Schriftelijke vragen van 3-6905 tot 3-6905

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6905 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2090