Schriftelijke vragen van 3-1607 tot 3-1607

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-1607 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Infodienst Pensioenen - Bijkomend pensioen - Berekening - Cumulatie.
  Verzending vraag 15/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 25/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-366