 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Protocol van Kyoto - Emissieniveau van CO2 in 2010 - Maatregelen.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Antwoord 22/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-898 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Wervingsproblemen - Concentratie- en overhevelingsbeleid.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Antwoord 28/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-899 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Bird Control Section - Aankoop van zes roofvogelkuikens.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 11/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-900 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Trigat-antitankraketten - Schrapping van de bestelling.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 24/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-901 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Centralisatie van de opleidingen voor onderofficier - Opleidingsinfrastructuur.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Antwoord 9/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-902 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Luchtmacht - Tekort aan piloten.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Antwoord 3/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-903 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Dienstplicht - Deserteurs.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Antwoord 11/12/2000
  Beslissing niet publicatie 11/12/2000
2-904 Theo Kelchtermans (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Schuldoverlast - Negatieve kredietcentrale van de Nationale Bank.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Antwoord 20/12/2000
  Beslissing niet publicatie 20/12/2000
2-905 Jurgen Ceder (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Genocide tegen de in Turkije levende Armenirs van 1915 - Resolutie van 26 maart 1998.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Antwoord 28/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-906 Marie Nagy (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Financile hulp aan de vzw Brussel 2000 - Risico op faillissement.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 25/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-909
2-907 Marie Nagy (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Financile hulp aan de vzw Brussel 2000 - Risico op faillissement.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Antwoord 20/12/2000
  Beslissing niet publicatie 20/12/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-909
2-908 Marie Nagy (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Financile hulp aan de vzw Brussel 2000 - Risico op faillissement.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 22/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-909
2-909 Marie Nagy (Ecolo) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Financile hulp aan de VZW Brussel 2000 - Risico op faillissement.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-908
2-910 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Regularisatie van studieperioden en pensioenen - Erkende inrichtingen.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-911 Jacques Devolder (VLD) minister van Financin  
  Textielafval - Verlaagd BTW-tarief - Bijzondere regeling voor recuperatiestoffen - Niet-toepassing ten aanzien van tweedehandse kleding.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-912 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Landbouw en Middenstand  
  Openbare werken - Maatregelen ter compensatie van geleden schade.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-913 Jacques Santkin (PS) minister van Justitie  
  Uithuiszettingen.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 9/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
2-914 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Ziekenhuizen - Hygine - Infecties.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-915
2-915 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ziekenhuizen - Hygine - Infecties.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 31/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-914
2-916 Didier Ramoudt (VLD) minister van Financin  
  Cafs en tavernes - Lijst van lichte maaltijden waarvoor de afgifte van een BTW-briefje niet vereist is - Streekgerechten.
  Verzending vraag 30/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-917 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Nationaal Centrum voor ontwikkelingssamenwerking - Financiering - Krant "De Wereld Morgen".
  Verzending vraag 30/11/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-918 Jean-Marie Happart (PS) minister van Justitie  
  Vogelvangst - Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van vogels - Acties.
  Verzending vraag 30/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 19/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
2-919 Didier Ramoudt (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen.
  Verzending vraag 4/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 10/1/2001
  Beslissing niet publicatie 10/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-920
2-920 Didier Ramoudt (VLD) minister van Financin  
  Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen.
  Verzending vraag 4/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 26/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-919
2-921 Didier Ramoudt (VLD) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Overheidsdiensten - Klantvriendelijkheid.
  Verzending vraag 4/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-922 Didier Ramoudt (VLD) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Belgacom - Teleboetieks - Telefoonnummers.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 27/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
2-923 Didier Ramoudt (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Geregeld en ongeregeld vervoer van personen over de weg - Controles - Inbreuken.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 9/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-924 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) Eerste minister  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Antwoord 4/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-925 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Antwoord 9/1/2001
  Beslissing niet publicatie 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-926 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-927 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-928 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-929 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-930 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Rappel 21/2/2001
  Verzending vraag 21/2/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
  Rappel 2/5/2001
  Verzending vraag 2/5/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-931 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 22/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-932 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-933 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Landsverdediging  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Rappel 21/2/2001
  Verzending vraag 21/2/2001
  Antwoord 1/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-934 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Landbouw en Middenstand  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 16/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-935 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Justitie  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-936 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Financin  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Rappel 21/2/2001
  Verzending vraag 21/2/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
  Rappel 2/5/2001
  Verzending vraag 2/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Beslissing niet publicatie 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-937 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Rappel 21/2/2001
  Verzending vraag 21/2/2001
  Antwoord 27/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-938 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-939 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Antwoord 9/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-940 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-941
2-941 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-940
2-942 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Voedingsmiddelen die nutrinten bevatten - Etikettering.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 14/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-943 Jean-Marie Happart (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van de vogels - Manier waarop deze organisatie inlichtingen over burgers verzamelt.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-944 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) minister van Landsverdediging  
  Kleine Brogel - Actie van het Forum voor Vredesactie en Voor Moeder Aarde - Hardhandig optreden van de soldaten.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Antwoord 9/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-945 Johan Malcorps (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Onbemande camera's - IJking - Werking.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 1/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-946 Jan Remans (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming - Duur - Aantal - Budget.
  Verzending vraag 6/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-947 Jan Remans (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Verhoogde gezinsbijslag - Duur - Aantal positieve en negatieve beslissingen.
  Verzending vraag 6/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 2/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-948 Jan Remans (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Parkeerkaart voor gehandicapten - Toekenning - Duur - Aantal positieve en negatieve beslissingen.
  Verzending vraag 6/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-949 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Justitie  
  Drugtesten in het verkeer - Resultaten - Bijsturingen - Testapparatuur.
  Verzending vraag 6/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Rappel 21/2/2001
  Verzending vraag 21/2/2001
  Antwoord 21/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-950 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielcentra - Misdrijven gepleegd door asielzoekers - Vergoeding van de slachtoffers.
  Verzending vraag 8/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 24/1/2001
  Beslissing niet publicatie 24/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1138
2-951 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielcentrum op de Antwerpse Linkeroever.
  Verzending vraag 8/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 24/1/2001
  Beslissing niet publicatie 24/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1139
2-952 Marc Hordies (Ecolo) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Gespecialiseerde spoedgevallenzorg - Mobiele urgentiegroepen - Toepassing van nieuwe normen.
  Verzending vraag 8/12/2000
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-953 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gepensioneerden die nog verder activiteiten verrichten - Overschijding van de inkomensgrens met meer dan 15% - Meer soepele regeling.
  Verzending vraag 8/12/2000
  Antwoord 22/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-954 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Financin  
  Reiskosten voor werknemers - Vergoeding door de werkgever - Koninklijk besluit van 20 juli 2000.
  Verzending vraag 8/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 6/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
2-956 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Co-ouderschap - SIS-kaart.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Beslissing niet publicatie 8/1/2001
2-957 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  E-mail - Gebruik door werknemers.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 22/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-958 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Co-ouderschap - Studiebeurzen - Grote gezinnen - Gezinnen met een laag inkomen.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 26/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-959 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-960 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 16/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-961 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-962 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-963 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 13/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-964 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-966 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 5/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-967 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 7/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-968 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-969 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Voorlopig antwoord 18/1/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 7/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-970 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 7/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-972 Sabine de Bethune (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 16/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-973 Sabine de Bethune (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 9/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Aanvullend antwoord 19/7/2001
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-974 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-975 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Voorlopig antwoord 15/1/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 25/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-976
2-976 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-975
2-977 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 4/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-978 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 22/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-979 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-980 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-981 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 1/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-982 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-984 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 22/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-985 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 25/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-986 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-987 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 25/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-988 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 22/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-989 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Rappel 18/4/2001
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 21/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-990 Sabine de Bethune (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 27/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-992 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-993 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Voorlopig antwoord 15/1/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 25/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-994
2-994 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-993
2-995 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 4/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-996 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 22/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-997 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-998 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-999 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 1/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1000 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1002 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 31/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1003 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1004 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1005 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 25/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1006 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Rappel 18/4/2001
  Verzending vraag 18/4/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Aanvullend antwoord 4/7/2001
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1007 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Rappel 18/4/2001
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 21/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1008 Sabine de Bethune (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 27/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1010 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1011 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Voorlopig antwoord 15/1/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 25/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1012
2-1012 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1011
2-1013 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 4/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1014 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 17/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1015 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 11/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1016 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1017 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 14/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1018 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1019 Sabine de Bethune (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 2/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1020 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 26/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
  Aanvullend antwoord 24/4/2001
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1021 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 7/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1022 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1023 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Voorlopig antwoord 18/1/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 7/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1024 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1026 Sabine de Bethune (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 27/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1027 Sabine de Bethune (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 9/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1028 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1029 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Voorlopig antwoord 15/1/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 25/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1030
2-1030 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1029
2-1031 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 4/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1032 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 16/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1033 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 11/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1034 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1035 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 14/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1036 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1037 Sabine de Bethune (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 2/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1038 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 5/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1039 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 7/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1040 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1041 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag 12/12/2000
  Voorlopig antwoord 18/1/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 7/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1048
2-1042 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000.
  Verzending vraag