Schriftelijke vragen van 3-6482 tot 3-6482

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6482 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Thuiszorg - Zorgkundigen - Algemeen beleid.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2003