Schriftelijke vragen van 3-4212 tot 3-4212

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4212 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Menselijke weefsels en cellen - Naleving van de Europese richtlijn 2004/23/EG.
  Verzending vraag 30/1/2006
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1301