Schriftelijke vragen van 3-6205 tot 3-6205

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6205 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Vrachtvervoer - Verlies van lading.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1862