Schriftelijke vragen van 3-6481 tot 3-6481

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6481 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Raad van Europa - Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde - Ratificatie.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2016