Schriftelijke vragen van 3-4290 tot 3-4290

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4290 De Schamphelaere Mia (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - "Select post"-initiatief - Naleving van de privacywetgeving.
  Verzending vraag 7/2/2006
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1321