Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - 2007-2008

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

311 resultaten

4-32 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de problemen in het kader van de numerus clausus voor Duitstalige studenten in de geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-60
4-33 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de verbetering van het statuut van vrijwillige ambulanciers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-81
4-34 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de liberalisering van de postdiensten voor zendingen onder 50 gram
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-86
4-35 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-3
4-36 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  het dalende aantal asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-38 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 9/1/2008
  een aanvullende eindejaarspremie door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij, sector pakhuizen en vismijnen
  minister van Werk
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-39 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 9/1/2008
  de afhouding van "administratiekosten" door het Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden van het bouwbedrijf
  minister van Werk
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-40 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 10/1/2008
  het gebruik van YouTube voor opsporingsberichten
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-41 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de innovatiepremie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-42 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2008
  het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-27
4-43 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/1/2008
  het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-28
4-44 Martine Taelman (Open Vld) 10/1/2008
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-29
4-45 Berni Collas (MR) 10/1/2008
  de vertegenwoordiging van jongeren in de degelaties bij de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-31
4-46 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de screening van baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-47 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 16/1/2008
  de terugbetaling van sommige middelen noodzakelijk in de verzorging van fenylketonuriepatinten (PKU)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-48 Martine Taelman (Open Vld) 16/1/2008
  de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-49 Wouter Beke (CD&V N-VA) 16/1/2008
  het sluiten van bepaalde postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-50 Jacques Brotchi (MR) 16/1/2008
  de vastgestelde criteria inzake bariatrische operaties
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-51 Christiane Vienne (PS) 16/1/2008
  de afschaffing van postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-52 Dominique Tilmans (MR) 16/1/2008
  de werknota aangaande het ondernemingsplan 2008-2012 van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-53 Sfia Bouarfa (PS) 17/1/2008
  de twijfelachtige organisaties die zich bezighouden met de tewerkstelling van onderhoudspersoneel in hotels
  minister van Werk
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-54 Franois Roelants du Vivier (MR) 17/1/2008
  de stand van de werkzaamheden van de Interministerile Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-55 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/1/2008
  vrijwilligerswerk door buitenlanders
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-56 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/1/2008
  de gevaarlijke ziekenhuisbacterie USA300
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-57 Berni Collas (MR) 17/1/2008
  de tweetaligheidspremie voor het CALog-personeel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-58 Berni Collas (MR) 17/1/2008
  de mogelijkheden en de aanstelling van het Duitstalige personeel na de herstructurering van Douane en accijnzen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-59 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2008
  de uitvoeringsbesluiten in het kader van de euthanasiewet
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-60 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 21/1/2008
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-61 Louis Ide (CD&V N-VA) 24/1/2008
  de terugbetaling van posaconazole (Noxafil)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-64 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het aantal wanbetalers in de verzekeringssector
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-65 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  de mogelijke gevaren verbonden aan duidelijk zichtbare luchtfoto's op het internet van bepaalde militaire basissen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-67 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2008
  de Impulseo-premie voor de installatie van huisartsen in landelijke gebieden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-68 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/1/2008
  onregelmatigheden bij het afschrijven, slopen en verkopen van gebouwen van de Regie der Gebouwen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-70 Sfia Bouarfa (PS) 24/1/2008
  de kwaliteit van de lucht in Belgi
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-71 Georges Dallemagne (cdH) 24/1/2008
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-72 Lieve Van Ermen (LDD) 24/1/2008
  het aantal artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-77 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 29/1/2008
  het taalgebruik tussen de diensten van het Rijksregister en de faciliteitengemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-78 Dominique Tilmans (MR) 29/1/2008
  de zone 30 rond de scholen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-79 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de ondertekende maar nog niet in werking getreden Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-80 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de problematiek van genterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-81
4-81 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de problematiek van genterneerden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-80
4-83 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de alarmfase in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-86 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 31/1/2008
  draagmoeders
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-87 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2008
  identiteitsdiefstal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-88 Jolle Kapompol (PS) 31/1/2008
  het jaarverslag van Unicef
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-89 Christiane Vienne (PS) 31/1/2008
  de fiscale status van de grensarbeiders en de eventuele wijziging van het bilaterale belastingverdrag
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-94 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 31/1/2008
  de richtlijnen inzake aids bij visumaanvragen door niet-EU-burgers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-99 Philippe Monfils (MR) 31/1/2008
  de hervorming van het centrale wapenregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-101 Lieve Van Ermen (LDD) 31/1/2008
  cannabis
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-104 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 31/1/2008
  de ontevredenheid over het ASTRID-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-105 Louis Ide (CD&V N-VA) 6/2/2008
  de hepatitis-arts
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-106 Nele Lijnen (Open Vld) 5/2/2008
  de organisatie van de federale verkiezingen van 10 juni 2007
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4838
4-108 Nele Lijnen (Open Vld) 5/2/2008
  het vervolgen van bijzitters
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-110 Jacques Brotchi (MR) 13/2/2008
  de terugbetaling van de omkeerbare medicamenteuze hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-112 Helga Stevens (CD&V N-VA) 13/2/2008
  de minimale dienstverlening van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-113 Helga Stevens (CD&V N-VA) 13/2/2008
  de situatie van personen met een fysieke en/of sensorile handicap in de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-114 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/2/2008
  verslaving aan videogames
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-116 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/2/2008
  woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-117 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de grote hoeveelheden benzeen in frisdranken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-118 Sfia Bouarfa (PS) 14/2/2008
  het Belgische beleid inzake agrobrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-119 Jacques Brotchi (MR) 14/2/2008
  de datum van inwerkingtreding van twee koninklijke besluiten in het kader van het Kankerregister
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-120 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de explosieve toestand in gesloten centra
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-121 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de onbetrouwbaarheid van alcoholtests die men zelf kan uitvoeren
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-122 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de inzet van loktrucks tegen diefstal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-123 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de "AUB postbode-actie" van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-124 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/2/2008
  asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-125 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de verkoop van alcohol aan minderjarigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-126 Berni Collas (MR) 14/2/2008
  de schietoefeningen in het kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-127 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 14/2/2008
  het handhaven van de beschermde zeegebieden en de verdere nodige stappen in het Noordzeebeleid
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-130 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 20/2/2008
  de uitvoeringsbesluiten van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-131 Marc Elsen (cdH) 21/2/2008
  de mobiliteit van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-133 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/2/2008
  het gordelgedrag van de Belg in de auto
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-134 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de "Mosquito"
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-135 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de fraude met internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-136 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2008
  het pilootproject PIT (Paramedic Intervention Team)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-142 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 28/2/2008
  de weigering door een arts om een bloedproef af te nemen bij een dronken chauffeur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-148 Dominique Tilmans (MR) 28/2/2008
  de berekening van differentile kinderbijslagen voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-153 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/3/2008
  aanwervingen in het kader van gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-155 Franois Roelants du Vivier (MR) 6/3/2008
  gedwongen huwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-156 Jean-Paul Procureur (cdH) 6/3/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-157 Louis Ide (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de vervolging van bijzitters
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-158 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 6/3/2008
  zondagswinkelen aan de kust
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-159 Georges Dallemagne (cdH) 6/3/2008
  het gebruik van waterstof binnen het energieaanbod in Belgi
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-160 Georges Dallemagne (cdH) 6/3/2008
  de invoer van palmolie uit Colombia en de gevolgen hiervan voor de plaatselijke bevolking
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-161 Berni Collas (MR) 6/3/2008
  de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-163 Berni Collas (MR) 6/3/2008
  de normen die gelden voor het openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-186 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 21/3/2008
  de mogelijke fraude bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-164
4-187 Guy Swennen (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de opvolging van de problematiek van oudervervreemding
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-165
4-188 Lieve Van Ermen (LDD) 21/3/2008
  de doorvoer van radioactief kobalt-60 aan onze havengrenzen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-166
4-189 Josy Dubi (Ecolo) 21/3/2008
  het feit dat Taiwan buiten het alarmsysteem van de Internationale Gezondheidsregeling wordt gehouden
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-167
4-191 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-169
4-192 Anne-Marie Lizin (PS) 21/3/2008
  eerwraak en gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-170
4-193 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor de inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-171
4-194 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  het inschakelen van niet-bedigde vertalers door hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-172
4-195 Helga Stevens (CD&V N-VA) 21/3/2008
  het Label Gelijkheid Diversiteit
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-173
4-196 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de terugbetaling aan de leveranciers van de kortingen toegestaan ter uitvoering van de milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-174
4-197 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de opdrachten van de Bijzondere Belastingsinspectie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-175
4-198 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de private bewakingsondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-176
4-199 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/3/2008
  het toenemend ziekteverzuim
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-177
4-200 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de terugbetaling van gonadotrofines
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-178
4-201 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de terugbetaling van IVF
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-179
4-202 Martine Taelman (Open Vld) 21/3/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-180
4-206 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de brandblusoefeningen in het militair domein van Ryckeveldebos
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-184
4-207 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de richtlijn in verband met de vervolging van bijzitters
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-185
4-209 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 3/4/2008
  woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-210 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 9/4/2008
  de overheveling van het X1-dossier naar Gent en de stand van zaken van het onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-211 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de terugbetaling van de verzorging en de ziekenhuiskosten van kinderen die aan kanker lijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-212 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  het inzetten van kantelbaktreinen (Pendolino) op de lijn Brussel-Luxemburg-Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-213 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de aansprakelijkheid van een huisarts die zijn patint aan een PIT (Paramedical Intervention Team) toevertrouwt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-214 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de evaluatie van het verbod tot het weigeren van een aansluiting van chronisch zieken en personen met een handicap bij hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-215 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-216 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  het aanmaken van een inventaris van politiemensen met kennis van gebarentaal
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-217 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-218 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-219 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  ademanalysetoestellen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-220 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  verkeersveiligheid voor fietsers en veilige fietsen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-221 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  crashtests uitgevoerd door Euro NCAP
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-222 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  veiligheid in de Belgische voetbalstadions
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-223 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-225 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de administratieve vereenvoudiging voor de registratie van aannemers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-226 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/4/2008
  Tibetaanse asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-227 Berni Collas (MR) 10/4/2008
  het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 betreffende het wederzijds consulteren inzake elektronische communicatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-229 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de Europese richtlijn 96/53/EG en de problematiek van "frontstuurtrucks"
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-230 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 10/4/2008
  het actieplan inzake de strijd tegen diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-231 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-235 Lieve Van Ermen (LDD) 16/4/2008
  het koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-236 Vera Dua (Groen!) 16/4/2008
  het nieuwe statuut voor huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-237 Anne-Marie Lizin (PS) 16/4/2008
  de vluchten boven kerncentrales
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-238 Sfia Bouarfa (PS) 17/4/2008
  het verschijnen van nieuwe armen in de Belgische middenklasse
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-239 Berni Collas (MR) 17/4/2008
  het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de bestuurders van voertuigen aangewend voor het vervoer van goederen of van reizigers
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-241 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  het statuut van brandweermannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-242 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de gegevensbanken van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-244 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de evaluatie van de tewerkstellingsmaatregelen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-245 Helga Stevens (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de interministerile conferentie over drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-246 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de bedragen die adviseurs van belastingfraudeurs bij een veroordeling dienen terug te betalen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-247 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de toegang tot het internet door de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-248 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/4/2008
  de problematiek van illegalen in het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-249 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de werkbonus
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-250 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 21/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-251 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 23/4/2008
  de naleving van de taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-252 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de zwakke tewerkstellingscijfers van personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-253 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-254 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de drugstesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-255 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  het onderzoek van OIVO naar het consumentengedrag van mensen met lage inkomens
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-256 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/4/2008
  verzekeringen voor betaalde sporters
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-257 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/4/2008
  de afwijkingen van het begrotingspad zoals dat in het stabiliteitspact werd vastgelegd
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-258 Yves Buysse (Vlaams Belang) 24/4/2008
  drugscontroles in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-260 Jean-Paul Procureur (cdH) 24/4/2008
  de vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-240
4-261 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-263 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  het hacken van computers door Chinese migranten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-264 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  zeepiraterij
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-265 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-266 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de voorwaarden voor de toekenning van de titel van bedigd vertaler bij de hoven en de rechtbanken voor Duitstalige en buitenlandse kandidaten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-269 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 28/4/2008
  de activiteiten van de PKK in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-271 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 29/4/2008
  het invoeren van een sticker met geldigheid van technische keuring voor voertuigen op de weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-272 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 30/4/2008
  over de toenemende inbraken in scholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-273 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 30/4/2008
  over de energiebedrijven die de Eliataks nog hanteren
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-274 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de tewerkstelling van niet-EU-burgers in het kader van de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-275 Berni Collas (MR) 30/4/2008
  het ROMA-project van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-276 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  de opening van een vleugel van de gevangenis van Saint-Hubert voor de opvang van 35 minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-277 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het tekort aan artsen op spoedafdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-278 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-279 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het invoeren van het ecologisch voertuig REVA in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-280 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  vervoersmogelijkheden voor personen met beperkte mobiliteit en de rechten van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-281 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-282 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de foto voor identiteitsdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-283 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de ontsnapping van een internationaal gezochte misdadiger
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-284 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de cordinatie van de ontwikkelingsacties van verschillende Belgische actoren in de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-258
4-285 Louis Ide (CD&V N-VA) 5/5/2008
  het ontbreken van adequate zelfmoordcijfers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-286 Vanessa Matz (cdH) 7/5/2008
  de problematiek van het statuut van de zorgkundige
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-287 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de definiring van natuurverven en het aanmoedigen van het gebruik ervan
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-288 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-289 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  het toekennen van pleegverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-290 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de moeilijkheden die chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatinten ondervinden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-291 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  inbraakbeveiliging voor zelfstandige ondernemers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-292 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de accijnzen op tabak
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-294 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de minnelijke schikking voor verkeersovertredingen door fietsers in de stad Leuven
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-295 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de erkenning van apothekersassistenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-297 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  beschermingsmaatregelen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-298 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  alternatieven voor opsluiting van kinderen in gesloten centra
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-299 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de sluiting van postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-300 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de politieoperaties in de streek rond Doornik in het kader van het gentegreerde actieplan en het preventieve optreden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-302 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 14/5/2008
  ballonkyphoplastie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-303 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 14/5/2008
  chemisch DNA
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-305 Nele Lijnen (Open Vld) 14/5/2008
  de uitbreiding van het dienstenchequesysteem tot kinderopvang
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-306 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de vestigingswet voor apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-307 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de aftrek van de definitief belaste inkomsten in Belgi en de verenigbaarheid met de moeder-dochterrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-308 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de misleidende sites voor de verkoop van vliegtuigtickets
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-309 Anne Delvaux (cdH) 15/5/2008
  de tevredenheidsenqute en het actieplan "Kwaliteitsdienst"
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-311 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de mogelijke installatie van een zonnecentrale langs de E19
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-312 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de concurrentie op de markt voor laagcalorisch aardgas
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-313 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de BTW-heffing op de certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-314 Dominique Tilmans (MR) 15/5/2008
  de toepassing van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek op energiefacturen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-315 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/5/2008
  de accomodatie van het personeel van het Hof van Cassatie en over de aanwerving van een informaticus
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-316 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/5/2008
  de illegale vluchtelingen in het station van Oostende
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-317 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het invoeren van statiegeld op blikjes
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-318 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 21/5/2008
  het arrest van de Raad van State van 21 april 2008 over het vrijgeven van bestuursdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-319 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/5/2008
  de mogelijke vervalsing van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-320 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/5/2008
  Impulseo II
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-321 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het uitgangsexamen voor kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-322 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-323 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de verkeerde belastingafrekeningen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-324 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de werking van de werkgroep "Het Reddend Gebaar"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-325 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  het gebruik van mobiele stemlokalen bij verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-326 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de terugbetaling van hoortoestellen door het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-327 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  het uitreiken van taalattesten door Selor met betrekking tot de Vlaamse en Frans-Belgische gebarentaal
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-328 Berni Collas (MR) 22/5/2008
  de gemeenschappelijke onderzoekscentrale van de Federale Republiek Duitsland, Belgi en Nederland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-329 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de terugbetaling door het RIZIV van Tysabri voor multiple- sclerosepatinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-330 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de positie van een Belgisch ambtenaar, directeur van het CGKR, als bestuurder van het Europees Bureau voor de Grondrechten, naar aanleiding van de vastgestelde wantoestanden aldaar
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-331 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de combinatie van ouderschapsverlof met palliatief verlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-332 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de resolutie betreffende obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-333 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/5/2008
  de leefomstandigheden in instellingen voor wezen en gehandicapte kinderen in Bulgarije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-335 Jacques Brotchi (MR) 28/5/2008
  de contingentering van kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-336 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/5/2008
  synthetisch DNA
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-337 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/5/2008
  de bevoegdheidsoverschrijdingen van het controlecentrum Brussel 4
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-338 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/5/2008
  de criminaliteitsstatistieken op het niveau van de gemeenten en de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-341 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de netwerkveiligheid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-342 Anne Delvaux (cdH) 29/5/2008
  het protontherapiesysteem voor de behandeling van kanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-343 Louis Ide (CD&V N-VA) 29/5/2008
  het financieel aanmoedigen van het voorschrijven op stofnaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-344 Louis Ide (CD&V N-VA) 29/5/2008
  het overleg met de gemeenschappen in het dossier betreffende de contingentering van de artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-346 Elke Tindemans (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de mensenrechten in Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-347 Lieve Van Ermen (LDD) 29/5/2008
  de strijd tegen hepatitis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-348 Anne-Marie Lizin (PS) 3/6/2008
  de hervorming van de civiele veiligheid rekening houdend met de taalgrens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-349 Vanessa Matz (cdH) 5/6/2008
  de Veiligheidsmonitor
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-350 Martine Taelman (Open Vld) 5/6/2008
  veelplegers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-351 Berni Collas (MR) 5/6/2008
  de portaalsite "belgium.be"
  eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-352 Dominique Tilmans (MR) 5/6/2008
  de weigering van de NMBS om een B-Dagtrip te organiseren naar aanleiding van het "Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre"
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-353 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de verkeersboetes
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-354 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de campagne van de Nederlandse Vereniging van Banken tegen de zogeheten "money mules"
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-355 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de btw-fraude op het Congolees consulaat-generaal in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-356 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de meeneembaarheid van de registratierechten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-357 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 5/6/2008
  de toetredingsonderhandelingen met Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-358 Anne Delvaux (cdH) 5/6/2008
  het voorstel van de Europese Commissie om het embargo op kip uit de Verenigde Staten op te heffen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-359 Lieve Van Ermen (LDD) 5/6/2008
  de verbetering van het statuut van de levende nierdonor
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-360 Philippe Monfils (MR) 5/6/2008
  de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-361 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/6/2008
  de Belgiroute
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-363 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/6/2008
  het eenheidsstatuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-365 Dirk Claes (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de zogenaamde woekerpolissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-368 Helga Stevens (CD&V N-VA) 12/6/2008
  het opstellen van een kadaster van de ondergrond
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-369 Marc Elsen (cdH) 12/6/2008
  de evaluatie van de politiehervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-370 Berni Collas (MR) 12/6/2008
  de "alcolocks" voor recidiverende automobilisten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-373 Louis Ide (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de terugbetaling van posaconazole
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-374 Berni Collas (MR) 12/6/2008
  de ombudsdienst voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-377 Olga Zrihen (PS) 18/6/2008
  de sluiting van de Belgische consulaten te Bukavu en Lubumbashi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-379 Lieve Van Ermen (LDD) 19/6/2008
  palliatieve zorg voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-380 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  fietsboetes
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-381 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de politiehervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-383 Marc Elsen (cdH) 19/6/2008
  de evaluatie van de risico's van gecumuleerde straling van gsm-masten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-384 Dominique Tilmans (MR) 19/6/2008
  het statuut van bij een dienst aangesloten onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-385 Anne Delvaux (cdH) 19/6/2008
  het gebruik van de gsm
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-386 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de oplichting met bankkaarten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-387 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de fitnesscentra
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-388 Lieve Van Ermen (LDD) 19/6/2008
  de terugbetalingsmodaliteiten van Clopidogrel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-389 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de klantvriendelijkheid van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-390 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 25/6/2008
  de erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-391 Marc Elsen (cdH) 25/6/2008
  de belastingen ter compensatie van het ontbreken van reclame op de openbare omroepen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-393 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 25/6/2008
  de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-394 Marc Elsen (cdH) 25/6/2008
  de vervanging van politieagentes met zwangerschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-395 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  het centraal wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-396 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  de nucleaire capaciteit in Belgi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-397 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  de belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-400 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de toename van het aantal meldingen van cyberhaat
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-401 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de kosten voor de bemiddeling van een immobilinkantoor
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-402 Berni Collas (MR) 26/6/2008
  de risicoanalyses in het kader van de hervorming van de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-405 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de zakgeldkaart voor minderjarigen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-406 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-409 Lieve Van Ermen (LDD) 3/7/2008
  het gebrek aan plaats voor mentaal gehandicapte personen in gespecialiseerde instellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-410 Dominique Tilmans (MR) 3/7/2008
  de Europese Mars van Herdenking en Vriendschap
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-411 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-412 Helga Stevens (CD&V N-VA) 3/7/2008
  het onderscheid tussen hetero- en holebikoppels bij het invullen van belastingaangifteformulieren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-413 Helga Stevens (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de uitbouw van het personenverkeer per trein in de Gentse Zeehaven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-414 Helga Stevens (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de ratificatie van het internationale Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-416 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de asielaanvragen van het jaar 2007
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-417 Jean-Paul Procureur (cdH) 3/7/2008
  de kosten van het verblijf in een rusthuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-422 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de malaise bij de Belgische Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-423 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de controles van wagens met een radardetector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-424 Richard Fournaux (MR) 3/7/2008
  de transparantie en de communicatie binnen en buiten de NMBS en de enqute over het treinverkeer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-426 Lieve Van Ermen (LDD) 3/7/2008
  het onrechtmatig aanschaffen van geneesmiddelen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-427 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de Single European Sky-regelgeving
  minister van Landsverdediging
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-420
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-421
4-434 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de onveiligheid van de Belgische overwegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-435 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de verkoop van medicijnen via het internet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-437 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de onderhandelingen met de tabaksproducenten over de Rodin Stichting
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-438 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  gevoelig beeldmateriaal op het internet
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-439 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  uitzendwerk bij de overheid
  eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-440 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-442 Berni Collas (MR) 10/7/2008
  de gevolgen van de liberalisering van de postdiensten voor het loopbaanbeheer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-449 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de opvangstructuur voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-450 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 23/9/2008
  het vaccin tegen het HPV-virus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-451 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het Stookoliefonds
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-453 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/9/2008
  de toebedeling van subsidies door de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-454 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/9/2008
  de vernieuwing van het beheerscontract met de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-457 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het gebruik van valse adressen door de verantwoordelijke uitgevers
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-458 Yves Buysse (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-460 Marc Elsen (cdH) 8/10/2008
  de betalingstermijnen van de erelonen van de artsen die aangewezen zijn door de FOD Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-461 Marc Elsen (cdH) 8/10/2008
  de numerus clausus en de opstelling van een artsenkadaster
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-462 Franois Roelants du Vivier (MR) 8/10/2008
  het wereldwijde tekort aan medische isotopen en de gevolgen voor de Belgische patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-463 Yves Buysse (Vlaams Belang) 8/10/2008
  niet-verzekerde voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-464 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-742
4-465 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-743
4-466 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  de gevangeniscapaciteit en de overdracht van niet-Belgische veroordeelden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-794
4-467 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-733
4-468 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  drugsgebruik bij gedetineerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-795
4-469 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  de evolutie van het aantal noodoproepen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-764
4-470 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-746
4-471 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de bestaande Ordes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-472 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de consultatie van artsenverenigingen omtrent e-Health
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-473 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  het uitgangsexamen voor kinesisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-474 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de uitbetaling van schadevergoedingen door het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-475 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de opleiding tot ziekenhuishyginist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-478 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 9/10/2008
  de precieze voorwaarden voor de terugbetaling van Tysabri voor MS-patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-479 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 9/10/2008
  de presentiegelden aan raadsheren en rechters in sociale zaken en aan rechters in handelszaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)