Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Mia De Schamphelaere

67 resultaten

3-7 Mia De Schamphelaere (CD&V) 29/7/2003
  het gevolg dat eventueel wordt gegeven aan de vastgestelde fouten in de zaak Soetkin Collier
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-9)
3-26 Mia De Schamphelaere (CD&V) 16/10/2003
  de opsluiting van genterneerden in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-28 Mia De Schamphelaere (CD&V) 16/10/2003
  de volledige inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-34 Mia De Schamphelaere (CD&V) 23/10/2003
  de bestemming van de verhoogde accijnzen op tabaksproducten
  minister van Financin
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-30
3-58 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/11/2003
  de houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-25)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 5/12/2003 : verworpen
  Gewone motie door Christine Defraigne, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, gestemd op 5/12/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 11/12/2003 : verworpen
3-143 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/2/2004
  de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-154 Mia De Schamphelaere (CD&V) 19/2/2004
  het pensioen van ex-echtgenoten echtgescheiden van een ambtenaar
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-199 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/3/2004
  de maatschappelijke dienstverlening
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-204 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/3/2004
  de discriminatie van de armen in de gezondheidszorg
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-243 Mia De Schamphelaere (CD&V) 29/4/2004
  het aantal studenten geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
3-256 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/5/2004
  de ombudsfunctie in de ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-340 Mia De Schamphelaere (CD&V) 1/7/2004
  de controle op internationale busdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-341 Mia De Schamphelaere (CD&V) 1/7/2004
  de wet op de medische experimenten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-365 Mia De Schamphelaere (CD&V) 5/10/2004
  de voortgang van het dossier genterneerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-366 Mia De Schamphelaere (CD&V) 5/10/2004
  de informatie omtrent bijkomende pensioenen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-1607
3-395 Mia De Schamphelaere (CD&V) 21/10/2004
  de dienstencheques
  minister van Werk
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-420 Mia De Schamphelaere (CD&V) 28/10/2004
  de sanctionering van medische overconsumptie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-431 Mia De Schamphelaere (CD&V) 9/11/2004
  de financiering van de palliatieve zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-435 Mia De Schamphelaere (CD&V) 9/11/2004
  de verkiezing van de nieuwe Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-462 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/11/2004
  de toestand van de palliatieve dagcentra
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-565 Mia De Schamphelaere (CD&V) 27/1/2005
  de opvang en begeleiding van geestesgestoorde asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-732 Mia De Schamphelaere (CD&V) 5/4/2005
  de resultaten van de controle op de woekerhandel in tickets
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-105)
3-748 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/4/2005
  de Eprex-behandeling bij kankerpatinten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-769 Mia De Schamphelaere (CD&V) 14/4/2005
  de evaluatie van de wet inzake experimenten op de menselijke persoon
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2715
3-820 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/5/2005
  het grootstedenbeleid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-828 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/5/2005
  de vervolging van personen die verantwoordelijk zijn voor het verlies van lading bij wegvervoer
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2840
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2841
3-864 Mia De Schamphelaere (CD&V) 26/5/2005
  de voortgang van het eindeloopbaandebat
  minister van Werk
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-941 Mia De Schamphelaere (CD&V) 30/6/2005
  de ombudsfunctie in de psychiatrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-952 Mia De Schamphelaere (CD&V) 30/6/2005
  het koninklijk besluit over het aanbod in de detailhandel
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-1003 Mia De Schamphelaere (CD&V) 4/10/2005
  de fiscale vrijstelling van het kadastraal inkomen van woningen bestemd voor mindervalide verwanten
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
3-1035 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/10/2005
  de aanwezigheid van wapens en drugs in psychiatrische inrichtingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1036 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/10/2005
  het gevaar van slaaptekort bij artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1051 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/10/2005
  een wettelijke regeling inzake lasertherapie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1053 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/10/2005
  de toekomst van de palliatieve dagcentra
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
  Met redenen omklede motie door Mia De Schamphelaere, Hugo Vandenberghe, gestemd op 10/11/2005 : verworpen
  Gewone motie door Franois Roelants du Vivier, gestemd op 10/11/2005 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 17/11/2005 : verworpen
3-1147 Mia De Schamphelaere (CD&V) 17/11/2005
  de energiekost voor scholen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  staatssecretaris voor Modernisering van de Financin en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3839
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3840
3-1155 Mia De Schamphelaere (CD&V) 24/11/2005
  het uitblijven van een examen voor kapelmeester van de Gidsen en de aanslepende huisvestingsproblematiek van deze muziekkapel in Heverlee
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1156 Mia De Schamphelaere (CD&V) 24/11/2005
  de outsourcing van militaire musici
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1210 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/12/2005
  het verlies van lading bij vrachtwagens
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1218 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/12/2005
  reclame voor verbruikerskredieten
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1248 Mia De Schamphelaere (CD&V) 5/1/2006
  de nieuwe regeling omtrent de gevangenisaalmoezeniers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1301 Mia De Schamphelaere (CD&V) 19/1/2006
  de naleving van de Europese richtlijn 2004/23/EG inzake menselijke weefsels en cellen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4212
3-1318 Mia De Schamphelaere (CD&V) 26/1/2006
  de mogelijkheid tot uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief voor abonnementen op betaaltelevisie tot abonnementen op internetaansluiting
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4284
3-1321 Mia De Schamphelaere (CD&V) 26/1/2006
  de toepassing van de privacy-wetgeving op het "select-post" initiatief van De Post
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4290
3-1323 Mia De Schamphelaere (CD&V) 26/1/2006
  de besprekingen in verband met het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4282
3-1447 Mia De Schamphelaere (CD&V) 9/3/2006
  het statuut van de psychotherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1634 Mia De Schamphelaere (CD&V) 11/5/2006
  de ombudsfunctie in het kader van de rechten van de patint
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-1657 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/5/2006
  de plannen om een burgerdienst voor jongeren op te richten
  minister van Landsverdediging
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1747 Mia De Schamphelaere (CD&V) 22/6/2006
  de werkwijze van het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties in het licht van de recente rechtspraak
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1862 Mia De Schamphelaere (CD&V) 19/10/2006
  het verlies van lading
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6205
3-1922 Mia De Schamphelaere (CD&V) 16/11/2006
  de demografische tendensen met betrekking tot de kinderbijslag voor werknemers
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6312
3-1939 Mia De Schamphelaere (CD&V) 23/11/2006
  de toepassing van het nieuwe verdrag met Nederland inzake de dubbele belasting
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-2003 Mia De Schamphelaere (CD&V) 14/12/2006
  de rol van de zorgkundigen en het algemeen beleid inzake thuiszorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6482
3-2016 Mia De Schamphelaere (CD&V) 14/12/2006
  het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6481
3-2075 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/1/2007
  de toegang tot het beroep voor kinesitherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6911
3-2086 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/1/2007
  het Europees Sociaal Fonds
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6912
3-2090 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/1/2007
  de aanbevelingen van de Senaat in het kader van dopinggebruik
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6905
3-2091 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/1/2007
  dopinggebruik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6899
3-2092 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/1/2007
  dopinggebruik
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6900
3-2093 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/1/2007
  spammails om dopingproducten aan te prijzen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6903
3-2094 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/1/2007
  dopinggebruik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6902
3-2169 Mia De Schamphelaere (CD&V) 27/2/2007
  de ontsnappingen uit de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7503
3-2178 Mia De Schamphelaere (CD&V) 1/3/2007
  het personeelsbeleid van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1422
3-2254 Mia De Schamphelaere (CD&V) 29/3/2007
  de terugbetaling van medische voedingsproducten voor patinten met een stofwisselingsziekte
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-2268 Mia De Schamphelaere (CD&V) 29/3/2007
  weesgeneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-2272 Mia De Schamphelaere (CD&V) 5/4/2007
  vaccinatie om baarmoederhalskanker te voorkomen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-1493
3-2301 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/4/2007
  de erkenningdossiers van moskeen voor de islamitische eredienst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7914
3-2302 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/4/2007
  de samenwerkingsakkoorden en nieuwe erkenningen op het vlak van het eredienstenbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7915