Schriftelijke vragen van 3-2840 tot 3-2840

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2840 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkeersveiligheid - Verlies van lading bij wegvervoer - Personen die verantwoordelijk zijn - Vervolging.
  Verzending vraag 8/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 1/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2841
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-828