Schriftelijke vragen van 3-6900 tot 3-6900

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6900 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2092