Schriftelijke vragen van 3-4284 tot 3-4284

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4284 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Verlaagd BTW-tarief - Verschillende behandeling van de abonnementen op betaaltelevisie en de abonnementen op internet.
  Verzending vraag 7/2/2006
  Antwoord 7/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1318