Schriftelijke vragen van 3-6312 tot 3-6312

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6312 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Werk  
  Kinderbijslag voor werknemers - Demografische tendensen.
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1922