Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenberghe Hugo" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Contractuelen tewerkgesteld bij het ministerie      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 533 1-12 p. 533 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 640-641 1-13 p. 640-641 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De bescherming en de veiligheid van fiscale ambtenaren      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-117
p. 3131 1-117 p. 3131 (PDF)
De bestaande problemen bij holdingmaatschappijen en de mogelijke belangenconflicten tussen aandeelhouders (Behoud van het eigen industriŽle en financiŽle weefsel)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3196-3199 1-119 p. 3196-3199 (PDF)
De beursintroductie van Netvision (Easdaq - Enorme koersschommelingen) (1-1101)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-245
p. 7122-7123 1-245 p. 7122-7123 (PDF)
De beweerde fraude bij de hypotheekbewaarders en de resultaten van de uitgevoerde interne audit (1-1079)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-239
p. 6987-6988 1-239 p. 6987-6988 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De deelname van personen met dyslexie aan overheidsexamens (1-903)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-192
p. 5540-5541 1-192 p. 5540-5541 (PDF)
De doorvoer, onder politietoezicht, van grote hoeveelheden drugs van BelgiŽ naar Nederland      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De financiering van palliatieve zorgverlening (1-461)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-172
p. 5102-5104 1-172 p. 5102-5104 (PDF)
De financiering van palliatieve zorgverlening (1-953)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-206
p. 5916-5917 1-206 p. 5916-5917 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De gevolgen van de inwerkingtreding van de wet-Franchimont voor de inverdenkingstelling in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek (1-1033)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-227
p. 6620 1-227 p. 6620 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De klungelige en tendentieuze manier waarop de regering het verzoek om uitlevering van twee Baskische Spanjaarden heeft behandeld en de gevolgen daarvan voor de gerechtelijke samenwerking tussen Spanje en BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30 COM
p. 212-217 1-30 COM p. 212-217 (PDF)
De komst van een Brussels casino      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 575-577 1-25 p. 575-577 (PDF)
De medewerking door politie en justitie verleend aan de doorvoer naar Nederland van drugscontainers      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Coveliers, Vandenberghe, mevrouw Willame-Boonen, de heren Lallemand, Verreycken, Boutmans, Desmedt en Loones en stemming over de gewone motie
1-51
p. 1189-1191 1-51 p. 1189-1191 (PDF)
De niet-publicatie en het laattijdig verspreiden van deel II van de belastingaangifte      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-106
p. 2888-2889 1-106 p. 2888-2889 (PDF)
De officiŽle erkenning van de casino's, de toegelaten kansspelen en het legaliseren van jackpots      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-38 COM
p. 258-264 1-38 COM p. 258-264 (PDF)
De operatie "Rebel" van het CBO van de rijkswacht (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
De opslag van nucleair afval in Glabbeek      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-109
p. 2955 1-109 p. 2955 (PDF)
De opstand van gedetineerden te Merksplas en de te nemen maatregelen      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 101 1-6 p. 101 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De perspublicaties in extenso van de zogenaamde nevendossiers in de zaak Dutroux (Gerechtelijk onderzoek en beroepsgeheim - Aansprakelijkheid van de pers) (1-729)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-156
p. 4154-4155 1-156 p. 4154-4155 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De uitlevering aan Spanje van twee vermeende ETA-militanten (Baskische onafhankelijkheidsbeweging)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-18 COM
p. 134-140 1-18 COM p. 134-140 (PDF)
De verkoop van gerechtelijke dossiers op de vlooienmarkt      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-91
p. 2392 1-91 p. 2392 (PDF)
De weerslag van de resolutie van het Hof van cassatie op de werkzaamheden van de door de minister aangeduide deskundigen in verband met het onderzoek naar de "Bende van Nijvel"      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-14 COM
p. 104-109 1-14 COM p. 104-109 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De winkelopeningstijden      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-46
p. 1091-1093 1-46 p. 1091-1093 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Vandenberghe, gecoŲpteerd senator
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-148
p. 3923-3935 1-148 p. 3923-3935 (PDF)
  1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Evaluatie van de werking van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (1-258)      
  Beraadslaging en indiening van moties
1-35
p. 812-827 1-35 p. 812-827 (PDF)
Financiering van de palliatieve functie in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen (1-1262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-81
p. 4259-4260 1-81 p. 4259-4260 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Rechtspositie van leden van een Gewest- of Gemeenschapsregering) (1-493)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering) (1-899)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-899/1
p. 1-5 1-899/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Correctionalisering van drukpersmisdrijven voor niet-beroepsjournalisten : racisme en negationisme) (1-451)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven - Racisme) (1-837)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenophobie : uitzondering op de bevoegdheid van het hof van assisen) (1-1328)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolgen van drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie voor de correctionele rechtbank) (1-1231)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe, Lallemand c.s.
1-1231/1
p. 1-6 1-1231/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolging van racistische persdelicten) (1-548)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Hervorming van Justitie : Octopus-akkoord - Benoemingsmechanisme magistraten - Hoge Raad voor de Justitie) (1-1121)      
  Algemene beraadslaging
1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
  1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in het gerechtelijk arrondissement Leuven      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-103
p. 2822-2824 1-103 p. 2822-2824 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie ten aanzien van de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg en het Parket te Brussel, gelet op de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-38 COM
p. 264-268 1-38 COM p. 264-268 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het dossier-Di Rupo      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3485-3488 1-131 p. 3485-3488 (PDF)
Het dossier-Di Rupo, inzonderheid over het gevolg dat de minister van Justitie zal geven aan het verzoek van de Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Comitť P en over zijn reactie op het feit dat het rapport van het Comitť P in zijn geheel te lezen staat op de Internet-site van de krant Le Soir      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3485-3488 1-131 p. 3485-3488 (PDF)
Het fenomeen van "homejacking" (1-1005)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-218
p. 6332 1-218 p. 6332 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het in werking treden van de bepalingen betreffende de onbemande camera's in het wegverkeer (1-380)      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-139
p. 3744 1-139 p. 3744 (PDF)
Het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde (Factuur bij verkoop aan particulieren : groothandel versus kleinhandel)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57
p. 1371 1-57 p. 1371 (PDF)
Het laattijdige verspreiden van deel II van de belastingaangifte (1-897)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-189
p. 5469 1-189 p. 5469 (PDF)
Het lage aantal geslaagden bij de taalexamens voor magistraten te Brussel      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3437-3442 1-129 p. 3437-3442 (PDF)
Het onderzoek van de Dutroux-video's in de Verenigde Staten      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-70
p. 1820 1-70 p. 1820 (PDF)
Het strafrechtelijk onderzoek naar vice-eerste minister Di Rupo      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3485-3488 1-131 p. 3485-3488 (PDF)
Het verdrag van de Raad van Europa betreffende de rechten van de mens en de medische biologie : maatschappelijk debat en ratificering      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-108
p. 2940-2943 1-108 p. 2940-2943 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan mevrouw Bribosia-Picard, ontslagnemend senator
1-149
p. 3954-3955 1-149 p. 3954-3955 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140)      
  Ontwerp van memorandum voorgesteld door het Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat
   Amendement nr 7 van de heer Vandenberghe c.s. (Veiligheid binnen de EU)
1-140/5
p. 1-4 1-140/5 p. 1-4 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Internationale poststukken en -colli (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-18
p. 904 1-18 p. 904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1119-1120 1-22 p. 1119-1120 (PDF)
Internationale poststukken en -colli (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-18
p. 901 1-18 p. 901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1101-1102 1-22 p. 1101-1102 (PDF)
KB-Lux-affaire en fiscale fraude      
  Persoonlijk feit van de heer Vandenberghe
1-100
p. 2657 1-100 p. 2657 (PDF)
Ontheffing van de verplichting tot facturatie inzake BTW      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2223-2225 1-45 p. 2223-2225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2956-2958 1-58 p. 2956-2958 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Vervolging tegen een lid van een gemeenschaps- of gewestregering) (1-501)      
  Bijlagen bij het verslag van de heer Vandenberghe
1-501/4
p. 1-24 1-501/4 p. 1-24 (PDF)
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-501/4
p. 1-19 1-501/4 p. 1-19 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-90
p. 2367-2374 1-90 p. 2367-2374 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-622)      
  Amendement nr 29 van de heer Vandenberghe c.s.
1-622/7
p. 1-2 1-622/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5611-5625 1-195 p. 5611-5625 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3218-3235 1-121 p. 3218-3235 (PDF)
  Vervolg van de algemene beraadslaging en stemming over amendementen
1-122
p. 3260-3261 1-122 p. 3260-3261 (PDF)
  Algemene beraadslaging : hervatting
1-126
p. 3320 1-126 p. 3320 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet (1-499)      
  Amendementen nrs 25 tot 35 van de heer Vandenberghe
1-499/4
p. 1-4 1-499/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 105 van de heer Vandenberghe
1-499/6
p. 13 1-499/6 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 89 tot 93 van de heer Vandenberghe
1-499/6
p. 6-8 1-499/6 p. 6-8 (PDF)
  Amendement nr 109 van de heer Vandenberghe
1-499/7
p. 3 1-499/7 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 114 van de heer Vandenberghe
1-499/7
p. 4-5 1-499/7 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 137 en 138 van de heer Vandenberghe
1-499/7
p. 23-24 1-499/7 p. 23-24 (PDF)
  Amendementen nrs 139 tot 141 van de heer Vandenberghe
1-499/8
p. 1-2 1-499/8 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heren Hatry en Vandenberghe
1-499/10
p. 1 1-499/10 p. 1 (PDF)
   Concordantietabel en vergelijking van de aangenomen teksten
1-499/11
p. 1-124 1-499/11 p. 1-124 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Hatry en Vandenberghe
1-499/18
p. 1-11 1-499/18 p. 1-11 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Operatie "Rebel" (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
Opvang van asielzoekers door de OCMW's (1-1256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4239 1-81 p. 4239 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Politieke toestand en door te voeren hervormingen (Hervorming van Politie en Justitie - Ontsnapping van Marc Dutroux - Vertrouwenscrisis bij de burger - Ontslag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - Hoge Raad voor de Justitie)      
  Debat
1-184
p. 5371-5388 1-184 p. 5371-5388 (PDF)
Pro deo-advocaten - Vergoeding      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2946 1-58 p. 2946 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-78
p. 4085-4086 1-78 p. 4085-4086 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
Samenstelling naar taalverhouding van de kaders van de rechtbanken te Brussel (1-1101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3946 1-76 p. 3946 (PDF)
Toegekende overheidswaarborgen op leningen uitgegeven of aangegaan door overheidsbedrijven en parastatalen      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 88-89 1-3 p. 88-89 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 145-146 1-4 p. 145-146 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1997-1998)      
  Toepassing artikel 27 (Ronddeling van een commissieverslag minder dan 24 uur voor de algemene beraadslaging van een ontwerp)
1-145
p. 3852-3856 1-145 p. 3852-3856 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Vervolging van een lid van de Senaat (Dossier nr 1)      
  Mondeling verslag van de heer Vandenberghe
1-4
p. 54-57 1-4 p. 54-57 (PDF)
Vervolging van een lid van de Senaat (Dossier nr 1) (1-115)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-115/1
p. 1-10 1-115/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS      
  Beraadslaging
1-28
p. 633-636 1-28 p. 633-636 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (1-326)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-326/1
p. 1-5 1-326/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Vandenberghe
1-326/3
p. 1 1-326/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Vandenberghe
1-326/4
p. 2 1-326/4 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-59
p. 1433-1441 1-59 p. 1433-1441 (PDF)
  Overhandigen van documenten aan de leden van de commissie
   Ordemotie van de heer Loones
1-73
p. 1956-1958 1-73 p. 1956-1958 (PDF)
  Bespreking van het eindverslag
1-233
p. 6819-6840 1-233 p. 6819-6840 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 70bis, ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Inbreuk op de geheimhoudingsplicht) (1-117)      
  Bespreking
1-84
p. 2231-2233 1-84 p. 2231-2233 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 70bis, ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Inbreuk op de geheimhoudingsplicht) (1-477)      
  Verslag namens het Bureau door de heer Vandenberghe
1-477/3
p. 1-17 1-477/3 p. 1-17 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-117)      
  Beraadslaging
1-10
p. 223-228 1-10 p. 223-228 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat (1-839)      
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een cel Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat (Nieuw opschrift : Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat) (1-643)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-643/1
p. 1-12 1-643/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe en mevrouw Willame-Boonen
1-643/2
p. 1-2 1-643/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 13 van de heer Vandenberghe en mevrouw Willame-Boonen
1-643/4
p. 1-3 1-643/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten (1-1156)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-1156/1
p. 1-4 1-1156/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering (Art. 125 Grondwet - Berechtingsprocedure - Kamer van inbeschuldigingstelling en Hof van beroep) (1-969)      
  Voorstel van bijzondere wet van de heer Vandenberghe c.s.
1-969/1
p. 1-23 1-969/1 p. 1-23 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-197
p. 5702-5705 1-197 p. 5702-5705 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda (1-526)      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-994/1
p. 1-2 1-994/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl      
  Beraadslaging
1-28
p. 636-640 1-28 p. 636-640 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl (1-277)      
  Voorstel van de heren Erdman, Vandenberghe, Lallemand, Coveliers, Foret, Nothomb, Anciaux, Jonckheer en Boutmans
1-277/1
p. 1-2 1-277/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-662/4
p. 1-169 1-662/4 p. 1-169 (PDF)
  1-662/8
p. 1-2 1-662/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-177
p. 5203-5215 1-177 p. 5203-5215 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
1-966/2
p. 1-2 1-966/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-26
p. 585-598 1-26 p. 585-598 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda) (1-247)      
  Amendementen nrs 4 en 13 van de heer Vandenberghe
1-247/2
p. 2-3 1-247/2 p. 2-3 (PDF)
  1-247/2
p. 6 1-247/2 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen (Opheffing van de wet van 3 maart 1977 en van art. 18 van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de Parlementaire Overlegcommissie) (1-1407)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-1407/2
p. 1-5 1-1407/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-269
p. 7787-7789 1-269 p. 7787-7789 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Amendement nr 11 van de heer Vandenberghe
   Kantons Leuven
1-1139/3
p. 5 1-1139/3 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heer Vandenberghe
1-1139/3
p. 4 1-1139/3 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (Georganiseerde criminaliteit) (1-393)      
  Amendement nr 18 van de heer Vandenberghe
1-393/2
p. 7 1-393/2 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand) (1-970)      
  Amendementen nrs 3 tot 12 van de heren Erdman en Vandenberghe
1-970/3
p. 2-5 1-970/3 p. 2-5 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heer Vandenberghe
1-970/4
p. 8 1-970/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 27 van de heren Bourgeois en Vandenberghe
1-970/4
p. 4-6 1-970/4 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Beslechting van fiscale geschillen - Gerechtelijk Wetboek) (1-967)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
1-967/2
p. 1 1-967/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-12
p. 265-280 1-12 p. 265-280 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 (1-852)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3219-3235 1-121 p. 3219-3235 (PDF)
  Vervolg van de algemene beraadslaging en stemming over amendementen
1-122
p. 3260-3261 1-122 p. 3260-3261 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord (1-498)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
1-498/2
p. 1 1-498/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heer Vandenberghe
1-498/2
p. 2 1-498/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 26 van de heer Vandenberghe
1-498/4
p. 1-3 1-498/4 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 41 tot 45 van de heer Vandenberghe
1-498/4
p. 11-12 1-498/4 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 88 tot 94 van de heer Vandenberghe
1-498/8
p. 1-3 1-498/8 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 99 van de heer Vandenberghe c.s.
1-498/10
p. 2 1-498/10 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heren Hatry en Vandenberghe
1-498/11
p. 1-240 1-498/11 p. 1-240 (PDF)
   Concordantietabel en vergelijking van de aangenomen teksten
1-498/12
p. 1-58 1-498/12 p. 1-58 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogsschade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948 waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastreven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat wordt gelegd (Vergoeding) (1-1421)      
  Mondeling verslag van de heer Bock, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-270
p. 7812-7815 1-270 p. 7812-7815 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Vandenberghe en eindstemming
1-270
p. 7847-7848 1-270 p. 7847-7848 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen inzake accijnzen (Bekrachtiging van KB's betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak en betreffende de structuur en accijnstarieven inzake minerale olie - Hoedanigheid van erkend entrepothouder [Fraude van minerale olie : georganiseerde misdaad] - EG-richtlijn) (1-1417)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-1417/2
p. 1-2 1-1417/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en mondeling verslag van de heer Vandenberghe
1-270
p. 7808-7809 1-270 p. 7808-7809 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Vandenberghe en eindstemming
1-270
p. 7844-7845 1-270 p. 7844-7845 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Beraadslaging over artikelen
1-16
p. 370 1-16 p. 370 (PDF)
Wetsontwerp houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving (Evaluatie door de Senaat van de van kracht zijnde wetten en reglementen op basis van verslagen opgesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de Raad van State) (1-955)      
  Amendementen nrs 3 en 10 van de heer Vandenberghe c.s.
1-955/2
p. 2 1-955/2 p. 2 (PDF)
  1-955/2
p. 4 1-955/2 p. 4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-238
p. 6970-6976 1-238 p. 6970-6976 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing en met het Protocol nr. 2 bij het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, gedaan te Straatsburg op 4 november 1993 (1-271)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-42
p. 977-979 1-42 p. 977-979 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 11 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden betreffende herstructurering van het controlemechanisme ingesteld door dat Verdrag, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 11 mei 1994 (1-360)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-58
p. 1408-1412 1-58 p. 1408-1412 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (MagistraatcoŲrdinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Amendement nr 17 van de heer Vandenberghe c.s.
1-490/3
p. 3 1-490/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heer Vandenberghe
1-490/5
p. 7-8 1-490/5 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heren Vandenberghe en Bourgeois
1-490/7
p. 3 1-490/7 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 41 en 43 van de heer Vandenberghe c.s.
1-490/7
p. 2 1-490/7 p. 2 (PDF)
  1-490/7
p. 3 1-490/7 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 47 en 48 van de heer Vandenberghe
1-490/7
p. 5-6 1-490/7 p. 5-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2797-2813 1-103 p. 2797-2813 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-103
p. 2813-2820 1-103 p. 2813-2820 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendementen nrs 5 tot 13 van de heer Vandenberghe
1-758/3
p. 1-20 1-758/3 p. 1-20 (PDF)
  Amendementen nrs 34 tot 37 van de heer Vandenberghe
1-758/5
p. 9-11 1-758/5 p. 9-11 (PDF)
  Amendementen nrs 92 en 94 van de heer Vandenberghe
1-758/8
p. 7 1-758/8 p. 7 (PDF)
  1-758/8
p. 7 1-758/8 p. 7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6035-6043 1-209 p. 6035-6043 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur (1-619)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-619/2
p. 1-7 1-619/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van een artikel
1-109
p. 2964-2966 1-109 p. 2964-2966 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Globale algemene beraadslaging
   Kaderwetten, machtigingswetten en bijzondere machten - Fiscale maatregelen - Modernisering van de sociale zekerheid - Verlaging van de loonkost
1-60
p. 1468-1471 1-60 p. 1468-1471 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 76, 1į, 78 tot 85 en 95 tot 112 (Kamer van notarissen - Tuchtprocedure) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, ß 5, 76, 1į, 78 tot 85 en 95 tot 112) (Zie ook doc. Senaat 1-1276) (1-1277)      
  Amendement nr 4 van de heren Erdman en Vandenberghe
1-1277/2
p. 3-4 1-1277/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heren Vandenberghe en Bourgeois
1-1277/2
p. 2-3 1-1277/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heren Goris en Vandenberghe
1-1277/3
p. 1 1-1277/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7505-7515 1-259 p. 7505-7515 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Amendement nr 33 van de heer Vandenberghe
1-705/3
p. 9 1-705/3 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 16 en 23 van de heren Vandenberghe en Bourgeois
1-705/3
p. 4 1-705/3 p. 4 (PDF)
  1-705/3
p. 6 1-705/3 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 27 en 28 van de heer Vandenberghe c.s.
1-705/3
p. 7-8 1-705/3 p. 7-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Vandenberghe, Erdman, Raes, Loones, Boutmans, mevrouw Milquet, de heren Lallemand en Coveliers en eindstemming
1-155
p. 4114-4116 1-155 p. 4114-4116 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, ß1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-118
p. 3157-3169 1-118 p. 3157-3169 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Globale algemene beraadslaging
   Kaderwetten, machtigingswetten en bijzondere machten - Fiscale maatregelen - Modernisering van de sociale zekerheid - Verlaging van de loonkost
1-60
p. 1468-1471 1-60 p. 1468-1471 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Administratieve rechtscolleges : Vestigingsraad, Kamers van beroep van de beroepsinstituten, Raden van erkenning en Provinciale Raden van de Orde van Architecten) (1-827)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Vandenberghe c.s.
   Orde van Architecten
1-827/2
p. 1-2 1-827/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Amendementen nrs19 en 20 van de heer Vandenberghe
1-589/3
p. 5-6 1-589/3 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 70 en 71 van de heer Vandenberghe c.s.
1-589/6
p. 4-5 1-589/6 p. 4-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen (1-690)      
  Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Loones, Coene en eindstemming
1-131
p. 3527-3528 1-131 p. 3527-3528 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Vandenberghe c.s.
1-447/2
p. 2-3 1-447/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 57 en 58 van de heer Vandenberghe
1-447/3
p. 6 1-447/3 p. 6 (PDF)
  Verslag van de heren Coveliers en Vandenberghe
1-447/4
p. 1-139 1-447/4 p. 1-139 (PDF)
  Bijlage bij het verslag van de heren Coveliers en Vandenberghe
1-447/4 A
p. 1-6 1-447/4 A p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-78
p. 2105-2112 1-78 p. 2105-2112 (PDF)
Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquÍtes van het Hoog Comitť van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten (1-856)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4450-4456 1-167 p. 4450-4456 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning (Ongehuwd samenwonen) (Samenlevingsregister - Verplichtingen inzake hulp en bijstand - Stelsel van goederen - Erfrecht - Pensioen, beroepsziekten, arbeidsongeschiktheid, ZIV - Verbreking : vrederechter - Verblijfsrecht : vreemdelingen - Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek) (1-916)      
  Amendementen nrs 19, 23 en 24 van de heer Vandenberghe
1-916/3
p. 6 1-916/3 p. 6 (PDF)
  1-916/3
p. 7 1-916/3 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 18 van de heren Vandenberghe en Bourgeois
1-916/3
p. 1-6 1-916/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6004-6009 1-209 p. 6004-6009 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Globale algemene beraadslaging
   Kaderwetten, machtigingswetten en bijzondere machten - Fiscale maatregelen - Modernisering van de sociale zekerheid - Verlaging van de loonkost
1-60
p. 1468-1471 1-60 p. 1468-1471 (PDF)
Wetsontwerp tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd (1-420)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-621)      
  Amendement nr 35 van de heer Vandenberghe c.s.
1-621/9
p. 1-2 1-621/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-195
p. 5611-5630 1-195 p. 5611-5630 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Amendement nr 126 van de heren Vandenberghe en Desmedt
1-704/2
p. 64 1-704/2 p. 64 (PDF)
  Amendementen nrs 145 tot 147 en 151 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
1-704/2
p. 74-76 1-704/2 p. 74-76 (PDF)
  1-704/2
p. 78 1-704/2 p. 78 (PDF)
  Amendementen nrs 44, 48 tot 51, 54 tot 59, 66 tot 68, 73, 76, 80 en 81, 94 en 95, 113 tot 118 van de heren Vandenberghe en Bourgeois
1-704/2
p. 26 1-704/2 p. 26 (PDF)
  1-704/2
p. 27-29 1-704/2 p. 27-29 (PDF)
  1-704/2
p. 30-33 1-704/2 p. 30-33 (PDF)
  1-704/2
p. 38 1-704/2 p. 38 (PDF)
  1-704/2
p. 40 1-704/2 p. 40 (PDF)
  1-704/2
p. 41 1-704/2 p. 41 (PDF)
  1-704/2
p. 43 1-704/2 p. 43 (PDF)
  1-704/2
p. 48 1-704/2 p. 48 (PDF)
  1-704/2
p. 55-59 1-704/2 p. 55-59 (PDF)
  Amendementen nrs 60, 83, 84 en 112 van de heer Vandenberghe
1-704/2
p. 33-34 1-704/2 p. 33-34 (PDF)
  1-704/2
p. 44 1-704/2 p. 44 (PDF)
  1-704/2
p. 55 1-704/2 p. 55 (PDF)
  Amendementen nrs 69 en 70 van de heer Vandenberghe c.s.
1-704/2
p. 38-39 1-704/2 p. 38-39 (PDF)
  Amendement nr 177 van de heer Vandenberghe
1-704/3
p. 18 1-704/3 p. 18 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-159
p. 4275 1-159 p. 4275 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Foret, mevrouw Dardenne, de heren Boutmans, Coveliers, Erdman, mevrouw Delcourt-PÍtre, de heren Vandenberghe, Lallemand en Loones en eindstemming
1-161
p. 4311-4315 1-161 p. 4311-4315 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1410, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek (Enkel goederen vatbaar voor overdracht, kunnen in pand worden gegeven - Niet vatbaar voor overdracht of beslag : bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekking - Ziekenhuiswet art. 106) (1-1080)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Bourgeois en Vandenberghe
1-1080/2
p. 1-3 1-1080/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek (Opheffing van de woonplaatsverplichting voor sommige magistraten) (1-900)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
1-900/2
p. 1-2 1-900/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Leeftijd waarop jongeren terechtzittingen mogen bijwonen) (1-1152)      
  Amendement nr 4 van de heer Vandenberghe
1-1152/2
p. 2 1-1152/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Leeftijd waarop jongeren terechtzittingen mogen bijwonen) (1-981)      
  Amendement nr 4 van de heer Vandenberghe
1-981/2
p. 2 1-981/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, ß5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten) (1-806)      
  Belangenconflict
   Beraadslaging over het voorstel van gemotiveerd advies
1-191
p. 5520-5530 1-191 p. 5520-5530 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (1-495)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Vandenberghe
1-495/2
p. 1-2 1-495/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten (Griffier en klerk-griffier) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten) (1-345)      
  Amendement nr 8 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-345/7
p. 1-2 1-345/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1927-1932 1-72 p. 1927-1932 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies (Drugsverslaving : concretisering van het "Tienpuntenprogramma" van de regering - "Spuitenruil" - Substitutiebehandeling met methadon) (1-846)      
  Amendement nr 3 van de heer Vandenberghe
   Sluiting van een drankgelegenheid
1-846/3
p. 3 1-846/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Vandenberghe
   Uitbater van een drankgelegenheid : ontzetting
1-846/3
p. 4 1-846/3 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Vandenberghe
   Sluiting van een drankgelegenheid
1-846/4
p. 2 1-846/4 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6018-6022 1-209 p. 6018-6022 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendement nr 25 tot 31 van de heren Vandenberghe en Bourgeois
1-1276/2
p. 12-15 1-1276/2 p. 12-15 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heren Vandenberghe en Bourgeois
1-1276/2
p. 15 1-1276/2 p. 15 (PDF)
  Verslag van de heren Goris en Vandenberghe
1-1276/3
p. 1-91 1-1276/3 p. 1-91 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7505-7535 1-259 p. 7505-7535 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhoging van het aantal magistraten bij de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep) (1-953)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Vandenberghe
1-953/2
p. 1-3 1-953/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-953/3
p. 1-48 1-953/3 p. 1-48 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-200
p. 5746-5764 1-200 p. 5746-5764 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privťcommunicatie en -telecommunicatie (1-828)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-828/3
p. 1-102 1-828/3 p. 1-102 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-177
p. 5216-5221 1-177 p. 5216-5221 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegdheid van de Raad van State voor beroepen tot nietigverklaring van administratieve handelingen van wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het Arbitragehof, evenals van organen van de rechterlijke macht en de Hoge Raad van de Justitie m.b.t. overheidsopdrachten en leden van hun personeel - Verbetering van de werking en de doeltreffendheid van de afdelingen wetgeving en administratie - Procedure - Verhoging van het aantal auditeurs) (Zie ook doc. Senaat 1-361) (1-1329)      
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1329/5
p. 3 1-1329/5 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-263
p. 7659-7666 1-263 p. 7659-7666 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994) (1-437)      
  Amendementen nrs 11 tot 14 en 25 van de heer Vandenberghe
1-437/3
p. 5-7 1-437/3 p. 5-7 (PDF)
  1-437/3
p. 13 1-437/3 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 26 van de heer Vandenberghe
1-437/4
p. 1-2 1-437/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 27 en 28 van de heer Vandenberghe
1-437/5
p. 1-2 1-437/5 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
1-89
p. 2345-2350 1-89 p. 2345-2350 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Vereenvoudiging procedure - Integratie van migranten) (1-1130)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-1130/3
p. 1-16 1-1130/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6693-6698 1-230 p. 6693-6698 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek) (1-883)      
  Amendement nr 14 van de heren Bourgeois en Vandenberghe
1-883/2
p. 9 1-883/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heren Bourgeois en Vandenberghe
1-883/2
p. 4 1-883/2 p. 4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-181
p. 5315-5321 1-181 p. 5315-5321 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Bemiddelende rol van het OCMW bij uitzetting van een huurder - Gemeentebestuur) (1-926)      
  Amendement nr 14 van de heer Vandenberghe c.s.
1-926/3
p. 5 1-926/3 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heren Vandenberghe en Bourgeois
1-926/3
p. 6-7 1-926/3 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (1-1177)      
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6706-6711 1-230 p. 6706-6711 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (1-270)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-270/1
p. 1-43 1-270/1 p. 1-43 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 54, 80 en 83 van de heer Vandenberghe
1-270/2
p. 1-23 1-270/2 p. 1-23 (PDF)
  1-270/2
p. 43-44 1-270/2 p. 43-44 (PDF)
  1-270/2
p. 44 1-270/2 p. 44 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1900-1927 1-72 p. 1900-1927 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde (1-147)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-211
p. 6122-6123 1-211 p. 6122-6123 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevolgen van de ontbinding van de federale Kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen en voorstellen van wet (Vervanging van de wet van 3 maart 1977) (1-1321)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-1321/1
p. 1-6 1-1321/1 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-1321/2
p. 1 1-1321/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-269
p. 7787-7789 1-269 p. 7787-7789 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe, Lallemand, Erdman, mevrouw Milquet, de heren Coveliers, Foret, Anciaux en Desmedt
1-1066/1
p. 1-24 1-1066/1 p. 1-24 (PDF)
  Amendementen nrs 69 en 73 van de heer Vandenberghe c.s.
1-1066/5
p. 2-5 1-1066/5 p. 2-5 (PDF)
  1-1066/5
p. 6 1-1066/5 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 70 en 72 van de heer Vandenberghe
1-1066/5
p. 5 1-1066/5 p. 5 (PDF)
  1-1066/5
p. 6 1-1066/5 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Ambtelijke opdracht : bevoegdheid ratione loci van de magistraat - Getuigen : beroepsgeheim) (1-31)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering (Onderzoeksrechter - Verzoek, uitgaande van de verdachte of van de burgerlijke partij, om inzage te krijgen in het dossier of om een onderzoeksdaad te stellen) (1-9)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-78
p. 2099-2105 1-78 p. 2099-2105 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een aangepaste beoordelingsprocedure bij controles in de tuinbouwsector (Toepassing van de sociale reglementering) (1-255)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-255/1
p. 1-9 1-255/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen (bij de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg - Gerechtelijk Wetboek) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten) (1-1235)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Vandenberghe
1-1235/2
p. 1-2 1-1235/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting)      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-9
p. 199-209 1-9 p. 199-209 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting) (1-52)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-52/3
p. 1-28 1-52/3 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afgeven van een kosteloos afschrift van alle processtukken in strafzaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken) (1-17)      
  Amendement nr 12 van de heer Vandenberghe
1-17/4
p. 5 1-17/4 p. 5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-78
p. 2095-2099 1-78 p. 2095-2099 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Coveliers, Loones, Verreycken en Vandenberghe en eindstemming
1-82
p. 2187-2189 1-82 p. 2187-2189 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen (1-472)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe c.s.
1-472/2
p. 1 1-472/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, ß2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-811)      
  Terugzending naar de commissie
1-226
p. 6597-6598 1-226 p. 6597-6598 (PDF)
Wetsvoorstel tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen (Voormalig Fytopharmaceutisch Fonds - Bestrijdingsmiddelen, grondstoffen en gemedicineerde dierenvoeders) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en tot wijziging van artikel 25 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst) (1-1338)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-1338/1
p. 1-3 1-1338/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Versterking van de rechten van de burgerlijke partij in criminele zaken, op het moment dat het dossier werd toegestuurd aan de procureur-generaal - Recht van het Centrum zich burgerlijke partij te stellen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering, en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-1111)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers, Erdman, Boutmans, Loones, Vandenberghe, Lallemand en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming
1-231
p. 6726-6728 1-231 p. 6726-6728 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe en Erdman
1-417/1
p. 1-3 1-417/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering en wet van 7 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen) (1-1217)      
  Amendementen nrs 13 tot 16 van de heer Vandenberghe
1-1217/3
p. 1-2 1-1217/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en wet van 7 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen) (1-1217)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-1217/1
p. 1-19 1-1217/1 p. 1-19 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Vandenberghe en Bourgeois
1-1217/2
p. 6 1-1217/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Vandenberghe
1-1217/4
p. 1 1-1217/4 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 30 van de heer Vandenberghe
1-1217/4
p. 4 1-1217/4 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Vandenberghe en Bourgeois, ingediend na de terugzending naar de commissie
1-1217/9
p. 1-2 1-1217/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-254
p. 7349-7355 1-254 p. 7349-7355 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling (1-40)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloos-heidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering (1-500)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-500/1
p. 1-6 1-500/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 118 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Technische correctie in de strafbepalingen : verzachtende omstandigheden) (1-888)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-888/1
p. 1-2 1-888/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 258 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken (Referendarissen bij het Hof van Cassatie) (1-734)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-734/1
p. 1-2 1-734/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heren Bourgeois en Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-215/8
p. 1-3 1-215/8 p. 1-3 (PDF)
  Verzoek om advies aan de Raad van State
1-95
p. 2527-2528 1-95 p. 2527-2528 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen (Lening afgesloten bij een instelling gevestigd binnen de EU) (1-728)      
  Voorstel van de heren Weyts en Vandenberghe
1-728/1
p. 1-2 1-728/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, ß3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten (Referendarissen bij het Hof van Cassatie - Mogelijke bevordering tot raadsheer) (1-1339)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-1339/1
p. 1-3 1-1339/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek (Schade volgend uit een verkeersongeval - Bedrag van de laatste aanleg - Tegenvordering en tussenvordering) (1-575)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-575/1
p. 1-3 1-575/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
1-575/2
p. 1 1-575/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 488bis, b), c) en d), van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 623 van het Gerechtelijk Wetboek (Bescherming van de goederen van de onbekwamen : territoriale bevoegdheid van de vrederechter - Voorlopig bewindvoerder) (1-383)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-383/1
p. 1-5 1-383/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
1-383/2
p. 1 1-383/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-209
p. 6002-6003 1-209 p. 6002-6003 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering (Daden van een onderzoeksrechter die aanleiding geven tot gewettigde verdenking) (1-448)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-448/1
p. 1-3 1-448/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe c.s.
1-448/2
p. 1-2 1-448/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Rechtbank van eerste aanleg te Leuven : verhoging van het aantal rechters) (1-732)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-732/1
p. 1-2 1-732/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (1-733)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-733/1
p. 1-2 1-733/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Bevoegdheid van de onderzoekscommissie - Beroepsgeheim - Samenloop met het gerechtelijk onderzoek - Geheimhoudingsplicht - Gevolgen van het onderzoek) (1-148)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
1-148/1
p. 1-13 1-148/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 22,24,25,27,28 en 30 van de heer Vandenberghe c.s.
1-148/2
p. 10 1-148/2 p. 10 (PDF)
  1-148/2
p. 11-12 1-148/2 p. 11-12 (PDF)
  1-148/2
p. 13 1-148/2 p. 13 (PDF)
  1-148/2
p. 14 1-148/2 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 29 van de heren Vandenberghe en Erdman
1-148/2
p. 12 1-148/2 p. 12 (PDF)
  1-148/2
p. 13 1-148/2 p. 13 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging (Het wetsvoorstel vervalt door aanneming van ontwerp nr 1-985)
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken (Leuven) (1-380)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
1-380/1
p. 1-3 1-380/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken (1-201)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-201/2
p. 1-2 1-201/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter (Hof van cassatie) (1-456)      
  Stemverklaringen van de heer Erdman, mevrouw Delcourt-PÍtre, de heren Loones, Vandenberghe, Coveliers, Raes, Boutmans en Lallemand en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat
1-163
p. 4340-4342 1-163 p. 4340-4342 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek (Hervorming gerechtelijke kantons - Aanhechting van de gemeente Kortemark bij het arrondissement Brugge - Vrederechters : aanpassingen aan naburige kantons) (1-1366)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
1-1366/2
p. 1-3 1-1366/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-269
p. 7790-7791 1-269 p. 7790-7791 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 1824 houdende dat de kerkbesturen en kerkelijke administraties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen (Restauratie of onderhoud van kerken of gebouwen bestemd voor eredienst) (1-922)      
  Voorstel van de heren Erdman en Vandenberghe
1-922/1
p. 1-4 1-922/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999