Schriftelijke vragen van 3-2841 tot 3-2841

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2841 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Verlies van lading bij wegvervoer - Personen die verantwoordelijk zijn - Vervolging.
  Verzending vraag 8/6/2005
  Antwoord 24/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2840
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-828