Schriftelijke vragen van 3-6902 tot 3-6902

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6902 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2094