Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6778

van Elke Sleurs (N-VA) d.d. 18 juli 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Publieke sector - Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Tijdskrediet - Loopbaanonderbreking - Stand van zaken - Evolutie

overheidsapparaat
ambtenaar
loopbaanonderbreking
officiŽle statistiek
leeftijdsverdeling
geografische spreiding

Chronologie

18/7/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6779

Vraag nr. 5-6778 d.d. 18 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met oog op de geplande hervormingen met betrekking tot tijdskrediet en loopbaanonderbreking, is het van belang om een correct zicht te hebben op hun evolutie in de afgelopen vijf jaar.

In deze vraag peil ik naar de evolutie van die sociale maatregelen in de publieke sector. Ik stelde eerder reeds vragen over het onderwerp aan Minister De Coninck. Ze vertelde mij dat de gegevens met betrekking tot het statuut ambtenaar niet beschikbaar waren.

Graag had ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel burgers maakten tijdens de periode 2006-2011 gebruik van tijdskrediet? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per gewest, per statuut (contractueel, vastbenoemd), per aard van het tijdskrediet (voltijds, deeltijds) en in de volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

2) Wat was tijdens de periode 2006-2011, het totaal aantal uren opgenomen tijdskrediet? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per gewest, per statuut (contractueel, vastbenoemd), per aard van het tijdskrediet (voltijds, deeltijds) en in de volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

3)Wat was tijdens de periode 2006-2011, de totale kostprijs van het opgenomen tijdskrediet? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per gewest, per statuut (contractueel, vastbenoemd), per aard van het tijdskrediet (voltijds, deeltijds) en in de volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

4) Hoeveel burgers maakten tijdens de periode 2006-2011, gebruik van loopbaanonderbreking? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per gewest, per aard van loopbaanonderbreking (voltijds of deeltijds), per statuut (contractueel, vastbenoemd) en in de volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

5) Wat was tijdens de periode 2006-2011, het totaal aantal uren opgenomen loopbaanonderbreking? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per gewest, per aard van loopbaanonderbreking (voltijds of deeltijds), per statuut (contractueel, vastbenoemd) en in de volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.

6) Wat was tijdens de periode 2006-2011, de totale kostprijs van de opgenomen loopbaanonderbreking? Graag kreeg ik de cijfers, opgesplitst per gewest, per aard van loopbaanonderbreking (voltijds of deeltijds), per statuut (contractueel, vastbenoemd) en in de volgende leeftijdscategorieŽn: jonger dan 20, tussen 20 en 24 jaar, tussen 25 en 29 jaar, tussen 30 en 34 jaar, tussen 35 en 39 jaar, tussen 40 en 44 jaar, tussen 45 en 49 jaar, tussen 50 en 54, tussen 55 en 59 jaar, tussen 60 en 65 jaar.