Schriftelijke vragen van 3-7503 tot 3-7503

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7503 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Ontsnappingen - Aantallen.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2169