Schriftelijke vragen van 3-4282 tot 3-4282

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4282 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Commissie belast met het onderzoek en het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten - Weddenverhoging voor sommige bedienaars
  Verzending vraag 7/2/2006
  Antwoord 7/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1323