Schriftelijke vragen van 6-1901 tot 6-2000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1901 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Landbouwinkomsten - Fiscaal regime - Forfaitair stelsel - Aangiften - Aantal - Evolutie -GLB - Premies - Gedeeltelijke belastingvrijstelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2239
6-1902 Lacroix Christophe (PS) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Bestrijding - Gegevens - Verzamelen en coŲrdinatie - Ontbreken - IAMM - Interdepartementale coŲrdinatiecel - Rol - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 12/6/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1903 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 26/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1905
6-1904 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 15/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1905
6-1905 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 20/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1904
6-1906 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende en landende vliegtuigen - Afzwakken van de windnorm - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 25/9/2018
6-1907 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2164
6-1908 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Milieueffectenstudie - Stand van zaken - Betrokken partijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 25/9/2018
6-1909 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Hybride vliegtuigen - Gebruik - Toelating - Ontwikkeling - Stimuleren en ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 13/9/2018
6-1910 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Maatregel ę†Springplank naar zelfstandige†Ľ - Cijfers - Eventuele aanpassingen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 31/8/2018
6-1911 Susskind Simone (PS) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Myanmar - Rohingya-volk -Schendingen van de mensenrechten - Naleving - Economische betrekkingen met Myanmar - Verschillende benadering door de Gewesten - Overleg - Eventuele gedragscode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/7/2018 ) 27/6/2018
  Antwoord 15/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1945
6-1912 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen cariŽs of tandbederf - Preventie - Rol van de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Initiatieven - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/7/2018 ) 27/6/2018
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 18/12/2018
6-1913 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Aanpassing en afzwakking - Impact op de federale evenwichten - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/7/2018 ) 27/6/2018
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1914 Lacroix Christophe (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Luchtkwaliteit - Europese Commissie - ďClean Air OutlookĒ - Inbreukprocedures - Controle van de luchtkwaliteit - Europese steun - Activering - ďClean air dialoguesĒ- Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1915 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1917
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2201
6-1916 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 21/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1917
6-1917 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1916
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2203
6-1918 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 26/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1919
6-1919 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 20/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1918
6-1920 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 20/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1922
6-1921 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1922
6-1922 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 7/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1921
6-1923 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1927
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2204
6-1924 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Antwoord 6/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1927
6-1925 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Antwoord 3/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1927
6-1926 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1927
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2205
6-1927 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1926
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2206
6-1928 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1932
6-1929 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Antwoord 6/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1932
6-1930 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Antwoord 3/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1932
6-1931 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1932
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2209
6-1932 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1931
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2210
6-1933 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Raad van Europa - Aanbevelingen en beslissingen ten aanzien van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/8/2018 ) 6/7/2018
  Antwoord 5/11/2018
6-1934 Grouwels Brigitte (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Briefwisseling met de belastingplichtigen - Ontoelaatbare taalfouten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/8/2018 ) 11/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2265
6-1935 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brusselse gemeenten - Tweetaligheidspremies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2165
6-1936 Turan GŁler (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  De bestemming van de winst die BelgiŽ heeft gemaakt aan de Griekse crisis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2208
6-1937 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1939
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2211
6-1938 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1939
6-1939 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1938
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2212
6-1940 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1942
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2213
6-1941 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Antwoord 24/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1942
6-1942 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1941
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2214
6-1943 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafbaar stellen van het binnenbrengen van verboden voorwerpen in de gevangenis - Handhaving - Veiligheid in de gevangenissen - Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Antwoord 4/10/2018
6-1944 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische ziekten - Kosten - Stijging - Toekomstige financiering - Cijfergegevens - Maatregelen - Overleg met de deelstaten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Rappel 28/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-1945 Susskind Simone (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Myanmar - Rohingya-volk -Schendingen van de mensenrechten - Naleving - Economische betrekkingen met Myanmar - Verschillende benadering door de Gewesten - Overleg - Eventuele gedragscode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1911
6-1946 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiŽnten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1947
6-1947 Lacroix Christophe (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiŽnten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1946
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2311
6-1948 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Golden visa - Harmonisatie - Controle - Risicoprofielen - Georganiseerde misdaad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/10/2018 ) 3/9/2018
  Antwoord 2/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1949
6-1949 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Golden visa - Harmonisatie - Controle - Risicoprofielen - Georganiseerde misdaad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/10/2018 ) 3/9/2018
  Antwoord 12/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1948
6-1950 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/10/2018 ) 3/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1951
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2215
6-1951 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/10/2018 ) 3/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1950
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2216
6-1952 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlands feministisch beleid - Zweeds initiatief - Zakboekje - Belgische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Rappel 3/12/2018
  Antwoord 11/12/2018
6-1953 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1954
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2217
6-1954 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1958
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2218
6-1955 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1957
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2219
6-1956 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2220
6-1957 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Antwoord 9/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1955
6-1958 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Antwoord 9/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1954
6-1959 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Antwoord 23/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1960
6-1960 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 19/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1959
6-1961 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Tax-On-Web - Vooraf ingevulde aangifte - Belastingplichtigen die in aanmerking komt - Selectie - Criteria - Cijfers - Wijzigingen en fouten in de vooraf ingevulde aangifte - Aangepaste codes - Evolutie van het aantal e-aangiftes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2097
6-1962 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Omkoping door Belgische bedrijven in het buitenland - Rapport van NGO Transparency International - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Antwoord 12/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1964
6-1963 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Omkoping door Belgische bedrijven in het buitenland - Rapport van NGO Transparency International - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Antwoord 28/1/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1964
6-1964 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Omkoping door Belgische bedrijven in het buitenland - Rapport van NGO Transparency International - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1963
6-1965 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Energiedranken - Verkoop aan minderjarigen - Mogelijke gezondheidsproblemen - Eventueel verbod of beperking - Geplande maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Antwoord 8/1/2019
6-1966 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeŽn - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - FinanciŽle ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1967
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2221
6-1967 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeŽn - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - FinanciŽle ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1966
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2222
6-1968 Segers Katia (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Podiumkunsten - Tax Shelter - Fiscale uitgave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2202
6-1969 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2166
6-1970 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 5/12/2018
6-1971 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1972
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2223
6-1972 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1971
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2224
6-1973 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1974
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2225
6-1974 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1973
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2226
6-1975 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Facebook - Bannen van foto met twee mannen - Discriminatie - Vrijheid van meningsuiting - Overleg met de socialemediasector en de culturele sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1976
6-1976 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Facebook - Bannen van foto met twee mannen - Discriminatie - Vrijheid van meningsuiting - Overleg met de socialemediasector en de culturele sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 2/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1975
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2227
6-1977 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Ontslag - Motivering door de werkgever - Termijn - Verschil tussen ontslag bij dringende reden en bij niet-dringende reden - Rechtsonzekerheid - Betwistingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 3/10/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-1978 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Positieve acties tegenover kansengroepen - Voorwaarden - Goedkeuring - Doelstelling - Gebrek aan verplichting of quota - FinanciŽle of fiscale voordelen voor werkgever
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 3/10/2018
  Antwoord 23/11/2018
6-1979 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode (Zelfstandigen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 ) 3/10/2018
  Antwoord 31/10/2018
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2026
6-1980 Daems Rik (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/11/2018 ) 5/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1981
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2064
6-1981 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/11/2018 ) 5/10/2018
  Antwoord 17/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1980
6-1982 Lacroix Christophe (PS) eerste minister  
  Europees meerjarig financieel kader (MFK) - Europees cohesiebeleid - Toekomst - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 3/12/2018
  Antwoord 21/12/2018
6-1983 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gas-To-Liquids (GTL) - Niet-beschikbaarheid op de Belgische markt - Reden - Wettelijke voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 12/10/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1985
6-1984 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Gas-To-Liquids (GTL) - Niet-beschikbaarheid op de Belgische markt - Reden - Wettelijke voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 12/10/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1985
6-1985 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gas-To-Liquids (GTL) - Niet-beschikbaarheid op de Belgische markt - Reden - Wettelijke voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 12/10/2018
  Antwoord 8/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1984
6-1986 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1987
6-1987 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1986
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2228
6-1988 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1989
6-1989 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1988
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2229
6-1990 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1991
6-1991 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1990
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2230
6-1992 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1993
6-1993 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1992
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2231
6-1994 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1995
6-1995 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1994
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2232
6-1996 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1997
6-1997 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 16/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1996
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2233
6-1998 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Voetbalclubs - Witwaspraktijken - Doorlichting - Handhaving in Nederland - Beleid in BelgiŽ - Mogelijke rol van de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) en van de Cel voor financiŽle informatieverwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 ) 17/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2234
6-1999 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toenemende armoede bij een deel van de bevolking - Gezondheidszorg - Betere toegankelijkheid - Maatregelen - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/11/2018 ) 24/10/2018
  Rappel 28/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2000 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vrij verkeer van personen - Burgers van de Europese Unie - Inschrijving in een Belgische gemeente - Cijfers - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2098