Schriftelijke vragen van 3-3839 tot 3-3839

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3839 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Hoge energiefacturen - Tegemoetkoming voor scholen.
  Verzending vraag 25/11/2005
  Antwoord 7/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3840
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1147