Schriftelijke vragen van 3-7915 tot 3-7915

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7915 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Eredienstenbeleid - Samenwerkingsakkoorden - Nieuwe erkenningen.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2302