Mondelinge vraag nr. 3-1422

3-1422 Mia De Schamphelaere (CD&V) 27/2/2007
  het personeelsbeleid van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2178