Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6780

van Elke Sleurs (N-VA) d.d. 18 juli 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Thematische verloven - Pleegzorgverlof - Adoptieverlof - Ouderschapsverlof - Jeugd- en seniorvakantie - Palliatief verlof - Politiek verlof - Verlof voor verzorging van een ziek familielid - Volume - Kostprijs

overheidsapparaat
ambtenaar
ouderverlof
politiek verlof
verlof om sociale redenen
officiŽle statistiek
leeftijdsverdeling
geografische spreiding
buitengewoon verlof
balans tussen werk en privť

Chronologie

18/7/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6781

Vraag nr. 5-6780 d.d. 18 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn schriftelijke vraag 5-3331 had de diverse vormen van thematische verloven als onderwerp. Hierin peilde ik onder meer naar de toegekende thematische verloven in de ambtenarij. De Minister van Werk antwoordde echter dat dit niet binnen haar bevoegdheid valt.

Graag had ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel burgers maakten tijdens de periode 2006-2011, gebruik van respectievelijk pleegzorgverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, jeugd- en seniorvakantie, palliatief verlof, politiek verlof, verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per jaar, per gewest, per statuut (contractueel, vastbenoemd) en in volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

2) Wat was tijdens de periode 2006-2011, het totaal aantal uren opgenomen verlof voor respectievelijk pleegzorg, adoptie, ouderschap of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, jeugdvakantie, seniorvakantie, palliatieve zorg, politiek verlof? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per jaar, per gewest, per statuut (contractueel, vastbenoemd) en in volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

3) Wat was tijdens de periode 2006-2011, de totale kostprijs van respectievelijk pleegzorgverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof , jeugdvakantie, seniorvakantie, palliatieve zorg, politiek verlof, of verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid? Graag kreeg ik de cijfers , opgesplitst per jaar, per gewest, per statuut (contractueel, vastbenoemd) en in volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.