Vragen om uitleg - Besproken in openbare commissievergadering - 2010-2011

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in een openbare commissievergadering.

904 resultaten

5-12 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de infrastructuur in het kader van de migraties van de 100-centrales
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/11/2010 (commissiehandelingen 5-3)
5-13 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de richtlijnen van de federale overheid voor het opstellen van de politiebegroting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-14 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de straffeloosheid van buitenlandse verkeersovertreders
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-7)
5-18 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de migraties van de 100-centrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-19 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  reclame voor tabak via de sociale media
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-23 Nele Lijnen (Open Vld) 19/10/2010
  het globaal medisch dossier en de derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-24 Nele Lijnen (Open Vld) 19/10/2010
  de verloning van jobstudenten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-25 Louis Ide (N-VA) 19/10/2010
  het budget van het RIZIV dat werd vastgelegd door het Verzekeringscomitť
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-26 Nele Lijnen (Open Vld) 21/10/2010
  de onaanvaardbare uitspraken van monseigneur Lťonard aangaande homoseksualiteit en aids
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-27 Sabine de Bethune (CD&V) 21/10/2010
  de arrestatie van mevrouw Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-2)
5-29 Cťcile Thibaut (Ecolo) 21/10/2010
  de mogelijke inrichting van een nieuwe werkplaats te Stockem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/11/2010 (commissiehandelingen 5-5)
5-31 Richard Miller (MR) 21/10/2010
  de houding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-2)
5-32 FranÁois Bellot (MR) 21/10/2010
  de voorziene sluiting van de loketten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/11/2010 (commissiehandelingen 5-5)
5-33 Yves Buysse (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de dramatische financiŽle toestand van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-34 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de modernisering en de defederalisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-35 Richard Miller (MR) 21/10/2010
  het mislukken van de Europese diplomatie bij de VN
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-2)
5-36 Louis Ide (N-VA) 21/10/2010
  het no fault-fonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-45 Guido De Padt (Open Vld) 27/10/2010
  het vereiste mimimumaantal verpleegkundigen in rustoorden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-47 Fabienne Winckel (PS) 27/10/2010
  het anonieme curriculum vitae
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-48 Fabienne Winckel (PS) 27/10/2010
  de vervanging van de elektriciteits- en gasmeters en de impact ervan op de werkgelegenheid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/12/2010 (commissiehandelingen 5-16)
5-50 Dominique Tilmans (MR) 28/10/2010
  de vestiging van een tweede dienst voor medische hulpverlening per helikopter op het grondgebied van de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-51 Dominique Tilmans (MR) 28/10/2010
  de discussie betreffende de financiŽle bijstand voor hogere studies van het Groothertogdom tijdens de Europese Top over sociale zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-53 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2010
  de hervorming en de automatische toekenning van het Omnio-statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-54 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2010
  de armoededoelstelling in de strategie Europa 2020
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-55 Richard Miller (MR) 28/10/2010
  de regelgeving inzake luchttransit
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/11/2010 (commissiehandelingen 5-3)
5-56 Louis Ide (N-VA) 4/11/2010
  de begrotingsdoelstellingen voor gezondheidszorg in 2011
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-57 Louis Ide (N-VA) 4/11/2010
  de nieuwe initiatieven inzake het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-58 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 4/11/2010
  politieke verklaringen van arbeidsrechters in asieldossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-59 Lieve Maes (N-VA) 4/11/2010
  de waterdrukproblemen bij interventie van de brandweerdiensten in de buurt van Ikea Zaventem op 26 oktober 2010
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-61 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2010
  het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en verbeurdverklaring (COIV)
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-62 Martine Taelman (Open Vld) 10/11/2010
  de vervolging van snelheidsovertredingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-63 Louis Ide (N-VA) 10/11/2010
  de resultaten van het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-65 Cindy Franssen (CD&V) 10/11/2010
  de projectoproep "Acties ten gunste van personen met een handicap" van 22 oktober 2010
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-66 Cindy Franssen (CD&V) 10/11/2010
  een aantal punctuele problemen bij het opmaken van pensioenramingen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-68 Nele Lijnen (Open Vld) 17/11/2010
  de burgerlijke partijstellingen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-69 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/11/2010
  de toestand in de Westelijke Sahara
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-70 Fabienne Winckel (PS) 17/11/2010
  gekarikaturiseerde patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-71 Zakia Khattabi (Ecolo) 17/11/2010
  de steeds frequentere weigering om een attest van geen huwelijksbeletsel uit te reiken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-72 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  het belang van de economische situatie van Turkije in het kader van de evaluatie van het toetredingsproces
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-10)
5-73 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de ontwikkelingshulp aan Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-74 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de opvolging van de controle van de wetgeving betreffende zonnebanken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 17/12/2010 (commissiehandelingen 5-16)
5-75 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de definitieve kosten voor het openen van een consulaat in Marseille
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-76 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de criminalisering van homoseksualiteit in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-77 Marie Arena (PS) 18/11/2010
  de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-78 Louis Ide (N-VA) 18/11/2010
  de problematiek rond het organiseren van de wachtregeling bij tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-79 Cindy Franssen (CD&V) 18/11/2010
  de resultaten en de eindverklaring van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-81 Fabienne Winckel (PS) 18/11/2010
  de faillissementsaanvraag van de vennootschap Brink's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-82 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/11/2010
  de openingsdagen van het Constantin Meunier- en het Wiertzmuseum
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-83 Vanessa Matz (cdH) 18/11/2010
  de terdoodveroordeling van mevrouw Aasia Bibi in Pakistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-84 Martine Taelman (Open Vld) 18/11/2010
  het post mortem onderzoek bij verdachte overlijdens
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-85 Louis Ide (N-VA) 18/11/2010
  de screeningsmammografie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-87 Louis Ide (N-VA) 18/11/2010
  de stand van zaken na het uitgangsexamen kinesitherapie 2010
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-88 Cťcile Thibaut (Ecolo) 25/11/2010
  het gebrek aan samenwerking tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg wat verkeersovertredingen betreft
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-89 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/11/2010
  de toestand van de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-90 Jacques Brotchi (MR) 25/11/2010
  een volledig kadaster van artsen-specialisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-91 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/11/2010
  de aanhouding van de Colombiaanse mensenrechtenactiviste Carolina Rubiů
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-93 Jacky Morael (Ecolo) 25/11/2010
  de aanhoudende betrokkenheid van Dexia in de financiering van de IsraŽlische kolonisatie in de Palestijnse bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-10)
5-94 Bert Anciaux (sp.a) 25/11/2010
  de NAVO-top en de aanwezigheid van kernwapens op het Belgische grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-95 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2010
  de strijd tegen het dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-96 Olga Zrihen (PS) 25/11/2010
  het dragen van een enkelband en de sociaal-professionele herinschakeling van gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-97 Marie Arena (PS) 25/11/2010
  de situatie van de verdedigers van mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-98 Marie Arena (PS) 25/11/2010
  de onderhandelingen inzake een versterkt statuut voor TunesiŽ, in het kader van het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-100 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/11/2010
  de onderdrukking van de christelijke gemeenschap in Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-101 FranÁois Bellot (MR) 25/11/2010
  het niet-financieren door Europa van twee ontwerpen van trans-Europese vervoersnetten betreffende BelgiŽ
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-103 Bert Anciaux (sp.a) 25/11/2010
  het reŽle belastingtarief van Electrabel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-104 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2010
  de vernietiging van Armeense graven in Julfa (Azerbeidzjan)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-105 Zakia Khattabi (Ecolo) 25/11/2010
  de oprichting van de Belgische Commissie voor de Grondrechten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-107 Nele Lijnen (Open Vld) 25/11/2010
  de dringende noodzaak van een beter gecoŲrdineerd hiv- en aidsbeleid in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-108 Richard Miller (MR) 25/11/2010
  het risico dat SHAPE BelgiŽ zou verlaten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-8)
5-109 Caroline Dťsir (PS) 25/11/2010
  de uitbetaling van de Copernicuspremies aan de politieambtenaren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-110 Olga Zrihen (PS) 25/11/2010
  de overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-111 Marie Arena (PS) 25/11/2010
  de Economic Partnership Agreements (EPO) van de Europese Unie met de ontwikkelingslanden in Afrika, het CaraÔbisch gebied en de Stille Zuidzee (ACS-landen)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-112 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/11/2010
  het jaarlijks rapport van de Europese Commissie betreffende de toetredingsaanvraag van Turkije en de Koerdische kwestie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-115 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 25/11/2010
  artikel 33 van het Verdrag van de Verenigde Naties voor gelijke rechten voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-116 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 25/11/2010
  de Handiweb-toepassing
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-117 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  het in aanmerking nemen van een diplomabonificatie als onderwijskracht voor het vervroegd pensioen in het werknemersstelsel
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-118 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  het gaslek in Rotselaar en de veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-121 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/11/2010
  de toezichtscommissie voor de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-122 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/11/2010
  de zaak-Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-123 Martine Taelman (Open Vld) 25/11/2010
  de weigering tot mededeling van gevraagde informatie door telecommunicatieoperatoren in het kader van gerechtelijke onderzoeken
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-124 Cťcile Thibaut (Ecolo) 25/11/2010
  de zones voor vluchten op lage hoogte van het leger, in de provincie Luxemburg
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-8)
5-126 Helga Stevens (N-VA) 30/11/2010
  de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-127 Helga Stevens (N-VA) 30/11/2010
  de problemen van homoseksuele koppels bij de burgerlijke stand
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-128 Helga Stevens (N-VA) 30/11/2010
  de toegankelijkheid van de treinen voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-129 Claudia Niessen (Ecolo) 30/11/2010
  het wettelijke kader inzake Google Street View op het Belgisch grondgebied
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-130 Lieve Maes (N-VA) 30/11/2010
  het Diabolo-project
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-131 Karl Vanlouwe (N-VA) 30/11/2010
  de vrijstelling van verkeersbelasting voor persoonlijk voertuig
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-133 Patrick De Groote (N-VA) 30/11/2010
  een Amerikaanse belofte van een prominentere aanwezigheid voor BelgiŽ in ruil voor de opname van GuantŠnamo-gevangenen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-134 Bert Anciaux (sp.a) 30/11/2010
  het acuut gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-135 Bert Anciaux (sp.a) 30/11/2010
  pesten op het werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-137 Guy Swennen (sp.a) 2/12/2010
  de wet betreffende de continuÔteit van ondernemingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-138 Ludo Sannen (sp.a) 2/12/2010
  de fiscale impact van het gebruik van vrachtwagens voor woon-werkverkeer
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-139 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  de stand van zaken van het Europees semester en het National Reform Plan
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-140 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  het standpunt van BelgiŽ inzake economic governance
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-142 Dominique Tilmans (MR) 2/12/2010
  de betaalparkings van de NMBS te Aarlen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-143 Dominique Tilmans (MR) 2/12/2010
  de stiptheid van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-144 Dominique Tilmans (MR) 2/12/2010
  het gebrek aan zitplaatsen in de trein, de veiligheid van de spoorweg en de toeslag in geval van onvrijwillige klasverhoging
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-145 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  de overmatige schuldenlast in BelgiŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-146 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  de invoering van Bazel III
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-147 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  het hypothecair krediet
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-148 Louis Ide (N-VA) 2/12/2010
  het rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid rond hiv-infecties en de nationaliteit van de gediagnosticeerde patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-149 Piet De Bruyn (N-VA) 2/12/2010
  de verklaringen van de Belgische ambassadeur tijdens de 21-juliviering op de ambassade in Bujumbura
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-150 Sabine de Bethune (CD&V) 2/12/2010
  de wijziging van de criteria voor de erkenning met het oog op fiscale vrijstelling van giften aan ontwikkelingslanden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-151 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 2/12/2010
  het dagen van BelgiŽ voor het Europees Hof van Justitie door de Europese Commissie wegens discriminerende behandeling van pensioenspaarbijdragen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-153 Cťcile Thibaut (Ecolo) 2/12/2010
  de vermindering van de Eruopese steun voor de modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg- Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-155 Marleen Temmerman (sp.a) 6/12/2010
  het arrest van de Raad van State aangaande het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-156 Piet De Bruyn (N-VA) 6/12/2010
  zelfdoding op het spoor
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-157 Frank Boogaerts (N-VA) 6/12/2010
  de strijd tegen corruptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-158 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/12/2010
  de staatssteun aan bedrijven en banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-160 Dominique Tilmans (MR) 8/12/2010
  de situatie in de Republiek Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-161 Dominique Tilmans (MR) 8/12/2010
  de vergoeding van morele schade veroorzaakt door het verlies van een familielid in een verkeersongeval
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-163 Alain Courtois (MR) 8/12/2010
  de diefstal van autopapieren in voertuigen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-164 Richard Miller (MR) 8/12/2010
  de gevolgen die aan de Rondetafels van de Interculturaliteit gegeven zullen worden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-165 Richard Miller (MR) 8/12/2010
  Viktor Bout en wapenhandel vanuit BelgiŽ
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-194 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 8/12/2010
  de stand van de renovatiewerken in het Conservatorium van Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-195 Marleen Temmerman (sp.a) 8/12/2010
  evidence based richtlijnen en criteria voor IVF-behandelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-197 Luc Sevenhans (N-VA) 8/12/2010
  de zoektocht naar de in 1965 neergestorte helikopter H21 in Kisangani/Buta in de Republiek Congo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/12/2010 (commissiehandelingen 5-15)
5-198 Frank Boogaerts (N-VA) 9/12/2010
  de fraude met leasingwagens
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-199 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2010
  een Europees antwoord op de Roma-kwestie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-201 Luc Sevenhans (N-VA) 9/12/2010
  de stand van zaken in de afbetaling door Bulgarije van onze E71-fregatten en een mijnenjager
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/12/2010 (commissiehandelingen 5-15)
5-202 Helga Stevens (N-VA) 9/12/2010
  de stand van zaken van het dossier van de noodoproepen via sms
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-203 FranÁois Bellot (MR) 9/12/2010
  de verplichting van winterbanden
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-204 Marie Arena (PS) 9/12/2010
  het verbod op sommige koolstofkredieten door de Europese Commissie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/12/2010 (commissiehandelingen 5-16)
5-205 Fabienne Winckel (PS) 9/12/2010
  pesten op het werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-552
5-206 Marie Arena (PS) 9/12/2010
  het door de Verenigde Naties aangenomen amendement dat ertoe strekt de seksuele voorkeur te schrappen als veroordelingsgrond voor ongerechtvaardigde executies
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-207 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2010
  de reŽle belastingsbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-208 Dirk Claes (CD&V) 9/12/2010
  de federale dotaties aan de lokale politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-212 Martine Taelman (Open Vld) 9/12/2010
  de bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen en de Kobli-producten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-213 Olga Zrihen (PS) 10/12/2010
  het faillissement van het Belgische filiaal van Brink's
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-214 Vanessa Matz (cdH) 14/12/2010
  de top Afrikaanse Unie - Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-215 Marleen Temmerman (sp.a) 14/12/2010
  de Belgische bijdrage aan het Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-218 Helga Stevens (N-VA) 14/12/2010
  de ongecontroleerde instroom van nieuwe burgers van de Europese Unie in Gent
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-219 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/12/2010
  de boycot van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede door landen betrokken in de EU Neighbourhood Policy
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-220 Lieve Maes (N-VA) 14/12/2010
  de veiligheid van het luchtverkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-222 Muriel Targnion (PS) 14/12/2010
  de stand van de onderhandelingen tussen BelgiŽ en de andere EU-lidstaten betreffende de vermindering van het btw-tarief op schoolgebouwen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-225 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2010
  een crimineel circuit met Roma opgezet door een misdaadorganisatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-226 Bert Anciaux (sp.a) 16/12/2010
  de stijgende malaise bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-228 Richard Miller (MR) 16/12/2010
  de controle op de slachthuizen en het slachten zonder voorafgaande verdoving
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-229 Richard Miller (MR) 16/12/2010
  de herziening van de richtlijn betreffende de liberalisering van de beursmarkten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-230 Richard Miller (MR) 16/12/2010
  de evaluatie van de onthaalprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en van de verdwijningen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-232 FranÁois Bellot (MR) 16/12/2010
  de toegang tot de algemene voorwaarden bij onlineverkoop
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-234 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/12/2010
  de vervanging van de gouverneur en de vicegouverneur van Brussel
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-235 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/12/2010
  het dossier-KB Lux
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-236 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/12/2010
  de nieuwe gevangenis in Haren
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-237 Bert Anciaux (sp.a) 16/12/2010
  de gebrekkige werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-238 Cťcile Thibaut (Ecolo) 16/12/2010
  de bedragen van de Europese steun voor de modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg-Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-239 Richard Miller (MR) 20/12/2010
  de bezorgdheid om de wereldwijde concurrentie inzake zeldzame delfstoffen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-240 Peter Van Rompuy (CD&V) 20/12/2010
  de erkenningsprocedure in het kader van de fiscaal aftrekbare giften
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-26)
5-242 Piet De Bruyn (N-VA) 20/12/2010
  de situatie van homoseksuelen in Senegal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-244 Richard Miller (MR) 21/12/2010
  de doorvoer van militair materieel in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-245 Helga Stevens (N-VA) 21/12/2010
  de tevredenheid van treinreizigers met een beperkte mobiliteit over de dienstverlening van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-246 Helga Stevens (N-VA) 21/12/2010
  een treinverbinding voor personenverkeer in de Gentse havenzone
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-247 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2010
  de 0,7 procentnorm voor ontwikkelingssamenwerking
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-26)
5-248 Bert Anciaux (sp.a) 23/12/2010
  de visie van het Belgische publiek op de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-249 Peter Van Rompuy (CD&V) 23/12/2010
  het meldpunt "Red mijn huis" bij de FOD Economie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-252 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  diploma's afkomstig uit het buitenland en de beroepserkenning van gezondheidszorgberoepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-254 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  referentiebedragen in de ziekenhuissector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-206
5-255 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  het aantal pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillatoren (ICD's)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-207
5-256 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  de financiering van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-208
5-257 Fabienne Winckel (PS) 23/12/2010
  het verschil in de behandeling van werklozen naargelang de beroepsstatus van hun echtgenoot
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-258 Bert Anciaux (sp.a) 23/12/2010
  de veiligheid in en rond de luchthaven van Zaventem
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-259 Bert Anciaux (sp.a) 23/12/2010
  het toenemende probleem van terugbetaling van schulden
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-260 Luc Sevenhans (N-VA) 23/12/2010
  het vonnis omtrent de verantwoordelijkheid van de Belgische staat en enkele officieren voor de slachting in de Don Boscoschool tijdens de Rwandese genocide
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-37)
5-261 Fabienne Winckel (PS) 23/12/2010
  de betaalbaarheid van kosten verbonden aan ziekenhuisverblijven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-262 Bert Anciaux (sp.a) 23/12/2010
  het ongenoegen bij de gevangenisbewakers
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-263 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 23/12/2010
  de gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 15 december 2010 inzake de verplichte bijstand van een advocaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-264 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  de slechte werking van de gerechtelijke politie van Leuven in belangrijke moorddossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-265 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  het anders financieren van de staatsschuld
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-266 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  de alcoholcontroles tijdens de eindejaarsperiode
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-267 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  de regularisatie van mensen zonder papieren en de noodzakelijke begeleiding van de geregulariseerde mensen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-268 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  een massaproces in Turkije tegen Koerdische politici
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-269 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/1/2011
  de bijdrage aan de Psychologencommissie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-270 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 11/1/2011
  de nieuwe initiatieven ter bestrijding van winkeldiefstal
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-271 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  de energiekostprijs als verantwoordelijke voor een stijgende kloof tussen rijk en arm
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-272 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  haar oproep aan scholen en verenigingen om mee de terreur te bestrijden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-273 Luc Sevenhans (N-VA) 11/1/2011
  de gelekte nota van de Chef Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-37)
5-274 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  het potentieel risico dat speculanten de Belgische Staat onder vuur nemen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-275 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  de toestand en waardering van het Belgisch aandeelhouderschap in diverse banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-276 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  de evolutie van buitenlandse investeringen in ons land
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-279 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  WikiLeaks en de diplomatieke gevolgen voor ons land
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-280 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  het 40-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen BelgiŽ en China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-281 Bert Anciaux (sp.a) 12/1/2011
  de toestand van de geestelijke gezondheid van de gevangenen in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-282 Bert Anciaux (sp.a) 12/1/2011
  de controle en bescherming van de Sevesobedrijven in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-283 Frank Boogaerts (N-VA) 12/1/2011
  het dossier van de IJzeren Rijn
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-284 Liesbeth Homans (N-VA) 12/1/2011
  de toeslag op het elektriciteitsverbruik voor de verwarmingspremie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-285 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/1/2011
  het opvorderen van politiemensen bij stakingen in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-286 Fabienne Winckel (PS) 12/1/2011
  de preventie van beroepskankers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-287 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/1/2011
  de toelagen van de federale overheid aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-288 Richard Miller (MR) 13/1/2011
  de uitbreiding van de poliomyelitisepidemie in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-290 Freya Piryns (Groen!) 13/1/2011
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-292 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/1/2011
  het vrijlaten van een gewelddadige moordenaar in afwachting van zijn uitgesteld proces
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-293 Hassan Bousetta (PS) 13/1/2011
  de situatie in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-294 Caroline Dťsir (PS) 13/1/2011
  mogelijke aanwezigheid en optreden van Tunesische politie of inlichtingendiensten op het Belgische grondgebied
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-295 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  terreurdreigingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-296 Zakia Khattabi (Ecolo) 13/1/2011
  de afzondering en de detentievoorwaarden van de heer Nizar Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-297 Zakia Khattabi (Ecolo) 13/1/2011
  de haalbaarheidsstudie betreffende de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-298 Marie Arena (PS) 13/1/2011
  de onderdrukking van betogingen van de Algerijnse bevolking door de regering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-299 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/1/2011
  de nieuwe gevangenis van Haren en de sluiting van de gevangenis van Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-302 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/1/2011
  de aanwezigheid van Tunesische politie en inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied en hun samenwerking met onze eigen diensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-303 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  de fraude met diamantcertificaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-305 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/1/2011
  de inertie van de Veiligheid van de Staat bij de spionagezaak in het Justus Lipsiusgebouw
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-306 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  de werking van het Nationaal Forum Douane
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-307 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  de werking van het Paperless Douane- en Accijnzensysteem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-309 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2011
  de onrust in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-310 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de strijd van de Nationale Loterij tegen gokverslaving
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-311 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de toekenning en verdeling van de subsidies en sponsorgelden door de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-313 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  zijn uitspraken over de kostprijs van de politieke crisis
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-314 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de forse toename van zware steekpartijen onder jongeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-315 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de recordprijzen voor energie en voeding
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-316 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  het verder uitbreiden van het Europees Noodfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-317 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiŽnteerde evangelisatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-318 Piet De Bruyn (N-VA) 19/1/2011
  de communicatie tijdens de winterperikelen en de iPhone-applicatie voor de dienstregelingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-319 Elke Sleurs (N-VA) 19/1/2011
  het toekennen van schadevergoedingen door het Fonds voor medische ongevallen bij de geboorte van een kind met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-320 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  het machtsmisbruik van een onderzoeksrechter en de gevaren die hierdoor kunnen ontstaan
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-321 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de beteugeling van de belspelletjes
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-322 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/1/2011
  de toepassing van het project COPPRA (Community Policing and Prevention of Radicalisation and terrorism) en het voorkomen van radicalisering bij jongeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-323 Jacky Morael (Ecolo) 19/1/2011
  de houding van de Belgische regering inzake de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-324 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/1/2011
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Haren en de gevolgen voor de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-325 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/1/2011
  het incident tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel van Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-326 Huub Broers (N-VA) 19/1/2011
  de politiezone AMOW
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-328 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/1/2011
  het Europees Noodfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-329 Fabienne Winckel (PS) 19/1/2011
  de regelgeving over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-330 Louis Ide (N-VA) 20/1/2011
  de kwaliteit en patiŽntenveiligheid in Belgische ziekenhuizen in 2009
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-331 Ahmed Laaouej (PS) 20/1/2011
  de strijd tegen de misbruiken bij de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-333 FranÁois Bellot (MR) 20/1/2011
  de verbandtrommel in wagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-334 Dominique Tilmans (MR) 20/1/2011
  de overbezetting van treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-335 FranÁois Bellot (MR) 20/1/2011
  de accijnzen zonder papieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-336 Fatiha SaÔdi (PS) 20/1/2011
  de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-338 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  de ondersteuning van lokale initiatieven rond doorgangswoningen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-339 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  het invoeren van een "armoedetoets" voor het federale beleid
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-340 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  het verwijzingsrepertorium voor patiŽntengegevens in eHealth
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-341 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  de federale middelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-342 Richard Miller (MR) 20/1/2011
  het bouwproject voor een afsluiting langs de Grieks-Turkse grens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-343 Cťcile Thibaut (Ecolo) 20/1/2011
  de onbeschikbaarheid van gespecialiseerd materieel tijdens de periodes van ernstige vrieskou in december 2010
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-345 Fabienne Winckel (PS) 24/1/2011
  het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen voor 2011
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-346 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2011
  de inschakeling van personeel dat geen Nederlands spreekt bij bpost in Vlaams-Brabant en Brussel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-347 Patrick De Groote (N-VA) 24/1/2011
  politieke problemen in Bulgarije naar aanleiding van een afluisterschandaal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-348 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  het gratis ter beschikking stellen van contraceptiva en het effect van deze maatregel op het aantal abortussen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-350 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  de structurele financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-351 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  zwangerschapsafbreking uitgevoerd in een ziekenhuis dan wel in een centrum
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-352 Vanessa Matz (cdH) 25/1/2011
  executies in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-353 Inge Faes (N-VA) 25/1/2011
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-354 Liesbeth Homans (N-VA) 25/1/2011
  de leningen voor energiebesparende maatregelen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-355 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de carrousel van diplomatieke overplaatsingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-356 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de betalingsachterstand van duizenden kredietnemers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-357 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de veroordeling van BelgiŽ voor mensenrechtenschending voor het terugsturen van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-358 Piet De Bruyn (N-VA) 25/1/2011
  de uitspraken van de Belgische ambassadeur in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-359 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  het bezoek van de Oezbeekse president aan ons land, de Europese Unie en de NAVO
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-362 Nele Lijnen (Open Vld) 26/1/2011
  het coachingproject ten aanzien van uitgewezen gezinnen met kinderen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-364 Zakia Khattabi (Ecolo) 26/1/2011
  de veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de werknemers die ervan afhangen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-365 Huub Broers (N-VA) 26/1/2011
  de overplaatsing van een ziekenwagen van Herstal naar Luik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-366 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2011
  de uitwijzing van seksueel misbruikte minderjarige meisjes
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-367 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2011
  het tekort aan verpleegkundigen in de zorginstellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-370 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de beveiliging van onze luchthavens tegen terroristische aanvallen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-371 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  huiselijk geweld tegen moslima's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-372 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de beveiligingsfirma op de luchthaven van Zaventem en andere strategische plaatsen in ons land
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-373 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de herstructurering van bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-374 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  het Belgische conglomeraat Health Care Belgium
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-375 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de informatie die door WikiLeaks verspreid werd in verband met het bedrijf Forrest
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-376 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de evolutie van het Europees-mediterraan project na de Tunesische crisis
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-377 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  het uitblijven van een antwoord op een eerste vraag om uitleg betreffende de Belgische activiteiten van wapenhandelaar Viktor Bout
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-378 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de steun van BelgiŽ aan het democratiseringsproces in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-379 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de spoorlijn tussen Luik en Jemelle
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-380 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de evolutie van het regionale vredesproces in de Kaukasus en de pacificatie in Nagorno-Karabach
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-381 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de herverkiezing van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor een nieuwe ambtstermijn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-382 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de conferentie voor de financiering van Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-383 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de opheffing door de Europese Unie van het embargo op de wapenuitvoer naar China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-386 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de chemische substanties die kinderen dagelijks binnenkrijgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-387 FranÁois Bellot (MR) 27/1/2011
  nutteloze verkeerslichten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-389 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de controle op sommige magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-390 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/1/2011
  de toestand van de Nationale Plantentuin
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-393 Marie Arena (PS) 31/1/2011
  de aanhouding in Marokko van de oprichtster van de vzw "Insoumise et dťvoilťe"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-394 Piet De Bruyn (N-VA) 31/1/2011
  de moord op David Kato
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-395 Piet De Bruyn (N-VA) 31/1/2011
  de politieke toestand in de Noord-Afrikaanse landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-397 Lieve Maes (N-VA) 31/1/2011
  de gift van vijf wagens aan de brandweer van Zaventem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-398 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  onderzoeken naar corruptie bij de politiediensten
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-399 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de moord op David Kato
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-400 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de onaanvaardbare toestand van het Brusselse cellencomplex Portalis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-401 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  schadeclaims van de Belgische Staat en andere gevolgen naar aanleiding van het faillissement van Sabena
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 16/2/2011 (commissiehandelingen 5-39)
5-402 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het Wereld Economisch Forum in Davos
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-403 Dominique Tilmans (MR) 1/2/2011
  de organisatie van de medische wachtdienst in de provincie Luxemburg en in het arrondissement Dinant
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-404 Dominique Tilmans (MR) 1/2/2011
  de chaos op het spoorwegennet in december 2010
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-405 FranÁois Bellot (MR) 1/2/2011
  de gevolgen van de dioxinecrisis in Duitsland
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-56)
5-406 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het rapport van het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties over de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-403
5-407 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de geÔnterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-569
5-408 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de Commissie ter bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-570
5-409 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de psychiatrische behandeling voor geÔnterneerden in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-571
5-412 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het aantal geÔnterneerden in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-577
5-413 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het gebruik van geweld tijdens het optreden van de politie in het kader van het No border camp
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-355
5-414 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het rapport van het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties over de werking van de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-400
5-415 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het rapport van het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties over het gebruik van geweld bij het uitwijzen van asielzoekers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-401
5-417 Helga Stevens (N-VA) 1/2/2011
  het trajectcontrolesysteem op de E17 te Gentbrugge
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-418 Helga Stevens (N-VA) 1/2/2011
  de plannen van Infrabel voor de aanleg van een tunnel ter vervanging van de overweg nr. 57 te Lichtervelde
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-419 Elke Sleurs (N-VA) 1/2/2011
  de omzetting van de Europese richtlijn inzake bisfenol A
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-420 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de Arabische revoluties en de risicoanalyses
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-421 Lieve Maes (N-VA) 1/2/2011
  de risico's verbonden aan het verkopen van goud via postgoudbedrijven
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-422 Frank Boogaerts (N-VA) 1/2/2011
  procedurefouten in fraudedossiers bij huiszoeking door de douanediensten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-423 Freya Piryns (Groen!) 1/2/2011
  de oprichting van open terugkeercentra
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-424 Vanessa Matz (cdH) 2/2/2011
  de mensenrechten in Myanmar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-428 Lieve Maes (N-VA) 2/2/2011
  het uitreiken van Europese nummerplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-429 Frank Boogaerts (N-VA) 2/2/2011
  de werking van het informatiesysteem EMCS
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/2/2011 (commissiehandelingen 5-39)
5-430 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  het bankgeheim
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/2/2011 (commissiehandelingen 5-39)
5-431 Nele Lijnen (Open Vld) 2/2/2011
  de moord op David Kato
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-432 Vanessa Matz (cdH) 2/2/2011
  het uitblijven van een Europees standpunt over de christenen in het Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-434 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de federale basistoelage voor de lokale politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-435 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de vrijlating van een drugskoerier
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-436 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de speculaties over de uitlevering van Nizar Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-437 Fatiha SaÔdi (PS) 2/2/2011
  het vasthouden van vrouwen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-438 Philippe Mahoux (PS) 2/2/2011
  de uitwijzing van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-440 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de export van gifstoffen bestemd voor de toediening van dodelijke injecties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-441 FranÁois Bellot (MR) 2/2/2011
  het gebruik door justitie van beŽdigde vertalers en tolken in strafrechtelijke onderzoeken
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-442 Patrick De Groote (N-VA) 2/2/2011
  het plaatsen van alcoholsloten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-443 Bert Anciaux (sp.a) 3/2/2011
  de homologatie van diploma's van Roemeense verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-444 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/2/2011
  de verschillende behandeling door onze diplomatieke diensten van verzoeken om bijstand van Belgisch-Marokkaanse burgers
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-446 Piet De Bruyn (N-VA) 3/2/2011
  zelfdoding in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-448 Muriel Targnion (PS) 3/2/2011
  de stand van zaken met betrekking tot de IJzeren Rijn
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-449 Olga Zrihen (PS) 3/2/2011
  de herlancering van de aanbesteding voor de verwerving van de koffiesector in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-450 Fatiha SaÔdi (PS) 3/2/2011
  de wedertewerkstelling van personen die door een ziekte of ongeval een handicap kregen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-451 Fatiha SaÔdi (PS) 3/2/2011
  de specifieke behoeften van jongens en mannen van vreemde afkomst in het kader van de problematiek van gedwongen en geregelde huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-452 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/2/2011
  de incidenten tussen de Brusselse onderzoeksrechters en de gevangenisdirecties
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-453 Marie Arena (PS) 3/2/2011
  de situatie in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-455 Caroline Dťsir (PS) 3/2/2011
  de belangrijke budgettaire problemen van de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-456 Olga Zrihen (PS) 3/2/2011
  het rijgeschiktheidsattest dat door het CARA wordt uitgereikt
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-457 Olga Zrihen (PS) 3/2/2011
  de Eurobonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/2/2011 (commissiehandelingen 5-39)
5-458 Fabienne Winckel (PS) 3/2/2011
  de ontwikkeling van de markt van CO2-emissierechten
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-460 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2011
  het escorteren van de airbus van een zakenman door twee F16's
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-37)
5-461 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2011
  het binnenglippen van een onderzoeksequipe in de gevangenis van Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-462 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2011
  de plannen om de stiptheid van de treinen te verhogen door het verminderen van het aantal
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-464 Inge Faes (N-VA) 7/2/2011
  de vluchtelingen in de haven van Oostende en de treinvertragingen tussen de stations van Brugge en Oostende
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-465 Inge Faes (N-VA) 7/2/2011
  de problemen op de treinlijn tussen Brugge en Oostende
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-467 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2011
  het verschil tussen het verlenen van gratie in Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-468 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/2/2011
  het verlenen van een visum aan Turks-Cypriotische inwoners
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-469 FranÁois Bellot (MR) 8/2/2011
  geschillen betreffende intellectuele eigendom
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-470 Patrick De Groote (N-VA) 8/2/2011
  het conflict tussen Thailand en Cambodja en de bescherming van de hindoetempel Preah Vihear, erkend als Unesco-werelderfgoed
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-471 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de bestuursmandaten van de Belgische overheid in Fortis-BNP Paribas, Dexia, Ethias, KBC en Royal Park Investments
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-472 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de verschillende dadingen van de fiscus aangaande het niet vermelden van buitenlandse rekeningen op de aangiftes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-473 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  ADHD en het overdadig en gevaarlijk medicatiegebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-474 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  het beperken van de arbeidsduur voor artsen in opleiding en het tekort aan artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-475 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de zaak-Swift en de vermeende pogingen om deze zaak uit handen van het gerecht te houden
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-476 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de toepassing van de nultolerantie in Zelzate
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-477 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de toename van faillissementen in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-478 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de talenkennis van spoedartsen in Brusselse ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-479 Frank Boogaerts (N-VA) 8/2/2011
  de fraude met diamantcertificaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-480 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de diplomavereisten voor verpleegkundigen in de zorgteams in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-481 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de stand van zaken in het dossier van het geplande Forensisch Psychiatrisch Centrum in Wondelgem
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-482 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de schadeclaim van de Regie der Gebouwen ten aanzien van de Stad Gent in het dossier van het Gentse gerechtsgebouw
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-483 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de evolutie in het dossier van de alarmprocedure voor doven en slechthorenden in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-485 Freya Piryns (Groen!) 9/2/2011
  de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de beslissing van BelgiŽ een Afghaanse vluchteling naar Griekenland terug te sturen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-486 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/2/2011
  de verbouwing van het Rťsidence Palace om de zetel van de Europese Raad herbergen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-487 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/2/2011
  het bedreigde voortbestaan van het klooster van Mor Gabriel in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-488 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/2/2011
  de Europese Dienst voor Extern Optreden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-491 Bert Anciaux (sp.a) 10/2/2011
  de mogelijke folteringen van een landgenoot in een Marokkaanse gevangenis
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-494 FranÁois Bellot (MR) 10/2/2011
  de mogelijkheid voor de procureur des Konings om zich te verzetten tegen het besluit van een onderzoeksrechter om een aanhoudingsbevel in te trekken na een eerste handhaving van de voorlopige hechtenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-496 Bert Anciaux (sp.a) 10/2/2011
  de aanbesteding voor een beveiligingsfirma op de luchthaven van Zaventem en andere strategische plaatsen in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-497 Cťcile Thibaut (Ecolo) 10/2/2011
  de financiŽle reserves van de vzw BEBAT
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-499 Bart Tommelein (Open Vld) 10/2/2011
  het misbruik van een monopolie in het kader van e-applicaties
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-500 Bart Tommelein (Open Vld) 10/2/2011
  het misbruik van een monopolie voor het lezen van kranten en dagbladen in elektronische vorm
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-501 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/2/2011
  het onderzoek naar de extreme moslimgroep "Sharia4Belgium" en de nieuwe bedreigingen naar niet-moslims toe
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-503 Dirk Claes (CD&V) 10/2/2011
  het recht op een RIZIV-uitkering in geval van politiek verlof gecombineerd met het behoud van een voltijds contract bij de oorspronkelijke werkgever
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-504 Fabienne Winckel (PS) 10/2/2011
  de verdeling naar gender van de beroepen binnen de NMBS-groep
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-506 Fabienne Winckel (PS) 10/2/2011
  de risico's dat het verdwijnen van Brink's leidt tot een quasimonopolie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-507 Ludo Sannen (sp.a) 10/2/2011
  het verdwijnen van de voorposten bij de civiele bescherming in Limburg
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-508 Huub Broers (N-VA) 14/2/2011
  de veiligheid van het traject van de Montzenlijn door Voeren
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-509 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/2/2011
  het gerechtelijk onderzoek naar de Belgische bedrijven die ervan verdacht worden het Oil for Food-programma omzeild te hebben
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-510 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2011
  stresstests binnen de politieopleiding
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-511 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2011
  de behandeling van Belgische studenten bij hun terugreis uit Lanzarote
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-513 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2011
  de algemene nietigverklaring door de Raad van State van alle evaluatierapporten van politiepersoneel sinds 2007
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-515 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2011
  de vraag om een dreigingsanalyse vanwege Shape naar aanleiding van de opening van een nieuw asielcentrum
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-516 Patrick De Groote (N-VA) 15/2/2011
  de ontwikkeling van GPS-systemen specifiek gericht op zwaar vervoer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-519 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2011
  het aandeel van Belgische banken in de Europese Staatsobligaties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-520 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2011
  het aandeel van binnenlandse banken in de Belgische Staatsobligaties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-521 Elke Sleurs (N-VA) 15/2/2011
  de evolutie van het draagmoederschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-387
5-522 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2011
  de spreiding van sponsoringcontracten van de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-523 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/2/2011
  de werking van de European External Action Service met betrekking tot communicatie omtrent de volksopstand in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-526 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/2/2011
  het noodfonds voor Eurolanden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-527 Helga Stevens (N-VA) 16/2/2011
  het telewerk voor federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-528 Huub Broers (N-VA) 16/2/2011
  de eventuele afschaffing van de treinverbinding Brussel-Maastricht via Wezet
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-529 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2011
  de aanbevelingen die het Nationaal Contactpunt bij de FOD Economie aan Brink's gedaan heeft
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-530 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2011
  de regelgeving over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-531 Muriel Targnion (PS) 16/2/2011
  de intenties van de regering met betrekking tot de toepassing van de ESR95-norm in de gemeentelijke boekhouding
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-44)
5-532 Inge Faes (N-VA) 16/2/2011
  de criteria voor het vaststellen van onoverbrugbare geschillen en de aanstelling van een nieuwe pro-Deoadvocaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-533 Inge Faes (N-VA) 16/2/2011
  de aanwijzing van schuldbemiddelaars door de Bureaus voor juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-534 Inge Faes (N-VA) 16/2/2011
  het centraal bestand van berichten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-535 Inge Faes (N-VA) 16/2/2011
  het foutief betalen van verkeersboetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-540 Dominique Tilmans (MR) 16/2/2011
  de operatoren van de 112-centrales die telefonisch hulp bieden bij het toedienen van de eerste hulp en bij reanimatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-541 Dominique Tilmans (MR) 16/2/2011
  de toekomst van de brigade Securail in Aarlen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-543 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan en de rol van BelgiŽ in de opbouw van een stabiele Staat
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-544 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de verlaging van het BTW-tarief in de horecasector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-545 Dominique Tilmans (MR) 16/2/2011
  de interne NMBS-nota inzake wellevendheid en integratiewaarden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-546 FranÁois Bellot (MR) 16/2/2011
  de fiscale voordelen voor de installatie van beveiligingssystemen tegen diefstal en brand en voor de aankoop van dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-547 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de toepassing van de wet die de financiering van wapens en submunitie verbiedt
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-548 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de toekomst van het Museum voor moderne kunst in Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-56)
5-549 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de ontwikkeling en de uitbreiding van het systeem van tax shelter
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-551 Cindy Franssen (CD&V) 17/2/2011
  het sociaal onderzoek in het kader van de verwarmingstoelage
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-553 Cťcile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  de installatie van een geldautomaat in het station van Aarlen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-555 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  deontologische regels voor de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-558 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  valse geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-559 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  de uitgaven voor de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-560 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  het win-win aanwervingsplan
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-561 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  de kostprijs van de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-562 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  de impact van de Bazel III- en Solvency II-normen op de Belgische financiŽle sector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-563 Patrick De Groote (N-VA) 22/2/2011
  de mogelijkheid tot invoering van synthetische DNA die zou vrijkomen bij een verkeersongeval
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-564 Marleen Temmerman (sp.a) 22/2/2011
  corruptie in partnerlanden van het "Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-565 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/3/2011 (commissiehandelingen 5-48)
5-566 Huub Broers (N-VA) 22/2/2011
  de beveiliging van handelszaken tegen brutaal geweld
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-568 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  de nachtvluchten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-406
5-569 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  het faillissement van Sabena en het vrijwaren van de belangen van de Belgische Staat
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-570 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  de samenstelling van de beleidscel Mobiliteit
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-599
5-571 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  oneigenlijk gebruik van commerciŽle nummerplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-606
5-572 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  ontduiking van belastingen bij gebruik van buitenlandse kentekenplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-608
5-575 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  seksueel misbruik door hulpverleners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-690
5-576 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  de bestemming van de opbrengst van de vergoeding voor thuiskopieŽn
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/3/2011 (commissiehandelingen 5-48)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-501
5-580 Marie Arena (PS) 23/2/2011
  de Tunesische migranten die op het eiland Lampedusa zijn aangekomen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-581 Guido De Padt (Open Vld) 23/2/2011
  de werkgelegenheid van 2000 tot 3000 gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-582 Marie Arena (PS) 23/2/2011
  de grote fiscale fraude
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-583 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  de beperking van huis-aan-huiszendingen tot maximaal 130 gram door bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-584 Richard Miller (MR) 23/2/2011
  het afschaffen van de "tabelle" of "mark-up" in de boekensector
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-585 Richard Miller (MR) 23/2/2011
  een mogelijk geschil met Nederland over militair materieel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-586 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  het plan voor de concentratie van seinhuizen door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-587 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  de toepassing van ę uitzonderlijke Ľ maatregelen om de wachtdienst van huisdokters te verzekeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-588 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  het in werking stellen van het nummer 1733 in de provincie Luxemburg en het localiseren van urgentieoproepen van een gsm
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-589 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  medische dermopigmentatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-590 Olga Zrihen (PS) 23/2/2011
  het opvolgen van de politieke prioriteiten tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie door het huidige Hongaarse voorzitterschap
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-592 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  het advies van het Parket en van de Veiligheid van de Staat in een dossier rond een veiligheids- en bewakingsfirma
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-593 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  de voorspelling van 50 miljoen klimaatvluchtelingen tegen 2020
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-44)
5-594 Marie Arena (PS) 23/2/2011
  de grote fiscale fraude
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-595 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  de mogelijkheden inzake het creŽren van het beroep van ę arts van wacht Ľ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-598 Bert Anciaux (sp.a) 24/2/2011
  de nood aan forensische kinderartsen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-600 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de opvang van asielzoekers in opvangcentra en de bouw van nieuwe opvangvoorzieningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-44)
5-601 Guido De Padt (Open Vld) 24/2/2011
  de bestrijding van autocriminaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-602 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/2/2011
  het dossier van de zes politieke moorden, toegeschreven aan Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-603 Cťcile Thibaut (Ecolo) 24/2/2011
  de verbouwings- en inrichtingswerken aan het toegangsgebouw van de gevangenis van Aarlen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-604 Olga Zrihen (PS) 24/2/2011
  het gerechtelijk onderzoek van de Burundese overheid naar de moord op Ernest Manirumva, bestrijder van de corruptie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-607 Bert Anciaux (sp.a) 1/3/2011
  de invrijheidstelling van een verdachte omdat het parket na drie maanden nog geen eindvordering opmaakte
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-608 Bert Anciaux (sp.a) 1/3/2011
  de controle op invoer en doorvoer van wapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-609 Yves Buysse (Vlaams Belang) 1/3/2011
  de omruiling van buitenlandse rijbewijzen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-610 Dirk Claes (CD&V) 1/3/2011
  de aanpassing van het statuut van de personeelsleden van de civiele bescherming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-611 Nele Lijnen (Open Vld) 1/3/2011
  het inzetten van extra wagons bij extra treinreizigers in volle spits
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-612 Guido De Padt (Open Vld) 1/3/2011
  de controle op automobilisten die wegens medische redenen niet meer met de auto mogen rijden
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-613 Inge Faes (N-VA) 1/3/2011
  de organisatie van cursussen teneinde de advocaten vertrouwd te maken met de Salduz-rechtspraak
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-614 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 1/3/2011
  het project inzake beroepsherinschakeling van mensen die arbeidsongeschikt zijn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-616 Guido De Padt (Open Vld) 1/3/2011
  de verhoging van de snelheidslimieten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-617 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 2/3/2011
  het stijgend aantal stalbranden in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-619 Guido De Padt (Open Vld) 2/3/2011
  de opmerkingen van het Rekenhof betreffende de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-622 Fatiha SaÔdi (PS) 2/3/2011
  de mogelijke bouw van een lowcostterminal op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-623 Bert Anciaux (sp.a) 2/3/2011
  de controle op bestuurders die medisch ongeschikt zijn verklaard
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-624 Bert Anciaux (sp.a) 2/3/2011
  het recht van kinderen op ouders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-626 Fabienne Winckel (PS) 2/3/2011
  de toegang tot het win-win aanwervingsplan voor deeltijdse werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-627 Olga Zrihen (PS) 2/3/2011
  de Nationale Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-628 Philippe Mahoux (PS) 2/3/2011
  het inleggen van kantelbaktreinen op de lijn Brussel-Luxemburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-630 FranÁois Bellot (MR) 2/3/2011
  het versturen van niet-geadresseerde zendingen via bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-631 Richard Miller (MR) 2/3/2011
  de medische opvolging van de Belgische soldaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-632 Richard Miller (MR) 2/3/2011
  het vervoer van militair materieel voor het Iraanse leger vanuit Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-633 Richard Miller (MR) 2/3/2011
  de slotverklaring van de OVSE-top en het schrappen van de passus over de conflicten in GeorgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-634 Louis Ide (N-VA) 3/3/2011
  de centra voor radiotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-635 Louis Ide (N-VA) 3/3/2011
  de opvolging van de gebrekkige heupprothesen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-636 Louis Siquet (PS) 3/3/2011
  het gebrek aan gediplomeerde werknemers in de belastingkantoren van de Duitstalige Gemeenschap
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-637 Louis Siquet (PS) 3/3/2011
  de situatie in het belastingkantoor van Sankt Vith
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-639 Bert Anciaux (sp.a) 3/3/2011
  mogelijke folteringen van landgenoten in een buitenlandse gevangenis
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-644 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de ondersteuning van OCMW's in hun beleid ter bestrijding van energiearmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-73
5-645 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de werking van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-646 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  het aandeelhouderschap van de overheid in Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-647 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de ontdubbeling van het netwerk van Telenet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/3/2011 (commissiehandelingen 5-48)
5-648 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de evolutie van het 3G- en het 4G-netwerk in BelgiŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/3/2011 (commissiehandelingen 5-48)
5-649 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de stand van zaken van de economische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-650 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  specifieke diplomatieke aandachtspunten naar de BRIC-landen (BraziliŽ, Rusland, India en China)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-651 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de de-factosamenwerking van FIT en AWEX
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-652 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  specifieke ondersteuningsmaatregelen voor landen met omvangrijke asielstroom naar BelgiŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-653 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de evaluatie van de concentratielanden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-655 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de situatie, zin en doeltreffendheid van de Europese structuurfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-656 Inge Faes (N-VA) 3/3/2011
  de organisatie van cursussen teneinde de advocaten vertrouwd te maken met de Salduz-rechtspraak
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-657 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de opvang van asielzoekers in opvangcentra en de bouw van nieuwe opvangvoorzieningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-658 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de brandveiligheid in veestallen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-659 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de bonussen in de financiŽle wereld
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-660 Patrick De Groote (N-VA) 17/3/2011
  de veelvuldige arrestaties van journalisten in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-661 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de successen van sociale inspectiediensten
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-662 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  het ontslag van een werkneemster wegens het dragen van een hoofddoek
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-663 Cindy Franssen (CD&V) 17/3/2011
  het overdekken van fietsstallingen aan stations waarvan de grond behoort aan een derde
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-664 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de uitbetaling van vakantiegeld in geval van een tijdelijke arbeidsduurvermindering
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-666 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  vechtpartijen van Belgische militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-667 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de reŽle belastingbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-668 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  het Europese competitiviteitspact
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-670 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de erkenning van Palestina
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-671 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de veiligheid van onze kerncentrales
  minister van Klimaat en Energie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-672 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  synthetische cannabis
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-675 Peter Van Rompuy (CD&V) 17/3/2011
  de werkgelegenheid in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-676 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de leegloop en de verjonging van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-677 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  pesterijen in het Belgische leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-679 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/3/2011
  de trage werking van de Inspectiedienst van de Verkeerstekens en de stand van zaken omtrent de invoering van nieuwe verkeersborden inzake quads en zoenstroken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-686 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de algemene en versnelde invoering van de rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-687 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de opvolging van de klachten van Belgische gedupeerden in het kader van de woekerpolissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-688 Jacques Brotchi (MR) 16/3/2011
  de terugbetaling van mammografieŽn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-689 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de Pakistaanse wet die godslastering verbiedt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-690 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de reglementering inzake de herverkoop van militair materieel door het Belgisch leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-691 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de ę must carry Ľ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-692 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de voedselzekerheid op wereldvlak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-56)
5-694 Dominique Tilmans (MR) 17/3/2011
  de 20-kilometernorm inzake nucleaire veiligheid en de informatie aan de bevolking bij een ongeval
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-695 Richard Miller (MR) 17/3/2011
  de beweringen over handel vanuit BelgiŽ in het dossier Viktor Bout
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-696 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  het onderzoek naar de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-697 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de verkoop van de AIV-DF90-voertuigen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-698 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/3/2011
  de rondetafel met de burgemeesters inzake de criminaliteitsbestrijding
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-699 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/3/2011
  de evaluatie van de zogenaamde nultolerantie in Kuregem
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-700 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  het verbod vanwege de Franse Orde van advocaten van de balie van Brussel op het dragen van religieuze tekenen door advocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-701 Louis Siquet (PS) 24/3/2011
  het opnemen van de lessen EHBO in het lessenpakket voor het behalen van het rijbewijs
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-702 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  het indicatief samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-703 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  de acties in synergie met de directe bilaterale samenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-704 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  de samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-705 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  het taalevenwicht binnen de federale administraties
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-707 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  de burgerslachtoffers in de Afghaanse oorlog en de prognose van deze aanhoudende strijd
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-708 Louis Ide (N-VA) 24/3/2011
  de samenstelling van het comitť voor ziekenhuishygiŽne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-709 Huub Broers (N-VA) 24/3/2011
  de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot het drugsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-710 Patrick De Groote (N-VA) 24/3/2011
  diefstal van stookolie door militair personeel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-712 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  de capaciteit en de bezettingsgraad van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-464
5-713 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  het project Watermaal-Schuman-Josaphat in het kader van het Gewestelijk Expresnet
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-465
5-714 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  de investeringsplannen in projecten in verband met het rollend materieel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-495
5-717 FranÁois Bellot (MR) 24/3/2011
  de follow-up van de kennisgevingen van gebrek aan BA-autoverzekering door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-721 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  postgoudbedrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-722 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 24/3/2011
  de activiteiten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-724 Fabienne Winckel (PS) 29/3/2011
  de pakjesautomaten van bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-725 Bert Anciaux (sp.a) 29/3/2011
  de aankoop van Smith & Wesson-wapens door de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-727 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de relatie tussen luchthavens en werkgelegenheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-728 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de verplichte vaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-730 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de standaardisering van de laadpalen voor elektrische wagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-731 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de heffingen van Sabam voor truckers die muziek beluisteren
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-68)
5-732 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de aanwerving van een nieuwe directeur-generaal voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-734 Louis Ide (N-VA) 30/3/2011
  de weigering van vaccinatie en de gevolgen van de vrijspraak en vrijstelling van poliovaccinatie door de correctionele rechtbank van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-735 Lieve Maes (N-VA) 31/3/2011
  vliegtaksen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-737 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  de uiterst negatieve beoordeling door de federale ombudsmannen van de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-738 FranÁois Bellot (MR) 31/3/2011
  de onlineverkoop via internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-739 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  het opnemen van transgenderisten in de diversiteitsplannen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-740 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  de procedure voor de aanschaf van wapens bestemd voor het gebruik door de federale politie en door de politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-742 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  de controle van scanners met X-stralen in ziekenhuizen en luchthavens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-746 Guido De Padt (Open Vld) 31/3/2011
  onterecht uitbetaalde vergoedingen bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-748 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/3/2011
  de volksopstand in SyriŽ en de houding van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-751 Lieve Maes (N-VA) 31/3/2011
  de treinverbinding naar de luchthaven van Zaventem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-752 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  het belang van de mening van kinderen binnen een rechtsgeding
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-753 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  de relaties tussen BelgiŽ en Saudi-ArabiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-754 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de mobiliteit van de grensarbeiders tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-755 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de mobiliteit van de deeltijds werkende grensarbeiders tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-756 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de informatie over de grensoverschrijdende tarieven van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-757 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/3/2011
  de aansluiting van de luchthaven van Zaventem op het netwerk van hogesnelheidstreinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-759 Philippe Mahoux (PS) 31/3/2011
  de conventie van Faro
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-761 Bert Anciaux (sp.a) 4/4/2011
  de aanwerving van een nieuwe directeur voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-763 Patrick De Groote (N-VA) 6/4/2011
  de stijgende voedselprijzen als directe aanleiding voor de volksopstanden in de Arabische wereld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-764 Patrick De Groote (N-VA) 6/4/2011
  het toezicht op de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-765 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/4/2011
  het taalkader van de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-767 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 6/4/2011
  de fraude met de SIS-kaart
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-768 Bert Anciaux (sp.a) 6/4/2011
  de uitspraken van de Gouverneur van de Nationale Bank over bonussen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-769 Bert Anciaux (sp.a) 6/4/2011
  de controle op de competenties van buschauffeurs
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-771 Cťcile Thibaut (Ecolo) 6/4/2011
  de contacten tussen BelgiŽ en de Franse overheid inzake de veiligheid rond de kerncentrale van Cattenom
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-772 Louis Ide (N-VA) 6/4/2011
  Impulseo II en het advies van de auditeur van de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-773 Gťrard Deprez (MR) 7/4/2011
  de onrustwekkende verhoging van het aantal overvallen op detailhandels en de veralgemening van het systeem Telepolitie Visie in alle politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-775 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  het Horta-paviljoen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-776 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  de houding van BelgiŽ ten aanzien van de Libische Nationale Overgangsraad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-778 Frank Boogaerts (N-VA) 7/4/2011
  de teruggave van btw geheven door andere lidstaten van de Europese Unie in 2009
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-779 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  de kansen op vernietiging van onbewaakte wapendepots in LibiŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-780 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  verkeersovertredingen naar aanleiding van het organiseren van wielermanifestaties
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-781 Frank Boogaerts (N-VA) 7/4/2011
  de kostprijs voor kadastrale uittreksels
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-782 Frank Boogaerts (N-VA) 7/4/2011
  het aantal klachten ontvangen over de FOD FinanciŽn door de Federale Ombudsman
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-783 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  het talenonderwijs in politiescholen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-784 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  de bilaterale akkoorden over politiesamenwerking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-785 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  de transparantie en de actualisering van de verdeelsleutel voor politiecapaciteit tussen de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-787 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  een incident met de bovenleiding op de spoorlijn tussen Brussel en Leuven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-789 Fatiha SaÔdi (PS) 7/4/2011
  het probleem van het vervoer van gebruiksklaar beton
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-790 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de onafhankelijke en effectieve controle van de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-791 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de validering van testen voor ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-792 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de omzendbrief waarin de belastingheffing voor plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen wordt bepaald
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-795 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  de waardering van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-796 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/4/2011
  de evolutie van het aantal verkeersboetes in de verschillende gewesten en van de werklast van de politierechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-798 Cťcile Thibaut (Ecolo) 7/4/2011
  de criteria op basis waarvan is gekozen op welke plaatsen de seininrichtingen van het Infrabelnet worden geplaatst
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-799 Cťcile Thibaut (Ecolo) 7/4/2011
  een door Infrabel verlaten werf in Marloie
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-802 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2011
  een beslissing van het parket tot vrijlating van op heterdaad betrapte inbrekers
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-803 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2011
  de lijst van gerechtsdeskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-804 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2011
  de niet-gerealiseerde belofte om 0,7 procent van het bruto binnenlands product te gebruiken voor ontwikkelingshulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-805 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  het attest van geen huwelijksbeletsel dat Belgische onderdanen nodig hebben om in het buitenland te kunnen huwen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-806 Frank Boogaerts (N-VA) 25/4/2011
  de nood aan meer transparantie op het gebied van de door de administraties gehanteerde termijnen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-807 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  de aangifte van kleine arbeidsongevallen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-810 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  grensoverschrijdende rampoefeningen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-811 Frank Boogaerts (N-VA) 26/4/2011
  de interne audit en de performantieanalyse van het Paperless Douane- en Accijnzensysteem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-812 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  de terugtrekking van tactische nucleaire wapens uit Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-813 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  het verdwijnen van de Beneluxtrein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-817 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  het concept Very Irritating Police van de politiezone Westkust
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-818 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de stijgende voedselprijzen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-820 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  de beveiliging van de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-821 Huub Broers (N-VA) 26/4/2011
  de mogelijke hst-verbinding tussen Frankfurt en Londen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-823 Marie Arena (PS) 26/4/2011
  de toestand in Wit-Rusland na de aanslag in de metro van Minsk
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-824 Marie Arena (PS) 26/4/2011
  de aanbevelingen van de Britse Commissie Vickers
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-825 Marie Arena (PS) 26/4/2011
  de situatie in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-826 Fabienne Winckel (PS) 26/4/2011
  de erkenning van attesten met een verklaring van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-828 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  de erkenning van in het buitenland opgestelde aangiftes met betrekking tot ziekte, moederschap en vaderschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-829 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  het geneeskundig onderzoek in het buitenland aangevraagd door een uitbetalingsinstelling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-831 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de Belgische slachtoffers van de crash van een vliegtuig van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-832 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2011
  een versoepeling van het Charter van de belastingplichtige voor meer slagkracht in de strijd tegen de fiscale fraude
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-833 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2011
  de treinverbindingen naar Etterbeek
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-836 Cindy Franssen (CD&V) 27/4/2011
  de uitbouw van een kwaliteitssysteem voor kankerzorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-837 Cindy Franssen (CD&V) 27/4/2011
  de patiŽntenrechten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-838 Elke Sleurs (N-VA) 27/4/2011
  het toekenningsbeleid van de gezinsbijlagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-839 Patrick De Groote (N-VA) 28/4/2011
  de toestand in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-844 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de illegale handel in kunstwerken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-847 FranÁois Bellot (MR) 28/4/2011
  de spontane staking van 8 april 2011
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-848 Gťrard Deprez (MR) 28/4/2011
  de ontmoeting van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over het immigratieprobleem en de toestand in het Middellandse Zeegebied
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-849 Gťrard Deprez (MR) 28/4/2011
  de toename van het aantal agressies in de Brusselse stations
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-850 FranÁois Bellot (MR) 28/4/2011
  de evolutie van de rekeningen van de NMBS-groep
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-852 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de ongelijke behandeling van arbeidsongevallen door verschillende verzekeringsmaatschappijen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-853 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de voorstellen rond veiligheid in recreatieparken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-854 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  identificatieplicht en gezichtsbedekking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-855 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de wijziging van het Schengenakkoord
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-856 Frank Boogaerts (N-VA) 28/4/2011
  benoemingen van gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-857 Frank Vandenbroucke (sp.a) 28/4/2011
  het gebruik van het document bedoeld in artikel 138bis-6, derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-859 Lieve Maes (N-VA) 3/5/2011
  het jaarverslag van de Fiscale Bemiddelingsdienst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-860 Fabienne Winckel (PS) 3/5/2011
  de vraag van de Europese Commissie om haar budget met 4,9 procent te verhogen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-861 Elke Sleurs (N-VA) 3/5/2011
  de controle op de kinderbijslagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-862 Lieve Maes (N-VA) 3/5/2011
  railinvest.be
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-863 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2011
  het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige ambassadeur van BelgiŽ in Parijs
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-864 Piet De Bruyn (N-VA) 3/5/2011
  de affichecampagne voor hulplijnen in bepaalde NMBS-stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-866 Huub Broers (N-VA) 4/5/2011
  het Rijksregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-867 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  de overschrijding van de norm voor de concentratie van fijn stof in de lucht
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-868 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  de korting op factuur bij aankoop van een minder vervuilende wagen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-870 Hassan Bousetta (PS) 4/5/2011
  de toekomst van het NMBS-aanbod tussen Brussel, Luik, Wezet en Maastricht
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-872 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  zijn ondervraging door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-873 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  zijn relatie met de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-878 Frank Boogaerts (N-VA) 4/5/2011
  de mede-eigendom
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-879 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/5/2011
  Al Qaeda in de islamitische Maghreb
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-880 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-881 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  het buitensporig politiegeweld bij gedwongen uitwijzingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-882 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  het gebruik van stroomstootwapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-884 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  de gedwongen repatriŽring van Irakezen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-885 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  de bonus toegekend door Dexia
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-887 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  een illegaal transport van militair materieel voor het Iraanse leger vanuit Zaventem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-890 Sabine de Bethune (CD&V) 5/5/2011
  de uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-892 Fabienne Winckel (PS) 5/5/2011
  het herkwalificeren van contracten wegens frauduleuze activiteiten van twee vzw's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-895 Bert Anciaux (sp.a) 5/5/2011
  de toekomst van het station Brussel-Zuid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-896 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/5/2011
  de opsporing van tuberculose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-897 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  de forse uitbreiding van het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-898 Sabine de Bethune (CD&V) 5/5/2011
  ouderenmisbehandeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-899 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  de oproep aan het adres van het Europees Hof voor de rechten van de mens betreffende asiel- en migratiezaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-900 Marleen Temmerman (sp.a) 5/5/2011
  de Europese ontwikkelingsfinanciering en de rol van BelgiŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-902 Fabienne Winckel (PS) 9/5/2011
  de verduidelijking en verantwoording van het toekennen van moratoriumintresten aan belastingplichtigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-903 Bert Anciaux (sp.a) 10/5/2011
  de wijze waarop de beheersvennootschappen belast met de inning voor Sabam en de billijke vergoeding omgaan met de niet toegewezen geÔnde bedragen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-907 Fabienne Winckel (PS) 9/5/2011
  de sociale verkiezingen in openbare instanties zonder eigen syndicaal statuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-909 Marie Arena (PS) 9/5/2011
  de voedselcrisis in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-910 Martine Taelman (Open Vld) 9/5/2011
  de snelheidsbeperking in de spoorwegtunnel tussen Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Luchtbal
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-911 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/5/2011
  de criteria voor het openen of sluiten van diplomatieke zendingen en consulaire posten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-912 Bert Anciaux (sp.a) 10/5/2011
  de onmogelijkheid van Sabam om een overzicht te geven van haar inningen volgens gewest
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-915 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  de afschaffing van de Beneluxtrein tussen Brussel en Amsterdam
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-916 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  de terugnameakkoorden met Kosovo
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-917 Fabienne Winckel (PS) 12/5/2011
  de kinderbijslag en de gelijke behandeling van sociaal verzekerden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-919 Lieve Maes (N-VA) 11/5/2011
  het geÔntegreerd managementplan van de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-920 Bert Anciaux (sp.a) 11/5/2011
  de schandalige nalatigheid van de NAVO en de kustwacht in de Middellandse Zee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-921 Bert Anciaux (sp.a) 11/5/2011
  de grote kloof tussen arm en rijk
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-923 Bert Anciaux (sp.a) 11/5/2011
  incidenten bij stralingstherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-924 Bert Anciaux (sp.a) 11/5/2011
  recent onderzoek naar pensioenen en de mogelijkheden van het Zweedse model
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-926 Alain Courtois (MR) 12/5/2011
  het debat over de niet-samendrukbare straffen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-927 Richard Miller (MR) 12/5/2011
  de nationale minderheden in Letland en Estland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-928 FranÁois Bellot (MR) 12/5/2011
  de overschrijving in de Belgische registers van de burgerlijke stand van een buitenlandse geboorteakte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-929 Marie Arena (PS) 12/5/2011
  het bevriezen van de bezittingen van personen die verantwoordelijk worden geacht voor het verduisteren van overheidsgeld in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-930 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de opvang van kinderen in het gesloten centrum 127bis
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-931 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  nieuwe migrantenjongeren als een tikkende tijdbom
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-932 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de uitbreiding van de sociale grondrechten met het recht op water en energie
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-933 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  politiegeweld tegen jongeren tijdens het festival Steenrock
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-934 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de financiering door Dexia van illegale IsraŽlische nederzettingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-937 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de hoge nood aan een wettelijke aanpak van synthetische drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-938 Lieve Maes (N-VA) 12/5/2011
  het incident met een taxibestuurder bij de luchthaven van Zaventem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-939 Hassan Bousetta (PS) 12/5/2011
  de treinverbinding tussen Frankfurt en Londen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-940 Lieve Maes (N-VA) 12/5/2011
  Tax-on-web voor niet-Belgen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-941 Marie Arena (PS) 12/5/2011
  het universeel periodiek onderzoek naar de situatie van de mensenrechten in BelgiŽ, voorgesteld aan de mensenrechtenraad van de VN
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-943 Lieve Maes (N-VA) 12/5/2011
  de samenwerking tussen de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking en Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-944 Marie Arena (PS) 12/5/2011
  het statuut van de Algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-947 Cindy Franssen (CD&V) 16/5/2011
  de impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-948 Bert Anciaux (sp.a) 16/5/2011
  het falende politietoezicht op de taxi's aan de nationale luchthaven en in het Brussels Gewest
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-949 Bert Anciaux (sp.a) 16/5/2011
  de haalbaarheid van een verdubbeling van de alcoholcontroles
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-950 Bert Anciaux (sp.a) 16/5/2011
  een belasting op verkwisting van voedingswaren en een bonus voor het wegschenken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-82)
5-951 Bert Anciaux (sp.a) 16/5/2011
  de veiligheid van de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-952 Patrick De Groote (N-VA) 16/5/2011
  de inventarisatie van de gepresteerde overuren door onderofficieren en vrijwilligers in het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-953 Frank Boogaerts (N-VA) 16/5/2011
  de mede-eigendom
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-954 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/5/2011
  de geplande verplaatsing van het Ashraf-kamp in Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-956 Lieve Maes (N-VA) 17/5/2011
  management- en staffuncties binnen de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-957 Bert Anciaux (sp.a) 18/5/2011
  het nut en de slagkracht van de regulator spoorvervoer en nationale luchthaven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-958 Bert Anciaux (sp.a) 18/5/2011
  de precaire financiŽle situatie van de NMBS en NMBS-Logistics
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-959 Bert Anciaux (sp.a) 18/5/2011
  het geheimhouden van de informatie over hygiŽne in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-961 Louis Ide (N-VA) 18/5/2011
  pathogeenreductie in bloedplaatjesconcentraten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-962 Ludo Sannen (sp.a) 18/5/2011
  de injectietarieven voor het hoogspanningsnet
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-963 Dominique Tilmans (MR) 18/5/2011
  de toegang voor de anesthesisten-reanimisten tot een opleiding in de medische urgentiegeneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-964 FranÁois Bellot (MR) 18/5/2011
  de financiŽle put ten gevolge van de audits bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-965 Dominique Tilmans (MR) 18/5/2011
  de beschikbaarheid van een ECG in elke ziekenwagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-967 FranÁois Bellot (MR) 18/5/2011
  de verplichting om de identiteitskaart te tonen bij de ingang van containerparken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-969 Fabienne Winckel (PS) 18/5/2011
  de auteursrechten voor muziek in bestelwagens
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-970 GŁler Turan (sp.a) 19/5/2011
  mishandelingen in pleeggezinnen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-971 Bert Anciaux (sp.a) 19/5/2011
  de houding van BelgiŽ met betrekking tot de situatie van de directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-972 Nele Lijnen (Open Vld) 19/5/2011
  de verkrachtingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-973 Bert Anciaux (sp.a) 19/5/2011
  de geraamde kosten van de vergrijzing
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-974 Inge Faes (N-VA) 24/5/2011
  de strafrechtelijke vervolgingen na verkeersongevallen en de psychologische en medische testen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-825
5-976 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/5/2011
  de toekomstige locaties voor behandeling van strafzaken in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-978 Cťcile Thibaut (Ecolo) 19/5/2011
  de ingebruikname van een kantelbaktrein op de verbinding Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zwitserland-ItaliŽ
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-980 Cindy Franssen (CD&V) 23/5/2011
  de plaatsing van reclamevoertuigen op de openbare weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-981 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 23/5/2011
  borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-982 Bert Anciaux (sp.a) 23/5/2011
  de toeslagen op internationale treintickets
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-984 Inge Faes (N-VA) 24/5/2011
  de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1027
5-986 Patrick De Groote (N-VA) 24/5/2011
  de afschaffing van de laatste trein Brussel-Oostende
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-987 Lieve Maes (N-VA) 24/5/2011
  het aantal gaslekken en de verschillen per gewest
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-988 Inge Faes (N-VA) 24/5/2011
  de Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude wetten en verordeningen van BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-989 Lieve Maes (N-VA) 25/5/2011
  de tax shelter voor audiovisuele producties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-990 Inge Faes (N-VA) 25/5/2011
  de bescherming van bedreigde getuigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-991 Dimitri Fourny (cdH) 25/5/2011
  de erkenning van de medische spoeddiensten per helikopter
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-993 Bert Anciaux (sp.a) 25/5/2011
  de inzet van de politie voor de bestrijding van bepaalde motorbendes
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-994 Bert Anciaux (sp.a) 25/5/2011
  de tucht bij militairen op buitenlandse missies
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-998 Bert Anciaux (sp.a) 25/5/2011
  samenhuizen en de gevolgen voor de werkloosheidsuitkering
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-1000 Frank Boogaerts (N-VA) 25/5/2011
  de openingsuren van douanekantoren en aanpassing van retributies voor bepaalde formaliteiten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-1001 Frank Boogaerts (N-VA) 26/5/2011
  de havenstaatcontrole
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-1003 Gťrard Deprez (MR) 26/5/2011
  de deelname van Belgen die in het buitenland verblijven aan vervroegde federale parlementsverkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1005 Richard Miller (MR) 26/5/2011
  de toekomst van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-82)
5-1006 Gťrard Deprez (MR) 26/5/2011
  het gebruik van Telepolitie Visie en de algemene invoering ervan in alle politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1007 Ahmed Laaouej (PS) 26/5/2011
  de misbruiken op het vlak van de notionele intresten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-1008 Bert Anciaux (sp.a) 26/5/2011
  de toekomst van een slagkrachtige Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-1009 Fabienne Winckel (PS) 26/5/2011
  het " Belgian Internet Service Center "
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1010 Inge Faes (N-VA) 26/5/2011
  de recente veroordeling van BelgiŽ door het Hof van Justitie van de Europese Unie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-171
5-1011 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2011
  het stijgend aantal zaken bij het Hof van Cassatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1012 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2011
  het behoud van de sperperiode
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1013 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2011
  de toepassing van het verkeersreglement op bakfietsen en fietskarren
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1014 Dirk Claes (CD&V) 30/5/2011
  de publicatie van de Veiligheidsmonitor 2011
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1015 Cindy Franssen (CD&V) 31/5/2011
  het verband tussen schulden voor mobiele telefonie en kredietschulden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1016 Elke Sleurs (N-VA) 31/5/2011
  reumaremmers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1017 Vanessa Matz (cdH) 31/5/2011
  vrouwen in het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-1018 Bert Anciaux (sp.a) 31/5/2011
  de kwijtschelding van schulden aan Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-1019 Bert Anciaux (sp.a) 31/5/2011
  de beslissing van Duitsland om definitief met het gebruik van kernenergie te stoppen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1020 Bert Anciaux (sp.a) 1/6/2011
  het zonder gevolg blijven van de brutale raid van IsraŽl op een humanitaire vloot
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1021 Bert Anciaux (sp.a) 1/6/2011
  de klimaatsverandering en de gevolgen daarvan op de landbouw en over de voedselzekerheid en de Europese coŲrdinatie ter zake
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-82)
5-1022 Bert Anciaux (sp.a) 1/6/2011
  de vermindering van administratieve verplichtingen voor kleine bedrijven
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1023 Bert Anciaux (sp.a) 1/6/2011
  de werkelijke cijfers van de Belgische ontwikkelingshulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1024 Marie Arena (PS) 1/6/2011
  de liberalisering van de spoorwegsector
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-178
5-1025 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  de werkomstandigheden bij Ryanair
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1026 Elke Sleurs (N-VA) 6/6/2011
  commercieel draagmoederschap in het buitenland
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1027 Marie Arena (PS) 6/6/2011
  de arrestatie van vier Iraanse oppositieleiders
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1028 Patrick De Groote (N-VA) 6/6/2011
  de toetreding van ServiŽ en KroatiŽ tot de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1029 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  de vrijstelling van de verhoging van de sociale bijdragen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-82)
5-1031 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  de recente rechtspraak inzake onrechtmatig ontslag
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1032 Ahmed Laaouej (PS) 6/6/2011
  de belastingverminderingen voor energiebesparing
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1033 Ahmed Laaouej (PS) 6/6/2011
  de jongste wijzigingen in de toewijzing van ambtenaren van de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1034 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  het ontslag om economische redenen na het aflopen van de overheidstussenkomst in de loonkosten van een werknemer
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1035 Dimitri Fourny (cdH) 6/6/2011
  de ontwikkelingen inzake het unieke oproepnummer 1733 voor de medische wachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1036 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2011
  de gedelegeerde samenwerking 2010-2011
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1037 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2011
  de Busan High Level Forum on Aid Effectiveness
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1038 Marleen Temmerman (sp.a) 8/6/2011
  de gemartelde dokters en verplegenden in Bahrein
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1039 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2011
  de directe bilaterale samenwerking inzake gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1042 Bert Anciaux (sp.a) 8/6/2011
  het disproportioneel geweld van IsraŽl bij het neerslaan van betogingen bij de Syrische grens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1043 Bert Anciaux (sp.a) 8/6/2011
  het bevriezen van de bijdrage aan het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1047 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/6/2011
  de verbreking van telecomcontracten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1048 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/6/2011
  de telecommunicatiesector in ItaliŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1049 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/6/2011
  het gezamenlijk aanbod inzake telecommunicatiediensten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1050 Richard Miller (MR) 8/6/2011
  de teruggave door Frankrijk van een Rubens die eigendom is van de kathedraal van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1051 Richard Miller (MR) 8/6/2011
  de zogenoemde Bazel III-regels
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1053 Alain Courtois (MR) 9/6/2011
  de budgettaire beperkingen die de Veiligheidsmonitor bedreigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1055 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  het proefproject 1733 in de provincie Luxemburg en in het arrondissement Dinant, en het beheer van de oproepen door een robot
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1056 Fabienne Winckel (PS) 9/6/2011
  het opnieuw invoeren van een premie voor erkende LPG-installaties voor voertuigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1059 Gťrard Deprez (MR) 9/6/2011
  de aanwezigheid van parabenen in vele geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1060 Richard Miller (MR) 9/6/2011
  de bezetting van de regio Abyei door het Noord-Soedanese leger
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1061 Marie Arena (PS) 9/6/2011
  de vierde top van de Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen (MOL)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1063 Cťcile Thibaut (Ecolo) 9/6/2011
  de integratie van het pilootproject "1733" in het 112-systeem
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1064 Cťcile Thibaut (Ecolo) 9/6/2011
  de integratie van het pilootproject "1733" in het 112-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1065 Bert Anciaux (sp.a) 9/6/2011
  acute problemen van de griffiers van de arbeidsrechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1066 Hassan Bousetta (PS) 9/6/2011
  de organisatie van de BELARE opdrachten in het poolstation Prinses Elisabeth
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-94)
5-1068 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de opvolging van de activiteitenverslagen van het college "reproductieve geneeskunde"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1069 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de controle op de uitgekeerde kinderbijslag buiten de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1070 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de omkadering van bariatrische ingrepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1071 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de moedermelkbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1072 Bert Anciaux (sp.a) 9/6/2011
  de repatriŽring van uitgeprocedeerde asielzoekers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1073 Bert Anciaux (sp.a) 9/6/2011
  de inbeslagname van taxi's
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1074 Bert Anciaux (sp.a) 9/6/2011
  de spanningen en aantijgingen rond de werking van Sabam
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1075 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1076 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de fiscale druk in BelgiŽ en de fiscale werkloosheidsvallen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1077 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de loonhandicap voor goederen met een lage technologische component
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1078 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de verbintenissen inzake pensioenstelsels in het Europact
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1079 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de financiŽle sector in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1081 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  het gevolg dat gegeven wordt aan de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1082 Bert Anciaux (sp.a) 14/6/2011
  een stijgende tendens tot legalisering van illegale drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1083 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  het risico- en beleggingsbeleid van de NMBS-Holding
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1084 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de schuldgraad van de NMBS en de evolutie van de cashflow
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1086 Bert Anciaux (sp.a) 15/6/2011
  het inzetten van undercover agenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1087 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de ontruimde volksassemblee op het Flageyplein op 11 mei 2011
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1088 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de huisvesting van de ambtenaren van de Federale Overheidsdiensten Werkgelegenheid en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1089 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  het grondafhandelingsbesluit op de nationale luchthaven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1090 Alain Courtois (MR) 16/6/2011
  de toegang van onderzoeksrechters tot de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1091 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/6/2011
  het vreemde politieoptreden tegen manifestanten van het Taalaktiekomitee
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1092 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  een circulatievisum voor ouders en naaste familieleden van Belgen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1093 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de beveiliging van nucleaire transporten door ons land
  minister van Klimaat en Energie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1094 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de zorgwekkende toestand in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1097 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de correlatie tussen paracommando's en criminele bendes
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-1098 Louis Ide (N-VA) 16/6/2011
  de besparingen in de sector van klinische biologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1100 Louis Ide (N-VA) 16/6/2011
  de kwaliteit in de ziekenhuizen, de accreditatie en de rol van universitaire ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1101 Louis Ide (N-VA) 16/6/2011
  de kosten verbonden aan consultancy voorafgaande aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van klinische laboratoria
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1105 Fabienne Winckel (PS) 21/6/2011
  de fout in de belastingaangifte van invalide en gepensioneerde belastingplichtigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1107 Louis Ide (N-VA) 21/6/2011
  de overname van universitaire ziekenhuislaboratoria door private laboratoria
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1109 Bert Anciaux (sp.a) 22/6/2011
  de dreiging van miljoenenboetes voor de NMBS-Holding
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1110 Bert Anciaux (sp.a) 22/6/2011
  de uitspraak dat de minister al lang op de hoogte was dat Griekenland loog over de financiŽle statistieken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1111 Marie Arena (PS) 22/6/2011
  de politieke situatie in Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1112 Marie Arena (PS) 22/6/2011
  de financiŽle hulp aan de Arabische landen in een democratiseringsproces
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1114 Lieve Maes (N-VA) 23/6/2011
  de controles op de belasting over de toegevoegde waarde
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1529
5-1115 Lieve Maes (N-VA) 23/6/2011
  de onderbemanning van de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1328
5-1116 Lieve Maes (N-VA) 23/6/2011
  de financiering van het Diabolo-project
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1489
5-1117 Lieve Maes (N-VA) 23/6/2011
  de compensatieregeling voor treinen met vertraging
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-815
5-1118 Lieve Maes (N-VA) 23/6/2011
  fraude met identiteitskaarten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1095
5-1122 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  het tekort aan speekseltests
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1123 Cindy Franssen (CD&V) 23/6/2011
  de evaluatie van het huidige Nationaal Kankerplan en de voorbereiding van een Nationaal Kankerplan 2011-2015
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1124 Bart Tommelein (Open Vld) 23/6/2011
  het geven van training aan het Congolese leger door een huurlingenfirma
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1126 FranÁois Bellot (MR) 23/6/2011
  het gevolg dat werd gegeven aan de uiteenzetting van de minister in de Werkgroep van de Mensenrechtenraad in GenŤve op 2 mei 2011
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1127 FranÁois Bellot (MR) 23/6/2011
  de tunnel op de hst-lijn op het grondgebied van de gemeente Schoten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1129 Jacques Brotchi (MR) 23/6/2011
  de sensibiliseringsmaatregelen die de regering wil nemen met betrekking tot de resistentie tegen antibiotica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1130 Sabine de Bethune (CD&V) 23/6/2011
  de aanduiding van de burgerlijke staat op documenten
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1131 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  het niet operationeel zijn van de wet met betrekking tot de pensioenen voor loopbanen van meer dan 45 jaar
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1134 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  het aanbod van natuurlijke drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1135 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  het kelderen van de Europese klimaatpolitiek door de nieuwe EU-voorzitter
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1136 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  het geweld tegen homo's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1137 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  het geweld tegen homo's
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-104)
5-1139 Cindy Franssen (CD&V) 23/6/2011
  het gebruik van slaapmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1140 Cindy Franssen (CD&V) 23/6/2011
  de communicatie bij de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1143 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  de vraag van de Italiaanse minister van Buitenlandse zaken om de Navo-acties in LibiŽ te staken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1144 Karl Vanlouwe (N-VA) 23/6/2011
  aanvragen tot taalwijzigingen bij burgerlijke rechtszaken bij de Brusselse rechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1145 Louis Ide (N-VA) 27/6/2011
  de geneesmiddelen Ipilimumab en BRAF
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1146 Fabienne Winckel (PS) 27/6/2011
  het eersteklasbiljet dat de NMBS aan de klanten met een abonnement schenkt
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1147 Fabienne Winckel (PS) 27/6/2011
  de ontslagen die bij SAPA voorzien zijn
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1148 Bert Anciaux (sp.a) 28/6/2011
  de weinig homovriendelijke houding van de Turkse staat
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1149 Bert Anciaux (sp.a) 28/6/2011
  de ontsluiting van gegevens van de FOD FinanciŽn in het kader van de vereenvoudiging van de administratieve procedures en de automatische toekenning van rechten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1150 Marleen Temmerman (sp.a) 28/6/2011
  de abortus van vrouwelijke foetussen in India
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1151 Bert Anciaux (sp.a) 29/6/2011
  Beliris en de renovatie van het Zuidstation
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1152 Lieve Maes (N-VA) 29/6/2011
  het gebruik van drugshonden door private bewakingsondernemingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-104)
5-1153 Patrick De Groote (N-VA) 29/6/2011
  de premies voor oudere werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1162 FranÁois Bellot (MR) 29/6/2011
  de toename van het aantal rode kaarten bij de technische controle van voertuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1165 FranÁois Bellot (MR) 29/6/2011
  het opvoeren van de strijd tegen de fraude in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1167 Cindy Franssen (CD&V) 30/6/2011
  het gebruik van meerdere parkeerschijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1168 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/6/2011
  de veiligheidssituatie in de zone Brussel-West en in het bijzonder in Molenbeek
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1169 Bart Tommelein (Open Vld) 30/6/2011
  het nationaal politioneel veiligheidsplan 2012-2015 en de opname van de strijd tegen doping als prioriteit
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1170 Bert Anciaux (sp.a) 30/6/2011
  de verdeling van de opbrengst van boetes van veroordelingen voor verkeerszaken tussen de verschillende gewesten
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1171 Fabienne Winckel (PS) 4/7/2011
  het opnieuw invoeren van een premie voor erkende LPG-installaties voor voertuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1173 Marie Arena (PS) 4/7/2011
  foltering, in het raam van de internationale dag van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering (26 juni)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1175 Patrick De Groote (N-VA) 4/7/2011
  de discriminatie van ex-kankerpatiŽnten bij aanwerving
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1176 Patrick De Groote (N-VA) 4/7/2011
  de discriminatie van ex-kankerpatiŽnten bij de aanwerving bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-104)
5-1177 Martine Taelman (Open Vld) 4/7/2011
  de informatisering van justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1179 Vanessa Matz (cdH) 5/7/2011
  de kostprijs van paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1180 Cťcile Thibaut (Ecolo) 7/7/2011
  het beleid inzake de opvang van vluchtelingen in de provincie Luxemburg
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1181 Jacques Brotchi (MR) 7/7/2011
  de correcte vergoeding van de kosten verbonden aan een orgaandonatie door een levende donor
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-95)
5-1182 Gťrard Deprez (MR) 7/7/2011
  de terughoudendheid van de FOD Binnenlandse zaken met betrekking tot het TelePolitie Visie-systeem en de uitbreiding ervan tot alle politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-104)
5-1183 Richard Miller (MR) 7/7/2011
  het feit dat IsraŽl de pers verbiedt om aan boord te gaan van de schepen die humanitaire hulp naar Gaza brengen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1186 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  ongeoorloofde afluisterpraktijken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-104)
5-1187 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  het afwijzen van ex-kankerpatiŽnten bij vacatures bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-104)
5-1188 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  een Belgisch protest ten opzichte van Saudi-ArabiŽ bij het arresteren van vrouwelijke chauffeurs
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1190 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  veranderingen aan de Grondwet door de rechterlijke macht
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1196 Louis Ide (N-VA) 7/7/2011
  B1-,B2- en B3-centra voor cardiologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1197 Cindy Franssen (CD&V) 7/7/2011
  maatregelen om armoede bij kankerpatiŽnten en hun families te voorkomen en te bestrijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1199 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  de grote onduidelijkheid over het toekennen van de beroepstitel zorgkundige
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1200 Louis Ide (N-VA) 7/7/2011
  het verplicht maken van de aanvullende zorgverzekering en de gevolgen voor de kleinere ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1201 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  de toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-94)
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 12/7/2011 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 20/7/2011 : verworpen
5-1202 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  de werking van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-94)
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 12/7/2011 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 20/7/2011 : verworpen
5-1204 Fabienne Winckel (PS) 12/7/2011
  het arrest 125/2011 van 7 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1205 Bert Anciaux (sp.a) 13/7/2011
  de realisatie van de formele Europese dialoog voor de centrale administraties
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1208 Richard Miller (MR) 13/7/2011
  de kostprijs van een Belgisch paspoort
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1209 Gťrard Deprez (MR) 13/7/2011
  het bewaken van de uitvoering van omzendbrief GPI 48
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-104)
5-1211 Marie Arena (PS) 15/7/2011
  de Unie voor het Middellandse Zeegebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1212 Peter Van Rompuy (CD&V) 19/7/2011
  de concurrentiepositie van Zaventem en de hogesnelheidstrein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1213 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/8/2011
  het groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1214 Frank Boogaerts (N-VA) 16/8/2011
  de behandeltermijnen van de overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1215 Inge Faes (N-VA) 19/8/2011
  de strijd tegen de illegale cannabisproductie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1218 Bert Anciaux (sp.a) 14/9/2011
  het verlies van premies voor gespecialiseerde verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1221 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 16/9/2011
  sancties ten opzichte van SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1224 Bert Anciaux (sp.a) 22/9/2011
  de zwijgplicht voor personeel van federale musea
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1225 Ahmed Laaouej (PS) 29/9/2011
  de overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting op de inkomsten en de uitwisseling van informatie tussen Zwitserland en Duitsland
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1226 Ahmed Laaouej (PS) 29/9/2011
  de fiscale fraude in de Antwerpse diamantsector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1227 Ahmed Laaouej (PS) 29/9/2011
  de follow-up van het verslag van het Rekenhof betreffende de Bijzondere Belastinginspectie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1232 Inge Faes (N-VA) 26/9/2011
  de koperdiefstallen op de Lijn Sint-Niklaas - Mechelen en Antwerpen -Puurs
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1233 Inge Faes (N-VA) 26/9/2011
  het niet vrijgeven van rekeninginformatie door de Attijariwafa bank bij strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1234 Inge Faes (N-VA) 29/9/2011
  de speekseltesten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1235 Inge Faes (N-VA) 29/9/2011
  de speekseltesten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1236 Inge Faes (N-VA) 29/9/2011
  de speekseltesten
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1239 Frank Boogaerts (N-VA) 30/9/2011
  restaurantkosten als aftrekpost
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1242 Bert Anciaux (sp.a) 30/9/2011
  de kritiek op de invoering van een nieuw verkeersreglement
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1245 Elke Sleurs (N-VA) 30/9/2011
  seksuele en reproductieve gezondheid als prioritair thema van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-1247 Huub Broers (N-VA) 28/9/2011
  technofuiven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1252 Peter Van Rompuy (CD&V) 15/7/2011
  de voorgestelde richtlijn van de Raad tot vaststelling voor begrotingskaders van de lidstaten en de rapportering van de deelstaten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1254 Inge Faes (N-VA) 26/8/2011
  het ASTRID-netwerk
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1256 Fabienne Winckel (PS) 5/9/2011
  het statuut van studenten/werknemers die duaal hoger onderwijs volgen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-3049
5-1257 Peter Van Rompuy (CD&V) 12/9/2011
  de brugpensioenen in het kader van het generatiepact
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1258 Peter Van Rompuy (CD&V) 12/9/2011
  de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op volledig tijdskrediet
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1259 Rik Torfs (CD&V) 12/9/2011
  de bijsturingsmechanismen van de loonnorm
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1260 Bert Anciaux (sp.a) 12/9/2011
  de aanpak van een jonge Belg van Turkse afkomst
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1261 Bert Anciaux (sp.a) 13/9/2011
  het plan om bij elke voertuigcontrole een alcoholtest af te nemen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1263 Patrick De Groote (N-VA) 15/9/2011
  de veiligheidsopdrachten bij de NMBS-groep
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1264 Fabienne Winckel (PS) 15/9/2011
  het opnemen van interimarissen in de berekening van het aantal mandaten voor de sociale verkiezingen van 2012
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1266 Lieve Maes (N-VA) 19/9/2011
  de besluitvorming inzake het ICT-beleid binnen de FOD Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1267 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 20/9/2011
  de instemming van BelgiŽ met de doelstellingen van de "UNAIDS Strategy" tot 2015
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1269 Vanessa Matz (cdH) 23/9/2011
  de Verklaring van GenŤve betreffende wapengeweld en ontwikkeling
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1270 Vanessa Matz (cdH) 23/9/2011
  het "Partnerschap voor democratisch goed bestuur"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-1271 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 23/9/2011
  het uitblijven van het koninklijk besluit dat registratie mogelijk moet maken voor de handel in edelmetalen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1273 Louis Ide (N-VA) 26/9/2011
  de medische huizen en de accreditering van de artsen actief in deze medische huizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1276 Bert Anciaux (sp.a) 4/10/2011
  de verborgen motieven bij het rekken van de NAVO-operaties in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1279 Sabine de Bethune (CD&V) 5/10/2011
  de synthetische drugs "legal highs"
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1284 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/10/2011
  het verbeteren van de vroegtijdige opsporing en diagnose van borstkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1285 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/10/2011
  de presidentsverkiezingen van 9 oktober in Kameroen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1286 Bert Anciaux (sp.a) 5/10/2011
  de afhandeling van de gerechtszaken rond Beaulieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1287 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 6/10/2011
  seksueel geweld in Birma
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1288 Frank Boogaerts (N-VA) 6/10/2011
  de omzetting van het EU-kaderbesluit inzake het aanzetten tot terrorisme
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1289 Karl Vanlouwe (N-VA) 6/10/2011
  het terugsturen van gevangenen met de Marokkaanse nationaliteit die in de Belgische gevangenissen vastzitten
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1290 Inge Faes (N-VA) 6/10/2011
  de bacterieafdruk
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1307 Bert Anciaux (sp.a) 26/9/2011
  de ratingbureaus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1309 Ahmed Laaouej (PS) 29/9/2011
  de kennisgeving van BTW-fraude en het arrest van het Hof van beroep te Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1310 Rik Torfs (CD&V) 12/9/2011
  de controle op de naleving van de loonnorm
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)