Schriftelijke vragen van 3-6911 tot 3-6911

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6911 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Toegang tot het beroep - Erkenning.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Aanvullend antwoord 11/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2075