Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6719

van Elke Sleurs (N-VA) d.d. 12 juli 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Thematische verloven - Publieke sector - Overheidsbedrijven - Cijfers

verlof om sociale redenen
politiek verlof
leeftijdsverdeling
geografische spreiding
ambtenaar
overheidsapparaat
zwangerschapsverlof
vaderschapsverlof
balans tussen werk en privť

Chronologie

12/7/2012Verzending vraag
22/8/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6719 d.d. 12 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn schriftelijke vraag 5-3331 had de diverse vormen van thematische verloven als onderwerp. Hierin peilde ik onder andere naar de toegekende thematische verloven in de ambtenarij.

Ik stelde eerder reeds vragen over het onderwerp aan minister De Coninck. Ze vertelde mij dat de gegevens met betrekking tot het statuut ambtenaar niet beschikbaar waren.

Graag had ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe komt het dat geen gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot politiek verlof, moederschaps-, vaderschaps-, en rouwverlof? Welke stappen zal de minister doen om de registratie van die gegevens mogelijk te maken?

2) Hoeveel burgers maakten tijdens de periode 2006-2011, gebruik van respectievelijk politiek verlof, moederschaps-, vaderschaps-, en rouwverlof? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per gewest, per statuut (contractueel, vastbenoemd) en in de volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

3) Wat was tijdens de periode 2006-2011, het totale aantal opgenomen uren politiek verlof, moederschaps-, vaderschaps-, en rouwverlof? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per aard van het verlof, per gewest, per statuut (contractueel, vastbenoemd) en in de volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

4)Wat was tijdens de periode 2006-2011, de totale kostprijs van het opgenomen politiek verlof, moederschaps-, vaderschaps-, en rouwverlof? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per aard van het verlof, per gewest, per statuut (contractueel, vastbenoemd) en in de volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

Antwoord ontvangen op 22 augustus 2012 :

Als antwoord aan het geachte lid, wens ik haar te herinneren aan het artikel 69 van het reglement van de Senaat, dat uitdrukkelijk bepaalt dat elke vraag naar documentatie of zuiver statistische informatie niet ontvankelijk is.

Dergelijke statistische gegevens bestaan overigens niet en de opstelling ervan zou in elk geval een aanzienlijke werkmassa betekenen. Dat zou leiden tot op de opstelling van zulk een gegevensbank, die de voorstelling ervan onder de vorm van antwoord aan een parlementaire vraag onmogelijk zou maken.