Schriftelijke vragen van 5-6701 tot 5-6800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6701 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk  
  Aan het werk houden van 55-plussers - Hervormingen - Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie - Substitutie-effect
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6702 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Faillissementen - Stijgend aantal - Graydon - Werkloosheid - Preventieve maatregelen
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
5-6703 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nederland- Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Inzetten van journalisten tegen betaling - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de krijgsmacht - Regelgeving
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6705
5-6704 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Nederland- Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Inzetten van journalisten tegen betaling - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de krijgsmacht - Regelgeving
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 9/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6705
5-6705 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederland- Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Inzetten van journalisten tegen betaling - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de krijgsmacht - Regelgeving
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6704
5-6706 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Criminaliteitsgraad - Vlaanderen - Toename - Correlatie met de levensstandaard
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6707 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Internet - Censuur - Impact op ambassades in sommige landen - Openstellen wifi-netwerken van ambassades - Ondersteuning internetvrijheid
  Verzending vraag 9/7/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4439
5-6708 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Biodiesel - Import - Invoerrechten - Fraude - India - Verenigde Staten
  Verzending vraag 9/7/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 29/11/2013
5-6709 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Spookfacturen - Nooit geleverde diensten of goederen - Omvang - Aanpak
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 23/10/2012
5-6710 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hiv-virus - Doe-het-zelftest - Oraquick - Accuraatheid - Registratie bij het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) - Stand van zaken hiv-tests
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-6711 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Bevel om het grondgebied te verlaten - Niet-repatriŽring om medische redenen - Statuut van buitenlandse onderdaan
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6712 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Douane - Certificering van bedrijven - "Authorised Economic Operators " - Self-assessments - Stand van zaken - Strategie
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 4/10/2012
5-6713 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Internet - Censuur - Impact op ambassades in sommige landen - Openstellen wifi-netwerken van ambassades - Ondersteuning internetvrijheid
  Verzending vraag 12/7/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 5/7/2013
5-6714 Sleurs Elke (N-VA) minister van Werk  
  Thematische verloven - Politiek verlof - Moederschaps- en vaderschapsverlof - Rouwverlof - Gegevens - Gebruik - Volume - Kostprijs
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6715 Sleurs Elke (N-VA) minister van Werk  
  Leefloon - Gezin - Aantal gerechtigden - Duur van de steun
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6716 Sleurs Elke (N-VA) minister van Werk  
  Werkloosheidsuitkering - Gezin - Aantal gerechtigden - Duur
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6717 Sleurs Elke (N-VA) minister van Werk  
  Thematische verloven - Verschil tussen private en publieke sector - Gebruikers - Aantal uren - Kostprijs
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6718 Sleurs Elke (N-VA) minister van Werk  
  Langdurige werkloosheid - Stand van zaken - Kanton - Leeftijd
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6719 Sleurs Elke (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Thematische verloven - Publieke sector - Overheidsbedrijven - Cijfers
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6720 Sleurs Elke (N-VA) minister van Werk  
  Tijdskrediet - Loopbaanonderbreking - Evolutie
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6721 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Primair arbeidsongeschikte personen - Invaliden - Gezin - Uitkeringen - Aantal gerechtigden - Duur
  Verzending vraag 12/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6722 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Leefloon - Gerechtigden - Kanton - Leeftijd - Duur
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 17/8/2012
5-6723 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Primair arbeidsongeschikte personen - Invaliden - Uitkeringsgerechtigden - Leeftijd - Duur van de uitkering - Relatie
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-6724 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Arbeidsongeschiktheid - Jaarlijkse vakantie - Samenvallen - Verlies van de jaarlijkse vakantie - Arrest C-78/11 van het Europees Hof van Justitie - Toepassing van de rechtspraak in BelgiŽ - Praktische gevolgen
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6725 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Opvang - Studie Jan Hertogen - Wachtregister - Openbaarheid van bestuur
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 7/9/2012
5-6726 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Subsidies voor het "Nationaal Prestige" - Verdeling - Jury - Samenstelling - Werking
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 17/9/2013
5-6727 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Verdeling van de subsidies voor armoedebestrijding - Jury - Samenstelling - Werking - Quota
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 17/9/2013
5-6728 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Verdeling subsidies voor duurzame ontwikkeling - Jury - Samenstelling - Werking - Quota
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 17/9/2013
5-6729 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Verdeling subsidies voor de projecten "Samen creŽren we kansen" - Jury - Samenstelling - Werking - Quota
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 17/9/2013
5-6730 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Justitiehuizen - Werkstraffen - Besparingen - Gevolgen
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-6731 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Voorwaardelijke invrijheidstellingen - Vroegtijdig stopzetten - Herroepen - Evolutie - Oorzaken - Voorwaarden
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 12/10/2012
5-6732 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Vrijlating zonder gevolg - Beleid
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 4/10/2012
5-6733 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belasting op allerlei soorten voordelen die voortvloeien uit het gratis ter beschikking stellen van woongebouwen - Verhoging met 90% - Gemeentelijke en aanverwante huisbewaarders - Weerslag op de gemeentebegrotingen - Situatie in het Brussels Hoofdstedeli
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 24/9/2013
5-6734 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  de toelating en voorwaarden voor militairen om zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2418
5-6735 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Postsector - Ombudsdienst - Klachten per taal - Aantal - Behandelingstermijn - Dossiers per personeelslid
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6736 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Vlaamse postkantoren - Kortrijk - Taalgebruik - Volgnummers voor wachtrijen
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-6737 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afghanistan - Conferentie in Japan - Nieuwe financiŽle steun - Resultaten - Verbetering mensenrechten - Belgisch standpunt
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6738 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Informatisering personeelsbeleid van de overheidsdiensten - eHR-project - EDS - Resultaten - Stopzetting project - Analyse - Fedict
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6739 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Diaboloverbinding - Tarieven - Gebruikerstoelage - Alternatieven - Bijsturingen
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 28/8/2012
5-6740 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuisbacteriegroep CPE - Besmettingen - Overlijdens - Bestrijding
  Verzending vraag 12/7/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4416
5-6741 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Cannabis - Plantages - Telers - Veroordelingen - Evolutie - Straffen - Recidive
  Verzending vraag 12/7/2012
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 15/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4520
5-6742 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Kerncentrale van Tihange - Lek - Electrabel - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Risico's - Communicatie - Andere centrales (Zie ook SV 5-9952)
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 19/9/2013
5-6743 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Pensioenen in het buitenland - Betalingsmodaliteiten - Extra kosten -
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6744 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gewezen dwangarbeiders in Duitsland - Nazislachtoffers - Vrijstelling van Duitse belasting op de pensioenen - Administratieve stappen - Bezwaren - Mededeling per brief - Algemene Directie Oorlogsslachtoffers
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 6/9/2013
5-6745 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Consumentenkrediet - Kredietverlening - Winkels - Onlinewinkels - Criteria - Studie van Test-Aankoop - Aanpassing van de wet op het consumentenkrediet
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6746 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale fraude - Antimisbruikwet - Rondzendbrief van 4 mei 2012 - Misbruik inzake giften en successie - Lijst
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 30/10/2013
5-6747 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dokterspraktijken - Niet-naleving van de wettelijke bepalingen - Mededeling van het statuut van de arts - Reclamefolders - Onderzoek van Test-Gezondheid - Klacht
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 22/5/2013
5-6748 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) - Conventie 189 - Minimumarbeidsvoorwaarden voor huishoudpersoneel - Ratificatie door BelgiŽ
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6749 Winckel Fabienne (PS) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Software - Landelijke gemeenten - Verzending huis-aan-huis - Verkeerde facturatie - Klacht
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6750 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Handelsverdragen - Europese Commissie - Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - Canada-EU Trade Agreement (CETA)
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6751 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Containers - Toxische gassen - Blootstelling van werknemers - Bescherming - Fonds voor beroepsziekten - Verplichting tot aangifte
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6752 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zwemvijvers - Zwemdomeinen - Overtredingen - Sterfgevallen - Zwemverbod - Boetes - GAS-sancties
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6753 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Popster Madonna - Optreden - Politie-escorte - Gebruik van uitzonderingsmaatregelen - Kostprijs - Precedenten
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6754 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  IsraŽl - Westelijke Jordaanoever - Legalisatie nederzettingen - Levy-commissie - Internationaal Gerechtshof in Den Haag
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 12/10/2012
5-6755 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Toezichthouders van de financiŽle sector - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Nationale Bank van BelgiŽ - Verloop van personeel - Concurrentie
  Verzending vraag 17/7/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 31/7/2013
5-6756 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Toezichthouders van de financiŽle sector - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Nationale Bank van BelgiŽ - Middelen - Personeel
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 14/9/2012
5-6757 Morreale Christie (PS) minister van Werk  
  Ecocheques - Verdeling - Volume - Impopulariteit - Hoge inningskosten - Vervanging door maaltijdcheques - Aanpassingen - Vooruitzicht
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6758 Franssen Cindy (CD&V) minister van Werk  
  De wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 met het oog op de uitbreiding van het ouderschapsverlof van het onderwijspersoneel
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2395
5-6759 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Gewasbeschermingsmiddelen - Reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Belgische markt - Hoeveelheid en toxiciteit van de verkochte middelen - Evolutie van het gebruik van fytosanitaire middelen in de landbouw
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 30/8/2012
5-6760 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Internet - Producten en diensten - Grensoverschrijdende aankopen - Klachten van consumenten - Frauduleuze praktijken - Europees Centrum voor de Consument - Maatregelen
  Verzending vraag 18/7/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
5-6761 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De verwarmingstoelage toegekend door het OCMW in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2129
5-6762 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  SyriŽ en het Internationaal Strafhof
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 15/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2397
5-6763 Deprez Gťrard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het behoud en de negatieve effecten van de uurwisseling
  Verzending vraag 18/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2282
5-6764 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de registratie van zwangerschappen per spermadonor en een aanpassing van de wet over medisch begeleide voortplanting voor lesbische koppels
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2352
5-6765 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De sociale voordelen toegekend aan geneesheren- en tandartsen-ambtenaren
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2369
5-6766 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De bezoldigde activiteiten en de medische praktijk van geneesheren-ambtenaren
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 29/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2370
5-6767 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De referentiebedragen van de ziekenhuizen en de terugbetalingen ervan
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2372
5-6768 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De vergoeding van verzekeringsinstellingen voor taken uitgevoerd in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 29/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2373
5-6769 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het OMNIO-statuut
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2374
5-6770 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De uitgaven voor kinesitherapie
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2414
5-6771 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De hervorming van de geestelijkegezondheidssector
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 5/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2426
5-6772 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De chirurgische behandeling van obesitas
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2429
5-6773 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De controles op het voorschrijven van stollingsfactoren
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 29/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2430
5-6774 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De nood aan duidelijke instructies en communicatie voor een geharmoniseerd beleid van de inspectie inzake serologische screenings
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2434
5-6775 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De spirometrie-attesten
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 29/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2441
5-6776 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De integratie van het Fonds voor medische ongevallen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2443
5-6777 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De informatieopdracht van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2449
5-6778 Sleurs Elke (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Publieke sector - Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Tijdskrediet - Loopbaanonderbreking - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 18/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6779
5-6779 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Publieke sector - Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Tijdskrediet - Loopbaanonderbreking - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 22/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6778
5-6780 Sleurs Elke (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Thematische verloven - Pleegzorgverlof - Adoptieverlof - Ouderschapsverlof - Jeugd- en seniorvakantie - Palliatief verlof - Politiek verlof - Verlof voor verzorging van een ziek familielid - Volume - Kostprijs
  Verzending vraag 18/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6781
5-6781 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Thematische verloven - Pleegzorgverlof - Adoptieverlof - Ouderschapsverlof - Jeugd- en seniorvakantie - Palliatief verlof - Politiek verlof - Verlof voor verzorging van een ziek familielid - Volume - Kostprijs
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 22/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6780
5-6782 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Wapenleveringen van Rusland aan SyriŽ - Consortium Antwerpse Russen - Rederijen - Kantoor "Inok Shipping" Antwerpen - Schip "Professor Katsman" - Douane-onderzoek - Verhoogde waakzaamheid
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 5/11/2013
5-6783 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Wapenleveringen van Rusland aan SyriŽ - Consortium Antwerpse Russen - Rederijen - Wapenwetgeving - Schip "Professor Katsman" - Onderzoeken
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6784 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Arbeidsongevallen - Arbeidsongeschiktheid - Stand van zaken - Verhaling van kosten op derden
  Verzending vraag 20/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6785 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gerechtelijk geneeskundige dienst - Geneesheren - Wedden - Tweetaligheidspremie
  Verzending vraag 20/7/2012
  Antwoord 20/9/2012
5-6786 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Medische dienst - Aantal geneesheren - Wedden - Tweetaligheidspremie
  Verzending vraag 20/7/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6787 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Synthetisch DNA (SDNA) - Inbraakpreventie - Proefproject - Betrokken gemeentes - Leesapparatuur - Stand van zaken - Verdere verspreiding
  Verzending vraag 20/7/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-6788 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Helikopters - Aankoop van NH-90 helikopters - Beperkingen
  Verzending vraag 24/7/2012
  Antwoord 21/8/2012
5-6789 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Onderzoek naar fraude bij zorgverstrekkers - Analyse
  Verzending vraag 24/7/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4417
5-6790 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Nachtwinkels - Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid - Controles - Evolutie waarschuwingen en verbaliseringen - Toekomstig beleid
  Verzending vraag 24/7/2012
  Antwoord 30/8/2012
5-6791 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Dienst voor inschrijvingen van voertuigen - Nieuwe nummerplaat - Wachttijden - Aanvraag via het internet
  Verzending vraag 24/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6792 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rekenhof - Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Belastingambtenaren - Auditrapport - Centrale klachtenbehandeling - Klokkenluiders - Interne auditdiensten - Beveiliging financiŽle dossiers van belastingplichtigen
  Verzending vraag 24/7/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 1/10/2013
5-6793 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Studenten ouder dan achttien jaar - Maximum 240 uur werken per trimester - Recht op kinderbijslag - Eventueel verlies - Bewijs van niet-overschrijding van het toegelaten aantal - Communicatieplan voor het publiek
  Verzending vraag 25/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6794
5-6794 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Studenten ouder dan achttien jaar - Maximum 240 uur werken per trimester - Recht op kinderbijslag - Eventueel verlies - Bewijs van niet-overschrijding van het toegelaten aantal - Communicatieplan voor het publiek
  Verzending vraag 25/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6793
5-6795 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dexia Bank BelgiŽ - Obligatie DBB 6,25% - Coupons - Terugbetaling en uitgestelde betaling - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/7/2012
  Herkwalificatie 27/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2756
5-6796 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Defensie - ADIV - Militairen in het buitenland - Controle op gebruik van sociale media - Resultaten - Aanbieders sociale media - Protocolakkoorden - Medewerking - BIM-wet - Informatieonderzoeken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 31/8/2012
5-6797 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rwanda - M23 - Militaire samenwerking - Militaire financiering - Opleidingen - Bilateraal militair partnerschapverdrag - Schorsing - Verenigde Staten - Standpunt BelgiŽ
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 23/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6798
5-6798 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Rwanda - M23 - Militaire samenwerking - Militaire financiering - Opleidingen - Bilateraal militair partnerschapverdrag - Schorsing - Verenigde Staten - Standpunt BelgiŽ
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 31/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6797
5-6799 Pieters Danny (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchtverkeer - Treinverkeer - Regelgeving ter bescherming van passagiers - Technisch defect - Oorzaak - Kostendrukking
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6800 Pieters Danny (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeerstekens - Verkeersreglement - Aanbrengen van niet-opgesomde verkeerstekens - Wettigheid - Gevolgen
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012